Download
the specialty company n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The specialty company PowerPoint Presentation
Download Presentation
The specialty company

The specialty company

223 Views Download Presentation
Download Presentation

The specialty company

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The specialty company 1

 2. Ren, hög kvalitétsprocess för produktion av GRP Rob van de Laarschot Technical Manager Benelux & Scandinavia DSM Composite Resins

 3. Ren process för GRP produktion Euroresins Scandinavia – RTM. • 1: Teknik för öppna formar: • Val av polyester kan påverka styrenemissionen • 2: Teknik för slutna formar: • Utvärdering av möjligheter • 3: Kvalité av ytor & bättre osmosis resistens

 4. Val av Polyester kan påverka styrenemissionen Öppna formar: • Reduktion av styrenemission vid källan • Statisk (härdning): Använd LSE-polyester • Dynamisk (spraying, rolling): • Använd polyester med låg styrenhalt • Använd specialmunstycke & lågt tryck vid sprutning

 5. Val av Polyester kan påverka styrenemissionen Static & dynamic emission

 6. Dynamisk styrenemission (AVK-method) • Inflytande av styrenhalt på dynamisk styrenemission: 37 42 40 30 25

 7. Innehåll: teknik för slutna formar • Varför slutna formar • Olika typer av processer för slutna verktyg • Teori • Material • Hur ändrar man från öppna formar till slutna • Hur erhåller man högkvalitativa ytor? • Hur får man hög resistens mot böldpest (osmosis)? • Applikationsexempel på tekniker för slutna formar

 8. Varför använda slutna formar • Mindre exponering av styren för operatörer • Mindre styrenemission • Högre och jämnare kvalité • Nya designmöjligheter • Lägre kostnad

 9. Varför använda slutna formar • Lägre exponinering för operatörer • Lägre styren emission • Högre och jämnare kvalite • Nya design möjligheter • Lägre kostnad • Exponering av styren kan leda till hälsoproblem • Framtida lagstiftning i Europa kommer att bli striktare • MAC värden kommer att reduceras • Ingen lukt, renare arbetsplats, renare process

 10. Varför använda slutna formar • Lägre exponinering för operatörer • Lägre styren emission • Högre och jämnare kvalite • Nya design möjligheter • Lägre kostnad • Styrenemission blir striktare i framtiden • TA Luft (Germany) ner från 2.0 kg/hr till 0.5 kg/hr • Luktproblem i befolkade områden

 11. Varför använda slutna formar • Lägre exponinering för operatörer • Lägre styren emission • Högre och jämnare kvalité • Nya design möjligheter • Lägre kostnad • Laminattjocklek och konstruktion är konstant • Bättre processkontroll • Högre glasinnehåll, alltså lättare och starkare material • Jämna ytor på båda sidor av produkterna

 12. Varför använda slutna formar • Lägre exponinering för operatörer • Lägre styren emission • Högre och jämnare kvalite • Nya designmöjligheter • Lägre kostnad • Högre glasinnehåll, alltså högre styrka • Lägre vikt på produkten • Integration av förstärkning,inlägg, sandwichmaterial • Armering endast där det behövs

 13. Varför använda slutna formar • Lägre exponinering för operatörer • Lägre styren emission • Högre och jämnare kvalite • Nya design möjligheter • Lägre kostnad • Lägre materialåtgång • Lägre mängd spill • Lägre ventilationskostnader • Lägre kassation

 14. Skillnader mot teknik för öppna formar Att använda slutna formar kräver mer kunskap • Noggrannhet är nödvändigt • Mer utbildning av operatörer krävs • Specialglas behövs • Formdesign är viktigt

 15. RTM (Resin Transfer Moulding) VARI® (Vacuum Assisted Resin Injection) Light RTM Vacuumfilm-technology SCRIMP® Infusion Vacuum bagging Tryckskillnaden får hartsen att flyta Pin Pout Olika typer av processer för slutna verktyg

 16. Vad är Light RTM • Injektion med en normal honform + en extra fläns för att sluta de båda formhalvorna. • Hanformen är ett laminat med ± 3-4 mm tjocklek. • Injektion via vakuum och alltid extra hjälp av tryck (± 0.5-1 bar) vid 20-40°C.

 17. Vad är Vakuum injektionmed film? • Injektion med standard hon form + extra fläns för att sluta de båda formhalvorna. • Hanform är en flexibel film t.ex. Synolite 277-80 • Injektion via vacuum (20-40°C). SCRIMP, vacuum bagging, infusion, etc

 18. Tryckskillnad och injektionsteknologi Konsekvens: Formkonstruktion beroende av processparametrar

 19. ℓ2 . t = 2 . k .P Darcy´s Law, basen för all injiceringsteknik t= injektionstid ℓ = injektionslängd  = viskositet på harts k = permeability P = tryckskillnad

 20. ℓ2 . t = 2 . k .P Injection: Påverkan av viskositet • Viskositet på harts • Tryckskillnad • Permeability • Injektionslängd • Injektionsstrategi En låg viskositet ger en kort injektionstid Injection experiments with viscosity 180 – 750 mPa.s

 21. Demonstration Påverkan av viskositet 730 mPa.s 350 mPa.s 180 mPa.s

 22. ℓ2 . t = 2 . k .P Injektion: Tryckskillnader • Viskositet på harts • Tryckskillnader • Permeability • Injektionslängd • Injektionsstrategi • En stor tryckskillnad ger en kort injektionstid • Men: • P minskar under injektionen • Kompression av armering påverkar permabilitet Injektions expriment med tryckskillnader

 23. Demonstration: effekter av injektionstryck Absolut tryck: 500 mbar 50 mbar

 24. Demonstration av effekter av tyngdkraft

 25. ℓ2 . t = 2 . k .P Injektion: permeability • Viskositet på harts • Tryckskillnader • Permeability • Injektionslängd • Injektionsstrategi • En hög permabilitet ger en snabb injektionstid. • Hög permabilitet: • Rovicore, Unifilo, Multimat, etc • Låg permabilitet: CSM, fabrics, etc Injektion: experiment med råvaror med olika permabilitet

 26. Demonstration: effekt på Permeability CSM Multimat Unifilo Fabrics

 27. ℓ2 . t = 2 . k .P Permeability hos olika material Jämförelsedata

 28. Demonstration: påverkan av slanglängd Diameter 10 mm 4 mm 4 mm Längd 1 m 1 m 2 m

 29. ℓ2 . t = 2 . k .P Injektion: strategi • Cirkular injektionspanel Påverkan av injektionsstrategi 60 minutes 15 minutes

 30. Demonstration av injektionsstrategi

 31. kombination av material • Sandwichlaminat • Väv • Balsa med flyt kanaler • fabric • Laminat med flythjälpmedel • Flythjälp • Väv

 32. ℓ2 . t = 2 . k .P 1000 mm 500 mm Injection kanal Injektion : Injektionslängd • Injektion panel inflytande av injektionslängd • 60 min • 15 min • 15 min • 4 min

 33. Material • Harts (Polyester) • DSM Composite Resins produkt program • Härdningssystem • Armering • Glasmattor, Rovicore, Multimat etc • Kärnmaterial • Balsa, Soric, PVC skum, etc • Utrustning • Vakuumutrustning • Film, bleeders, breathers, ventiler, anslutningar, etc

 34. Produkter • DCPD: Synolite 1967-N-1 / X-1 / X-2 Synolite 0175-N-1 • Ortho Synolite 2503-X-5 / X-6 / X-7 Synolite 1408-G-1 • Vinylester Atlac E-Nova FW 2045 Atlac E-Nova FW 1045 with ± 9% styrene

 35. Sammanfatning egenskaper

 36. Armering • Viktiga egenskaper för armering: • God formbarhet • God permeability • Ingen fiberförlust • Standard CSM inte speciellt lämpad (låg permabilitet, fiberförlust) • Vävar användes oftast i kombination med flythjälpmedel • Mest använda material: • Kontinuerliga mattor (mest använda med flythjälpmedel) • Combimattor (kombination av WR och sydda CSM) • Rovicore, Multimat • Specialvävar (flerlager, multiaxials, braidings, etc)

 37. Kärnmaterial Användes för styva, lätta konstruktioner • Typer: • Trämaterial • Balsa trä • PVC skum (Airtech, Airex, DIAB) • PUR skum • Coremat, Soric (Lantor)

 38. Polyester kanal Kärnmaterial: Viktigt att tänka på 1: Gör en flytkanal på toppen och underkanten av kärnan 2: skär kanter till 30 – 45° vinkel för att undvika luft fickor och krympmärke Krymp 3: Kärnmaterial måste vara krympstabilt

 39. Vakuumutrustning En liten vakuum pump är tillräckligt Film anslutning Hand vakuum pump Tryck mätare Slangar och ventiler

 40. Fyllmedel Samma som för sprutning och handuppläggning • kalciumcarbonate • Aluminium tri hydroxide • partikelstorlek viktigt pga filtreringseffekt. • (gnmsnitt ± 4-8 micron, t.ex. Martinal ON 908) • BYK A560 (0.3% on polyester) och W909 (1% på fyllmedel)kan användas i fyllda system för att förbättra ytkvalité, vätning och avluftning

 41. Hur ändrar man från öppna formar till slutna • Inventering • Vilka önskemål ? • Vilka problem/ vilka begränsningar? • Forskning och utveckling • Lösningar, problem och begränsningar • Injektionstester • Liten skala - materialval • full skala – enkla formar • full skala – segment/ produkt • Injektionsutförande

 42. Conyplex 1996 • Injektion Contest 55 • 4,5 m bred • 16 m längd • 2,5 m hög • Hur injicerar man • Kan vi injicera med den höjden ?

 43. Möjligheter Uppåt Neråt åt sidan

 44. Injektion vänd panel

 45. Val av injektionsmetod

 46. Produktion: sekvens av en Contest 55 (1)

 47. Produktion: sekvens av en Contest 55 (2)

 48. Produktion: sekvens av en Contest 55 (3)

 49. Jämförande beräkning Courtesy: Chomarat

 50. Process: Jämförelse • Processer att jämföras: • Hand uppläggning • Spray-up • Light RTM • Jämförande parametrar: • Råmaterial • Arbetskostnad • NB: Jämförelsen är gjord på samma produkt, medium svårighet:Fordons detalj (1.5m2)