orientacions per a l estudi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORIENTACIONS PER A L’ESTUDI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORIENTACIONS PER A L’ESTUDI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

ORIENTACIONS PER A L’ESTUDI - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ORIENTACIONS PER A L’ESTUDI. CENTRE FAMILIAR VINCLES. OBJECTIU. Aquestes orientacions van dirigides a alumnes de segon i tercer cicle d’educació primària

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORIENTACIONS PER A L’ESTUDI' - ziv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orientacions per a l estudi

ORIENTACIONS PER A L’ESTUDI

CENTRE FAMILIAR VINCLES

objectiu
OBJECTIU
 • Aquestes orientacions van dirigides a alumnes de segon i tercer cicle d’educació primària
 • Tenen com objectiu fonamental aconseguir que els nostres fills/alumnes adquireixin els coneixements i habilitats necessàries per APRENDRE A APRENDRE
desenvolupament de la sessi
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
 • ASPECTES PREVIS QUE AFAVORIRAN L’ESTUDI
 • TÈCNIQUES D’ESTUDI
 • SÍNTESI
aspectes previs que afavoriran l estudi
ASPECTES PREVIS QUE AFAVORIRAN L’ESTUDI
 • LLOC D’ESTUDI
   • Que permeti la concentració
   • Que permeti treballar còmodament
   • Amb una il·luminació adeqüada
   • Tranquil i silenciós
   • Amb una temperatura agradable
   • Ventilat, netejat i ordenat
 • ESTRIS
   • Importància de tenir el material necessari per l’estudi
aspectes previs que afavoriran l estudi1
ASPECTES PREVIS QUE AFAVORIRAN L’ESTUDI
 • POSTURA
   • Peus tocant el terra
   • Cames sense creuar
   • L’esquena recta i recolçada al seient
   • El cap inclinat cap endavant
   • Les mans recolçades a la taula i subjectant el paper
 • HORARI
   • Importància d’estudiar cada dia per adquirir l’hàbit
   • Sempre que sigui possible s’estudiarà al mateix lloc i a la mateixa hora
aspectes previs que afavoriran l estudi2
ASPECTES PREVIS QUE AFAVORIRAN L’ESTUDI
 • S’estudiarà aproximadament una hora al dia (encara que dependrà una mica de les tasques que es tenguin)
 • És interessant anar canviant d’activitat
 • Mai s’ha de començar sense saber exactament el que s’ha de fer
 • Cal començar a estudiar allò que no ens sigui massa difícil, continuar per allò que menys els agrada i més difícil els resulta, per acabar pel que és més fàcil i que més els agrada
aspectes previs que afavoriran l estudi3
ASPECTES PREVIS QUE AFAVORIRAN L’ESTUDI
 • ATENCIÓ I CONCENTRACIÓ
   • Realització d’algun exercici d’atenció abans de començar a estudiar
 • AUGMENT DE L’INTERÉS
   • Proposar-se petites fites
 • ALTRES
   • Alimentació sana
   • Pràctica d’algun esport o activitat física
   • Dormir bé
t cniques d estudi
TÈCNIQUES D’ESTUDI
 • SEGON CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
   • COMPRENSIÓ LECTORA
   • DESENVOLUPAMENT DE LA MEMÒRIA
   • IDEES PRINCIPALS
 • TERCER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
   • SUBRATLLAT
   • RESUM
   • ESQUEMES
   • MAPES CONCEPTUALS
t cniques d estudi velocitat i comprensi lectora
TÈCNIQUES D’ESTUDI:VELOCITAT I COMPRENSIÓ LECTORA
 • Importància de la lectura per a l’aprenentatge
 • Tipus de lectura
   • Prelectura
   • Lectura comprensiva
   • Lectura informativa
   • Lectura recreativa
 • Eliminar les principals dificultats alhora de llegir:
   • Vocalitzar
   • Seguir la lectura amb el dit
   • Moure el cap
t cniques d estudi velocitat i comprensi lectora1
TÈCNIQUES D’ESTUDI:VELOCITAT I COMPRENSIÓ LECTORA
 • És important destacar que per obtenir l’eficàcia en l’estudi, la velocitat i la comprensió lectora van units
 • Per obtenir una bona velociotat i comprensió lectora és imprescindible la pràctica
 • Importància de llegir cada dia i pràcticar la velocitat lectora
 • Utilització del diccionari per ampliar el vocabulari
 • És necessari practicar la comprensió lectora, fent-se preguntes sobre el que s’ha llegit
t cniques d estudi desenvolupament de la mem ria
TÈCNIQUES D’ESTUDI:DESENVOLUPAMENT DE LA MEMÒRIA
 • Segons el sentit que s’utilitza tenim una memòria visual, olfactiva, tàctil, auditiva o gustativa i hem de saber que recordam millor i més fàcilment quan s’utilicen tots els sentits
 • La memòria també es pot classificar com a curt plaç i memòria a llarg plaç
 • Segons la tècnica o procediment que utilizem per memoritzar, tendrem:
   • Memòria mecànica: recordam a base de repetir
   • Memòria significativa: recordam perquè comprenem
t cniques d estudi desenvolupament de la mem ria1
TÈCNIQUES D’ESTUDI:DESENVOLUPAMENT DE LA MEMÒRIA
 • Existeixen tècniques mnemòniques que ajuden a fixar dades i millorar la memorització:
   • Tècnica de la visualització
   • Tècnica dels “acrósticos”
   • Tècnica de les parelles de imatges
   • Tècnica de la cadena
   • Tècnica numèrica
   • Tècnica dels llocs
   • Tècnica simbòlica
   • Tècnica de l’historieta
t cniques d estudi desenvolupament de la mem ria2
TÈCNIQUES D’ESTUDI:DESENVOLUPAMENT DE LA MEMÒRIA
 • TÈCNICA DE LA VISUALITZACIÓ: Consisteix en imaginar o veure mentalment els conceptes que hem de memoritzar.
 • TÈCNICA DELS “ACRÒSTICS”: Consisteix en construir paraules partint de les lletres o síl·labes inicials dels conceptes o paraules que s’han de memoritzar
 • TÈCNICA DE LES PARELLES DE IMATGES: Consisteix en crear dues imatges mentals per cada parella de paraules i relacionar-les entre sí
 • TÈCNICA DE LA CADENA: Consisteix en crear una imatge per cada paraula que volem memoritzar associant-les entre sí, de manera que la primera vagi unida a la segona, la segona a la tercera,...fins a la darrera
t cniques d estudi desenvolupament de la mem ria3
TÈCNIQUES D’ESTUDI:DESENVOLUPAMENT DE LA MEMÒRIA
 • TÈCNICA NUMÈRICA: Consisteix en substituir números per lletres i formar paraules amb elles. Per aplicar aquesta tècnica es substituiran els números per consonants a partir d’una taula d’equivalències establerta, llavors afagir vocals(que no tendran cap valor) per construir paraules o frases. Per acabar es memoritza la paraula o frase.
 • TÈCNICA DELS LLOCS: Consisteix en relacionar les paraules que volem recordar en diferents llocs d’un recorregut o circuit
 • TÈCNICA SIMBÒLICA: Consisteix en substituir els números per paraules, construir una frase i memoritzar-la
t cniques d estudi desenvolupament de la mem ria4
TÈCNIQUES D’ESTUDI:DESENVOLUPAMENT DE LA MEMÒRIA
 • TÈCNICA DE LA HISTORIETA: Consisteix en organitzar les paraules que volem retenir de tal manera que amb elles poguem inventar una historieta
t cniques d estudi desenvolupament de la mem ria5
TÈCNIQUES D’ESTUDI:DESENVOLUPAMENT DE LA MEMÒRIA
 • Importància de repassar: PRÀCTICA DEL MESTRE
   • Passes a seguir:
   • Lectura ràpida
   • Lectura comprensiva
   • Fer de mestre, escrivint totes les possibles preguntes que es poden fer sobre el que s’hagi d’estudiar
   • Contestar les preguntes sense mirar el llibre o apunts
   • Correcció consultant el material d’estudi
   • Finalment, fixar-se amb els errors comesos
t cniques d estudi les idees principals
TÈCNIQUES D’ESTUDI:LES IDEES PRINCIPALS
 • Les idees principals són aquelles que ens donen una visió global o general d’un llibre que hem llegit, un capítol, un tema o un pàrraf
 • Les idees principals són molt útils per:
   • Profunditzar en el contingut del text
   • Ajudar a la comprensió d’allò que hem llegit
   • Facilitar la memorització
   • Simplificar els posteriors treballs com resumir, fer esquemes,...
   • Fer que l’estudi sigui més actiu, agradable i eficaç
t cniques d estudi les idees principals1
TÈCNIQUES D’ESTUDI:LES IDEES PRINCIPALS
 • Podem trobar les idees principals:
   • En el títol i subtítols
   • En els petits resums, si ni hi ha
   • En el primer pàrraf i en l’últim
   • En els gràfics, il·lustracions, paraules o frases destacades
 • Com es poden localitzar les idees principals?
   • Fent una prelectura o lectura ràpida
   • Fent-se preguntes sobre allò que s’ha llegit
   • Fent una lectura comprensiva
t cniques d estudi les idees principals2
TÈCNIQUES D’ESTUDI:LES IDEES PRINCIPALS
 • Les notes al marge consisteixen en resumir i anotar al marge esquerra del text la idea principal de cada pàrraf. Això ajuda a captar la idea principal i a fer l’estudi més actiu
 • Passes per escriure les notes al marge:
   • Prelectura
   • Lectura comprensiva
   • Preguntes a cada pàrraf
   • La resposta a la pregunta és la nota al marge i s’escriu a l’esquerra del text
t cniques d estudi el subratllat
TÈCNIQUES D’ESTUDI:EL SUBRATLLAT
 • Amb el subratllat es preten destacar les paraules clau o més importants d’un text
 • Abans de subratllar és necessari llegir detingudament el text
 • El subratllat es realitza quan hem localitzat les idees principals
 • Allò que es subratlla ha de tenir sentit per si mateix
 • És convenient subratllar a llapis
t cniques d estudi el subratllat1
TÈCNIQUES D’ESTUDI:EL SUBRATLLAT
 • Avantatges del subratllat
   • Fa la lectura més activa i entretinguda
   • Ajuda a centrar l’atenció
   • Facilita la comprensió d’allò que es llegeix
   • Amplia el vocabulari
   • Desenvolupa la capacitat per distingir les idees importants
   • Afavoreix la capacitat d’anàlisi
   • Desenvolupa la capacitat de síntesi
   • Facilita la memorització
t cniques d estudi el resum
TÈCNIQUES D’ESTUDI:EL RESUM
 • El resum consisteix en escriure les paraules subratllades, afagint-ne de necessàries perquè el text tengui sentit per si mateix
 • L’extensió del resum dependrà del tema
 • El resum s’ha de fer individulament i es realitza quan ja s’ha llegit el text, s’ha comprès i s’ha subratllat allò més important
 • És important fer el resum amb paraules d’un mateix, així d’aprèn més fàcilment
 • El resum beneficia l’expresió escrita i obliga a relacionar idees
t cniques d estudi els esquemes
TÈCNIQUES D’ESTUDI:ELS ESQUEMES
 • La tècnica de l’esquema consisteix en ordenar lògicament les idees d’un tema amb el menor nombre de paraules possible
 • Mitjançant l’esquema està constiuït per una idea general, les idees principals, les idees secundàries i les altres idees de menor importància
 • L’esquema:
   • Proporciona una visió global del tema de forma clara i ràpida
   • Mostra les relacions entre les diferents parts del text
   • És la millor tècnica per repassar
   • Ajuda a la memorització
t cniques d estudi els esquemes1
TÈCNIQUES D’ESTUDI:ELS ESQUEMES
 • Els tipus d’esquema:
   • Esquema de sangrat
   • Esquema de barres
   • Esquema de números
   • Esquema de claus
   • Esquema d’angles
   • Esquema d’arbre
t cniques d estudi els mapes conceptuals
TÈCNIQUES D’ESTUDI:ELS MAPES CONCEPTUALS
 • Un mapa conceptual és un esquema o gràfic
 • Sol fer-se traçant línees, rectangles, quadrats, cercles,..
 • Dins les figures geomètriques s’escriuen conceptes . Aquests s’uneixen mitjançant línies amb altres conceptes que tenen alguna relació.
 • Per poder deixar més clares les relacions, s’utilitzen les paraules enllaç.
 • Els mapes conceptuals s’elaboren jeràrquicament, és a dir en la part superior s’escriuen els conceptes més generals o importants i en la part inferior els més específics
t cniques d estudi els mapes conceptuals1
TÈCNIQUES D’ESTUDI:ELS MAPES CONCEPTUALS
 • Així doncs direm que un mapa conceptual és un esquema o gràfic constituït per conceptes i unit per paraules enllaç per formar proposicions
  • CONCEPTES: Paraules que s’utilitzen per anomenar la imatge d’un objecte, acció o aconteixement
  • PARAULES ENLLAÇ: Paraules que utilitzam per construir frases
  • PROPOSICIONS: Constituida per dos o més conceptes units per una paraula per construir una unitat de significat
s ntesi
SÍNTESI
 • Importància d’APRENDRE A APRENDRE i la CONSTÀNCIA i ESFORÇ que això implica, per aconseguir un APRENENTATGE SIGNIFICATIU i una MLP
 • Aspectes previs a l’estudi que cal conèixer:
   • Tenir un bon lloc d’estudi (sense distraccions, amb el mobiliari necessari i a ser possible que sempre sigui el mateix lloc)
   • Tenir preparat el material necessari (pensar amb el diccionari)
   • Dormir bé
   • Menjar sa
   • Realitzar algun esport o activitat lúdica
s ntesi1
SÍNTESI
 • Un cop tenim els aspectes previs controlats i sempre recordant la importància de la LECTURA COMPRENSIVA per aconseguir una MEMÒRIA SIGNIFICATIVA, les passes a seguir en l’estudi poden ser les següents:
   • Preparar tot allò que necessitarem

2) Anotar per ordre les tasques que s’han de realitzar

3) Fer algun exercici de concentració si es necessari

s ntesi2
SÍNTESI
 • Procedir a l’estudi

a) Lectura ràpida

b) Lectura comprensiva

c) Identificació de les idees principals

Notes al marge

Subratllat

d) Resum Esquema Mapa coneptual

s ntesi3
SÍNTESI

5) Anar tatxant les feines que es van acabant i fer petits descans quan es canvia d’activitat

6) Per acabar, recordar la importància de REPASSAR (pràctica del mestre)

DE TOT ESFORÇ S’OBTÉ UN BENEFICI!!!!