RAZUMIJEVANJE KOMPJUTERA - PowerPoint PPT Presentation

razumijevanje kompjutera n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAZUMIJEVANJE KOMPJUTERA PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAZUMIJEVANJE KOMPJUTERA

play fullscreen
1 / 44
RAZUMIJEVANJE KOMPJUTERA
89 Views
Download Presentation
zion
Download Presentation

RAZUMIJEVANJE KOMPJUTERA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RAZUMIJEVANJE KOMPJUTERA DANAS I SUTRA INFORMACIJSKI SUSTAV I SUSTAV RAZVOJA Razumijevanje kompjutera

 2. Učenje objekata • Razumijevanje što je sistemski softvare • Objašnjenje tko koristi sistemski softvare u tipičnoj organizaciji • prepoznati nekoliko vrsta informacijskih sustava koji se obično mogu naći u organizacijama u svrhu objašnjenja njihove namjene Razumijevanje kompjutera

 3. Učenje objekta, negativno • objašnjavanje ljudi koji sudjeluju u informacijskom sustavu • spominjanje i objašnjavanje različitih koraka u životnom ciklusu razvoja sustava (SDLC) • razmatranje nekoliko pristupa razvojnom sustavu Razumijevanje kompjutera

 4. Pregled • Poglavlje pokriva: • što su i tko koristi informacijski sustav • najčešći tipovi informacijskog sustava • upotreba dijelova informacijskog sustava • razvoj sistemskog životnog ciklusa • glavni pristup razvoju sistema Razumijevanje kompjutera

 5. Što je informacijski sustav? • Sistem: sakupljanje elemenata i postupaka koji omogućuju ostvarivanje cilja • Informacijski sustav: sistem koji se koristi za izradu informacija koje podržavaju korisnike u organizaciji • Razvoj sustava: proces dizajniranja i implementacije novog ili modificiranog sistema Razumijevanje kompjutera

 6. Tko koristi informacijski sustav? • Glavni menadžment : strategijske odluke • Srednji menadžment : taktičke odluke • Operacioni menadžment : operacijske odluke koje usmjeravaju prema susretu sa short - term ciljevima • Obični radnici: on-the-job odluke Razumijevanje kompjutera

 7. Vrste informacijskih sustava - dok postoji stotinu specifičnih vrsta informacijskog sustava, mnogi spadaju u jednu od osam kategorija Razumijevanje kompjutera

 8. Office systems • Office systems: sustav u kojem office automation hardware, softvare i drugi resursi koji se koriste za implementaciju komunikacije i unaprjeđenje produktivnosti • Office automation: tehnologije koje se baziraju na tehnologijama namijenjenim za uredsku oprimjenu, npr: word processing, e-mail, rad u grupi itd.. • Sistem za rad s dokumentima (radi, doprinosi, sprema i rukuje s dokumentima) • Format dokumenta treba biti primjenjiv za spremanje dokumenata kako bi se oni mogli čitati i tokom dana • Communications sistem(e-mail, poruke, sastanci preko neta, rad u grupama itd..) Razumijevanje kompjutera

 9. Sistem za procesiranje transakcija • sistem koji procesira i bilježi podatke koje su nastale poslovnom transakcijom • Redoslijed unosa podataka • E-commerce sistem • Point-of-sale (POS) sistem • Provjera sistem • Patroliranje sistemom • Računovodstveni sistemi Razumijevanje kompjutera

 10. Management Information Systems (MISs) • sistem koji sadrži markere za donošenje odluka sa preliminarnim informacijama • uglavnom pruža informacije u formi kompjuterski obrađenih izvještaja • većinom se ove informacije generiraju iz podataka koje sadrže obradu transakcija • češće se koriste za modeliranje strukture i odluka srednjeg menadžmenta Razumijevanje kompjutera

 11. Decision Support Systems (DSSs) • opskrbljuje ljude s alatom i sposobnošću da organiziraju i analiziraju svoje odluke pri donošenju informacija • omogućava odluke o zahtjevima i inkorporira podatke iz unutarnjih i vanjskih izvora • namjena mu je da pomaže sa specifičnim tipovima odluka koje najčešće koriste srednji i viši menadžment • posebna vrsta DSS koja je namijenjena višem menadžmentu = executive information sistem (EIS) Razumijevanje kompjutera

 12. SLIKA 12-6 Odgovaraju na pitanja koje dostavljaju informacije za DSS DSS vraća odluku, uzduž troška koji je procijenjen za lošu odluku Razumijevanje kompjutera

 13. Geographic Information Systems (GISs) • sistem koji kombinira zemljopisne podatke sa drugim vrstama podataka u svrhu boljeg razumijevanja veza između podataka • uglavnom se koristi pri donošenju odluka o lokacijama (nova postrojenja, rizici katastrofe, zemljopisni uzorci zločina…) Razumijevanje kompjutera

 14. Poduzeće – Vanjsko i unutarnje – poduzeće, sistemi • integrira informacije kroz cijelo poduzeće • Inter-enterprise sistem: linkovi više cjelina kao što su posao i njihovi korisnici, dobavljači i partneri • Vrste unutarnjih i valjskih poduzeća • Electronic data interchange (EDI): prenosi podatke između različitih kompanija koristeći internet ili neku drugu mrežu • Češće se koristi za automatsko bilježenje materijala i proizvoda Razumijevanje kompjutera

 15. Poduzeće – Vanjsko i unutarnje – poduzeće, sistemi, negativno • Tipovi poduzeća - Vanjsko i unutarnje – poduzeće, sistemi, negativno • Enterprise resource planning (ERP):veliki integracijski sistemi koji zajedno vežu sve poslovne aktivnosti • Enterprise application integration (EAI):razmijena informacija iz ERP ili iz drugog internacionalnog sisstema među različitim aplikacijama i organizacijama Razumijevanje kompjutera

 16. Customer relationship management (CRM): system koji je dizajniran da izgrađuje i održava dobre odnose sa klijentima • Često implementiran s netom danas (eCRM) Razumijevanje kompjutera

 17. Supply chain management (SCM): pregled materijala, informacija I financija tj. Kako se one pomiču od originalnog dobavljača do korisnika • Value chain management systems (maksimiliziraju tijek proizvoda, stvari, usluga I informacija kroz mrežu dobavljača • Just-in-time (JIT) systems (resursi su limitirani na pravu količinu u pravo vrijeme da bi udovoljili narudžbi) • Inventory management systems (praćenje i upravljanje inventarom) Razumijevanje kompjutera

 18. Razumijevanje kompjutera

 19. Product lifecycle management (PLM): organiziraju i sakupljaju informacije o proizvodima da bi pomogli kompanijama da poboljšaju svoje proizvode i lakše prate dobitke i gubitke • Price optimization systems: određuju optimalnu cijenu da bi maksimalizirali profitabilnost • zahtjevaju složene proračune koji su mogući danas za razliku od u prošlosti Razumijevanje kompjutera

 20. Price optimization systems, negativno • Markdown optimization software: vremensko označavanje proizvoda koji još nisu prodani na kraju proizvodnog životnog ciklusa • Electronic shelf labels (ESLs): koristi se da uvijek prikaže cijene u bazi proizvoda • Enterprise architecture: uzajamni okvir koji se koristi da ni opisao I upravljao organizacijom poslovnih funkcija I sistema Razumijevanje kompjutera

 21. Design and Manufacturing Systems • Dizajnerski i proizvodni sustav ( koriste kompjuteri da automatiziraju dizajniranje proizvodnog procesa • Computer - aided design(CAD) • Computer - aided manufacturing (CAM) Razumijevanje kompjutera

 22. Umjetna inteligencija sustava • Umjetna inteligencija (AI) sustava: sustav koji kompjuter izvodi na načine koji se smatraju inteligentnim s ljudskog gledišta • Turing Test • Inicijalni napredak u AI koji je napravljen u šahovskim programima Razumijevanje kompjutera

 23. Umjetna inteligencija sustava, negativno • Agenti za umjetnu inteligenciju: programi koji izvode specifične poslove koji pomažu pri izradi korisnikove radne okoline da bi ona bila što efikasnija ili zabavnija i koja se tipično modificira svoje ponašanje koje se bazira prema akcijama korisnika • aplikacijski asistenti • agenti za potragu • dodaci za kupnju • dodaci za zabavu • Chatterbots Razumijevanje kompjutera

 24. Stručni sistemi: omogućuje vrste savjeta koji se mogu očekivati od ljudskih stručnjaka • osnova znanja : baza podataka koja sadrži činjenice koje su omogućili ljudski stručnjaci i koji upravljaju sistemima trebali bi donositi odluke na temelju tih činjenica • Inference engine: program koji primjenjuje pravila za podatke koji su spremljeni uknowledge base, radom kako bi došli do odluka • dobar je koliko i knowledge base i Inference engine; također trebaju točne informacije od korisnika kako bi oni pravilnije radili Razumijevanje kompjutera

 25. Razumijevanje kompjutera

 26. Neural network: stručni sistemi u kojima ljudski proces moždanih valova je ukorporiran u kompjuterski sistem • Primjena - rukopisi, govori i prepoznavanje slika • izrada zemljopisnih mapa • medicinskih slika • analize zločina • biološke identifikacije • Vision systems (provjere kvalitete u proizvodnji, prepozavanju poštanskih markica itd…) Razumijevanje kompjutera

 27. Robotizacija: proučavanje tehnologije u izradi robota • Robot: naprava, koju kontrolira ljudski operater koji može pomicati i reagirati na senzorski unos • primjena • radnje koje su opasne ili nemoguće da ljudi izvode • gdje je potrebna velika preciznost • da izvodi monotone poslov • da asistiraju individualcima Razumijevanje kompjutera

 28. vrste robota • vojni roboti ( teško izvedivi planovi i naprave kojima je namjena istraživanje lokacija, exoskeleton odijelo itd..) • poslovni roboti (nadgledanje postrojenja, implementiranje videokonferencija itd..) • osobni roboti ( zabava, izvode komunikacijske zadatke, izvode kućne poslove itd..) Razumijevanje kompjutera

 29. Razumijevanje kompjutera

 30. Razumijevanje kompjutera

 31. Odgovornosti za razvoj sistema • Informacijski sistem (IS) odjeljak: uključuje većinu, ako ne i sve, kompjutersko i mrežno osoblje za organizaciju koje uključuje: • osoblje za obradu podataka • sistemski analitičari: proučavaju sistem u svrhu određivanja što treba napraviti i kako se taj posao može najlakše postići • poslovni analisti • sistemski analisti i dizajnerske grupe • programeri • operaciono osoblje Razumijevanje kompjutera

 32. kompanije orijentirane prema vani: vanjski suradnici koji izvode specifične poslovne zadatke: • koriste rast, preliminarno prema troškovima • offshore offsourcing – orijentirani na drugu zemlju • captive offshoring – kompanije koje osnivaju svoje poduzeće u drugim zemljama • moraju uzimati u obzir primjerenost orijentiranosti na van kao i sigurnost i privatnost • team razvoja sustava je obično vođen sistemskim analitičarima; i on bi trebao uključivati korisnike Razumijevanje kompjutera

 33. Životni vijek razvojnog sistema (SDLC) • proces se sastoji od faza razvoja sistema Razumijevanje kompjutera

 34. Primarno istraživanje • to je faza razvoja životnog ciklusa sustava u kojem je izvedena kratka studija sposobnosti koja služi kao pokazatelj da li treba napraviti cijelu skalu projekta • svrha je da definira i procijeni problem i vidi da li ima smisla deljnje proučavanje • Dokumentacija: Studij sposobnosti (uključuje preporuke koje se odnose na pomicanje projekta na sljedeću razinu u SDLC) Razumijevanje kompjutera

 35. Analiza sustava • faza u razvoju životnog ciklusa sistema u kojemu je problem detaljno ispitan kako bi odredio što treba napraviti • sakupljanje podataka: sakupljanje podataka o sustavu (organizacijski kartoni, promatranje, ispitivanje korisnika, itd.) • analiza podataka: analiziranje informacija koje određuju potrebu za novim sistemom • alati uključuju dijagram tijeka podataka, tablice odluke, liste provjere itd.) • dokumentaciji: bilo koji instrument koji se koristi za sakupljanje podataka, bilo koji razvoj alata Razumijevanje kompjutera

 36. Razumijevanje kompjutera

 37. Razvoj sustava • ova faza u razvoju životnog ciklusa poduzeća u kojoj je uspostavljen model novog sustava i princip rada • pomaže pri razvoju modela za novi sustav • sistemov karton tijeka • input/output skice • riječnik podataka • većina kompanija će također izvesti cost/benefit analizu ( uzet će u obzir obije vrste prednosti) • dokumentacija – specifikacija novog sistema Razumijevanje kompjutera

 38. Razumijevanje kompjutera

 39. Akvizicija sustava • faza u životnom ciklusu razvoja sistema u kojemu su potrebni hardware, software i druge komponente • potrebno je odrediti ako je potrebne proizvode moguće kupiti ili proizvesti u kući • softver koji se mora proizvesti se pomiče u program Development proces • proizvod koji se mora kupiti mora biti prepoznat i odabran od ponuđivača • može koristiti RFP i/ili RFQ • BIDS moraju biti procijenjeni • dokumentacije: RFPs, RFQs, i svaki ponuđivačeva procjena materijala Razumijevanje kompjutera

 40. Implementacija sustava • faza u životnom ciklusu razvoju sustava koja ukomponira akcije koje se odnose na operacije sistema • - Direct conversion (dektivacija starog, a aktivacija novog sistema) • - Parallel Conversion (stari I novi sustav koji radi za određeni period) • - Phased conversion (novi sistem implementiran u modul) • - Pilot conversion ( novi sistem instaliran u pilot lokaciju) • dokumentacija: implementacija rasporeda, probnih podataka, probnih resultata itd.. Razumijevanje kompjutera

 41. Razumijevanje kompjutera

 42. Održavanje sistema • faza u životnom ciklusu razvoja sustava u kojem male preinake su potrebne za završetak sustava i da bi je održali operacionom do kraja životnog ciklusa do vremena kada sustav treba biti redizajniran • jedna od prvih aktivnosti u post-implementacijskoj reviziji (identificira sve sitne nedostatke u novom sistemu koje trebaju biti popravljene) • vanjski procesi • kad je potrebna velika promjena, projekt opet prolazi kroz SDLC • dokumentacija: dovršeni projektni folder Razumijevanje kompjutera

 43. Pristupi u razvoju sustava • Tradicionalni razvojni sustav: SDLC faze se pojavljuju prema utvrđenom redoslijedu • primarno se koriste kada su potrebe sustava lako utvrdive, kad je sustav poznat ili na zahtjev menadžmenta • zahtijeva vrijeme • Prototype : mali model ili prototip sustava je napravljen prije cijelog procesa razvoja • Prototip može biti revidiran ako je potrebno prije potpunog razvoja sustava • End- user razvoj: korisnik je primarno odgovoran za razvoj sustava. Razumijevanje kompjutera

 44. Sažetak • Što je Informacijski sustav? • Tko koristi Informacijski sustav? • Vrste Informacijskog sustava? • Odgovornosti za Razvoj sustava? • Životni ciklus Razvojnog sustava? • Pristupi Razvojnom sustavu? Razumijevanje kompjutera