ans gninger om eksterne midler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ansøgninger om eksterne midler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ansøgninger om eksterne midler - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Ansøgninger om eksterne midler. KU Forskning og Innovation 12-05-2011. Oversigt. Noget om fonden Fondens uddelingsstrategi Fondens virkemidler, herunder Fondens vurderingssystem ’Den gode ansøgning’. Kort om Lundbeckfonden. Erhvervsdrivende fond

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ansøgninger om eksterne midler' - zeno


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ans gninger om eksterne midler

Ansøgninger om eksterne midler

KU Forskning og Innovation

12-05-2011

oversigt
Oversigt

Noget om fonden

Fondens uddelingsstrategi

Fondens virkemidler, herunder

Fondens vurderingssystem

’Den gode ansøgning’

kort om lundbeckfonden
Kort om Lundbeckfonden

Erhvervsdrivende fond

Uddeler ca. 400 mio DKK til biomedicinsk og naturvidenskabelig forskning

Administrationen af ansøgninger, strategioplæg, opfølgning m.m.varetages af 2-3 personer

Støtte fra fonden gives via forskellige virkemidler.

LUNDBECKFONDEN

lundbeckfondens historie
Lundbeckfondens historie

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1954, hvis hovedformål er at sikre og udbygge Lundbeck-koncernens virksomhed og yde finansiel støtte til videnskabelig forskning af høj kvalitet. Fonden besidder - gennem investerings- og holdingselskabet LFI a/s - væsentlige aktieposter i de tre børsnoterede selskaber H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S og Falck A/S

LUNDBECKFONDEN

lundbeckfondens form l
Lundbeckfondensformål
 • Lundbeckfonden er en dansk baseret erhvervsdrivende fond, der vil gøre en betydendeforskel for menneskers sundhed og helbred ved:
  • at styrke fri dansk forskning på højeste niveau,primært indenfor sundheds– og naturvidenskab, samt fremme forskningens internationalisering
  • at være en udfordrende og værdiskabende aktionær i Lundbeckkoncernen og andre internationalt arbejdende innovative virksomheder, og medvirke til at gøre dem førende indenfor deres respektive områder
lundbeckfondens uddelingsstrategi i
Lundbeckfondens uddelingsstrategi I
 • Vedr.: SundhedsvidenskabLundbeckfonden opdeler sundhedsvidenskabelig forskning i tre niveauer: grundforskning, anvendt (translationel/klinisk) forskning og forebyggelses-forskning/epidemiologi/ registerforskning. Sundhedsvidenskabelig grundforskning opfattes overordnet som forskning i sygdomsmekanismer, hvorfor der ikke på dette område er krav om emnemæssig fokusering af ansøgninger. Anvendt forskning og forebyggelsesforskningPå disse områder er der større fokus på projekter, hvis faglige orientering er imod neuroområdet, enten umiddelbart eller forventeligt i fremtiden.
kort om lundbeckfonden1
Kort om Lundbeckfonden

Virkemidler

Projektstøtte

Junior Group Leader Fellowships

Hæderspriser

Visiting professorships

LUNDBECKFONDEN

slide8

Virkemidler:

Der kan SØGES midler til:

• Forskningsprojekter • Gæsteforskerophold og rejser • Junior Group Leader Fellowships

Kandidater til Talentpriser og Yngre forskerpris INDSTILLES af senior forskere.

Hæderspriser: • Talentpriser • Yngre forskerpris

THE BRAIN PRIZE

VURDERING AF PROJEKTANSØGNINGER sker i en af fondens to bedømmelseskomiteer for henholdsvis sundhedsvidenskab og naturvidenskab. VURDERING AF ANDRE ANSØGNINGER OG INDSTILLINGER foretages med bistand af eksterne uafhængige eksperter .

slide9

HVEM SKAL HAVE BEVILLING??

BRUGTE VI PENGENE BEDST MULIGT?

slide11

Projektansøgninger

 • SUNDHEDSVIDENSKAB: 3 årlige deadlines
 • NATURVIDENSKAB: 1 årlig deadline
 • Elektronisk ansøgningssystem
 • Vurdering via 8-mands (3-mands) rådgivende komite, der indstiller til fondens bestyrelse
 • Bestyrelsen bevilger/giver afslag
 • Der gives ikke feed-back på projektansøgninger
 • Bevillingsprocenten er faldende !!
visiting professorships 6 m neders forskerophold til sund forskergrupper i dk
Visiting professorships – 6 måneders forskerophold til SUND-forskergrupper i DK

Annonceres inden for 1-2 mdr.

Der kan søges fra sundhedsvidenskabelige forskergrupper i DK

Udenlandsk gæsteforsker på professorniveau, der kan tilføre fremragende danske forskningsmiljøer betydelig ny viden/metoder

Kort behandlingsperiode for ansøgninger

LUNDBECKFONDEN

hvad bruger lundbeckfonden evaluering til
HvadbrugerLundbeckfondenevalueringtil?

At

Finde de bedste ansøgere i de bedste miljøer

Finde den bedste forskning i de bedste miljøer

Opmuntre de bedste danske forskere til at søge støtte hos fonden

Information til forskningsmiljøer om fondens strategi og procedurer

Følge resultaterne af fondens uddelingsstrategi

Bidrage til grundlaget for fondsbestyrelsens drøftelser af evt. ændringer i uddelingspolitik. F.eks. som reaktion på ændrede vilkår for offentlige bevillinger (danske og EU midler)

Danne grundlag for fondens internationale samarbejde med andre fonde omkring bevillings- og evalueringsstrategier

s g detaljeret viden
Søg detaljeret viden

Stiller de særlige krav?

Ansøgningsskema?

Antal kopier der skal indsendes

Elektronisk ansøgningssystem?

Skal særlige dokumenter vedlægges?

Ansøgningsfrister?

= LÆS VEJLEDNINGEN

s g detaljeret viden1
Søg detaljeret viden

Hvad støtter de?

Løn – til hvilke grupper?

Apparatur/rejser/drift?

Hvor mange penge deler de ud?

Ansøg om den form for støtte som fonden giver!

= LÆS VEJLEDNINGEN

budget
Budget...

Detaljeret, realistisk og gennemskueligt

Årligt budget og total budget

Løn – til hvem – vedlæg løntabel eller lign. (husk at indregne feriepenge og pension etc.)

Apparatur – vedlæg tilbud fra leverandør

Driftsmidler – opdel i kategorier

Angiv eksisterende bevillinger

Vær ærlig om, at der er søgt andre steder til samme projekt og angiv hvor

den gode ans gning1
’Den gode ansøgning’

Få andre til at læse din ansøgning igennem

Og vær indstillet på at ændre, hvor det er relevant!!

Få hjælp til udarbejdelse af budget – det er svært de første gange

Insister på at seniore forskere, f.eks. Vejledere hjælper dig igennem skrive- og tilpasningsprocessen de første gange du søger selv

Find ud af, hvem der finansierer folk i dit felt i DK – læs acknowledgements

slide21
Husk…

Det er ikke sikkert at alle midler til projektet kan skaffes fra samme kilde

Anfør i følgebrev/projektbeskrivelse, at delfinansiering er meget velkommen (forskningsrådene har ændret politik på dette område)

Tydeliggør i ansøgningen, at delfinansiering kan skabe brugbare resultater

slide22
Husk

START I GOD TID !!

Succesrate

R1-07: 30%

R2-07: 20%

R3-07: 36%

R1-08: 25%

R2-08: 24%

R3-08: 34%

R1-09: 19%

R2-09: 17%

R3-09: 22%

R1-10: 23%