Opleiding voor clb secretariaten 2011 2012
Download
1 / 37

Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

CLB-cursus. Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012. Overzicht programma. Listing en salarisberekening: Inleiding Reglementering 3.1 Wat vind ik op de listing ? 3.2 Hoe wordt een brutosalaris bepaald? 3.3 Hoe bereken ik het nettosalaris?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012' - zinnia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opleiding voor clb secretariaten 2011 2012

CLB-cursus

Opleiding voor CLB-secretariaten2011 - 2012


Overzicht programma
Overzichtprogramma

Listingen salarisberekening:

 • Inleiding

 • Reglementering

 • 3.1 Wat vind ik op de listing?

  3.2 Hoe wordt een brutosalaris bepaald?

  3.3 Hoe bereken ik het nettosalaris?

 • Wat wordt er bedoeld met de totale loonkost?

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


1 inleiding
1. Inleiding

Waarom organiseren we deze cursus ?

 • Elk personeelslid heeft recht op een correct berekend salaris. Om dit te kunnen controleren is:

  • inzicht nodig in de complexe (basis)principes van de salarisberekening

  • inzicht nodig in de structuur en de meest voorkomende codes van de listing

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


1 inleiding1
1. Inleiding

Hoe is deze cursus opgebouwd ?

 • We zien eerst waarom en wanneer het CLB een listingontvangt

 • We bekijken dan samen de hoofding en de structuur van de listing

 • We overlopen aan de hand van voorbeelden de verschillende parameters en de basisregels voor de salarisberekening

 • We ontcijferen stap voor stap de vele codes op de listing en berekenen tegelijkertijd enkele salarissen

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


2 reglementering info
2. Reglementering & info

 • KB van 15 april 1958

 • KB van 1 december 1970

 • Omzendbrief van 01/10/2003 kenmerk PERS/2003/16 (13AC)

 • Nuttige informatie via www.ond.vlaanderen.be

  • Wedde-info onderwijspersoneel

  • Wetwijs

  • Cursus schoolsecretariaten

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 1 de schoollisting
3.1 De schoollisting

 • Agodi zendt na elke betaling ter info en ter controle een listingnaar de school

 • Welke betalingen zijn er?

  • De maandelijkse betaling, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage

 • Wat is de listing juist?

  • een lijst met details van de salarisberekeningenvan de personeelsleden die op het instellingsnummer van het CLB betaald worden

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 1 de schoollisting1
3.1 De schoollisting

 • het resultaat van de verwerking van de elektronische zendingen van de personeelsgegevens

 • een instrument van controle

 • een instrument dat kan helpen om eventuele fouten te detecteren en te signaleren

 • een bron van informatie

  • voor beantwoorden van vragen van personeelsleden over hun salaris

  • voor invullen / opmaken van attesten en formulieren (ziekenfonds, R.V.A.,...)

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 1 de schoollisting2
3.1 De schoollisting

Hoofding en structuur:

 • Instellingsnummer

 • Benaming en adres

 • Betaling en betalingsnummer

 • Instellingsnummer, hoofdstructuur, NIS-code, soort instelling en net, werkstations

 • Benaming kolommen

 • Sortering

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde
3.2 Brutowedde

Welke parameters moeten we kennen?

 • Soort ambt: hoofdambt / bijbetrekking / overwerk / speciaal hoofdambt

 • Periode / aantal dagen

 • Opdrachtbreuk

 • Salarisschaal

 • Geldelijke anciënniteit

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde1
3.2 Brutowedde

De opdrachtbreuk:

 • de opdracht wordt uitgedrukt in een opdrachtbreuk (xxx.x/xxxx)

 • xxx.x = teller = het gepresteerde percentage per week ( zending CLB)

 • xxxx = de noemer = het percentage vereist voor een voltijdse opdracht. De noemerbepaling gebeurt bij Agodi en is afhankelijk van het ambt, het niveau en soort onderwijs (voor CLB: steeds noemer 10)

  • vb: 80% medewerker  8/10 008.0/0010

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde2
3.2 Brutowedde

De salarisschaal (= BAR op listing) :

 • barema of code barema (202, 333, 501, 511, …)

 • reglementair vastgesteld

 • is een combinatie van diploma en ambt

  zie: omzendbrief bekwaamheidsbewijzen

 • aan elk barema zijn niet-geïndexeerde jaarsalarissen verbonden met een minimum- en een maximum-jaarsalaris

 • van minimum naar maximum: via verhogingen van de geldelijke anciënniteit

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde3
3.2 Brutowedde

Geldelijke anciënniteit (= ANC op listing):

 • De geldelijke anciënniteit wordt bepaald in functie van:

  • salarisschaal

  • de reeds gepresteerde diensten

 • De geldelijke anciënniteit wordt vastgesteld op de 1ste van de maand

 • De in aanmerking komende diensten worden gerekend vanaf de minimumleeftijd verbonden aan de salarisschaal (vb: salarisschaal 333  minimumleeftijd 22 jaar)

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde4
3.2 Brutowedde

 • de verworven geldelijke anciënniteit wordt uitgedrukt in jaren en maanden

 • de geldelijke anciënniteit kan verschillen bij meerdere barema’s

 • Opgelet: geldelijke anciënniteit niet verwarren met andere anciënniteiten (dienstanciënniteit / sociale anciënniteit / pensioenanciënniteit…..)

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde5
3.2 Brutowedde

De jaarwedde:

 • Jaarwedde aan 100% = niet-geïndexeerd  opzoeken via WOP (salarisschaal en geldelijke anciënniteit nodig)

 • De indexcoëfficiënt (spilindex)  zie WOP

  • index 1,5769 vanaf 01/03/2012

  • principe van de indexering = aanpassen aan de levensduurte

 • Jaarwedde 100% X indexcoëfficiënt = geïndexeerde jaarwedde

 • Geïndexeerde jw komt niet op de listing of uittreksel

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde6
3.2 Brutowedde

De kolom “F” op de listing = Functie

 • 2 = hoofdambt  tijdelijken (ATO 1 en 2)

  • maandsalaris = 1/12 jaarsalaris

 • 4 = hoofdambt vastbenoemd (ATO 4)

  • maandsalaris = 1/12 jaarsalaris

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde7
3.2 Brutowedde

De bruto geïndexeerde maandwedde bij functie 2 of 4 =

Geïndexeerde jaarwedde X opdracht breuk

12

 voorbeelden

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde8
3.2 Brutowedde

Wat bij een onvolledige maand indien functie 2 of 4?

 • maandwedde = 1/12 van geïndexeerde jaarwedde

 • indien een onvolledige maand:

  • aantal gepresteerde dagen is ≤ 15

    te betalen: X/30 waarbij X = aantal gepresteerde dagen

  • aantal gepresteerde dagen > 15

    te betalen: X/30 waarbij X = 30 min aantal niet gepresteerde dagen

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde9
3.2 Brutowedde

Voorbeeld: vast personeelslid neemt VLBOOV

 • Indien ingangsdatum 09/01:

  • gepresteerde dagen = 8 (van 01/01 tem 08/01)

  • 8 < 15

  •  8/30

 • Indien ingangsdatum 20/01:

  • gepresteerde dagen = 19 (van 01/01 tem 19/01)

  • 19 > 15

  • niet gepresteerde dagen = 12 (van 20/01 tem 31/01)

  • 30 – 12 dagen = 18 dagen

  •  18/30

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 2 brutowedde10
3.2 Brutowedde

 • Haard– of standplaatstoelage(K.B. 26/11/1997)

 • Voorwaarden:

  • inkomensgrens

  • haardtoelage

   • gehuwd of samenwonend personeelslid, tenzij toegekend aan echtgenoot / partner

   • alleenstaand personeelslid met minstens 1 kind ten laste

   • aan te vragen

  • standplaatstoelage

   • indien personeelslid niet voldoet aan de voorwaarden voor haardtoelage

   • wordt automatisch toegekend

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 3 nettowedde
3.3 Nettowedde

Sociale afhoudingen:

 • Werknemersaandeel tijdelijken (RSZ)

  = 13,07% v/d bruto geïndexeerde maandwedde + H/S

 • Werknemersaandeel vastbenoemden

  • 7,5% FOP (fonds overlevingspensioen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde

  • 3,55% VGZ (verzekering geneeskundige zorgen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 3 nettowedde1
3.3 Nettowedde

Kolom “SC” = sociale code

 heeft betrekking op de toe te passen sociale afhoudingen

 • RSZ = Rijkssociale Zekerheid

 • FOP = Fonds voor Overlevingspensioenen

 • VGZ = Verzekering Geneeskundige Zorgen

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 3 nettowedde2
3.3 Nettowedde

 • Berekenen van de bruto belastbare maandwedde:

  • bruto geïndexeerde maandwedde

  • + H/S

  • – sociale afhoudingen

   = het bruto belastbaar

 • Niet vermeld op de listing

  Ter info :

  code 250 op attest 281.10 (taksfiche)

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 3 nettowedde3
3.3 Nettowedde

Fiscale afhoudingen:

 • Afhouden van belastbare maandwedde

 • Bedrijfsvoorheffing = belasting vooraf

 • Code 286 op attest 281.10

 • Bedrag afhankelijk van:

  • grootte van de belastbare maandwedde

  • persoonlijke fiscale situatie (B + PTL)

   Opgelet: verschilt bij EJT, VG en achterstallen

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 3 nettowedde4
3.3 Nettowedde

PTL – B (= personen fiscaal ten laste – burgerlijke staat)

 • Burgerlijke staat :

  • 0 = ongehuwd met haardtoelage

  • 1 = ongehuwd

  • 2 = gehuwd of wettelijk samenwonend

  • 3 = niet hertrouwde weduwe/weduwnaar

  • 4 = wettelijk gescheiden

  • 5 = feitelijk gescheiden

  • 9 = gehuwd of wettelijk samenwonend met haardtoelage

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 3 nettowedde5
3.3 Nettowedde

 • Personen fiscaal ten laste = PTL

  • bestaat uit 2 posities:

   • 1ste positie = informatie personeelslid / partner

   • 2de positie = informatie aantal kinderen ten laste

  • Opmerking:

   • partner = gehuwd of wettelijk samenwonende partner

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 3 nettowedde6
3.3 Nettowedde

Enkelen voorbeelden:

PTL B

 • 00 2  gehuwd en geen kinderen ten laste

 • 03 2  gehuwd en 3 kinderen ten laste

 • 23 9  gehuwd, met haardgeld, partner geen inkomen en 3 kinderen ten laste

 • 22 0  ongehuwd met haardgeld en 2 kinderen ten laste

 • 21 3  weduwe/weduwnaar met 1 kind ten laste

 • 01 4  wettelijk gescheiden met 1 kind ten laste

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 3 nettowedde7
3.3 Nettowedde

 • Nettowedde =

  • bruto belastbare maandwedde

  • - bedrijfsvoorheffing

   Ter info:

   Komt niet op de taksfiche (attest 281.10)

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Algemeen:

 • BBSZ ingevoerd sedert 1 april 1994

 • Wordt maandelijks afgetrokken van nettowedde

 • Principe van berekening: per kwartaal

 • Geen herzieningen meer indien kwartaal voorbij

 • Eindafrekening:

  • op basis van gezinsinkomen

  • via belastingsaangifte

  • code 287 op attest 281.10

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


Bbsz voorbeeld
BBSZ: voorbeeld

Voorbeeld 1 op Listing 1: 17808130269

 • Bruto per kwartaal = (1749,53 + 1049,72) x 3 = 8397,73

 • Burgerlijke staat = 0  tabel: alleenstaande

 • Inkomsten kwartaal tussen 6570,55 en 18116,46

 • Maandinkomen = 2799,24  > 2190,18

 • BBSZ = 18,60 + 1,1% van 2799,24 – 2190,18

  • 2799,24 – 2190,18 = 609,06

  • 1,1% van 609,06 = 6,70

  • 18,60 + 6,70 = 25,30 euro

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


Werkbonus
Werkbonus

 • Bij openbare sector ingevoerd vanaf 01/07/2000

 • Enkel voor tijdelijken (RSZ-plichtigen)

 • Doel: verschil met werkloosheidsuitkering vergroten

 • Bedrag is afhankelijk van opdracht, periode en jaarwedde + HS

 • Vanaf 01/04/2011: extra vermindering van de bedrijfsvoorheffing (5,7% van de werkbonus)

 • Wordt opgeteld bij het netto

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


 • Bepalen van het referentiemaandloon

 • 10/10 X 31/31 = 1,0000

 • 15201,42 X 1/12 X 1,5769 X 1,0000 + 47,29 = 2044,88

 • 2044,88 / 1,0000 = 2044,88

 • Bepalen van het basisbedrag

 • 143,00 – (0,1651 X (2044,88 – 1472,40) = 48,48

 • Bepalen van de werkbonus

 • 48,48 X 2044,88= 48,48

 • 2044,88

 • Korting bedrijfsvoorheffing op werkbonus (= 5,7%):

 • 48,48 / 100 x 5,7 = 2,76

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 3 nettowedde8
3.3 Nettowedde

Algemeen :

Bruto geïndexeerde maandwedde + H/S

- Sociale afhouding(en)

Bruto belastbare maandwedde

- Fiscale afhouding (bedrijfsvoorheffing)

Nettowedde

- BBSZ + werkbonus

Effectief uit te betalen bedrag

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 1 de listing
3.1 De listing

De nog niet besproken kolommen:

 • Kolom “I” = index

  • Heeft niets met index-coëfficiënt te maken

  • Duidt op wachtgeld (1), niet-verworven-salarisschaal (2), …

 • Kolom “CP” = categorie personeel

  • Bijvoorbeeld: 02 = administratief personeel, 03 = bestuurs- en onderwijzend personeel, 09 = technisch personeel, 07 = paramedisch personeel, …

 • Kolom “%” = percentage

  • Wordt o.a. gebruikt bij een wachtgeld

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


3 1 de listing1
3.1 De listing

 • Kolom “KC/RW” (kaartcode/ regularisatie wedde)

  • KC 05:

   • betaling lopend maandsalaris

   • achterstallig salaris voor periodes uit het verleden

  • KC 06:

   • bevat het “ten onrechte ontvangen bedrag” voor een

    periode uit het verleden

  • RW  salarisherzieningen voor periodes uit het verleden  combinatie KC 05/KC 06:

   • KC 05: bevat het “recht op”

   • KC 06: bevat het “vroeger ontvangen” bedrag

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


4 de totale loonkost
4. De totale loonkost

Tenslotte goed om te weten:

 • Werkgeversaandeel of patronale bijdrage = sociale bijdrage werkgever

  • Vastbenoemden = 3,86%

  • Tijdelijken = 16,76%

 • Personeelslid ondervindt hier niets van

 • Werkgever (Agodi) stort bedrag aan RSZ

 • Totale loonkost = bruto geïndexeerde jaarwedde + VG + EJT + patronale bijdrage

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


4 de totale loonkost1
4. De totale loonkost

Voorbeelden:

 • Tijdelijk paramedisch werker (bar 333) 10/10 met 5 jaar geldelijke anciënniteit:

  • Totale loonkost: 39.081 euro

  • Netto jaarloon: 20.719 euro (= 53%)

 • Vastbenoemdparamedisch werker (bar 333) 10/10met 13 jaar geldelijke anciënniteit:

  • Totale loonkost: 41.495 euro

  • Netto jaarloon: 24.170 euro (= 58%)

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


Vragen?

Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012


ad