K tle let m ara lari
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI. YRD. DOÇ. DR. Koray değİrmencİ ercİyes Ünİversİtesİ SosyoloJİ Bölümü. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KISA TARİHİ. 15. yy- yazılı basının geniş dağılımı (1450 ler matbaanın icadı) – 50 yıl içinde 40 bin kitap- 1600 lerin başı ilk gazete1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zelig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K tle let m ara lari

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

YRD. DOÇ. DR. Koray değİrmencİ

ercİyes Ünİversİtesİ

SosyoloJİ Bölümü


Let m teknoloj ler n n kisa tar h
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KISA TARİHİ

 • 15. yy- yazılı basının geniş dağılımı (1450 ler matbaanın icadı) – 50 yıl içinde 40 bin kitap- 1600 lerin başı ilk gazete1

  1729 – İbrahim Müteferrika matbaa – 100 yıl içinde 180 civarında kitap (19. yüzyılın ilk yarısı ilk gazete)

 • 19. yy ortaları- telgraf ve morse şifresi – elektronik iletişimin gelişimi – 1850’ler deniz altı kablolamanın gelişimi.

 • 1920’ler radyo ve televizyon teknolojileri (1946 İngiltere – 15 bin evde TV ve 1 adet yayın kanalı)

 • İnternet – 1960’lar savunmada – 1986’dan sonra özellikle eğitim kurumlarında- 1993 (Türkiye’de internet ODTÜ-NSF arasında).

 • 1989 – Sky TV – uydu yayınları (İngiltere)


Telev zyon radyo
TELEVİZYON (RADYO)

 • Program içeriği göreli olarak sabittir.

 • İnteraktivite yok denecek kadar sınırlıdır.

 • Program içeriğinin düzenlenmesi hedef kitlenin tahmin edilen özelliklerine bağlı olarak gerçekleşir.

 • Reklam tamamıyle izleyicinin sürekli izleme davranışı üzerinden işler.

 • Hala kamuoyu oluşturmakta diğer kitle iletişim araçlarından daha etkili bir yere sahiptir (yaygınlık vesaire).


Nternet
İNTERNET

 • İçerik değişkendir, sınırsız ‘kanal’ mevcuttur.

 • Sansür ve izleyiciden göreli olarak bağımsız ideolojik manipülasyon çoğu kez imkanlı değildir.

 • Reklam gelirlerine sınırlı bağımlılık vardır.

 • Çoğu kere tamamen interaktiftir. (geribesleme ya da mesaj olarak değil içeriğin oluşumu anlamında da).

 • Diğer kültürel ürünlerin ‘demokratikleştirilmesini’ sağlamıştır. Bu da kültür endüstrileri için yeni bir tür kriz doğurmuştur (ve alternatif kültür endüstrileri).

 • TV nin kamuoyu oluşturmaktaki etkisini devir alıp almaması önemli bir tartışma konusudur.


Medya mesajinin aktarim b mler
MEDYA MESAJININ AKTARIM BİÇİMLERİ

 • Pasif izleyici- geleneksel model

 • Aktif izleyici ve mesaj iletiminin karmaşık biçimleri (20. yy ikinci yarısından itibaren)

  1- Alımlama teorisi – farklı toplumsal nitelikler (etnisite, toplumsal cinsiyet, vesaire) ve de izleyicinin göreli bağımsızlığı.

  İzleyici: Metin, yayın ve diğer medya mesaj aktarım biçimlerini alanlar için kullanılır.

  2- Marksist kuramcılar – doğrudan etki modelleri

  Çoğulcu yaklaşımlar- içerik izleyicinin talebi doğrultusunda oluşturulur.


Zley c ler le mesaj arasindak l k ye detayli b r baki 1
İZLEYİCİLER İLE MESAJ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DETAYLI BİR BAKIŞ - 1

 • Etki incelemeleri:

  Marksist yaklaşım: medya içeriği sosyal eylemi tek biçimli olarak şekillendirir (Kültürel emperyalizm, Amerikanlaşma, ideolojik enjeksiyon, mesajlar yanlış bilinci açığa vurur – yanlış bilinç: hakikati çarpıtan bir tür gerçekliği anlama biçimi – marksizme özgü)

  Davranışçı gelenek: tekbiçimli ve toplum geneli etki fikrinin reddi; medya mesajları ancak bu mesajlara maruz kalmış kişilerdeki davranış değişiklikleri ölçülerek incelenebilir; çoğu araştırma medyanın izleyici üzerinde çok az etkisi olduğunu varsayar.


Zley c ler le mesaj arasindak l k ye detayli b r baki 2
İZLEYİCİLER İLE MESAJ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DETAYLI BİR BAKIŞ - 2

 • Alımlama araştırmaları:

  Anlamın belirli değil ancak aktif olarak sosyal aktörler tarafından oluşturulduğunu varsayar.

  İçerik aktörlerin belirli bir metni nasıl yorumladıklarından görece bağımsızdır.

  Anlamın üretimi ile tüketimi arasında zorunlu bir ilişki mevcut değildir.

  Alımlama modellerinin biraz daha az radikal formlarında anlamın üretimi çoğunlukla toplumsal kategoriler ve kimliklere bağlıdır (daha radikal formlarda bu tamamen bireylere indirgenir; tam bir belirsizlik kavramsallaştırılır).

  Bu tam radikal biçimlerde (postmodern) bireyler beklenmeyen anlamlar ve çağrışımlar üretir. Anlam neredeyse tamamen belirlenemez konumdadır.

  Polisemik karakter: Çok farklı biçimlerde yorumlanabilecek olası anlamların neredeyse sınırsız sayısını ifade eder.


Medya ve teknoloj yen kr zler
MEDYA VE TEKNOLOJİ – YENİ KRİZLER BİR BAKIŞ - 2

 • Kültürel ürünlerin giderek ‘demokratikleşmesi’

 • İçeriğin giderek bağımsızlaşması

 • İdeolojik manipülasyon ve kamuoyu oluşturmanın denetlenmesindeki güçlük (iktidar adına).

 • Toplumsal direniş yöntemlerinin elektronik kitle iletişim araçları ile gerçekleştirilmeye başlaması.

 • Geleneksel basın ve diğer kitle iletişim araçlarının elektronik (dijital) teknoloji ile birlikte tehdit altında olması.

 • Dijital iletişim araçları ile birlikte enformasyon mu dezenformasyon mu?