Download
opakov n vesm r slune n soustava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opakování – vesmír, sluneční soustava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opakování – vesmír, sluneční soustava

Opakování – vesmír, sluneční soustava

261 Views Download Presentation
Download Presentation

Opakování – vesmír, sluneční soustava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Opakování – vesmír, sluneční soustava Z_004_Vesmír, kartografie_Opakování-vesmír, sluneční soustava Autor: Mgr. Helena Nováková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

 2. Anotace: • Digitální učební materiál je určen pro opakování a upevňování záklandího učiva o vesmíru a sluneční soustavě, které jsme doposud probrali • Materiál prověřuje získané vědomosti před připravovaným testem • Je určen pro předmět zeměpis a ročník šestý • Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Přírodní prostředí Země (Přírodní prostředí Země. třetí. Praha: České geografické společenství, 2008. ISBN 978-80-86034-84-3)

 3. Jaký je jiný název pro Velký třesk? Big bong Bigbung Bigbang

 4. Ve kterém roce byl první člověk ve vesmíru? 1957 1961 1978

 5. Jak se jmenoval první člověk ve vesmíru? JurijGagarin JurinGagarin Vladimír Remek

 6. Geocentrická soustava je soustava: Sluncestředná Zeměstředná

 7. Jak jinak nazýváme vesmír? Kosmos Kosmas Konipas

 8. Která odpověď není pravdivá?Slunce: je horká koule je zdrojem tepla nemá vlastní zdroj záření

 9. Do které kategorie patří souhvězdí Malý medvěd? Obtočnová Zvířetníková

 10. jak se nazývá část naší galaxie Hořká dráha Milky dráha Mléčná dráha

 11. Jak stará je sluneční soustava? 4,8 mil. let 4,8 mld. let 15 mld. let

 12. Vykonává nějaké pohyby Slunce ano ne

 13. Jaký tvar má oběžná dráha planet kolem Slunce kruh kostka elipsa

 14. Která planeta nepatří mezi plynnou planetu? Mars Saturn Jupiter

 15. Kolem které planety neobíhá žádný měsíc? Venuše Země Mars

 16. Co je přirozenou družicí Země Slunce Měsíc kometa

 17. planetku jinak nazýváme jako: steroid stardoid asteroid

 18. Jak se nazývá naše nejznámější kometa? Halleyova kometa Helenina kometa Hulijova kometa

 19. Meteoroid který dopadl na zem nazýváme jako: meteor meteorit

 20. Kolikrát je zhruba Měsíc menší než Země 2krát 3krát 4krát

 21. Má měsíc vlastní zdroj záření? ano ne

 22. nejvýraznější měsíční fázi nazýváme jako: nov úplněk první čtvrť

 23. Kdo má největší vliv na příliv a odliv? Měsíc Země Slunce

 24. Zatmění Slunce nastává, když se do jedné roviny dostane Země-Měsíc-Slunce Slunce-Země-Měsíc

 25. Která planeta je pro nás nejjasnější? Jupiter Venuše Neptun

 26. Super, jste u konce!

 27. Zdroj obrázků • Smile 1. Http://www.clker.com [online]. 2010 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://www.clker.com/cliparts/C/w/4/q/T/L/smile1-md.png