dokazivanje pomo u ra unala
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dokazivanje pomoću računala

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Dokazivanje pomoću računala - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Dokazivanje pomoću računala. Željka Dijanić , prof . mentor Srednja škola Čazma ŽSV, Bjelovar, 23. 5. 2013. NOK – matematičko područje (četvrti ciklus). I. MATEMATIČKI PROCESI. II. MATEMATIČKI KONCEPTI. 1. Prikazivanje i komunikacija 2. Povezivanje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dokazivanje pomoću računala' - zelig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dokazivanje pomo u ra unala

Dokazivanje pomoću računala

Željka Dijanić, prof. mentorSrednja škola Čazma

ŽSV, Bjelovar, 23. 5. 2013.

nok matemati ko podru je etvrti ciklus
NOK – matematičko područje (četvrti ciklus)

I. MATEMATIČKI PROCESI

II. MATEMATIČKI KONCEPTI

1. Prikazivanje i komunikacija

2. Povezivanje

3. Logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje

4. Rješavanje problema i matematičko modeliranje

5. Primjena tehnologije

1. Brojevi

2. Algebra i funkcije

3. Oblik i prostor

4. Mjerenje

5. Podatci

6. Infinitezimalni račun

matemati ki procesi o ekivana u eni ka postignu a 1
Matematički procesi – očekivana učenička postignuća (1)

2. Povezivanje

 • uspostaviti i razumjeti veze i odnose među matematičkim objektima, idejama, pojmovima, prikazima i postupcima te oblikovati cjelinenjihovim nadovezivanjem

3. Logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje

 • pratiti, stvarati i vrjednovati lance matematičkih argumenata različitih vrsta te primjenjivati analogiju, generalizaciju i specijalizaciju(u jednostavnim situacijama)
 • prepoznati logičko zaključivanje i matematički dokaz kao ključne vidove matematike
matemati ki procesi o ekivana u eni ka postignu a 2
Matematički procesi – očekivana učenička postignuća (2)

4. Rješavanje problema i matematičko modeliranje

 • postaviti i analizirati jednostavniji problem, isplanirati njegovo rješavanje odabirom odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka, riješiti ga te protumačiti i vrjednovatirješenje i postupak
 • izgrađivatinovo matematičko znanje rješavanjem problema i modeliranjem situacija

5. Primjena tehnologije

 • istraživati i analiziratimatematičke ideje, eksperimentirati s njima te provjeravatipretpostavkepomoću džepnih računala i raznovrsnih računalnih programa, naročito programa dinamične geometrije i programa za izradu proračunskih tablica
teorem ili pou ak kurnik mi 8
Teorem ili poučak (Kurnik, MIŠ 8)
 • matematička izjava čija se istinitost utvrđuje dokazom
 • formulacija teorema  dva dijela:
  • pretpostavka P (uvjet, hipoteza) – jedna ili više izjava koje se smatraju istinitima
  • tvrdnja Q (zaključak, posljedica, teza) – izjava koju treba dokazati
 • poteškoće u nastavi:
  • razlikovanje pretpostavke i tvrdnje P  Q
  • formuliranje obrata poučka Q  P
  • formuliranje negacije neke izjave Q  P(kontrapozicija)
dokaz kurnik mi 9
Dokaz (Kurnik, MIŠ 9)
 • Izgradnja matematičke teorije:
  • navođenje osnovnih pojmova
  • formuliranje aksioma
  • definiranje novih pojmova
  • izvođenje i dokazivanje teorema
 • Dokaz teorema P  Q u nekoj teoriji je takav konačan niz tvrdnji Q1, Q2, …, Qn teorije u kojem
  • svaka tvrdnja je ili aksiom ili je dobivena iz prethodno dokazanih tvrdnji toga niza po nekom pravilu zaključivanja,
  • posljednja tvrdnja niza je tvrdnja Q.

P  Q1 Q2  … Qn Q

dokaz bez rije i i me ija i mari
Dokaz bez riječi (Čižmešija i Marić)
 • grafičkidokaz – dokaz dan slikom ili nizom slika
 • naznačena ideja i put dokaza (dokaz nije formalno proveden)  bezbolnije uvođenje dokaza u nastavu
 • zoran putokaz učeniku kako da sam izvede dokaz
 • poštuje se načelo zornosti i apstraktnosti
 • geometrijski sadržaji ili geometriziranje ostalih sadržaja
 • posebnu pažnju posvetiti rubnim slučajevima, tj. uvjetima pod kojima nejednakost postaje jednakost
dokaz bez rije i primjeri
Dokaz bez riječi - primjeri
 • pomoću računala

Pitagorin poučak

Zbroj vanjskih kutova četverokuta

geogebra alat za dokazivanje
GeoGebra - alat za dokazivanje
 • Nguyen (2012) – GeoGebra kao pomoć u procesu dokazivanja (heuristički pristup G. Polye)
 • od abduktivneargumentacije do deduktivnog dokaza
 • abdukcija (Peirce, 1960) - objašnjavanje činjenica uvođenjem novog pravila

generiranje ideja

dokazivanje

 • Interaktivan sustav pomoći
 • Toulminov model argumentacije
toulminov model argumentacije
Toulminov model argumentacije

Q: qualifier

JAKOST TVRDNJE

D: data

ČINJENICE

C: claim

TVRDNJA

W: warrant

GARANCIJA

R: rebuttal

POBIJANJE

budući

osim ako

B: backing

POTPORA

na temelju

literatura
Literatura
 • BjelanovićDijanić, Ž., Kličinović, J. (2012), GeoGebra – matematički alat za demonstraciju, istraživanje i dokazivanje, Znanstveno-stručni kolokvij “Matematika i IKT”, FOI, Varaždin.
 • Čižmešija, A., Marić D. (2004), Dokaz bez riječi kao metoda uvođenja dokaza u nastavu matematike. 2. kongres nastavnika matematike, HMD, Zagreb.
 • Kurnik, Z. (2001), Poučak ili teorem. Matematika i škola, god. 2, br. 8.
 • Kurnik, Z. (2001), Dokaz. Matematika i škola, god. 2, br. 9.
 • Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. MZOS, 2010.
 • Nguyen, D. N. (2012), GeoGebrawithaninteractivehelpsystemgeneratesabductiveargumentationduringprovingprocess. North American GeoGebraJournal, vol 1, no 1.
ad