1 / 5

Ελληνικός Κινηματογράφος 1961-1965 Της ομάδας ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΝΟ

Ελληνικός Κινηματογράφος 1961-1965 Της ομάδας ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΝΟ. Ταινίες με εισπρακτική επιτυχία. Κάτι να καίει 660.190. Ταινίες με βάση διακρίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό. Ταινίες με βάση μουσικοσυνθέτες. Η Αλίκη στο ναυτικό (1961)  Μάνος Χατζιδάκις

zelda
Download Presentation

Ελληνικός Κινηματογράφος 1961-1965 Της ομάδας ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΝΟ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ελληνικός Κινηματογράφος 1961-1965Της ομάδας ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΝΟ

  2. Ταινίες με εισπρακτική επιτυχία • Κάτι να καίει 660.190

  3. Ταινίες με βάση διακρίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό

  4. Ταινίες με βάση μουσικοσυνθέτες • Η Αλίκη στο ναυτικό (1961)  Μάνος Χατζιδάκις • Αλίμονο στους νέους (1961)  Μάνος Χατζιδάκις • Ηλέκτρα (1962)  Μίκης Θεοδωράκης • Προδομένη αγάπη (1962)  Μίκης Θεοδωράκης • Χτυποκάρδια στα θρανία (1963)  Μάνος Χατζιδάκις • Κόκκινα Φανάρια (1963)  Σταύρος Ξαρχάκος, Αλέξανδρος Γαλανός • Κάτι να καίει (1963)  Μίμης Πλεσσας • Μην είδατε τον Παναή (1963)  Μανόλης Χιώτης • Η Χαρτοπαίχτρα (1964)  Μίμης Πλεσσας • Κορίτσια για φίλημα (1964)  Μίμης Πλεσσας

  5. Ταινίες με βάση σεναριογράφους

More Related