1 / 35

Tema

Tema. Dalykas, ugdymo sritis: Tema : Klasė Priemonės paskirtis : Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias programas: Autorius: Mokykla:. Dorinis ugdymas . Šventojo rašo ir tikėjimo pažinimas . Šventoji Še ima 4

zebulon
Download Presentation

Tema

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tema Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias programas: Autorius: Mokykla: Dorinis ugdymas. Šventojo rašo ir tikėjimo pažinimas. Šventoji Šeima 4 Išsiaiškinti, kaip mokiniai įsisavino elementarias žinias apie Šventąją Šeimą. Paaiškinti, kodėl esame broliai ir seserys, ir kaip dera tai išreikšti. Virginija Vitunskaitė Alytaus “Sakalėlio” pradinė mokykla

 2. Atidžiai peržvelkite paveikslėlius 1. Kas paveikslėliuose panašu? 2. Kokie paveikslėlių skirtumai? 3. Kaip galėtumėte pavadinti paveikslėlius vienu žodžiu?

 3. ....

 4. Koks pavadinimas tiktų matytiems paveikslėliams? Draugystė Gyvybė Šeima

 5. Šventoji šeima Marija Juozapas Jėzus

 6. Kur gimė Marija? Betliejuje Nazarete Kafarnaume

 7. Kas buvo Mergelės Marijos sužadėtinis? Juozapas Dievas Jokūbas

 8. Nuveskite “pelytes” ant to paveikslėlio, kuriame vaizduojamas amatas, kuriuo vertėsi Juozapas.

 9. Kas Marijai pranešė, kad ji pagimdys Dievo sūnų? Angelai Angelas Gabrielius Juozapas

 10. Ką Marija atsakė angelui Gabrieliui? ,,Štai aš Viešpaties tarnaitė, netikiu tuo, ką man pasakei” ,,Štai aš Viešpaties tarnaitė, nesutinku su tavimi” ,,Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei”

 11. Kaip elgėsi Juozapas, sužinojęs, kad Marija laukiasi? Apsidžiaugė Norėjo ją atleisti nuo susižadėjimo Supyko

 12. Kodėl Juozapas parsivedė Mariją į namus? Taip per sapną jam pasakė angelas Taip nusprendė pats Juozapas Taip norėjo Mergelė Marija

 13. Kodėl Dievas Mariją išsirinko savo sūnaus motina? Nes ji buvo protinga Ji buvo turtinga Ji mylėjo Dievą ir buvo tyros širdies

 14. Kodėl besilaukiančiai kūdikio Marijai ir Juozapui teko leistis į tolimą kelionę? Jie persikėlė gyventi į kitą miestą Jie turėjo būti įrašyti į gyventojų sąrašus Jie keliavo į svečius

 15. Nuveskite “pelytes” prie paveikslėlio, kuris vaizduoja, kaip keliavo Marija su Juozapu į Betliejų.

 16. Kur vyko gyventojų surašymas? Betliejuje Egipte Nazarete

 17. Kur rado nakvynę Šventoji šeima? Erodo rūmuose Užeigoje Piemenų paliktoje oloje

 18. Kas įvyko tą naktį, kai Šventoji šeima nakvojo oloje? Marija su Juozapu užmigo Marija pagimdė kūdikį Juozapas susapnavo keistą sapną

 19. Kas pirmieji sužinojo apie Jėzaus gimimą? Piemenys Marijos ir Juozapo giminaičiai Trys karaliai

 20. Kas pranešė piemenims apie Dievo sūnaus gimimą? Juozapas Marija Angelai

 21. Kur piemenys rado kūdikėlį Jėzų? Erodo rūmuose Užeigoje Tvartelyje, ėdžiose

 22. Ką reiškia Jėzaus vardas? Mesijas Dievas gelbsti Šventas kūdikėlis

 23. Kas atvyko pagarbinti gimusį Jėzų? Karalius Erodas Trys karaliai Tikintieji

 24. Kodėl karalius Erodas norėjo nužudyti kūdikėlį Jėzų? Bijojo, nes nežinojo, kodėl Jėzus gimė jo valdose Bijojo, kad žmonės jam nepaklus Bijojo, kad užaugęs Jėzus neužimtų jo sosto

 25. Kokie asmenys sudarė Šventąją šeimą? Dievas, Marija, Jėzus Marija, Juozapas, Jėzus Juozapas, Marija, Gabrielius

 26. Kodėl Šventoji šeima pabėgo į Egiptą? Norėjo Jėzų apsaugoti nuo Erodo Norėjo apsigyventi svetimame krašte Nenorėjo grįžti į Nazaretą

 27. Kada Šventoji šeima grįžo į tėvynę? Kai užaugo Jėzus Kai mirė Juozapas Kai mirė karalius Erodas

 28. Kur grįžusi iš Egipto apsigyveno Šventoji šeima? Nazarete Betliejuje Kafarnaume

 29. Koks Jėzus buvo savo gimdytojams? Nepaklusnus Kartais būdavo klusnus Klusnus, gerbė savo tėvus

 30. Kuris Dievo įsakymas liepia gerbti tėvą ir motiną? 1 4 2

 31. Ko galite pasimokyti iš Jėzaus? Meilės ir pagarbos tėvams ir Dievui Kad kartais galima pasielgti ne taip, kaip tėvai moko Nekreipti dėmesio į tėvų pamokymus

 32. Kuo tavo šeima panaši į Šventąją šeimą? Myli ir rūpinasi vieni kitais Laikosi Dievo įsakymų, myli ir rūpinasi vieni kitais Dažnai nesilaiko Dievo įsakymų

 33. Įvertinkite, kaip sekėsi atsakinėti į klausimus apie Šventąją šeimą. Puikiai įsiminiau Šventos šeimos istoriją ir atsakiau į visus klausimus Atsakiau beveik į visus klausimus apie Šventąją šeimą Atsakiau tik į kelis klausimus apie Šventąją šeimą

 34. Telaimina Dievas Jūsų šeimas ...

 35. Naudoti šaltiniai • Biblija vaikams. CiravegnaGiovani. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2000. – 280. • Biblija ant lovos krašto. VreniMerz. - Vilnius: UAB Katalikų pasaulio leidiniai, 2010. – 115. • http://muziejai.lt/prev_vers/Informacija/Amatai_Rums.htm • http://www.eimiz.com/dvasingumas/dievo-meil%C4%97s-lai%C5%A1kas-pasauliui/ • http://www.bernardinai.lt/file/e8d90dad31ffc07aaf7ea8eb403b6372f02a281c.jpg • 6. http://www.polia.info/Ikona/Seima.htm • http://www.google.lt/imgres?q=% • http://www.stasys.igs.lt/wp-content/uploads/2010/08/draugyste.jpg • http://g.diena.lt/03/62/13661f.jpg • http://e4gedvilaitei.blogas.lt/files/2010/11/sv_marija1.jpg • http://www.blogas.lt/uploads/l/LiudintiAsara/30871.jpg • http://www.biblelandhistory.com/images/nazareth-israel.jpg • http://www.bernardinai.lt/file/fce03260906045dd8bb2c084c28c36acb936b1f8_article_scale.jpg • http://3.bp.blogspot.com/-hgOeK3BgKwY/TkQ3cpqqdZI/AAAAAAAAGYk/FKB78I9RD7U/s1600/marija.jpg • http://www.turlita.com/imagelib/image/jerusalem1.jpg //www.mytrips.lt/Idomybes/Havasu-krioklys/541 • http://www.laikas.lt/assets/data/news/aba126_2.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Anglo-Egyptian_Sudan_camel_soldier_of_the_British_army.jpg/250px-Anglo-http://linksmai.balsas.lt/sites/default/files/imagecache/Foto600/seima%20suglaudusi%20rankas.jpeg • http://eilesvisiems.weebly.com/uploads/2/2/0/5/2205065/3908861_orig.jpg?259x353 • http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/12/27/foto/kaledos510.jpg • http://www.skambekizodi.org/images/bible-pictures-4.jpg • http://www.biblesamacharam.com/wp-content/uploads/2011/06/jesus-returning-with-parents-mary-and-joseph-to-nazareth.jpg • http://rivo.pochta.ru/evangelija/images/travel-to-egypt.jpg • http://www.imagesofasia.com/html/israel/images/large/nazareth.jpg • http://2.bp.blogspot.com/-WS7_52yjVi4/UCk0i3G601I/AAAAAAAACwE/tV4LvMY1Yhw/s1600/Jesus+and+Sheep.jpg • http://www.efoto.lt/files/images/27569/pic-h1358350693-1.jpg • http://grynas.delfi.lt/gamta/kodel-kupranugariai-turi-kupras.d?id=60550025// • www.zemaitijospaveldas.eu/image/Kruizas2_3.jpg • http://www.laikas.lt/assets/data/news/aba126_2.jpg

More Related