Download
rom n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Román PowerPoint Presentation

Román

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Román

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Román viz Literatura (Věra Martinková) str. 24-25

 2. Pohádky tisíce a jedné noci • arabsky كتاب ألف ليلة وليلة‎ Kitāb Alf Laylawa-Layla) • je anonymní sbírka lidových pohádek, bajek, anekdot a mravních ponaučení • nejstarší příběhy vznikly v Indii, pak se vyprávění dostalo do Persie a bylo obohaceno o další perská vyprávění • v 7. stol. byla sbírka převedena do arabštiny a Arabové si ji přivlastnili a podstatně rozšířili

 3. nejobsáhlejší část tedy vznikala od 7. do 16. století. ukazuje tehdejší život v arabských zemích najdeme zde i motivy z řecké mytologie, mezopotámských mýtů, byzantské i židovské náměty inspiračním zdrojem byla také klasická arabská próza a dějepisná literatura, cestopisy a sbírky poučných a mravoličných příběhů

 4. Rámcový příběh • kniha má 1 hlavní příběh a v rámci tohoto příběhu jsou vyprávěny menší příběhy • modrá Šahrazád vyprávěla krutému králi Šahrijárovi po dobu tisíce a jedné noci příběhy, které byly tak dlouhé, že nikdy nekončily se svítáním, a král byl vždy zvědav na pokračování.

 5. - pohádkové příběhy jsou plné nadpřirozených bytostí, čarodějných předmětů, kouzel a zaklínadel, další velkou část tvoří dobrodružné, cestopisné a rytířské příběhy

 6. Arabštinaاللغة العربية • Semitský jazyk • píše se zprava doleva • jazyk koránu (svatá kniha islámu)

 7. Pohádky • Pohádka o ebenovém koni • Dobrodružství Sindibáda námořníka • Alí Baba a čtyřicet loupežníků • Pohádka o Abú Kírovia Abú Sírovi • Aladinova kouzelná lampa

 8. Pohádka o Abú Kírovia Abú Sírovi odkaz na pohádku: http://www.abatar.cz/pohadky/abu_kir_a_abu_sir.htm

 9. Francois Rabelais [rablé] (1495 – 1553)

 10. Gargantua a Pantagruel • pěti dílný satirický román • vypráví o historii rodu obrů (otce, syna a vnuka) • starý otec – představitel středověkého způsobu myšlení • syn Gargantua – snaha o svobodný život, přirozenost • vnuk Pantagruel – renesanční člověk (svobodomyslný, Bůh není středem všeho dění) • kritika soudobého života, církve, scholastické výchovy a středověkého soudnictví • dílo bylo společností odsouzeno

 11. Miguel Servantes y Saavedra(1547 – 1616) • chudý šlechtic • obtížný život v bídě • v námoř. bitvě přišel o levou ruku • zajat piráty • vězněn za neplacení dluhů a dokonce • za podezření z vraždy

 12. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha • nejslavnější španělský román •  uvedl do literatury komicky vyjádřený • rozpor mezi skutečností a iluzí a nový • typ literární postavy, který se • snaží dosáhnout nemožného, • věčně sní a nedívá se na realitu

 13.  - hlavní postavou je chudý šlechtice z kraje La Mancha, který všechen svůj čas tráví čtením starých rytířských románů. • fiktivní svět ho tak pohltí, že se rozhodne vzkřísit zašlou slávu rytířského stavu tím, že se sám stane potulným rytířem, který napraví křivdy, pomáhá vdovám a sirotkům a ochraňuje slečny • obleče si starou rezavou zbroj po předcích, vyrobí si helmu a dá si vznešenější jméno "Don Quijote de la Mancha" • se svou starou bílou herkou a sousedem Sanchem Panzou jako svým zbrojnošem se vydá bojovat za lepší svět • hospodu považuje za hrad, větrné mlýny za obra a stádo ovcí za armádu nepřítele • od lidí sklízí jen posměch • nakonec se vrací domů, vystřízlivý ze svého bláznovství a umírá, protože už nechce žít v reálném světe

 14. Ustálené obraty: “Don Kichot“ - věčný snílek "boj s větrnými mlýny" - zbytečná snaha, nerovný boj nebo boj s fiktivním nepřítelem

 15. Jonathan Swift(1667 - 1745) • anglický spisovatel • satirik • autor pamfletů (lit. dílo, které negativně kritizuje společnost) • anglikánský kněz

 16. Gulliverovy cesty • dobrodružný román / fantastický cestopis • - hlavní hrdina Lemuel Gulliver (lodní lékař, později kapitán) vypráví o svých neskutečných dobrodružných cestách, na nichž poznal mnoho různých civilizací

 17. - v zemi liliputů (Liliput)

 18. - v zemi obrů (Brobdingnag)

 19. v zemi učenců na létajícím ostrově Laputa • v zemi bláznivých vědců • v zemi čarodějů • v zemi nesmrtelných lidí

 20. v zemi Hvajninimů - moudrých mluvících koní • jejich svět byl velmi spořádaný a neexistovala v něm lež, krádež, opilství, pýcha ani jiné lidské neřesti • s nimi tam žili tzv. Jahuové - koním podřízená stvoření s lidskými rysy a s příšerným chováním

 21. - v zemi Hvajninimů chtěl Gulliver zůstat , naučil se jejich řeč a dlouze s koňmi rozprávěl, ale musel je opustit • vrátil se zpět do Anglie • stal se z něj samotář, jenž tráví dlouhé hodiny se svými koňmi a rozpráví si s nimi jejich jazykem

 22. Daniel Dafoe (1660 – 1731) • anglický spisovatel, novinář a zároveň podnikatel • - za své názory proti společnosti byl vězněn a pranýřován

 23. Robinson Crusoe Inspirací mu byl příběh skotského námořníka, který byl za trest vysazen na ostrově v Tichém oceánu, kde prožil 4 roky a 4 měsíce, než byl náhodou nalezen a dopraven zpět do Anglie.

 24. Robinson Crusoe opouští kli domova a vydává se na moře za dobrodružstvími (vězněn, plantáže v Brazílii, obchod s otroky apod.). Při plavbě do Afriky však jeho loď ztroskotá a jediný Robinson se zachrání na pustém ostrově, kde je nucen naučit se přežít. Díky jeho pracovitosti, tvrdohlavosti a vzdělání se mu to daří: oheň, oblečení, kalendář, jídlo, sluneční hodiny, chov koz, svíčky, člun, pec, nádobí… Po 25 letech se setkává s člověkem - domorodcem, kterému dá jméno pátek.Učí ho anglicky a stanou se z nich přátelé. Do vlasti se Robinson vrací po 35 letech na anglickém korábu, jehož kapitánovi pomůže potlačit vzpouru. Po sedmi letech se opět vrací na ostrov, na němž zanechali vůdce vzpoury a nachází zde fungující civilizaci. Přivezl jim potřebné nástroje a později vypravil i loď s novými osadníky.  

 25. Romány 19. století

 26. Romantismus • literární směr 1. poloviny 19. století • znaky: • návrat do minulosti • oslava přírody • fantazie • svoboda tvorby • prostředí - tajemná místa (hřbitovy, zříceniny, jezera, lesy, vězení…) • časté konflikty • (jedinec x společnost, sen x skutečnost, rozum x cit, život x smrt)

 27. romantický hrdina • (žije nespokojeným, rozervaným životem, většinou na okraji společnosti, • opovrhuje společností, ale zároveň do ní chce patřit, touží vyniknout, ale nedaří se mu to → uzavírá se do svého nitra, do snu a většinou volí smrt jako způsob útěku a vypořádání se s odmítnutím společnosti, • uspokojení nenalézá ani v lásce, neboť miluje nešťastně ženu jiného nebo vysněný ideál)

 28. Viktor Hugo (1802 - 1885) • francouzský prozaik, básník a zároveň významný poslanec • syn Napoleonova generála • zástupce romantismu

 29. Chrám Matky boží v Paříži Děj se odehrává v 15. století za vlády Ludvíka XI. Krásná Esmeralda, cikánská tanečnice, je pronásledována knězem Frollem, který se v dětství ujal postiženého dítěte - zvoníka Quasimoda. Vášnivá láska Frollova k Esmeraldě, která tančila před katedrálou, dožene Frolla k tomu, že pošle Quasimoda, aby ji unesl. Esmeraldu ale zachrání vojáci, jimž velí Phoebus, kapitán královských lučištníků, který se do Esmeraldy zamiluje, smluví si schůzku, ale jsou překvapeni Frollem, který Phoeba probodl dýkou. Z vraždy byla ale obviněna Esmeralda. Quasimodo (který je také do Esmeraldy zamilován) ji ukryje v chrámu do bezpečí a pečlivě ji střeží. Tuláci ji chtějí osvobodit a poprapravit, ve zmatku ji uchvátí Frollo, ale Esmeralda se vzpírá - proto je dána zlé stařeně, aby ji týrala; ona v ní ale pozná svou dceru. Chystá se poprava Esmeraldy (při mučení se přiznala k zločinu, který nespáchala), z věže chrámu se dívá Frollo. Quasimodo využil příležitosti a shodil ho dolů. Sám pak umírá v hrobce u Esmeraldy.

 30. Alexandr Sergejevič Puškin (1799 - 1837) - ruský prozaik a básník - zabit při souboji s milencem své ženy

 31. Evžen Oněgin Hlavní postavou je Evžen Oněgin, kterého přestal bavit dosavadní styl života. Odjíždí na venkov, kde má zdědit majetek po svém umírajícím strýci. Po jeho smrti se rozhodne zůstat. Spřátelí se zde s Vladimírem Lenským, který ho pozve ke své přítelkyni Olze, kde se Oněgin setká s Olgy sestrou Taťánou. Ta se do něj velmi zamiluje. V dopise mu vyjeví své city k němu. Ten však její lásku neopětuje a chce vzbudit žárlivost jak v Taťáně, tak v Lenském. Proto na oslavě protancuje celý večer s Olgou. Lenský ho následně vyzýve k souboji, kde však zemře. Oněgin je tímto činem zdrcen a odjíždí do ciziny. Mezitím Taťána se svou matkou odjíždí do Moskvy, kde se vdá za generála. Po nějakém čase Oněgin přijíždí do Moskvy, potkává se s Taťánou a zamiluje se do ní. Ona přiznává, že ho stále miluje, ale že bude věrná svému manželovi.

 32. Realismus • umělecký směr 2. poloviny 19. století • - pravdivé a věrné zachycení skutečnosti • - zobrazení každodenního života • realistický román je zrcadlem společnosti • autor je objektivní • hrdina se vyvíjí – je dobově a společensky podmíněný, pochází z různých společenských vrstev • autor se snaží postihnout obecné, tj. typické, příznačné rysy lidí • umělec už není ten, který umí zachytit jen krásu světa, ale i jeho špínu

 33. Charles Dickens (1812-1870) • anglický spisovatel • největší romanopisec 19. stol. • realistické črty a romány • pocházel z chudé rodiny – už v 10 letech musel pracovat v továrně na leštidla na boty • snaží se zachytit londýnské prostředí a postavy z vyšších i nižších spol. vrstev • hlavními hrdiny jsou často děti s tragickým osudem (inspirován svým vlastním dětstvím)

 34. Oliver Twist Příběh chlapce, který vyrůstá v chudobinci. Je donucen pracovat pro hrobníka, ale on raději utíká do Londýna. Zde se Oliver dostává do skupiny zlodějů, kteří ho nutí krást. Naštěstí se ho ujímá bohatý muž a také nachází část své rodiny.

 35. Honoré de Balzac • francouzský představitel realismu • touha být slavný a dostat se do vyšší společnosti (drahé oblečení, nábytek…) ho nutila vydělávat stále více a víc peněz, proto začal psát pro peníze dobrodružné romány (i 16 hodin denně)

 36. cyklus románů a povídek Lidská komedie – kritika společnosti, detailní popisy prostředí, psychologická analýza postav, hl. hrdiny jsou pokrytci, kariéristi, podvodníci, lakomci, zločinci • Otec Goriot – jak moc peněz dokáže měnit a ovládat společnost • Lesk a bída kurtizán – vztah vyšších vrstev s podsvětím

 37. Jules Verne • zakladatel žánru moderního dobrodružného a cestopisného románu vědeckofantastického typu • 20 tisíc mil pod mořem • 2 roky prázdnin • Cesta kolem světa za 80 dní • Émile Zola • Zabiják – popisuje zhoubný vliv alkoholu na osudy chudých duchovně prázdných lidí • Sir Artur Conan Doyle • anglický autor detektivních románů • Příběhy Sherlocka Holmese

 38. Fjodor Michajlovič Dostojevskij • tvůrce moderního psychologického románu • za kritiku carské politiky byl poslán na 10 let na Sibiř (nucené práce) • Zločin a trest – psych. román • chudý student Raskolnikov zavraždí starou lichvářku a její sestru kvůli penězům • vnitřní monolog – snaží se svůj čin racionálně ospravedlnit • čistá láska k Soně způsobí, že se přizná a přijme trest