Download
vi tillverkar bra dagar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VI TILLVERKAR BRA DAGAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
VI TILLVERKAR BRA DAGAR

VI TILLVERKAR BRA DAGAR

166 Views Download Presentation
Download Presentation

VI TILLVERKAR BRA DAGAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VI TILLVERKAR BRA DAGAR Kommunikationsdagarna 2013-08-29--30

 2. KONTAKT Hör gärna av dig med frågor eller dela med dig av dina erfarenheter. Kristina Fransson Kommunikationsstrateg 054-540 10 22 kristina.fransson@karlstad.se Christina Höök Organisationskonsult 054-540 10 93 christina.hook@karlstad.se

 3. ARBETSGIVARVARUMÄRKE– vad är det? Kommunikation för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta medarbetare Ska betona de unika fördelarna med arbetsplatsen och en kultur som målgruppen uppskattar Kommunicera ett enhetligt budskap och en enhetlig bild av hur det är att arbeta för företaget

 4. BAKGRUND OCH SYFTE Åldrande befolkning styr efterfrågan på välfärdstjänsterna - sysselsätter i dag ca 1, 2 miljoner personer i kommuner och landsting Omkring 330 000 anställda inom välfärdssektorn går i pension de kommande tio åren Vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som generationsväxlingen ska användas för att växla kompetens och bli effektivare Högt ställda förväntningar på välfärdskvalitet samtidigt som kostnaderna för verksamheten begränsas Konkurrensen om attraktiv kompetens kommer att öka

 5. VEM ÄR HAN? Hur har han det på jobbet? Anders Bergman IT-chef Tieto

 6. VEM ÄR HAN?Hur har han det på jobbet? Anders Bergman IT-chef Mjölby kommun

 7. ETT STARKT VARUMÄRKE Femma bland Sveriges kommuner 2009 Ur Dagens Samhälle, nr 11 2008

 8. KOMMUNEN MED DEN GLADA SOLEN • Löpande varumärkesutveckling • Näringsliv 2008 • Studentstaden 2009 • Besöksnäring 2010 • Arbetsgivarvarumärke 2011 • Platsvarumärke 2012och 2013

 9. BAKGRUNDSMATERIAL Basfakta SKL 2009 – Nöjd men inte stolt Fakta om oss - rekryteringsbehov Ledar- och medarbetarundersökning 2010 Nya fakta – vad tycker de som slutat? 2010

 10. FAKTAATT GRUNDA OSS PÅ • Ca 7 000 anställda • Ca 700 rekryteras varje år • Ca 350 medarbetare går i pension varje år • Ca 600 yrken • 92% tycker att de har ett meningsfullt arbete • 92% är starkt engagerade i sitt arbete • 81% känner sig nöjda med vad de uträttar på arbetet • 71% är stolta över att jobba inom sin förvaltning/bolag • 50% rekommenderar oss som arbetsgivare 54% kan tänka sig att återvända till koncernen

 11. ATT FORUMULERA BUDSKAPET Workshops 2010 • ledning • mellanchefer • medarbetare Facklig samverkan Spenat reklambyrå

 12. SWOT

 13. VÅRT BUDSKAP :DU ÄR VIKTIG Det är alltid människor som gör skillnad. Utan dig stannar Karlstad. Din arbetsmiljö, utvecklings-möjligheter, anställningsvillkor

 14. ETT NYTT REKRYTERINGSKONCEPT Annonser Montermaterial Broschyrer Film Hemsida – karlstad.se

 15. EGNA MEDARBETARE SOM AMBASSADÖRER 45 intresseanmälningar Alla har snabbintervjuats och snabbfotograferats Valt 8 personer - bra mix av ålder, kön, etnisk bakgrund, yrke, förvaltning Representerar hela kommunen 2 000 kronor i ersättning för två år Tack till dem som inte antogs

 16. Natanael Berntsson, kontaktperson - handikappomsorgen, VOF Joyce Johansson, modersmåls-lärare,BUF Ina Ögren, Undersköterska, VOF Magnus Resare, Boendestödjare, ASF

 17. Emma Eckerwall, Miljö- och hälsoskydds-inspektör, MF Evalena Nilsson, Kostchef, GYF Maria Gustafsson Boström, förskollärare, BUF Nele Petrovic, Servicevärd, TF

 18. SAMLINGSANNONSER • Stor genomslagskraft • Visar att vi jobbar tillsammans • Kostnadseffektivt • Samordnas av arbetsgivarenheten • Startade hösten 2012 • karlstad.se

 19. BÖRJADE SPRIDA ARBETSGIVAR-VARUMÄRKET • Övergripande introduktion • Broschyr – Spännande Jobb i Karlstads kommun • Rekryteringsbehov • Studievägledarträffar • Chefsutbildningar • Arbetsmarknadsmässor

 20. HOTspot Huvudsponsor Enhetlig monter med koncernkänslaVad tycker du?2011 Attraktiv arbetsgivare2012 Meningsfullt arbete2013 Yrken hos oss Karriärveckor och sommar-jobbsmässaVIP-kvällUppdragsbörsen

 21. KONTAKTGARANTI Bakgrund • Stärka rekryteringen till Karlstads universitet och vi vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Uppdrag • Erbjuda studenterna en bra arbetsmarknadsanknytning • Tydlig kommunal organisation med ca 25 kontaktpersoner, en per aktuellt utbildningsprogram Effekt – ca 2 100 studenter per år • 330 praktikanter • 40 gästföreläsningar • 25 studiebesök • 30 exjobb

 22. ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER Synliga på karlstad.se Stugor, semesteranläggning, friskvårdscenter, motionslopp, kulturresor, företagshälsovård, rätt till heltid m.m. Nya förmåner Bruttolöneavdrag för: Synfelsbehandlingar som exempelvis laserbehandling, operation där ögats naturliga lins byts ut mot konstgjorda synkorrigerande linser eller operation där en extra lins sätts in Provrörsbefruktning (IVF) eller annan fertilitetsbehandling Samtalsterapi Ortopedi Privat billeasing – miljöbil

 23. ARBETSGIVARENHETENS REKRYTERINGSSTÖD Pilotprojekt – permanentas våren 2013 Alternativ till externa konsulter Stöd för koncernens alla chefer i hela rekryteringsprocessen Interndebitering Intresseanmälan 2012

 24. Rekrytering och avslut av anställning

 25. Tio goda skäl att arbeta hos oss • Meningsfulla arbetsuppgifter. • 7 000 engagerade arbets-kamrater. • Du får vara med och göra livet enklare och bättre för Karlstadsborna. • Du får jobba med sånt som är viktigt på riktigt. • Vi arbetar med långsiktig hållbar utveckling. • Du får möjlighet att utvecklas i ditt jobb. • Du får korta resor till och från jobbet. • Hos oss har du förutsättning att skapa balans i livet. • Schysta anställningsvillkor och bra förmåner för både kropp och själ. • Vi jobbar med att tillverka bra dagar. Vill du vara med?

 26. NYA REKRYTERINGSKANALER • Tänka nytt! • Inte bara fackpress och dagstidningar • Sommarjobbsmässa – speed-dating • Intresseanmälan – hösten 2012 • Blocket Jobb – våren 2013 • Film på stadsbussarna – sommaren 2013 • Banners • Facebook – rekryteringsflik på FB, hösten 2013 med tips- och delafunktioner

 27. VÅR VÄRDEGRUND VI ÄR EN KOMMUN I GOTT SKICK VI ÄR TILL FÖR KARLSTADSBORNA VI NÅR GODA RESULTAT VI GENOMFÖR VÅRT UPPDRAG MED ENGAGEMANG VI SER FRAMÅT OCH UTVECKLAR VÅR VERKSAMHET

 28. STOLTHET OCH VÄRDEGRUND Ledar- och medarbetarundersökning varje år – med frågor om stolthet Påståendet ”Jag känner mig stolt över att jobba i Karlstads kommun” får betyget 4 av 5 möjliga Värdefull workshop, våren 2013 – bygga stolthet med storytelling(15 arbetsplatser, ca 300 medarbetare hittills) Stolthet på flera nivåer: för min egen enhet, för andra verksamheter i kommunen och för hela koncernen. Hållplats 2000 – startade 2012 Vardagshjältar och Kvartalets idé Två stora ledardagar varje år

 29. DU ÄR VIKTIG – HELA TIDEN Avsluta medarbetare På egen begäran, pensionsavgång, andra skäl och övertalighet Ökat samarbete kommunikations- och arbetsgivarenhet Övertalighet Nedläggning av verksamhet Omorganisationer t.ex Gymnasieförvaltningen – stort varsel vt 2013 Budskap, målgrupper, arbetsgivaransvar, struktur och rutiner Anpassa koncernens totala kommunikation – gasa och bromsa

 30. PÅGÅENDE PROCESS • Kommunikation för koncernkänsla • Trovärdigt – hela organisationen • Goda exempel: Jag och mitt jobb • Vi i Karlstad - hushållstidning • På gång 2013: • Prao, praktik och feriejobb • Information till elever i årskurs 8

 31. Attrahera • Kartläggning av rekryteringsbehov • Delta på arbetsmarknadsdagar • Omvärldsspaning • Riktlinjer för annonsering • Hemsidan – karlstad.se • Intresseanmälan • Samarbete – alla studie- och yrkesvägledare • Information – alla åttondeklassare • PRAO, Feriearbete, Praktik och Examensarbete • Avsluta • Riktlinjer för avslut av medarbetare ARBETSGIVAR-VARUMÄRKET Strategisk kompetens-försörjning Vision Strategisk plan • Utveckla och behålla • Riktlinjer för Introduktion • Stolta och nöjda medarbetare • Anställningsförmåner • Kompetensutveckling och utbildning • Intern rörlighet • Rekrytera • Riktlinjer för rekrytering • Centralt rekryteringsstöd för chefer • Rekryteringsverktyg Värdegrund

 32. VI TILLVERKAR BRA DAGAR