monitor
Download
Skip this Video
Download Presentation
Monitor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Monitor - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Monitor. Monitor. Monitor je najčešće korišteni izlazni uređaj koji podatke iz računala prikazuje na zaslonu u čovjeku razumljivom obliku. Tehnologije. Monitori s katodnom cijevi, CRT (engl. cathode ray tube ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monitor' - gamma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
monitor

Monitor

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

monitor1
Monitor
 • Monitor je najčešće korišteni izlazni uređaj koji podatke iz računala prikazuje na zaslonu u čovjeku razumljivom obliku.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

tehnologije
Tehnologije
 • Monitori s katodnom cijevi,CRT (engl. cathode ray tube).

(Katodna cijev je vakumirana staklena cijev i glavni je dio monitora s katodnom cijevi.)

 • Nove tehnologije

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

nove tehnologije
Nove tehnologije
 • Monitori s tekućim kristalimaLCD (engl. liquid crystal display).
 • Monitori s plinskom plazmom PDP (engl. plasma display panel).
 • OLED monitori (engl. organic light-emitting diode)

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

monitori s katodnom cijevi
Monitori s katodnom cijevi
 • Monitori s katodnom cijevi (CRT, engl. cathode ray tube) su još uvijek najrasprostranjenija vrsta monitora.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

zaslonske to ke
Zaslonske točke
 • Slika na zaslonu monitora sastoji se od niza osnovnih dijelova koji se nazivaju zaslonske točke (engl. pixel, picture element).
 • Najveći broj zaslonskih točakakoje monitor može prikazati na svome zaslonu naziva se razlučivost.
 • Razlučivost se izražava umnoškom uspravne i vodoravne razlučivosti.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

razlu ivost
Razlučivost

Npr.:

 • 800 x 600(800 točaka vodoravno i 600 točaka uspravno čini ukupno 480.000 zaslonskih točaka)
 • 1024 x 768(ukupno 786.432 zaslonskih točaka)
 • 1280 x 1024(ukupno 1.310.720 zaslonskih točaka)

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

prikaz u boji
Prikaz u boji
 • Svaka se boja može prikazati kombinacijom tri osnovne boje: crvene (engl. red, R), zelene (engl. green, G) i plave (engl. blue, B).
 • Stoga se svakazaslonska točka sastoji od tri blizu smještene točke (R, G i B).
 • Te tri točke zbog nesavršenosti ljudskog oka promatraču izgledaju kao jedna točka.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

slide9
RGB
 • Svakaod tri točke emitirasvjetlost jedne boje: crvene, zelene ili plave.
 • Ovisno o intenzitetu emitiranog svjetla svake pojedine boje promatrač doživljava različite boje.
 • Važno je uočiti da su obojene točke jedna pored druge te ne prekrivaju jedna drugu.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

elektronski top
Elektronski top
 • Podacio svakoj zaslonskoj točci pohranjeni su u video memoriji grafičke kartice.
 • Ti podaci stižu s grafičke kartice i najprije dolaze na dio koji se zove elektronski top.
 • Zadatak jeelektronskog topa stvoriti roj elektrona, a zatim taj roj ubrzati, usmjeriti i fokusirati.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

elektronski top1
Elektronski top
 • Elektronski se top sastoji od žarišta, katode i dvije anode (za fokusiranje i ubrzavanje).

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

elektronski top2
Elektronski top
 • Žarište, uslijed zagrijavanja (nalik je žarnoj niti u sijalici), emitira elektrone.
 • Elektroni su negativnog naboja, a anode su pozitivne.
 • Zbogprivlačenja suprotnih naboja elektroni se kreću od katode prema anodi i izlijeću kroz otvor elektronskog topa.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

elektronski top3
Elektronski top
 • Nakon što se elektroni ubrzaju, usmjere i fokusiraju, kreću se vrlo velikom brzinom.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

prikaz u boji1
Prikaz u boji
 • Kod prikaza u boji, potrebna su tri elektronska topa.
 • Na svakoga od njih dovodi se električni signal za jednu od tri osnovne boje.
 • Kombinacijom intenziteta tri osnovne boje moguće je dobiti bilo koju boju.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

polo aj elektronskih topova
Položaj elektronskih topova
 • Elektronski topovi mogu biti u jednome od dva osnovna položaja:
  • trokutasti (delta) položaj,
  • pravocrtni (linijski) položaj.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

fosforni sloj
Fosforni sloj
 • Kada elektronska zrakapogodi zaslonsku točku,ona zasvijetli.
 • Zasvijetli zbog fosfornog sloja kojim je premazan unutarnji dio zaslona.
 • Pri udaru elektrona fosfor emitira vidljivu svjetlost.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

perzistencija zaslona
Perzistencija zaslona
 • Fosfor u vrlo kratkom roku mora zasvijetliti i odmah nakon toga brzo izgubiti sjaj.
 • Vrijeme trajanjasjaja fosfora naziva se perzistencija.
 • Ako je perzistencija velika, fosfor dugo svijetli.
 • Fosfori velike perzistencijenisu pogodniza zaslonski premaz (slika djeluje zamućeno).

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

otklon elektronske zrake
Otklon elektronske zrake
 • Kada ne bi postojalamogućnost upravljanja elektronskom zrakom,zraka bi uvijek padala na isto mjesto u središtu zaslona.
 • Stoga je katodna cijev omotana dvjema zavojnicama (otklonske zavojnice) koje stvaraju magnetsko polje i tako skreću elektronske zrake.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

otklon elektronske zrake1
Otklon elektronske zrake
 • Promjenama jakosti i smjera magnetskog polja upravlja se zrakom elektrona (usmjerava je se na različite dijelove zaslona).

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

otklon elektronske zrake2
Otklon elektronske zrake
 • Jedna zavojnica stvara magnetsko polje koje pomiče zraku elektrona u uspravnom smjeru, a druga magnetsko polje koje pomiče zraku elektrona u vodoravnom smjeru.
 • Zavojnice mogu elektronsku zraku usmjeritina bilo koje mjesto na zaslonu.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

put elektronske zrake
Put elektronske zrake

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

crtanje slike
Crtanje slike
 • Slika se “crta” red po red po fosfornom premazu na unutarnjoj strani zaslona.
 • Red se crta s lijeva u desno.
 • Najprije se crta najgornji red.
 • Nakon što se nacrta jedan red, elektronska zraka se gasi i vraća na lijevu stranu pa počinje crtanje sljedećeg reda i tako redom, do dna zaslona.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

crtanje slike1
Crtanje slike
 • Kada se iscrta cijeli zaslon, elektronska se zraka gasi i vraća u gornji lijevi kut pa crtanjepočinje iznova.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

uspravna u estalost
Uspravna učestalost
 • Zbog perzistencije fosfora (svaka zaslonska točka svijetli samo kratko vrijeme) zaslon treba uvijek iznova crtati.
 • Uspravna učestalost (vertikalna frekvencija, frekvencija osvježavanja, engl. refresh rate) je podatak o broju zaslona koje je monitor u stanju iscrtatiu jednoj sekundi.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

vesa norma
VESA norma
 • VESA norma (engl. video electronics standard association) propisuje potrebiti broj iscrtavanja zaslona u jednoj sekundi.
 • Po toj normi, za prikaz bez treperenja i trzanjaslike, potrebno je najmanje 85 iscrtanih zaslonau sekundi što odgovara uspravnoj učestalosti 85 Hz.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

uspravna u estalost1
Uspravna učestalost
 • Ako je uspravna učestalost premala, promatrač će to doživjeti kao trepereću sliku koja umara pri dužem gledanju.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

uspravna u estalost2
Uspravna učestalost
 • Uspravna učestalost se može podesiti:
  • Display Properties,
  • Settings,
  • Advanced,
  • Monitor,
  • Monitor Settings.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

vodoravna u estalost
Vodoravna učestalost
 • Vodoravna učestalost (horizontalna frekvencija) je broj vodoravnih redova koje monitor crta svake sekunde.
 • U uskoj je vezi s uspravnom učestalosti i razlučivošću.
 • Raspon vodoravne učestalosti je približno od 20 kHz do 120 kHz.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

vodoravna u estalost1
Vodoravna učestalost

Vodoravna učestalost se može izračunati ako su poznate razlučivost i uspravna učestalost, npr.:

 • Uz razlučivost od 1024 x 768 (768 redova) i uspravnu učestalost od 85 Hz vrijedi:
  • Svake se sekunde prikaže 768 x 85 = 65.280 redova.
  • Taj se podatak uvećava za 10% zbog povrata zrake nakon gašenja:

65.280 + 10% od 65.280 = 71.808 redova.

  • Dakle, vodoravna učestalost je pribižno 72 kHZ.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

fosforni premaz zaslona
Fosforni premaz zaslona
 • Fosforni premaz je nanesen u skupinama od po tri točke, svaka je točka od drugačije vrste fosfora.
 • Jedna je točka premaz fosfora koji svijetli crveno, druga premaz fosfora koji svijetli zeleno i treća premaz fosfora koji svijetli plavo.
 • Jedna takva skupina od tri točke čini jednuzaslonsku točkuslike (piksel) monitora u boji.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

fosforni premaz zaslona1
Fosforni premaz zaslona
 • Fosfor može biti nanesen kao:
  • točkice (engl.dot)

ili

  • pruge (engl. stripe).

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

razmak zaslonskih to aka
Razmak zaslonskih točaka
 • Najmanja udaljenost dvije fosforne točke iste boje naziva se razmak zaslonskihtočaka.
 • Uz zadanu veličinu zaslona, razmak zaslonskih točaka određuje razlučivost (ako je manji razmak između točaka,može ih biti više pa je veća i razlučivost).
 • U načelu je bolje što je razmak zaslonskih točaka manji.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

razmak zaslonskih to aka1
Razmak zaslonskih točaka

Ovisno o načinu nanosa fosfora, razlikuju se:

 • razmak između točaka(engl.dot pitch)
 • razmak između pruga(engl.stripepitch)
 • Uobičajene vrijednosti suod0.2 mm do 0.3 mm.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

fokusiranje elektronske zrake
Fokusiranje elektronske zrake
 • Da bi elektronskazraka pogodila željenu točku na zaslonu i da bi pogodila samo tu točku, potrebno ju je fokusirati.
 • Zraku elektrona fokusira elektronski top, ali takvim fokusiranjem nije moguće izbjeći da stanovita količina “zalutalih” elektrona ne pogodi susjedne točke čime se zamućuje slika.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

maska
Maska
 • Maska je dio katodne cijevi koji sprečavazalutalim elektronimaput do zaslona.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

izvedbe maski
Izvedbe maski
 • Razlikuju se dvije izvedbe maski a prema njima i dvije vrste CRT monitora.
 • Maske mogu biti:
  • rupičasta maska (engl.shadow mask),
  • maska sa žicama (engl. stripe mask).

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

rupi asta maska
Rupičasta maska
 • Rupičasta maska je tanki metalni lim koji ima toliko rupica koliko ima zaslonskih točaka.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

maska sa icama
Maska sa žicama
 • Maska sa žicama (engl. aperture grille) je sastavljena od mnoštva žicaspojenih s dvije vodoravno položenežice. (engl. damping wires).

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

veli ina zaslona
Veličina zaslona
 • Veličina zaslona izražava se duljinom dijagonale zaslona u palcima (inčima).
 • Palac (inč, engl. inch) je engleska mjera za dužinu: 1 palac = 2,54 cm.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

veli ina zaslona1
Veličina zaslona
 • Dijagonala vidljivog dijela zaslona uvijek je nešto manja (zbog maske) od stvarne dijagonale zaslona, najčešće za 1 palac.
 • Karakteristične vrijednosti su:

15”, 17”, 19”, 21”.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

veli ina zaslona2
Veličina zaslona
 • Uobičajeniomjer širine i visine zaslona je 4:3.
 • Postoje monitori sposobni prikazati sliku omjera 16:9 (novije izvedbe, još u razvoju).

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

veli ina zaslona i razlu ivost
Veličina zaslona i razlučivost
 • Uz određene veličinezaslona monitora postoje preporučene razlučivosti.
 • Današnji monitori zadovoljavaju uvjet multifrekventnosti (engl. multisync) jer mogu prikazivati slike raznih razlučivosti i uspravnih učestalosti.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

preporu ene razlu ivosti
Preporučene razlučivosti

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

veli ina zaslona i razlu ivost1
Veličina zaslona i razlučivost

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

vrste katodne cijevi
Vrste katodne cijevi
 • Monitori s katodnom cijevi (CRT) mogu se, s obzirom na vrstu katodne cijevi, razvrstati u dvije skupine:
  • FST (engl. flat square tube)

Zaslon nalikuje isječku kugle velikog radijusa.

  • VFT (engl. vertically flat tube)

Zaslon nalikuje isječku plašta valjka velikog radijusa.

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

fst katodna cijev
FST katodna cijev

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

vft katodna cijev
VFT katodna cijev

(c) S.Šutalo i D.Grundler, 2007.

ad