infra erven iarenie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infračervené žiarenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infračervené žiarenie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Infračervené žiarenie - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Infračervené žiarenie. I. Timková, 3. B. Čo je infračervené žiarenie?. eletromagnetické žiarenie názov- „pod červenou“ ( z latinčiny infra = pod ) č ervená- farba viditeľného svetla s najdlhšou λ λ = väčšia ako viditeľné svetlo a menšia ako mikrovlnné žiarenie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Infračervené žiarenie' - zenia-hensley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
infra erven iarenie

Infračervenéžiarenie

I. Timková, 3. B

o je infra erven iarenie
Čo je infračervené žiarenie?
 • eletromagnetické žiarenie
 • názov- „pod červenou“ (z latinčiny infra = pod)
 • červená- farba viditeľného svetla s najdlhšou λ
 • λ= väčšia ako viditeľné svetlo a menšia ako mikrovlnné žiarenie

(λ= medzi 760 nm a 1 mm)

 • f= 3, 7. 10 14 MHz
 • rovnaké zákony ako pre svetlo
 • zdroje: každý predmet v našom okolí, živé organizmy a všetky vesmírne objekty (všetky telesá s teplotu menšou než 4000 K /273.15˚C/vysielajú maximum svojho žiarenia v infračervenej oblasti)
 • spôsobuje najväčšie zahriatie (popáleniny)
 • málo rozptyľované, pohlcuje sa (vodné pary, CO2a O3)
 • prechádza tenšími vrstvami skla a vody, hmlou (aj vákuom)
 • ľudským okom neviditeľné (výnimka- niektoré živočíchy- had)
 • zemská atmosféra- pohlcuje
 • objaviteľ- sir WilliamHerschel(1800)- meral teplotu oblasti priliehajúcej k červenej oblasti spektra
delenie infra erven ho iarenia
Delenie infračerveného žiarenia
 • delené na pásma:
 • delenie CIE (InternationalCommission on Illumination )
  • NIRblízke (near) infračervené žiarenie
  • IR-A podľa normy DIN, vlnová dĺžka 0,76–1,4 µm, je definované podľa vodnej absorpcie
  • SWIR krátkovlnné IR žiarenie (shortwave).
  • IR-B podľa DIN, vlnová dĺžka 1,4–3 µm, pri 1450 nm, kedy značne narastá vodná absorpcia.
  • MWIRstrednovlnné IR žiarenie (mediumwave)
  • IR-C podľa DIN, tiež prostredné IR (intermediate IR, IIR), 3–8 µm
  • LWIR dlhovlnné IR žiarenie (longwave)
  • IR-C podľa DIN, 8–15 µm
  • FIR ďaleké (far) infračervené žiarenie 15–1000 µm
slide4

astronomické delenie

  • blízke IR žiarenie (0,7–5 µm), niekedy (0.7-1) - 5 µm
  • stredné IR žiarenie (5–30 µm), niekedy 5 - (25-40) µm
  • dlhé IR žiarenie (30–1000 µm) , niekedy (25-40) - (200-350) µm
 • delenie podľa citlivosti detektorov
  • NIR0.7 - 1.0 µm
  • SWIR 1.0 – 3 µm
  • MWIR 3 - 5 µm
  • LWIR 8 -12 (7 – 14) µm
  • VLWIR 12 - 30 µm
infra erven iarenie a zemsk atmosf ra
Infračervené žiarenie a zemská atmosféra
 • zemskou atmosférou- sčasti odrazené alebo rozptýlené, sčasti preniká dopadá na zemský povrch zahrievanie spätné vyžarovanie infračerveného žiarenia (menšia energia)
 • žiarenie- lepšie pohlcované tzv. skleníkovými plynmi zahrievané oni sami a atmosféra
 • zohriata atmosféra vyžaruje v infračervených vlnových dĺžkach (časť tohto žiarenia sa vracia na zemský povrch a ohrieva ho /50 % /)
vyu itie infra erven ho iarenia
Využitie infračerveného žiarenia
 • telekomunikácie – prenos informácií na krátku vzdialenosť (C pásmo pre prenos informácií na dlhé vzdialenosti)
 • spektroskopia- detekcia vlastností materiálov (org. zlúčenín)
 • vojenské zameriavacie systémy- navedenia rakiet , zameriavania pre zbraňové systémy
 • nočné videnie
 • astronomické ďalekohľady
 • v priemysle- vysoké pece, roztavené kovy a sklo, zariadenia s elektrickým oblúkom, lasery
 • termografia- jednotlivým vlnovým dĺžkam vyžarovaným z telies sa prideľujú farby z viditeľného spektra
 • nahrievanie- infračervené ohrievače, sauny, vypaľovanie farieb, odmrazovanie lietadiel, opravy asfaltových povrchov, na varenie a pečenie
 • liečebné účely- na liečenie zápalov
 • meteorológia-na rozlišovanie typu a hrúbky mrakov, tepelné pomery a prúdenia
 • globálne skenovanie tepelných pomerov a prúdení v oceáne z hľadiska globálneho otepľovania
d sledky infra erven ho iarenia
Dôsledky infračerveného žiarenia
 • popáleniny všetkých stupňov
 • prehrievanie pokožky a podkožných vrstiev- celkové zahrievanie organizmu vodný deficit poruchy krvného obehu
 • fotobiologickýproces zrýchlenie biochemických reakcií (prudké zvýšenie telesnej teploty, bolesť hlavy, strata vedomia)
 • ak pôsobí krátko (zlomok sekundy), opakovane a po dlhú dobu tak, že sa pocit pálenia nestačí vyvinúť chronické poškodenie očnej šošovky, zákal očnej šošovky, tzv. katarakta(choroby z povolania- sklárska, železiarska katarakta- vyžadujú operáciu/slepota)
 • prevencia:vodné clony, clony z nevodivých a nehorľavých materiálov, odrazové plochy pre infračervené žiarenie, zväčšovanie vzdialenosti človeka od zdroja a rozličné spôsoby chladenia, špeciálne odevy a okuliare/štíty z kobaltového skla
linky
Linky
 • http://www.youtube.com/watch?v=WUF8_3uPNNU
 • http://www.metacafe.com/watch/936630/see_an_infrared_light/
zdroje
Zdroje
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%A9_%C5%BEiarenie
 • http://www.tahaky-referaty.sk/Infracervene-ziarenie/10965/
 • http://compex.zdravie-sk.eu/ir-sauna-oblek-ph2a.php