slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Májovci Neruda, Hálek, Arbes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Májovci Neruda, Hálek, Arbes

play fullscreen
1 / 49
Download Presentation

Májovci Neruda, Hálek, Arbes - PowerPoint PPT Presentation

kiley
113 Views
Download Presentation

Májovci Neruda, Hálek, Arbes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemInovace a zkvalitnění výukyprojekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOSTEU Peníze školám MájovciNeruda, Hálek, Arbes 8. ročník

 2. Název: Májovci - Neruda, Hálek, Arbes Anotace:Celkový výklad doby, život a tvorba jmenovaných autorů Vypracovala :Mgr. Miroslava Štěrbová Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura Metodika práce s materiálem:Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník:8. Datum vytvoření: březen 2013

 3. 50. léta 19. století = doba bachovského absolutismu - císařem bylFrantišek Josef I.,ale velkou moc měl rakouský ministr vnitraAlexandr Bach (revoluce 1848 byla potlačena, utužil se absolutismus)

 4. Májovci =nová generace autorů • touha po svobodě • odklon od minulosti • důraz na současnost • nezavírat oči před problémy • kritika nedostatků společnosti

 5. Jan Neruda Karolina Světlá Vítězslav Hálek Jakub Arbes ?

 6. májovci vstoupili do literaturyvydáním almanachu MÁJ(hlásili se k tvorbě K. H. Máchy) • - almanach = sborník literárních textů • - jsou v něm díla Erbena, Němcové, Karla Sabiny, Karoliny Světlé, Sofie Podlipské, Adolfa Hejduka…

 7. Jan Neruda • (1834 - 1891) • básník, prozaik, novinář • pocházel z chudé malostranské rodiny, studoval gymnázium u V. K. Klicpery, pak filozofii a práva (nedokončil)

 8. Rodný dům Jana Nerudy

 9. otec byl vysloužilý voják, matka posluhovačka • Neruda dlouho pracoval v Národních listech, kde otiskoval své pravidelné nedělní fejetony podepisované rovnoramenným trojúhelníkem

 10. FEJETON = novinový článek, lehký, vtipný, poutavý, zábavně poučný

 11. žil osaměle, nikdy se neoženil • měl dlouhodobý milostný poměr s Annou Holinovou a přátelský vztah s Karolinou Světlou

 12. Tvorba - 6 básnických sbírek - povídky - soubory fejetonů - dramatická díla

 13. Hřbitovní kvítí Knihy veršů Písně kosmické Balady a romance Prosté motivy Zpěvy páteční (sbírky básní)

 14. Romance o Karlu IV. … „Král Karel s Buškem z Vilhartic teď zasedli k dubovému stolu - ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic.“

 15. Karel IV. popíjí se svým přítelem Buškem z Vilhartic první české víno, jehož sazenice král až z Burgund přivezl. Je však velmi trpké. Král se nejdříve zlobí, cože z toho ta česká zem udělala, ale nakonec mu sám přijde na chuť. Bušek mu říká, že to víno je stejné jako český lid. Trpké na první zdání, ale později si ho člověk oblíbí..

 16. Povídky malostranské • 13 povídek z doby Nerudova dětství a mládí na Malé Straně • vtipné až ironické obrazy drobných lidí a postaviček, které znal z vypravování nebo osobně • prostředí a události maloměstského světa

 17. motivy lásky, smutku, závisti, smrti, upřímného přátelství… • postavy milé, hádavé, sobecké, vdavekchtivé, lakomé, srdečné, veselé…

 18. Týden v tichém domě • Pan Ryšánek a pan Schlegl • Přivedla žebráka na mizinu • Doktor Kazisvět • Hastrman • Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku • U Tří lilií • Figurky

 19. Večerní šplechty • O měkkém srdci paní Rusky • Psáno o letošních Dušičkách • Svatováclavská mše • Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno

 20. Hastrman = pan Rybář, kterému se říkalo „hastrman“(zelený kabátek s dlouhými šosy a široký klobouk). Bydlel u svých příbuzných. Říkalo se o něm, že je bohatý, že má sbírku drahých kamenů. Jednou se rozhodl zjistit, jak drahé ty kameny jsou. Zašel proto za profesorem přírodopisu. Tam se dozvěděl, že kameny nejsou drahokamy. Zklamaný pan Rybář začal sbírku vyhazovat oknem. Přišel za ním jeho příbuzný, u kterého bydlel, a přesvědčil ho, aby to nedělal, že ty kameny jsou pro něj samotného bohatstvím a cenné. A on je cenný pro ně.

 21. Doktor Kazisvět = příběh podivínského doktora Heriberta, který nikdy nedělal lékařskou praxi a lidé se mu vyhýbali stejně jako on jim. Jednou potká pohřební průvod pochovávající pana radu Schepelera, váženého a bohatého. Rakev s tělem spadne z vozu a otevře se. Doktor Heribert si všimne, že pan rada není mrtvý. Nechá jej zanést do nejbližšího domu a tam ho vzkřísí. Za dva měsíce se vyléčený vrátí do úřadu. Příbuzní, kteří měli dědit jeho velký majetek, nemají radost a pojmenují doktora Heriberta Kazisvětem, což mu zůstane.

 22. Arabesky - povídky a črty pražských lidí, postavy s nevšedním až nešťastným osudem (psychologické studie)…prostitutka, zloděj, naivní snílci, lidé podivní až narušení

 23. - vyšlo ještě 5 knižních svazků, které shrnovaly Nerudovy cestopisné črty a asi 2000 fejetonů o umění, cestování i všedním životě… …náměty bral ze svých cest po západní Evropě, ale hlavně na Balkán, do Egypta a do Cařihradu

 24. - jeho největším koníčkem bylo sbírání starých pečetí a mincí

 25. zemřel 22. srpna 1891 (v 57 letech asi na rakovinu) pochován je na Vyšehradě

 26. Vítězslav Hálek (1835 - 1874) • vl. jménem Vincenc • prozaik, básník, kritik, dramatik, „májovec“

 27. - rodný dům v Dolínku (Mělnicko)

 28. gymnázium, kde byl ředitelem V. K. Klicpera • filozofii nedokončil, utekl k literatuře • redaktor Národních listů • psal fejetony, kritiky • hodně cestoval

 29. byl velmi oblíbený u mladé generace (zejména pro svou tematiku zamilovaných veršů) • Večerní písně • - láska je jako nádherný smyslový zážitek, který dostává až duchovní rozměr

 30. V přírodě - druhá slavná sbírka (přírodní lyrika rodného kraje)

 31. Próza = povídky z vesnického prostředí, mezilidské vztahy, harmonie člověka s přírodou Na statku a v chaloupce Muzikantská Liduška Na vejminku Náš dědeček Pod pustým kopcem

 32. Muzikantská Liduška Liduška Staňková měla ráda houslistu Toníka. Pantáta ji ale chtěl dát bohatému Krejzovi. Lidušku přinutili, aby se za Krejzu provdala. Liduška se vzepřela a u obřadu přiznala, že byla donucena a dala už slib jinému. Když Toník viděl, že se svatebčané sjíždějí ke kostelu, zmizel do světa. Marně ho Liduška po nezdařené svatbě v kostele hledala. Potom se pomátla na rozumu. Od té doby nevynechala žádnou muziku v okolí a mezi muzikanty hledala Toníka. Děti na ní pokřikovali muzikantská Liduška…

 33. filmové zpracování

 34. Hálek svoji ženu Dorotku poznal jako patnáctiletou žačku, když začal působit jako domácí učitel v rodině pražského advokáta Horáčka…čekal 10 let, než dosáhl takového postavení, aby se mohl oženit • manželství trvalo jen 9 let, Hálek nečekaně zemřel ve 39 letech (synkovi byly 2 roky)

 35. - zemřel 8. října 1874 na zápal plic, když se nachladil na několikadenní cestě do Krkonoš …pochován je na Vyšehradě

 36. Jakub Arbes (1840 - 1914) - žurnalista, prozaik, kritik, sympatizoval s „májovci“, ale úplně k nim nepatřil

 37. narodil se v Praze na Smíchově, na vyšší škole na něho silně zapůsobil mladý učitel Jan Neruda • redaktor Národních listů, za některé protivládní články byl opakovaně vězněn • dramaturg Národního divadla

 38. - jeho velkým vzorem byl Jan Neruda a Karel Hynek Mácha, jehož život systematicky zkoumal…vypátral i Máchův deník z roku 1836 a rozluštil v něm všechna zašifrovaná místa (tam Mácha podrobně popisuje svůj intimní poměr s Lori Šomkovou)

 39. začal studovat polytechniku, ale nedokončil… technické znalosti užíval ve svých dílech…je považován za zakladatele první české science-fiction

 40. - nejvíce ho proslavila tzv. romaneta (název tomuto žánru dal Jan Neruda) = napínavé povídky s tajemným dějem, vědeckofantastickými prvky a logickým závěrem (vítězí rozum nad předsudky)

 41. romaneta : • Svatý Xaverius • Newtonův mozek • Ukřižovaná životopisy : Máchy, Mánesa, Smetany sociální romány : Štrajchpudlíci

 42. Štrajchpudlíci - hanlivé označení tiskařů v továrně na kartouny (jemná bavlněná tkanina) - období manufaktur kolem roku 1824, vztah továrník - dělník

 43. - v posledních letech života téměř oslepl, zemřel 8. dubna 1914 v 74 letech a je pochován na hřbitově v Malvazinkách (Praha - Smíchov)

 44. Téma : Májovci - Neruda, Arbes, Hálek - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office PowerPoint Použitá literatura : kolektiv autorů : Literatura pro 1. ročník SŠ Soukal, J. : Literární výchova pro II. stupeň ZŠ Košťák, J. : Literatura, I. díl Buriánek, Fr. : Nástin dějin české literatury http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=knihy&oq=knihy&gs_l=img.3..0l10.2212.5701.0.6195.5.5.0.0.0.0.119.457.4j1.5.0...0.0...1ac.1.5.img.-D1ck5c-wkw#imgrc=IOfaef_SP147EM%3A%3B3lbwGc2qlVJ3tM%3Bhttp%253A%252F%252Fknihovna.nmnm.cz%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F01%252Fkniha.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fknihovna.nmnm.cz%252Fnejctenejsi-knihy-dospeleho-oddeleni-v-roce- 2012%252F%3B1098%3B786 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=spisovatel&oq=spisovatel&gs_l=img.3..0l3j0i24l7.224490.229001.1.229247.10.7.0.3.3.0.139.829.0j7.7.0...0.0...1ac.1.5.img.zo2zbmIQSak#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=pis%C3%A1lek&oq=pis%C3%A1lek&gs_l=img.3..0i24.56672.59194.2.59494.7.6.0.1.1.0.407.1357.2j1j1j1j1.6.0...0.0...1c.1.5.img._VW95I8bXug&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=77b2a9d62f1f2c66&biw=1440&bih=736&imgrc=z8Fq_nuBeJCnLM%3A%3BirH6rv-92SNXgM%3Bhttp%253A%252F%252Fjednickavhubnuti.unas.cz%252Fpis%25C3%25A1lek.bmp%3Bhttp%253A%252F%252Fjednickavhubnuti.unas.cz%252F%3B280%3B170 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=kniha&oq=kniha&gs_l=img.3...0.0.1.107876.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac..5.img.f7ceRlRDVqI#imgrc=-2OMzU5890fPlM%3A%3BxBuqLzIVUNsN-M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.webcomp.cz%252Fflexit%252Fkniha.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.webcomp.cz%252Fkniha.html%3B650%3B280 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=neruda&oq=neruda&gs_l=img.3..0j0i24l9.684979.687003.2.687336.6.6.0.0.0.0.114.583.3j3.6.0...0.0...1ac.1.5.img.YNm1CFb9_TE#imgrc=l6xDdG1kEhOqrM%3A%3BZJfBty-LngYVrM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fthumb%252F0%252F00%252FJan_Vil%25C3%25ADmek_-_Jan_Neruda.jpg%252F250px-Jan_Vil%25C3%25ADmek_-_Jan_Neruda.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikipedia.org%252Fwiki%252FJan_Neruda%3B250%3B335 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=neruda&oq=neruda&gs_l=img.3..0j0i24l9.1478.2881.0.3223.6.6.0.0.0.0.110.569.4j2.6.0...0.0...1ac.1.5.img.Bdxwj4jHUNw#imgrc=KZIQmtAQWLqwoM%3A%3BF-Bt1k7iigC_1M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kinobox.cz%252Fdata%252Fosobnosti%252F170x250x1%252Fjan-neruda.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kinobox.cz%252Fosoba%252F36889-jan-neruda%3B170%3B250 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=neruda+troj%C3%BAheln%C3%ADk&oq=neruda+troj%C3%BAheln%C3%ADk&gs_l=img.3...424446.428418.1.428752.12.1.0.11.11.0.100.100.0j1.1.0...0.0...1ac.1.5.img.KuCMY9zEjVo#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=nerudovy+fejetony&oq=nerudovy+fejetony&gs_l=img.3..0i24.189289.194566.0.194837.17.9.0.8.8.0.202.964.4j4j1.9.0...0.0...1c.1.5.img.9iv4TCJdXM4&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=k_FYCsKob-lnuM%3A%3BvFULVM93sbvIzM%3Bhttp%253A%252F%252Fkacur.cz%252Fdata%252FUSR_001_OBRAZKY%252F117298.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fmuj-antikvariat.cz%252Fautor%252Fneruda-jan-c%3B356%3B518

 45. http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=neruda+fejetony&oq=neruda+fejetony&gs_l=img.3...331130.335191.2.335525.10.0.2.8.9.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1.5.img.kgVvpRU-ol0#imgrc=crd2XNQ1z5IeTM%3A%3BwYtLRI9BKgAujM%3Bhttp%253A%252F%252Fknihy.abz.cz%252Fimgs%252Fproducts%252Fimg_299463_main.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fknihy.abz.cz%252Fprodej%252Ffejetony-neruda%3B220%3B348http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=neruda+fejetony&oq=neruda+fejetony&gs_l=img.3...331130.335191.2.335525.10.0.2.8.9.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1.5.img.kgVvpRU-ol0#imgrc=crd2XNQ1z5IeTM%3A%3BwYtLRI9BKgAujM%3Bhttp%253A%252F%252Fknihy.abz.cz%252Fimgs%252Fproducts%252Fimg_299463_main.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fknihy.abz.cz%252Fprodej%252Ffejetony-neruda%3B220%3B348 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=neruda&oq=neruda&gs_l=img.3..0j0i24l9.195596.195596.3.195824.1.0.1.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1.5.img.LNTOMq0OyyI#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=neruda+anna+holinov%C3%A1&oq=neruda+anna+holinov%C3%A1&gs_l=img.3...13519.18242.0.18608.14.14.0.0.0.0.85.895.14.14.0...0.0...1c.1.5.img.WtdXs6-4Wug&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=yneSTTX9t-DbJM%3A%3BWrgDzTJk9A2eHM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.prostor-ad.cz%252Fpruvodce%252Fokolobrd%252Fnknin%252Fimg%252Fnerhol.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.prostor-ad.cz%252Fpruvodce%252Fokolobrd%252Fnknin%252Fholinova.htm%3B720%3B411 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=k+sv%C4%9Btl%C3%A1&oq=k+sv%C4%9Btl%C3%A1&gs_l=img.3..0i24.143624.148336.4.148721.8.5.0.3.3.0.102.429.4j1.5.0...0.0...1ac.1.5.img.tzT_HlerSak#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=karolina+sv%C4%9Btl%C3%A1&oq=karolina+sv%C4%9Btl%C3%A1&gs_l=img.3..0j0i24.23355.25103.0.26524.7.7.0.0.0.0.89.483.7.7.0...0.0...1c.1.5.img.favrK3agk1Q&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=4yab8gChQDY5QM%3A%3BHsGMbSRHQ3T0nM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fthumb%252Fe%252Fe3%252FJan_Vil%25C3%25ADmek_-_Karolina_Sv%25C4%259Btl%25C3%25A1.jpg%252F228px-Jan_Vil%25C3%25ADmek_-_Karolina_Sv%25C4%259Btl%25C3%25A1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikisource.org%252Fwiki%252FAutor%253AKarolina_Sv%2525C4%25259Btl%2525C3%2525A1%3B228%3B321 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=k+sv%C4%9Btl%C3%A1&oq=k+sv%C4%9Btl%C3%A1&gs_l=img.3..0i24.143624.148336.4.148721.8.5.0.3.3.0.102.429.4j1.5.0...0.0...1ac.1.5.img.tzT_HlerSak#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=h%C5%99bitovn%C3%AD+kv%C3%ADt%C3%AD+neruda&oq=h%C5%99bitovn%C3%AD+kv%C3%ADt%C3%AD+neruda&gs_l=img.3..0i24.2493.4388.5.4825.7.3.0.4.4.0.449.641.1j1j4-1.3.0...0.0...1c.1.5.img.8_TIbbEKKLI&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=mi-sFdgVS-WkyM%3A%3BOYzuBaEgKOxfRM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cojeco.cz%252FAttach%252F%252Fphotos%252Fpers3951d667b39a5.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cojeco.cz%252Findex.php%253Fs_lang%253D2%2526detail%253D1%2526id_desc%253D64501%3B640%3B1082 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=k+sv%C4%9Btl%C3%A1&oq=k+sv%C4%9Btl%C3%A1&gs_l=img.3..0i24.143624.148336.4.148721.8.5.0.3.3.0.102.429.4j1.5.0...0.0...1ac.1.5.img.tzT_HlerSak#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=romance+o+karlu+Iv.&oq=romance+o+karlu+Iv.&gs_l=img.3..0i24l2.3147.10437.11.10681.19.13.0.6.6.0.148.1356.6j7.13.0...0.0...1c.1.5.img.ioqujJoiWVY&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=rwN4pmoTJuKaVM%3A%3BrEO-Xb3dyvtkOM%3Bhttp%253A%252F%252Fsportatipy.websnadno.cz%252Fkarel_IV.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sportatipy.websnadno.cz%252FMLUVENE-SLOVO.html%3B450%3B600 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=k+sv%C4%9Btl%C3%A1&oq=k+sv%C4%9Btl%C3%A1&gs_l=img.3..0i24.143624.148336.4.148721.8.5.0.3.3.0.102.429.4j1.5.0...0.0...1ac.1.5.img.tzT_HlerSak#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=%C4%8D%C3%AD%C5%A1e+v%C3%ADna&oq=%C4%8D%C3%AD%C5%A1e+v%C3%ADna&gs_l=img.3..0j0i24l2.667.6477.14.6722.10.7.0.3.3.0.587.1297.0j6j5-1.7.0...0.0...1c.1.5.img.3wBsUvsXrPY&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=hJD5yPs7yMxPrM%3A%3ByLvAp5JFiC4TdM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chovani.eu%252Fweb%252Fmedia_image%252F339-article-1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chovani.eu%252Fcise-vina%252Fc66%3B493%3B330 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=pov%C3%ADdky+malostransk%C3%A9&oq=pov%C3%ADdky+&gs_l=img.1.0.0l5j0i24l5.2258.5436.0.6976.10.8.1.1.1.0.164.987.0j8.8.0...0.0...1ac.1.5.img.9Fc7iL82hic#imgrc=7rxNAqBN3vncCM%3A%3Bdw1o8aPBKlWXaM%3Bhttp%253A%252F%252Fdata.bux.cz%252Fbook%252F014%252F523%252F0145231%252Flarge.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bux.cz%252Fknihy%252F72870-povidky-malostranske.html%3B365%3B550 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=pov%C3%ADdky+malostransk%C3%A9&oq=pov%C3%ADdky+&gs_l=img.1.0.0l5j0i24l5.2258.5436.0.6976.10.8.1.1.1.0.164.987.0j8.8.0...0.0...1ac.1.5.img.9Fc7iL82hic#imgrc=M4lWsdGq1LthKM%3A%3BM1WiOFbeuwB9sM%3Bhttp%253A%252F%252Fantikvariat.xrs.cz%252Fimgeshop%252Fjan-neruda-povidky-malostranske1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fantikvariat.xrs.cz%252Fprodukt%252Fjan-neruda-povidky-malostranske-ceskoslovesky-spisovatel%252F%3B500%3B666

 46. http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%C3%ADno.&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ZztAUbaPIMWo4ATys4BY#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=neruda&oq=neruda&gs_l=img.3..0j0i24l9.663.1010031.5.1010430.10.9.1.0.0.0.884.1723.3j5j6-1.9.0...0.0...1c.1.5.img.vhz-HM4gfWM&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.d2k&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=q4SoqaGNigUppM%3A%3BfDQwOJUSMhXqCM%3Bhttp%253A%252F%252Foidnes.cz%252F10%252F031%252Fmaxi%252FCHU3190d0_Neruda_Jan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fzpravy.idnes.cz%252Ffoto.aspx%253Fr%253Dkavarna%2526c%253DA100307_102435_kavarna_chu%3B638%3B800http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%C3%ADno.&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ZztAUbaPIMWo4ATys4BY#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=neruda&oq=neruda&gs_l=img.3..0j0i24l9.663.1010031.5.1010430.10.9.1.0.0.0.884.1723.3j5j6-1.9.0...0.0...1c.1.5.img.vhz-HM4gfWM&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.d2k&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=q4SoqaGNigUppM%3A%3BfDQwOJUSMhXqCM%3Bhttp%253A%252F%252Foidnes.cz%252F10%252F031%252Fmaxi%252FCHU3190d0_Neruda_Jan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fzpravy.idnes.cz%252Ffoto.aspx%253Fr%253Dkavarna%2526c%253DA100307_102435_kavarna_chu%3B638%3B800 http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%C3%ADno.&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ZztAUbaPIMWo4ATys4BY#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=neruda+hrob&oq=neruda+hrob&gs_l=img.3...267.7932.8.8159.15.9.6.0.0.0.880.1748.4j4j6-1.9.0...0.0...1c.1.5.img.qoM7SEgag4U&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.d2k&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=PE1ioZSmpx5sVM%3A%3Bqvl3wSIXt65JgM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.blesk.cz%252Fimg%252F1%252Fgallery%252F428280_hroby.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.blesk.cz%252Fclanek%252Fcelebrity-ceske-celebrity%252F126058%252Fvysehrad-tady-odpocivaji-nejvetsi-velikani-ceska.html%3B337%3B450 http://www.google.cz/search?hl=cs&q=pe%C4%8Det%C4%9B+a+mince.&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=cUVAUduhAqeu4ASDwIDQBQ#imgrc=PIC4Rm-EomZIJM%3A%3Bm_Aw5P3hM9BkJM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.geocaching.com%252Ftrack%252Flarge%252Fb23bf68e-807a-47ed-ba1d-76ab2c08f872.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.geocaching.com%252Ftrack%252Fdetails.aspx%253Fguid%253D7039aa84-f4cf-4648-9a93-a66b6cd24e92%3B545%3B472 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&pq=pe%C4%8Det%C4%9B+a+mince.&cp=6&gs_id=pf&xhr=t&q=H%C3%A1lek+v%C3%ADt%C4%9Bzslav&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=bklAUaPFDdDCswbItYHQCg#imgrc=KFlK8Va3f7xKoM%3A%3B9WVjPvF8ZmYAQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pozitivni-noviny.cz%252Ftest%252Fgallery%252FImage%252F2010%252F03%252Fhalek%252F01.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pozitivni-noviny.cz%252Fcz%252Fclanek-2010040017%3B272%3B336 http://www.google.cz/search?hl=cs&q=pe%C4%8Det%C4%9B+a+mince.&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=cUVAUduhAqeu4ASDwIDQBQ#imgrc=HnPpJhLyl9NzdM%3A%3BMAN007iplIxp9M%3Bhttp%253A%252F%252Fdalsimoravak.files.wordpress.com%252F2012%252F06%252Fvlad-jindr-pecet.jpg%253Fw%253D346%2526h%253D363%3Bhttp%253A%252F%252Fdalsimoravak.wordpress.com%252F2012%252F01%252F19%252Fpocatky-erbu-moravy%252F%3B346%3B363 http://www.google.cz/search?q=H%C3%A1lek+v%C3%ADt%C4%9Bzslav&hl=cs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=00dAUZiAMIaatQaSoYDQDw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=736#imgrc=cgoftM5ZKT6L2M%3A%3ByJWTbGcy31jikM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.radio.cz%252Fpictures%252Fspisovatele%252Fhalek_vitezslav1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.radio.cz%252Fcz%252Frubrika%252Fhistorie%252Fvite-jakou-znamku-mel-z-pravopisu-karel-capek-1%3B311%3B400 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=pov%C3%ADdky+malostransk%C3%A9&oq=pov%C3%ADdky+&gs_l=img.1.0.0l5j0i24l5.2258.5436.0.6976.10.8.1.1.1.0.164.987.0j8.8.0...0.0...1ac.1.5.img.9Fc7iL82hic#imgrc=M1O5pc-dmH_cFM%3A%3Bth0lGDNOQkXjDM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.livre.cz%252Fimages%252Fknihy%252F0021572-23.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.livre.cz%252Fkniha%252Fpovidky-malostranske_8587%252F%3B256%3B354 http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%C3%ADno.&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ZztAUbaPIMWo4ATys4BY#um=1&hl=cs&tbm=isch&q=v%C3%ADno.&spell=1&sa=X&ei=aTtAUfHoEu6k0AX_yYH4Bg&ved=0CE0QBSgA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.d2k&fp=1&biw=1440&bih=736&imgrc=eHzpj9meJzluVM%3A%3BlC5cZojMMkJzxM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hotel-duo.cz%252Fwp-content%252Fuploads%252FVinoHrozny.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hotel-duo.cz%252Fblog%252F2012%252F07%252Fvinobrani-bramborove-slavnosti%252Fvinohrozny%252F%3B750%3B563 http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%C3%ADno.&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ZztAUbaPIMWo4ATys4BY#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=arabesky+neruda&oq=arabesky+neruda&gs_l=img.3..0i24.271.8125.2.8346.16.11.0.5.5.0.986.2139.1j9j6-1.11.0...0.0...1c.1.5.img.LdbZhCtwhrQ&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.d2k&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=sd_9arPTbP6SmM%3A%3Be31SdG8SkIrXkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bookfan-static.eu%252Fimages%252Fcover%252Fbook%252F1%252F1%252F9%252F8%252F7%252F8%252FArabesky-Jan-Neruda---w-340-h-550.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bookfan.eu%252Fkniha%252F119878%252FArabesky%3B340%3B550

 47. http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&pq=v%C3%ADt%C4%9Bzslav+h%C3%A1lek+hrob&cp=7&gs_id=50&xhr=t&q=jakub+arbes&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=eItBUYPLF8rItQb6h4DYBg#imgrc=g98qf1IS2goguM%3A%3BbcwUp7rZyDAKgM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.radio.cz%252Fpictures%252Fspisovatele%252Farbes_jakub1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.radio.cz%252Fcz%252Frubrika%252FKalendarium%252Fkalendarium-2009-04-11%3B313%3B400http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&pq=v%C3%ADt%C4%9Bzslav+h%C3%A1lek+hrob&cp=7&gs_id=50&xhr=t&q=jakub+arbes&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=eItBUYPLF8rItQb6h4DYBg#imgrc=g98qf1IS2goguM%3A%3BbcwUp7rZyDAKgM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.radio.cz%252Fpictures%252Fspisovatele%252Farbes_jakub1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.radio.cz%252Fcz%252Frubrika%252FKalendarium%252Fkalendarium-2009-04-11%3B313%3B400 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&pq=v%C3%ADt%C4%9Bzslav+h%C3%A1lek+hrob&cp=7&gs_id=50&xhr=t&q=jakub+arbes&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=eItBUYPLF8rItQb6h4DYBg#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=scifi&oq=scifi&gs_l=img.3..0i10j0j0i10l3j0i24j0i10i24l4.3017.5474.0.5824.5.5.0.0.0.0.231.751.1j3j1.5.0...0.0...1c.1.5.img.oooCyhepKqA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=tMZoQTGiBMfo4M%3A%3BZqmKMpkA3YKpGM%3Bhttp%253A%252F%252Fcoolvibe.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2010%252F06%252Fscifi-wallpaper.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcoolvibe.com%252F2010%252Fsci-fi-wallpaper-of-the-week-21%252F%3B1920%3B1080 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&pq=v%C3%ADt%C4%9Bzslav+h%C3%A1lek+hrob&cp=7&gs_id=50&xhr=t&q=jakub+arbes&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=eItBUYPLF8rItQb6h4DYBg#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=scifi&oq=scifi&gs_l=img.3..0i10j0j0i10l3j0i24j0i10i24l4.3017.5474.0.5824.5.5.0.0.0.0.231.751.1j3j1.5.0...0.0...1c.1.5.img.oooCyhepKqA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=5beBVePwnBEaAM%3A%3B-mD1lWYK7ayFUM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn1.hark.com%252Fimages%252F000%252F023%252F230%252F23230%252Foriginal.0%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hark.com%252Fcollections%252Fbfrnmbypgn-science-fiction-sci-fi%3B1600%3B1200 http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.praha5.cz/obrazek/7&imgrefurl=http://www.praha5.cz/cs/sekce/rodaci-cestni-obcane-slavne-osoby/&h=288&w=226&sz=39&tbnid=53CG6BV4Oe9MDM:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search%3Fq%3Djakub%2Barbes%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=jakub+arbes&usg=__6Jb4Fk2XQ4_9DYK2lUkAk2TkOSQ=&docid=Y2JxM_ELFcP3mM&hl=cs&sa=X&ei=eItBUYPLF8rItQb6h4DYBg&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwAw http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=srd%C3%AD%C4%8Dko&oq=srd%C3%AD%C4%8Dko&gs_l=img.3..0l10.561909.564716.1.565315.7.5.0.2.2.0.137.539.1j4.5.0...0.0...1ac.1.5.img.WCNV5VuA2Uc#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=k%C5%99%C3%AD%C5%BE&oq=k%C5%99%C3%AD%C5%BE&gs_l=img.3..0l10.22648.24283.4.25930.2.2.0.0.0.0.163.287.0j2.2.0...0.0...1c.1.5.img.YMmwoUyg_lM&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=skG9-604C8moSM%3A%3BcFm1vWXu0npzcM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fatym.com%252Fstorage%252F201002200945_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fatym.com%252Fview.php%253Fcisloclanku%253D2010020048%3B400%3B300 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&pq=v%C3%ADt%C4%9Bzslav+h%C3%A1lek+hrob&cp=7&gs_id=50&xhr=t&q=jakub+arbes&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=eItBUYPLF8rItQb6h4DYBg#imgrc=V8exBrZKFl9H1M%3A%3B3x-KSCpj3J2iqM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.shopmybook.com%252FwwaowItems%252F2010%252F01%252F11%252F21004136261263226742139%252Fthumbnail%252Ffrontcover.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.shopmybook.com%252Fshopmybook%252Fsite%252Fiframebookdetail%252F%253Fbookid%253D10381%2526lang%253Dfr%3B250%3B354 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&pq=v%C3%ADt%C4%9Bzslav+h%C3%A1lek+hrob&cp=7&gs_id=50&xhr=t&q=jakub+arbes&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=eItBUYPLF8rItQb6h4DYBg#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=den%C3%ADk+k+h+m%C3%A1chy&oq=den%C3%ADk+k+h+m%C3%A1chy&gs_l=img.3...7501.12454.0.12738.15.14.0.1.1.0.119.1039.12j2.14.0...0.0...1c.1.5.img.jEdEqNkb0G4&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=KyY1ZzNqIAsMIM%3A%3BTrMselJJxz_2vM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.academiaknihy.cz%252Feshop-images%252Fsmall%252Fsifrovany-denik-karla-hynka-machy-2vydani.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.academiaknihy.cz%252Fsifrovany-denik-karla-hynka-machy-2vydani.html%3B183%3B310 http://www.google.cz/search?hl=cs&q=jakub+arbes+%C5%A1trajchpudl%C3%ADci&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=A7lBUYLCIMmWtQah8IHYCw#imgrc=fDJPOd_6yfwkDM%3A%3B9QqrZZv0lA1QlM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.antikvariatik.cz%252Ffotovelke%252F6887.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.antikvariatik.cz%252Fstrajchpudlici-6887%3B300%3B352 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=srd%C3%AD%C4%8Dko&oq=srd%C3%AD%C4%8Dko&gs_l=img.3..0l10.561909.564716.1.565315.7.5.0.2.2.0.137.539.1j4.5.0...0.0...1ac.1.5.img.WCNV5VuA2Uc#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&q=kreslen%C3%A9+srd%C3%AD%C4%8Dko&revid=1370109597&sa=X&ei=TodBUe7RCsfjswatooHwAQ&ved=0CFkQgxY&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=3Y1Bf_vVjUPrZM%3A%3BBrXVVvPQOP0ZzM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hrst.cz%252Ffotocache%252Fgallery%252FSrd%25C3%25AD%25C4%258Dka%252520HRSTcz.PNG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hrst.cz%252Fsrdicka-z-fimo-hmoty%252Ft-334%252F%3B315%3B269

 48. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jakub_Arbes_1884_Mara.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jakub_Arbes_1884_Mara.png http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&pq=pe%C4%8Det%C4%9B+a+mince.&cp=6&gs_id=pf&xhr=t&q=H%C3%A1lek+v%C3%ADt%C4%9Bzslav&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=bklAUaPFDdDCswbItYHQCg#um=1&hl=cs&tbm=isch&q=H%C3%A1lek+v%C3%ADt%C4%9Bzslav+ve%C4%8Dern%C3%AD+p%C3%ADsn%C4%9B&spell=1&sa=X&ei=705AUf-QDcTKsgak7IH4Dw&ved=0CEoQvwUoAA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=UcsGH8LYihYeGM%3A%3Bz8K1Lzr71ByVCM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dantikvariat.cz%252Fnahled%252Fobr%252Fobr_96124.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dantikvariat.cz%252Fhalek-vitezslav%252Fvecerni-pisne-96124%3B211%3B270 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&pq=pe%C4%8Det%C4%9B+a+mince.&cp=6&gs_id=pf&xhr=t&q=H%C3%A1lek+v%C3%ADt%C4%9Bzslav&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=bklAUaPFDdDCswbItYHQCg#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=H%C3%A1lek+v%C3%ADt%C4%9Bzslav+v+p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B&oq=H%C3%A1lek+v%C3%ADt%C4%9Bzslav+v+p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B&gs_l=img.3...456.97288.4.97652.11.11.0.0.0.0.463.1412.8j2j4-1.11.0...0.0...1c.1.5.img.8wbdV9BqiMc&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=bBP6ii7gGamg0M%3A%3BoagrgUDRC4zAdM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.librix.eu%252Fbooks%252Fimages%252F406.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.librix.eu%252Fcz%252Fbooks%252Fdetail%252Fmuzikantska-liduska-601%252F%3B200%3B283 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&pq=pe%C4%8Det%C4%9B+a+mince.&cp=6&gs_id=pf&xhr=t&q=H%C3%A1lek+v%C3%ADt%C4%9Bzslav&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=bklAUaPFDdDCswbItYHQCg#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=H%C3%A1lek+v%C3%ADt%C4%9Bzslav+v+p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B&oq=H%C3%A1lek+v%C3%ADt%C4%9Bzslav+v+p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B&gs_l=img.3...456.97288.4.97652.11.11.0.0.0.0.463.1412.8j2j4-1.11.0...0.0...1c.1.5.img.8wbdV9BqiMc&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=2GfkQ-YmGkXBRM%3A%3BSSGz2sIWGgYj6M%3Bhttp%253A%252F%252Fleccos.com%252Fpics%252Fpic%252Fhalek_vitezslav.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fleccos.com%252Findex.php%252Fclanky%252Fhalek-vitezslav%3B232%3B330 http://www.google.cz/search?hl=cs&q=muzikantsk%C3%A1+lidu%C5%A1ka+%C4%8Dten%C3%A1%C5%99sk%C3%BD+den%C3%ADk&revid=818496400&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=GGJAUcDEKZHFswbNmoFo#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=muzikantsk%C3%A1+lidu%C5%A1ka+&oq=muzikantsk%C3%A1+lidu%C5%A1ka+&gs_l=img.3..0i24l3.5324.5324.0.7589.1.1.0.0.0.0.106.106.0j1.1.0...0.0...1c.1.5.img.eL4M7meBYfA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=O6f83-hlUCh-NM%3A%3BNlQdkVKM5NuckM%3Bhttp%253A%252F%252Fold.fantomfilm.cz%252Fpic%252F15%252Fliduska1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fold.fantomfilm.cz%252F%253Ftype%253Darticle%2526id%253D209%3B250%3B189 http://www.google.cz/search?hl=cs&q=muzikantsk%C3%A1+lidu%C5%A1ka+%C4%8Dten%C3%A1%C5%99sk%C3%BD+den%C3%ADk&revid=818496400&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=GGJAUcDEKZHFswbNmoFo#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=muzikantsk%C3%A1+lidu%C5%A1ka+&oq=muzikantsk%C3%A1+lidu%C5%A1ka+&gs_l=img.3..0i24l3.5324.5324.0.7589.1.1.0.0.0.0.106.106.0j1.1.0...0.0...1c.1.5.img.eL4M7meBYfA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=2fc0186d8ebfc803&biw=1440&bih=736&imgrc=UzZ_q-bIG4LQ1M%3A%3BykIhGfFQLL83tM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.filmoveplatno.cz%252Fimages%252Fseznamy%252Fmuzikantskaliduska.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.filmoveplatno.cz%252Ffilm-17-muzikantska-liduska%3B200%3B149 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=Neruda+rodn%C3%BD+d%C5%AFm&oq=Neruda+rodn%C3%BD+d%C5%AFm&gs_l=img.3...265056.269813.0.270180.16.7.0.9.9.0.116.657.5j2.7.0...0.0...1ac.1.5.img.cteHt3XkLxk#imgrc=6v6Bzbxn7JY6wM%3A%3BWL38r36uZhO9rM%3Bhttp%253A%252F%252Fnd01.jxs.cz%252F076%252F371%252Fe75e69ef70_18421030_o2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fekologove.blog.cz%252Fgalerie%252Fpraha-12-15-9-2007%252Fobrazek%252F18421030%3B450%3B600

 49. http://www.google.cz/search?hl=cs&q=jakub+arbes+%C5%A1trajchpudl%C3%ADci&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=A7lBUYLCIMmWtQah8IHYCw#imgrc=uSOr35xlZnfp7M%3A%3BtprhNqB8C5v9SM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.mimishop.cz%252Fh%252Fms%252F1189%252F0%252F1110%252Fa3573479.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ipuda.cz%252Fdetail.php%253Fzbozi%253D3573479%3B420%3B600http://www.google.cz/search?hl=cs&q=jakub+arbes+%C5%A1trajchpudl%C3%ADci&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=A7lBUYLCIMmWtQah8IHYCw#imgrc=uSOr35xlZnfp7M%3A%3BtprhNqB8C5v9SM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.mimishop.cz%252Fh%252Fms%252F1189%252F0%252F1110%252Fa3573479.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ipuda.cz%252Fdetail.php%253Fzbozi%253D3573479%3B420%3B600 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=neruda+jan&oq=neruda+jan&gs_l=img.3...0.0.1.70035.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac..8.img.xRGLeQvWly8#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=arbes&oq=arbes&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.4594.7843.0.8096.5.5.0.0.0.0.161.699.0j5.5.0...0.0...1c.1.8.img.aSrrkzNK-y4&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.bGE&fp=93e864847ea46d72&biw=1440&bih=736&imgrc=glTeTuzlfCbN2M%3A%3BQxsclNFtfFrzuM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fthumb%252Fb%252Fb3%252FJakub_Arbes_1884_Mara.png%252F225px-Jakub_Arbes_1884_Mara.png%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikipedia.org%252Fwiki%252FJakub_Arbes%3B225%3B275 http://www.google.cz/search?q=jakub+arbes+hrob&hl=cs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=g7tBUfXhItHU4QSG04CoDA&ved=0CDIQsAQ&biw=1440&bih=736#imgrc=oXWdYYvFj-g5OM%3A%3BlQd8M4Xzb9ACFM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg3.rajce.idnes.cz%252Fd0303%252F7%252F7065%252F7065670_13e743a9e62c7a130e7304c280cffa72%252Fimages%252F13_-_hrob_Jakuba_Arbesa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fkracmerka.rajce.idnes.cz%252FDoplerovo_hrbitovni_qiti%252F%3B900%3B1200 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=neruda+jan&oq=neruda+jan&gs_l=img.3..0j0i24l4.3012.7056.0.7394.10.9.0.1.1.0.152.1119.0j9.9.0...0.0...1ac.1.8.img.dT-7G8-gEUM#imgrc=aCzX9NCS4V6PFM%3A%3Bj97-tw3iIVRc3M%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-UEBJUf5y8Tc%252FUPQGCW3dXwI%252FAAAAAAAAEaI%252Fq8fkSVTfTiA%252Fs640%252F247483-top_foto1-6i9hz.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmmargareta.blogspot.com%252F2013%252F01%252Fjan-neruda-co-vite-o-spisovateli-ktery.html%3B600%3B338 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=neruda+jan&oq=neruda+jan&gs_l=img.3..0j0i24l4.3012.7056.0.7394.10.9.0.1.1.0.152.1119.0j9.9.0...0.0...1ac.1.8.img.dT-7G8-gEUM#imgrc=qahPSBX9pWtXdM%3A%3BkOQtGFuMt5xQ7M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.topzine.cz%252Fwp-content%252Fuploads%252F2010%252F10%252Fjan_neruda.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.topzine.cz%252Fco-vite-o-zivote-a-dile-velikana-jana-nerudy%3B460%3B265 Autor: Mgr. Miroslava Štěrbová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)