unitat did ctica el sistema nervi s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNITAT DIDÀCTICA: El sistema nerviós PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNITAT DIDÀCTICA: El sistema nerviós

play fullscreen
1 / 78

UNITAT DIDÀCTICA: El sistema nerviós

145 Views Download Presentation
Download Presentation

UNITAT DIDÀCTICA: El sistema nerviós

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNITAT DIDÀCTICA:El sistema nerviós

 2. UNITAT DIDÀCTICA:El sistema nerviós

 3. EL SISTEMA NERVIÓS

 4. ÍNDEX • La funció de relació • Òrgans dels sentits i receptors • Anatomia del sistema nerviós: central i periféric • Funcionament del sistema nerviós • Hàbits saludables • Malalties

 5. QUÉ CAL SABER… • Caracteritzar la funció de la relació humana • Explicar l’anatomía i la funció dels òrgans dels sentits • Explicar les parts d’una neurona • Descriure i identificar parts del SNC i SNP • Diferenciar actes voluntaris i involuntaris • Nombrar malalties del sistema nerviós • Valorar las drogues amb els seus efectes sobre la salut

 6. FUNCIÓ DE RELACIÓ Estímul Extern/ Intern Percepció: òrgans dels sentits Procesament:Sistema nerviós central Motora Secretora Resposta: sistema locomotor, glàndulas o altres òrgans. Immunològica

 7. Què són els cinc sentits? • Els cinc sentits són òrgans especialitzats que reben estímuls de l’ exteriori transmeten l' impuls a través de les vies nervioses fins al sistema nerviós central on es processa i es genera una resposta. • Aquests sentits ens permeten gaudir de les coses ial mateix temps ens protegeixen dels perills.

 8. Els cinc sentitssón: • La vista • L’ audició • El tacte • El gust • L’ olfacte

 9. La vista • El sentit de la vista és el sentit que et permet veure i tindre dos òrgans externs anomenats ulls. • L’ acte de veure o la visió es realitza gràcies als nervisque surten dels ulls ique van a parar al cervell. • La vista està relacionada en especial amb la percepció del color, la forma, la distanciai les imatges en tres dimensiones.

 10. És realitat tot el que veus?

 11. Quin animal es veu al dibuix? Quants hi veus?

 12. Quantes puntes veus, dues o tres?

 13. L’ Audició

 14. L’ audició • L' audició és un dels cinc sentits principals pel qual l’ oïda pot rebre les ones de so. • El procés de la percepció del so es deu a la vibració d’un objecte material que actua com un estímul físic.

 15. El gust • El sentit del gust ens dóna a conèixer els sabors. • El seu òrgan principal és la llengua, on es reben tota classe de sabors. • Els llavis i les genives ajuden a conèixer els sabors. • Per a que laspapil·lesdel gust ens permeten conèixer els sabors, és necessari que els aliments es dissolen en saliva.

 16. L’ olfacte • Per mitjà del sentit de l’ olfacte podem percebre els olors. • Aquest sentit es troba en el nas. • L’ olfacte ens ajuda a conèixer els aliments pel seu olorien quines condicions es troba. • Quan en un lloc fa olor a fum o gas l’ olfacte ens avisa per a que nos allunyem d’aquest lloc.

 17. L’ olfacte • L’ olfacte percep olors tant agradablescom desagradables.

 18. Eltacte • A través del tacte, el cos percep el contacte amb distintes substancies, objectes, etc. • Els éssers humans presenten terminacionsnervioses especialitzades i localitzades en la pell. • La pell es por tant l’ òrgan del sentit del tacte.

 19. El tacte • Els nervisd’ aquest sentit li envien missatges al cervell i l’ informen sobre: *fred i calor (dolor) *suau o aspre *dur o tou

 20. L’ ACTE REFLEXE

 21. IMPULS NERVIÓS