eger v r t l a gyergy i havasokig n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eger várától a Gyergyói Havasokig PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eger várától a Gyergyói Havasokig

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Eger várától a Gyergyói Havasokig - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Eger várától a Gyergyói Havasokig. Határtalanul előkészítő óra: Ideje:2012.10.02. 10.00-11.40 Helye: Egri Ker. Mg. Vend. Szk . Szkk . Eger, Pozsonyi u. 4-6. A 1. előadó Foglalkozásvezető: Szeredi Erzsébet. A palócok eredete. 1. A palócok a kabarok utódai:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eger várától a Gyergyói Havasokig' - zeke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eger v r t l a gyergy i havasokig

Eger várától a Gyergyói Havasokig

Határtalanul előkészítő óra: Ideje:2012.10.02. 10.00-11.40

Helye: Egri Ker. Mg. Vend. Szk. Szkk.

Eger, Pozsonyi u. 4-6. A 1. előadó

Foglalkozásvezető: Szeredi Erzsébet

a pal cok eredete
A palócok eredete

1. A palócok a kabarok utódai:

2. A palóc népcsoport magja polovec-kun eredetű

3. Avar, székely, kazár töredékek leszármazotta

4.A palócok egyeredetűek a magyarokkal:

5. Ősmagyarok és szlávok keverékei

kik a pal cok
Kik a palócok?
 • palócok alatt a Mátra, a Bükktől északra fekvő medence jellegű területek, illetve a Nógrádi-medence és az Ipoly-völgye magyar parasztsága értendő, a 19–20. században
 • „Palócföld” (Felföld) lakóit leginkább a folklór közös sajátosságai, a 20. század első felében is fennmaradt nagycsaládrendszer és az azt tükröző településszerkezet, a római katolikus vallás, valamint a kétféle „a” hangot használó nyelvjárás köti össze.
f ldrajzi elhelyezked s1
Földrajzi elhelyezkedés
 • palócok szállásterülete a magyarországi és szlovákiai Hont, Nógrád, Heves, Borsod, Gömör történeti megyékre terjed ki, ahol mintegy félszáz településen élnek. Legnagyobb városaik: Ipolyság, Rimaszombat, Tornalja, Fülek, Balassagyarmat, Eger, Miskolc, Gyöngyös, Salgótarján, Szécsény. Viseletük, szokásaik és táncaik alapján a palócok között egy nyugati és egy keleti csoportot különböztethetünk meg
nyelvj r s
Nyelvjárás
 • A palócok sajátos beszédmódjukról azonnal felismerhetők. A nyelvtudósok hirdetik, hogy az ősmagyarok nyelvéből a Mátra körül elszigetelt palócok őrizték meg a legtöbb emléket. A palócok a hosszú á-ból alakult a-ról nem tudnak leszokni.
 • A palóc falvakban sokszor zavarba lehet jönni, mert a kívülálló több szót nem is ért meg. Például az ácsik: gyermekállóka; bábakakas: kappan; bakkanó: zökkenős út; szátyva: szövőszék; kapacs: teknővájó vas szerszám; szap: kenceoldal; gyük: gyökér; gyükör v. tyükör: tükö
n pviselet
Népviselet
 • Palócföldön belül számos viseleti csoport (bujáki, hollókői, kazári, őrhalmi, rimóci, nagylócistb) alakult ki
 • Az öltözet falvanként és csoportonként kifejezte viselőjének korát, vagyoni állapotát
n pm v szet
Népművészet
 • A szőtteshímek leginkább kötényeket, tarisznyákat és törülközőket díszítették. A feketével, illetve a fehérrel varrott lyukhímzést a kék-piros, majd a több színű követte.
f rfi lt zet
Férfi öltözet
 • Az 1850-es években a férfiak öltözékében a fehér posztóból előállított szűr általános viselet volt. A legény addig nem gondolhatott a lánykérésre, amíg szűrt nem tudott magának vásárolni. Esküvői ruhájuk ékességét a cifraszűr jelentette, melyet ünnepek alkalmával idős korukig hordtak
viselet
Viselet
 • A férfiak népviselete egyszerű: fehér, bő ujjú inget viselnek, az ing fölött sötékék vagy fekete mellyénnyel, fekete nyakkendővel..
n i viselet
Női viselet
 • A lányok, asszonyok cifrán, tarkán szeretnek öltözködni. Csipkés, fodros, rövid ujjú ingükre selyem vagy bársony felső kerül, Lábukra magassarkú csizmát húznak. Népviseletük diszes és különös, ünnep alkalmával ma is sokan szivesen viselik.
n i viselet1
Női viselet

A lányok hajadonfővel vagy pártában járnak, az asszonyok kendőt kötnek.

p rv laszt shoz kapcsol d szok sok
Párválasztáshoz kapcsolódó szokások
 • sok helyütt ma is a régi patriarchális renden alapul. A palóc legény, ha megnősül, haza viszi az új menyecskét a szülei házába.
 • család élén a gazda és a gazdasszony áll. Mindkét tisztet a család (vagy had) legöregebb férfi illetve női tagja tölti be. Személyüket a feltétlen tisztelet és megbecsülés övezi. A gazda a háznép ura a vagyon őre és a mezei gazdálkodás intézője. A gazdasszony a háztartás vezetője; ő süt, főz
szok sok
Szokások
 • Az asztal melletti szöglet a főhely, ide ül a gazda és az érdemesebb vendéget szintén ide ülteti.
 • A pálinkás vagy borosüvegből ősi szokás szerint mindig a gazda iszik először és csak ezek után nyújtja a többieknek ezekkel a szavakkal: „Adom becsületvel”, mire a vendég így felel: „Köszönöm baecsületvaelvaeszem”.
 • Koccintgatásnál azt mondja a gazda: „Ereőegesseg”, amire a vendég így felel: „Soha el ne haggyek””.
h zass gi szok saik
Házassági szokásaik
 • A palóc legény előre kiszemeli élete párját, de idegennel, más falubelivel sőt más utcabelivel soha nem nősül, mert ez nagy szégyent jelentene rá. Ha szülők nem ellenzik a szerelmet a lány és a legény kendőt cserél, melyet a kijelölt napon a „kendő-lakás”-nak nevezett hivatalos eljegyzés követ.
h zt zn z
Háztűznéző
 • A fiatalok szülei meggyőződnek a leendő pár vagyoni helyzetéről
le nyk r s
Leánykérés
 • Általában a legény egyedül ment, vagy a keresztapa, vagy nős bátyja végezte ezt a feladatot
jegyv lt s k zfog
Jegyváltás, kézfogó
 • A jegyváltás alatt elsősorban a jegyajándék beszerzését és átadását értik. Kézfogónak pedig a jegyajándékok kicserélésére szervezett ünnepséget nevezik.
jegyess g
Jegyesség
 • A jegyesség ideje alatt változtak a fiatalokra vonatkozó szabályok is. A bal kezén viselte a gyűrűt a menyasszony. A lány, amíg jegyben járt, csak a vőlegényével együtt mehetett szórakozni /bálba, bankettre stb./.
lakodalmi el k sz letek
LAKODALMI ELŐKÉSZÜLETEK
 • A lakodalmi előkészületek több irányú munkát jelentenek:
 • 1. a lakodalom időpontjának és helyének kijelölése,
 • 2. a tisztségviselők felkérése, 3. a résztvevők körének meghatározása, meghívása,
 • 4. a lakodalmi étkek előállítása.
tiszts gvisel k
Tisztségviselők
 • Vőfély
 • vőfélyek legénykorukban tanulták ugyan a verseket, de a rendszeres vőfélykedésre csak nősember korukban volt idejük.
a v f ly feladatai
A vőfély feladatai
 • vőfély szerepe már a lakodalmi előkészületeknél kezdődik, hiszen ő hívja meg a lakodalom vendégeit és tapasztalatai átadásával részt vesz a lakodalmi étkek előkészítésében. Irányító tevékenysége a lakodalom napján különösen meghatározó. Meghatározza a nap időbeosztását, gondoskodik a szokások betartásáról, ösz-szeállítja az esküvői menetet, melyben elől megy, a felszolgálást irányítja. Szolgálata az újasszony táncával hajnali 2-3 órakor ér véget.
a v f ly kell kei
A vőfély kellékei
 • Vőfélybot
 • Mirtusz virág
 • Kendő
 • versek
egy b tiszts gvisel k
Egyéb tisztségviselők
 • Násznagy ( tanú, vendégek fogadása, szószóló)
 • Koszorúslányok, legények
h vogat s
Hívogatás
 • Ízelítőként néhány hívogató:                             
 • Alázatossággal léptem e hajlékba,
 • Az Isten áldása szálljon a benne lakókra.
 • A házigazdától bocsánatot kérek,
 • Hogy tisztelt házába belépni merészkedek.
 • Jövetelem okát elmondom én bőven,
 • Mert egy szép esküvő van nálunk készülőben,
 • Melyre a családot általam hívatja
 • A vőlegény és az ő tisztességes atyja,
 • Aki a fiának és annak jegybeli párjának
 • A templomban tartja esküvőjét,
 • Saját házánál meg a mennyegzőjét.
 • Ennek a szép napnak megüljük a torát,
 • Készít is a gazda bőséges vacsorát,
 • És kéri, hogy szíveskedjenek
 • Egész családjukkal nála megjelenni.
kik r s
Kikérés
 • A „szószóló” előbb kikéri a lányt a szüleitől, majd kocsira ültetik és megindul a nászmenet. Legelöl fölkendőzött lovakon a vőlegény és pajtásai haladnak, égő fáklyákat tartanak a kezükben, nyomukba a menyasszony csengő-bongó szerszámú négylovas fogata megy.
lakodalom
lakodalom
 • Mikor megérkeznek
 • a vőlegényes házhoz
 • hosszú asztalhoz ülnek
 • és ételek egész sorát
 • kell elfogyasztaniuk,
 • amit a vőfélyek verses
 • köszöntői kísérnek.
lakodalmi telek

,

Lakodalmi ételek
 • Húsleves
 • Uraim, az első tál ételt behoztam,
 • De hogy el ne ejtsem, mindig imádkoztam
 • Meghoztam a levest, olyan forró, mint a tűz,
 • Aki utánam jön, az már egy sem szűz!
 • Halljunk szót, uraim!
 • Ismét megérkeztem, de nem üresen jöttem,
 • Étellel terhelve vagyon mind két kezem.
 • De mielőtt hozzányulnék a kanálhoz,
 • Előbb buzgó szívvel hálát adjunk az urnak.
 • De hogy mostan itten hosszan ne papoljak,
 • Forró táltól sebeket ne kapjak,
 • Kezemből vegyék ezt a forró tálat,
 • Melyet az ujjaim már tovább nem állnak!
 • Még a hátam mögött vagy húsz legény vagyon,
 • Annak is a kezét süti igen nagyon.
 • Ne tántorodjék hát előttem senki,
 • Mert a nyakát leforrázom neki!
 • Itt tehát a leves, melyet adott jó hús,
a lakodalmi men
A lakodalmi menü
 • Mivel a vacsora sokáig tartana,
 • Elmondom én magam, mi lesz feltálalva:
 • Gőzölgő, finom, sárga színű leves,
 • Mely halálra vált szegény tyúkok leve.
 • Ezután jön a paradicsommártás nagy darab húsokkal,
 • s következik a váltás:
 • Finom omlós túrós rétes lesz itt ma minálunk
 • a harmadik fogás.
 • Negyediknek hozzák a savanyú vadast,
 • A násznagy uraknak pedig az elárvult kakast.
 • Lesz itt még borjúcomb, s tiktest pirítva,
 • Disznókaraj sülve, s marhahús fasirba.
 • Szorgoskodik közben a jó csaposlegény,
 • Az italt bőven hordja, ürüljön az edény.
 • Nem szűkölködik itt tésztában sem senki,
 • Minden gazdaasszony egy-egy tállal hoz ki.
 • Hogy a lakomának méltó vége legyen,
 • És az új házaspár sokáig élhessen,
 • Jó ízű torta is kerül az asztalra,
 • Sok szerencsét kíván, aki azt behozza.(Szenyér)
a p rk lt
A pörkölt
 • Halljunk szót, uraim!
 • Tisztelt vendégsereg, most pörköltet hoztam,
 • Melyért a konyhán sokat hadakoztam.
 • Ezen eledelért nagy próbát is tettem,
 • Egy szilaj bikával hét nap verekedtem.
 • Kicsin múlt, hogy fogam ott nem felejtettem!
 • De sebaj, csakhogy legyőzhettem,
 • Ezt a finom ételt abból készíttettem.
 • A magyar paprikásnak a világon nincs párja,
 • De reá a víz minálunk nem járja.
 • Benn van ebben minden, ami ízét adja,
 • Aki ebből eszik, az ujját is megnyalja.
 • No, de nem dicsérem, dicsérje ő magát,
 • Hentesünk belevágta a disznó hátulját,
 • A menyasszony keresse ki a farkát! (Büssü)
a k sa
A kása
 • E tálban párolog a jó illatos kása,
 • Amelyről azt mondják, az isten áldása.
 • Ne várjanak ugyan a sok kínálásra,
 • Ím hol a tál, nyúljanak utána!
 • Itt hozom a kakast vörös tarajával,
 • Ez sem cicerél már többet a szomszéd tyúkjával!
 • Ez a kakas csínyt csinált menyasszonyunk lába közé.
 • Vőlegényünk azt ígéri,
 • Hogy a kakast elintézi! (Látrány)
kakasp rk lt
Kakaspörkölt

Behoztam a kakast egész taréjával,

Jó puhára főzött apró rizskásával.

Nem gondolt a gazdánk a maga tyúkjával,

Fogyasszák jó ízűen isten áldásával!

A szakácsnénk erősen esküszik,

Hogy mialatt a szép nap alatt sütközik,

Jobb ízű eledelt ennél még nem kóstolt,

Bár hetven évet keresztülgázolt

k poszta
Káposzta
 • Paradicsonykertből éppen most érkeztem,
 • Mely gyönyörű kertnek gyümölcséből ettem.
 • Mivel hogy én ottan sokat kertészkedtem,
 • Szép fejes káposztát sokat termesztettem.
 • Nagy Magyarországot széltében bejártam,
 • De ilyen káposztát sehol sem találtam!
 • De annyit mondhatok, amerre csak jártam,
 • Káposztát dicsérték, fülemmel hallottam.
 • De én nem dicsérem, dicsérje meg magát,
 • Mert belevágattam két oldal szalonnát,
 • Tizenkét disznónak elejét, hátulját,
 • Keresse meg benne, ki fülét, ki farkát!
 • De mikor a konyhából kiindultam,
 • A gazdaasszony utánam kátozta:
 • Káposzta, káposzta, benne van a farka,
 • Kit a menyasszony billeget hajnalba! (Buzsák
r tes
Rétes
 • Okos ember volt, ki ezt kitalálta,
 • Ki a túrós rétest először csinálta.
 • Finom az illata, zamatos az íze,
 • Ha ránéz az ember, megörül a szíve.
 • Szűzek, szép virágok, ne beszélgessetek,
 • Ha ebből nem esztek, férjhez sose mentek!
 • Egyben tihozzátok is szólok, legények,
 • Ha ebből nem esztek, nem kaptok feleséget