razvoj informacionog sistema o stanju ivotne sredine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Razvoj informacionog sistema o stanju životne sredine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Razvoj informacionog sistema o stanju životne sredine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Razvoj informacionog sistema o stanju životne sredine - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Razvoj informacionog sistema o stanju životne sredine. Dejan Lekić Agencija za zaštitu životne sredine www.sepa.sr.gov.yu. Zakon o zaštiti životne sredine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Razvoj informacionog sistema o stanju životne sredine' - zivanka-rumer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
razvoj informacionog sistema o stanju ivotne sredine

Razvoj informacionog sistema o stanju životne sredine

Dejan Lekić

Agencija za zaštitu životne sredine

www.sepa.sr.gov.yu

zakon o za titi ivotne sredine
Zakon o zaštiti životne sredine
 • Razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine, katastar zagađivača i dr.);
 • Prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine;
 • Razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu;
 • Vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine;
 • Saradnju sa evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.
za to nam treba informacioni sistem
Zašto nam treba informacioni sistem?

Merenja

Podaci

Informacije

Znanje

ciljevi razvoja is
Ciljevi razvoja IS
 • Integralni pristup podacima o životnoj sredini
 • Centralizovana baza podataka otvorenog tipa
 • Automatizovana razmena podataka i informacija u elektronskoj formi
 • Pristup podacima i informacijama korišćenjem Internet tehnologija – svako raspolaže svojim podacima
 • Zaštita podataka od neovlašćenog pristupa
 • Osnova za analizu stanja životne sredine
 • Izgradnja osnove za sistem za podršku u odlučivanju
 • Razmena podataka sa Evropskom agencijom za životnu sredinu
sada nje stanje
Sadašnje stanje

Baza podataka 4

Baza podataka 2

Nema resursa za

održavanje

Samo parametri koji se

mere u organizaciji

Baza podataka 1

Baza podataka 3

U papirnoj formi

Gde idu izveštaji?

ta elimo da postignemo

SEPA

Informacioni sistem

Šta želimo da postignemo?

Regionalni izveštaji

Lokalna samouprava

Baza podataka 2

Parametri definisani

na nivou zemlje  Indikatori

Javnost

Građani

Baza podataka 4

Baza podataka 1

Povratna informacija

Povratna informacija

Baza podataka 3

Nacionalni izveštaji

Vlada R. Srbije

Izveštavanje ka međunarodnim

telima i organizacijama (EEA, itd.)

faze u kreiranju informacionog sistema
Faze u kreiranju Informacionog sistema
 • Kreiranje liste institucija koje prikupljaju podatke o životnoj sredini
 • Kreiranje liste indikatora na nacionalnom nivou te liste parametara koje treba meriti – frekvencija merenenja i način izveštavanja
 • Definicija osnovnog skupa podataka koji svaka institucija treba da obezbedi
 • Definisanje procedura i protokola za razmenu podataka
 • Izrada strategije razvoja nacionalnog informacionog sistema za zaštitu životne sredine
faze u kreiranju informacionog sistema1
Faze u kreiranju Informacionog sistema
 • Razvoj i nabavka komponenata informacionog sistema: izrada aplikacija i nabavka računarske opreme
 • Podizanje kapaciteta – obuka korisnika
 • Izrada automatskih procedura za razmenu podataka između izabranih institucija
 • Testiranje i optimizacija IS-a
 • Punjenje baza podataka podacima
 • Upotreba IS-a
postignuti rezultati vode
Postignuti rezultati - vode
 • Republički hidrometeorološki zavod
 • Zavod za zaštitu zdravlja Beograd
 • Institut za zaštitu zdravlja Novi Sad
 • Direkcija za vode
 • Republički zavod za statistiku
 • Kvalitet voda vodotoka – 4 parametra, 87 lokacija (1980-2005)
 • Kvalitet podzemnih voda – 2 parametra, (1991-2005), 16 lokacija
 • Kvalitet jezera – 2 parametra, 26 jezera (1980-2005)
 • Kvalitet vode na kupalištima - bakteriološki parametri, fizičkohemijski, 3 lokacije (1995-2005)
 • Korišćenje raspoloživih vodnih resursa – Indeks eksploatacije vode (1985-2005)
 • Prečišćavanje otpadnih voda
postignuti rezultati vazduh
Postignuti rezultati - vazduh
 • RHMZ Srbije,
 • Uprava za zaštitu životne sredine
 • Institut za zaštitu zdravlja R. Srbije „Dr M.J. - BATUT“
 • Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Novi Sad
 • Gradski zavod za zaštitu zdravlja, Beograd
 • Opštinska uprava Pančevo; Sekretarijat za zaštitu životne sredine
 • Institut za bakar Bor
 • Kvalitet vazduha – dnevne vrednosti 3 parametra, 5 lokacija; časovne vrednosti 3 parametra, 3 lokacije (2003)
 • Kvalitet vazduha – dnevne vrednosti 4 parametra, 20 lokacija; časovne vrednosti 7 parametra, 3 lokacije (2004)
 • Kvalitet vazduha – dnevne vrednosti 4 parametra, 23 lokacije; časovne vrednosti 7 parametra, 3 lokacije (2005)
 • Letnje epizode ozona (2006)
postignuti rezultati zemlji te
Postignuti rezultati - zemljište
 • Institut za zemljište
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
 • Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
 • Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd
 • Ministarstvo poljoprivrede
 • Lokaliteti u Vojvodini pod različitim vidovima zaštite (2002-2004)
 • Industrijske zone u Vojvodini (2005)
 • Opasne i štetne materije u zemljištu (centralna Srbija)
 • Kontaminirana područja – 375 lokacija
 • Grad Beograd – zaštićene zone
 • Baza podataka kontrole plodnosti
postignuti rezultati biodiverzitet
Postignuti rezultati - biodiverzitet
 • Zavod za zaštitu prirode
 • Biološki fakultet
 • Šumarski fakultet
 • Institut za šumarstvo
 • Zaštićena područja
 • Flora (ribe, ptice, gmizavci, sisari,…) i fauna (vrste, tipovi,...) u Republici Srbiji
 • Stanje šuma
 • Ugrožene i zaštićene vrste (domaća legistlativa, IUCN, HABITAT,…)
postignuti rezultati otpad
Postignuti rezultati - otpad
 • Lokalna samouprava
 • Opštine
 • Javna komunalna preduzeća
 • Lokalna inspekcija
 • 164 javno komunalne deponije
 • 900 divljih deponija
 • Obim prikupljanja otpada – domaćinstva, količine, razvrstavanje
postignuti rezultati socio ekonomski pokazatelji
Postignuti rezultati – socio-ekonomski pokazatelji
 • Republički zavod za statistiku
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
 • Ministarstvo privrede
 • Ministarstvo za kapitalne investicije
 • Ministarstvo trgovine i turizma
 • Institut za arhitekturu i urbanizam
 • Socio-ekonomski pokazatelji (2001-2005): bruto domaći proizvod, inflacija, izdavanja za zaštitu ž.s., prirodni priraštaj, nezaposlenost,…
 • Energetika (1990-2005): proizvodnja primarne energije, potrošnja energije po sektorima, gorivima, učešće održivih izvora energije,…
 • Industrija (1990-2005): industrijska proizvodnja, potrošnja energije u industriji
 • Rudarstvo (2000-2005) : Indeks rudarske proizvodnje
 • Saobraćaj (2000-2005)
 • Turizam (2003-2005)
zaklju ak
Zaključak
 • Informacioni sistem u oblasti zaštite životne sredine je naša ulaznica u budućnost => bez sistematizovanog prikupljanja podataka o životnoj sredini nemoguće je poboljšati stanje u ovoj oblasti
 • Informacioni sistem treba da pojednostavi pristup podacima i informacijama od javnog značaja => svaki pojedinac/institucija je deo informacionog lanca
 • Informacioni sistem treba da olakša naš posao => jednostavan i brz pristup podacima obezbediće više vremena za analizu podataka i predlaganje mera
 • Razmena podataka je ključna za kreiranje informacija i znanja => olakšan proces donošenja odluka