1 / 2

BRA

8. Lyft ditt välförsedda glas mel. Ding dong Merrily on high Lyft ditt välförsedda glas, det är en härlig börda. Nu har grabbarna/tjejerna kalas, vi segern snart skall skörda. /: Ding dinge dinge ding dinge dinge ding dinge dinge ding dong dong i morgon är det lördag :/

dannon
Download Presentation

BRA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 8. Lyft ditt välförsedda glas mel. Ding dong Merrily on high Lyft ditt välförsedda glas,det är en härlig börda.Nu har grabbarna/tjejerna kalas,vi segern snart skall skörda./: Ding dinge dinge dingdinge dinge dingdinge dinge ding dong dongi morgon är det lördag :/ Sätt nu glaset till din mun,se döden på dig väntar.Nu har grabbarna/tjejerna kalas,hör liemannen flämtar./: Ding dinge dinge dingdinge dinge dingdinge dinge ding dong dongbegravningsklockor klämtar :/ BRA 9. Vikingen mel. When Johnny comes marching home En viking vill ha livets vann,hurra, hurra! Den hastigt i mitt svalg försvann,hurra, hurra! Till kalv, till oxe, till fisk, till fläsk, när kärringen bara dricker läsk,då vill alla sanna vikingar ha en bäsk. När vi har druckit bäsken slut,tragik, tragik!Då bäres varje viking ut,som lik sig lik.Och sen, när vi vaknar, vi sjunger en bit, sen korkar vi upp Skånes Akvavit.Skål för alla vikingar som kom hit! Sångarstriden 1981 VIBRATIONER MED 10. Stängningsdags Vad i allsin da’r Har jag vätska kvar? Är jag närsynt eller snål? SKÅL! Föreningsphaesten 22/4 2005 4

  2. Meny Förrätt: “Glida in i branschen på en räkmacka” Huvudrätt: Sångfågel i schlagersås med vita konfettifrön Dessert: Frisyrmousse-choklad dekorerat med bär i olika färgtonarter Avec: Kaffe med Punsch-line eller Herreys-baileys 5.Feta fransyskor mel. Marsche militaire av Franz Schubert Feta fransyskor som svettas om fötternade trampar druvor som sedan skall jäsas till vinTranspirationen viktig e'ty den ger fin bouquetVårtor och svampar följer me',men vad gör väl de'? För... Vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera vinäven om följderna bli att vi må lida pinFlickor: Flaskan och glaset gått i sinPojkar: Hit med vin, mera vinFlickor: Tror ni att vi är fyllesvin? JA! (Fast större) 1. Festen kan börja mel. Vårvindar friska Festen kan börja, ingen får sörja här finns det både brännvin och mat Helan ska tömmas, sorgerna glömmas, ingen får vara tråkig kamrat Klappa mitt hjärta, fröjdas min själ Nubben serveras genast nåväl Nu tar vi supen, öppna på strupen Gästernas välkomstskål 6. Fredmans sång N:o 21 Så lunka vi så småningom från Bacchi buller och tumult när döden ropar; granne kom!, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe fäll din krycka ned och du, du yngling lyd min lag; den skönsta nymf, som mot dig ler, inunder armen tag. Tycker du att graven är för djup, nåväl an så tag dig då en sup, tag dig sen dito 1, dito 2, dito 3, så dööör du nööjdaaré. 2. I Frankrike dricks det viner mel. Eurovisions-signaturen I Frankrike dricks det vinernär tyskarna dricker ölunderbart de mår.Men svensken som dricker, svin är.Oss svin emellan:Tag en tår! 3. Näktergalen Högt i ett träd i Kalifornien där satt en liten näktergal sjung hopp fadderallanlej Hej! x5-1/Hej! x1-5 7. Min pilsner mel. My Bonnie Min pilsner skall svalka min tunga.Min pilsner skall duscha min gom.Min pilsner skall få mig att sjunga,om jag ser att flaskan är tom:Pilsner! Pilsner!Hämta en pilsner till mig, till mig.Pilsner! Pilsner!Hämta en pilsner till mig! 4. Ju mera Öhl vi dricker mel. Ju mer vi är tillsammans Ju mera Öhl vi drickerVi dricker, vi drickerJu mera Öhl vi dricker,ju rundare vi bli. För rundare är sundareoch sundare är rundareJu mera Öhl vi dricker, Ju rundare vi bli 2 3

More Related