Kazenski postopek in gospodarska kazniva dejanja
Download
1 / 6

KAZENSKI POSTOPEK IN GOSPODARSKA KAZNIVA DEJANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

KAZENSKI POSTOPEK IN GOSPODARSKA KAZNIVA DEJANJA. doc. dr. Liljana SELINŠEK OGKP , predavanje, 24.03.2009 Tematski sklopi: temeljno o rednem in sumarnem kazenskem postopku (za ponovitev) vrsta postopka za posamezna gospodarska kazniva dejanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KAZENSKI POSTOPEK IN GOSPODARSKA KAZNIVA DEJANJA' - zeki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kazenski postopek in gospodarska kazniva dejanja

KAZENSKI POSTOPEK IN GOSPODARSKA KAZNIVA DEJANJA

doc. dr. Liljana SELINŠEK

OGKP, predavanje, 24.03.2009

Tematski sklopi:

temeljno o rednem in sumarnem kazenskem postopku (za ponovitev)

vrsta postopka za posamezna gospodarska kazniva dejanja

OPOZORILO: prezentacija ni študijsko gradivo, ampak pripomoček za ponavljanje!!


Temeljni podatki o kazenskem postopku v sloveniji
TEMELJNI PODATKI O KAZENSKEM POSTOPKU V SLOVENIJI

 • ORGANI V KAZENSKEM POSTOPKU:

 • STRANKE V KAZENSKEM POSTOPKU

 • obdolženec

 • upravičeni tožilec

 • OSTALI POMEMBNEJŠI PROCESNI SUBJEKTI:

 • zagovornik obdolženca

 • priča

 • izvedenec


Okvirna shema rednega kazenskega postopka
OKVIRNA SHEMA REDNEGA KAZENSKEGA POSTOPKA

 • na I. stopnji poteka pred OKROŽNIM SODIŠČEM!

 • uvede se na podlagi OBTOŽNICE DRŽAVNEGA TOŽILCA

 • izvede se za kazniva dejanja, za katera je v KZ predpisana zaporna kazen VEČ KOT TRI LETA ter za kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, storjena s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja

 • če gre za kaznivo dejanje, za katero je mogoče izreči zaporno kazen 15 let ali več, sodi 5- članski senat (2 profesionalna sodnika + 3 sodniki porotniki); v vseh ostalih primerih pa sodi 3- članski senat (1 profesionalni sodnik + 2 sodnika porotnika)

 • FAZE - predkazenski postopek

 • - izredna pravna sredstva


Okvirna shema sumarnega kazenskega postopka
OKVIRNA SHEMA SUMARNEGA KAZENSKEGA POSTOPKA

 • na I. stopnji poteka pred OKRAJNIM SODIŠČEM!

 • uvede se na podlagi OBTOŽNEGA PREDLOGA državnega tožilca ali subsidiarnega tožilca (če prevzame pregon) ali na podlagi ZASEBNE TOŽBE zasebnega tožilca (če gre za dejanje, ki se preganja na zasebno tožbo)

 • izvede se za kazniva dejanja, za katera je v KZ kot glavna kazen predpisana DENARNA KAZEN ali zaporna kazen DO TREH LET (RAZEN za kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, storjena s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja)

 • odloča sodnik posameznik

 • FAZE - predkazenski postopek

  - izredna pravna sredstva


Kd iz 24 poglavja kz 1
KD iz 24. poglavja KZ-1

 • Redni postopek

 • Zloraba monopolnega položaja (225)

 • Lažni stečaj (226)

 • Oškodovanje upnikov (227)

 • Poslovna goljufija (228/ I in II)

 • Goljufija na škodo Evropskih skupnosti (229/III)

 • Preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231/ II)

 • Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236/ III)

 • Vdor v poslovni informacijski sistem (237/II)

 • Zloraba notranje informacije (238/ IV)

 • Zloraba trga finančnih instrumentov (239/ II)

 • Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240/ I in II)

 • Nedovoljeno sprejemanje daril (241/ I in II)

 • Nedovoljeno dajane daril (242/ I)

 • Ponarejanje denarja (243/I, II in III)

 • Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244/ II in III)

 • Skrajšani postopek

 • Poslovna goljufija (228/III)

 • Goljufija na škodo Evropskih skupnosti (229/ I in II)

 • Preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti (230)

 • Preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231/I)

 • Preslepitev kupcev (232)

 • Neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233)

 • Neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234)

 • Ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235)

 • Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236/ I, II in IV)

 • Vdor v poslovni informacijski sistem (237/I)

 • Zloraba notranje informacije (238/ I, II in III)

 • Zloraba trga finančnih instrumentov (239/ I)

 • Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240/ III)

 • Nedovoljeno sprejemanje daril (241/ III)

 • Nedovoljeno dajanje daril (242/II)

 • Ponarejanje denarja (243/IV)

 • Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244/ I in VI)


Kd iz 24 poglavja kz 1 nadaljevanje
KD iz 24. poglavja KZ-1 - nadaljevanje

 • Redni postopek

 • Pranje denarja (245/ I, II, III in IV)

 • Izdaja nekritega čeka in zloraba bančne ali kreditne kartice (246)

 • Uporaba ponarejene bančne, kreditne ali druge kartice (247)

 • Davčna zatajitev (249/ IV in V)

 • Tihotapstvo (250)

 • Skrajšani postopek

 • Pranje denarja (245/ V)

 • Izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248)

 • Davčna zatajitev (249/ I, II in III)


ad