Pomorski fakultet
Download
1 / 27

Pomorski fakultet - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Pomorski fakultet. KOMUNIKOLOGIJA Doc. dr. sc. Mila Nadrljanski. Komunikacija. Prenošenje i razumijevanje značenja poruka. Komunicirati znači sporazumijevati se. Komunikacija je razmjena iskustava, koja omogućuje razvoj živih bića eng comunity = zajedništvo lat. communis = zajedničko.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pomorski fakultet' - zilya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pomorski fakultet

Pomorski fakultet

KOMUNIKOLOGIJA

Doc. dr. sc. Mila Nadrljanski


Komunikacija
Komunikacija

 • Prenošenje i razumijevanje značenja poruka.

 • Komunicirati znači sporazumijevati se.

 • Komunikacija je razmjena iskustava, koja omogućuje razvoj živih bića

 • eng comunity = zajedništvo

 • lat. communis = zajedničko.

 • Komunikacija ispunjava osnovnu ljudsku potrebu “biti u kontaktu s drugim ljudima”

  U zatvorima, samice se koriste kao kazna jer sprječavaju ispunjavanje osnovnih ljudskih potreba


Komunikacija1
Komunikacija

 • Kada imamo neku potrebu, komunikacija nam omogućava da predamo ovu informaciju drugim ljudima, u svrhu obogaćivanja vlastitog, kao i života drugih ljudi.

 • Obogaćivanje života se odnosi na urođenu ljudsku potrebu da doprinosi za dobrobit sebe i drugih ljudi kroz procese socijalne interakcije, te empatijsko vezivanje


Komunikacija2
Komunikacija

 • Komunikacija predstavlja dijeljenja znanja interakcijom s drugim jedinkama i predmetima.

 • Ovo uključuje vizualne metode, kao što su znakovni jezik, te auditore, kao što su glas i muzika, kao i fizikalne, kao što je dodir.


Pomorski fakultet

 • Ljudska komunikacija se odnosi na socijalnu interakciju razmjenjivanja informacija, a sve u svrhu razumijevanja i socijalne povezanosti.

 • Ljudi posjeduju prirodnu i urođenu potrebu da komuniciraju jedni sa drugima, da stvaraju međuljudske odnose, te da održavaju i podržavaju ljudske veze.


Komunikacija3
Komunikacija

 • Kada imamo neku potrebu, komunikacija nam omogućava da predamo ovu informaciju drugim ljudima, u svrhu obogaćivanja vlastitog, kao i života drugih ljudi.

 • Obogaćivanje života se odnosi na urođenu ljudsku potrebu da doprinosi za dobrobit sebe i drugih ljudi kroz procese socijalne interakcije, te empatijsko vezivanje


Pomorski fakultet


Komunikacija4
Komunikacija menadžmenta.

 • Komunikacijska je kompetencija jedinstvo jezične, društvene, kulturne i strateške kompetencije.

 • To je spoj jezičnih vještina i društvene interakcije.

 • Komunikacija je vitalan dio poslovanja,

  organizacije i menadžmenta.


Pomorski fakultet

 • Komunikacija može menadžmenta.predstavljati granicu između uspjeha i neuspjeha.

 • Susretljivost, dosljednost, točnost i urednost su kvalitete koje pridonose pozitivnom iskustvu.

 • Neuredan dopis, nepregledna ili čak netočna informacija utječu na stvaranje negativnog dojma.


Komunikacija5
Komunikacija menadžmenta.


Za to komuniciramo
Zašto komuniciramo? menadžmenta.

 • prenesemo informaciju

 • podučimo/naučimo

 • obavimo zadatak

 • uvjerimo i nagovorimo

 • iskažemo osjećaje

 • ostavimo dojam

 • Radi zabave


Komunikacija6
Komunikacija menadžmenta.

 • Komunikologija je znanost o komunikaciji.

  - znanost o principima živog svijeta jer život podrazumijeva općenje (razmjena informacija o događajima u životnoj sredini nije svojevrsna samo ljudima već živom svijetu u cjelini)

 • specifičnost ljudskog općenja je u stvaranju i korištenju simbola – jezika prije svega (pisma

  i govora)


Komunikacija7
Komunikacija menadžmenta.

 • Simboli su sredstva pomoću kojih komuniciramo.

 • Simboli su riječi, geste, slike, zvukovi ili pokreti, uporabljivi zato što se ljudi više ili manje slažu u pogledu objekata, zbivanja i osjećaja na koje se ti simboli odnose.

 • Ljudi pridaju različita značenja istim simbolima, a jedan simbol može imati više značenja.


Komunikacija8
Komunikacija menadžmenta.


Komunikacijski model
Komunikacijski model menadžmenta.

 • Shannon-Weaver Model


Komunikacija9
Komunikacija menadžmenta.


To uklju uje komunikacija
Što uključuje komunikacija? menadžmenta.

 • Kako bi se izbjegli nesporazumi svakog trenutka trebamo biti svjesni kako komunikacijom možemo izraziti:

 • Činjenice – vi promatrate

 • Mišljenje – označavate što primjećujete

 • Osjećaje – izražavate što osjećate


Pomorski fakultet

 • ZLATNO PRAVILO menadžmenta.

 • Ponašajte se prema drugima onako kako biste željeli da se oni ponašaju prema vama u sličnoj situaciji.


Vrste komunikacija
VRSTE KOMUNIKACIJA menadžmenta.

verbalna – neverbalna

govorna – pisana

namjerna – nenamjerna

posredna neposredna


Komunikacija10
Komunikacija menadžmenta.

 • Usmena komunikacija

  Prednosti: brzina i feedback.

  Nedostatci: iskrivljavanje poruke

 • Pisana komunikacije

  Prednosti: opipljiva i provjerljiva.

  Nedostatci: vrijeme i nema feedback-a

 • Neverbalna komunikacija

  Prednosti: podržava ostale komunikacije i osigurava vidljivu ekspresiju emocija.

  Nedostatci: Kriva percepcija “govora tijela” ili gesta može utjecati na primateljevu interpretaciju poruke


Komunikacija11
Komunikacija menadžmenta.

 • VERBALNA/PARAVERBALNA/

 • NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

 • ŠTO je rečeno – sadržaj – verbalna komunikacija

 • KAKO je rečeno (karakteristike glasa) –

  paraverbalna komunikacija

 • ŠTO je pratilo komunikaciju (kontekst) –

  neverbalna komunikacija


Odnos verbalne i neverbalne komunikacije
ODNOS VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE menadžmenta.

A) Neverbalna poruka može zamijeniti verbalnu

B) Neverbalna poruka može dati veću snagu verbalnoj poruci

C) Jedna poruka može proturiječiti drugoj. Za pravilno oblikovanje i razumijevanje poruke važni su njezini verbalni i neverbalni elementi.

 • Verbalne poruke većinom djeluju na razumski dio sugovornika, a neverbalne na osjećajni.


Verbalna komunikacija
VERBALNA KOMUNIKACIJA menadžmenta.

􀂾Riječi su simbolički izraz misli. Imaju uz denotativno i konotativno značenje

􀂾Ljudi upotrebljavaju riječi na neuobičajen način, odstupaju od dogovora. Kolokvijalni izrazi i žargon

􀂾Ljudi se ne izražavaju jasno (govore dvosmisleno, ili ne kažu što misle).

􀂾Komunikaciju može otežati količina riječi koja može biti prevelika ili premala.


Paraverbalna komunikacija
PARAVERBALNA KOMUNIKACIJA menadžmenta.

 • ► Brzina glas

 • ► Ritam glasa

 • ► Jačina glasa

 • ► Boja glasa

 • ► Artikulacija

 • ► Melodija

 • ► Jasnoća

 • ► Smijanje

 • ► Glasovi bez verbalnog sadržaja


Neverbalna komunikacija
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA menadžmenta.

 • stav tijela

 • mimika

 • kontakt očima

 • gestikulacije

 • dodirivanje

 • odijevanje

 • prostorno ponašanje

 • vremensko ponašanje

 • vanjski kontekst