Van artificieel klasseren naar fylogenetische reconstructie - PowerPoint PPT Presentation

zelda
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Van artificieel klasseren naar fylogenetische reconstructie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Van artificieel klasseren naar fylogenetische reconstructie

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Presentation Description
111 Views
Download Presentation

Van artificieel klasseren naar fylogenetische reconstructie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Van artificieel klasseren naar fylogenetische reconstructie Historische ontwikkeling van de systematiek ● hedendaagse kennis: wanneer en in welke context ontstaan? ● wie was innovatief? ● hedendaagse ontwikkelingen

 2. Van artificieel klasseren naar fylogenetische reconstructie Historische ontwikkeling van de systematiek • Voor-wetenschappelijke kennis • (folk-taxonomie)

 3. Voor-wetenschappelijke kennis (ervaringskennis) van planten en dieren Doel: praktisch nut

 4. Nodig: 20 plantensoorten uit een assortiment van 32 Veel soorten hebben een unieke toepassing: Intsia bijuga (Caesalpiniaceae) = enige leverancier van romp, stabilisatiebomen en roer Economic botany 41: 148-162 (1987)

 5. Belang van andere organismen voor de mens voedsel medicijnen kleding onderdak …

 6. Hanunoo live on Mindoro (Philippine island located just to the SW of the main island, Luzon); 15,000 people. * A great majority grow their own food * "slash-and-burn" agriculture * distinguish between more than 1600 plants

 7. Plantensystematiek en nomenclatuur bij de Hanunoo’s (Conklin 1962) * cockspur houseyard chilli pepper

 8. heuristiek (Gestalt)

 9. Azamgin lertets Aoccdrnig to rseaerch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer is at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by it slef but the wrodas a wlohe. Gestalt

 10. Volksnamen, in het Nederlands, van Valeriana officinalis, volgens Kleijn (1970)

 11. Folk taxonomy Volksplantkunde (~ volksnaamkunde) Plantlore (~ folklore, folk-lore) Naamgeving en classificatie samenhangend met praktische kennis (gebruiken, medicinale eigenschappen, …)

 12. Folk taxonomy bij de antieken