explica m el primer aprenentatge n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Explica’m el primer aprenentatge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Explica’m el primer aprenentatge - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Explica’m el primer aprenentatge. VI Jornada Innovem : La creativitat en l’aprenentatge Experiència d’aula 28 de juny de 2011 Lídia Vilaseca lidiavilaseca@gmail.com EOI-Barcelona IV La Pau. Context de l’experiència. DEA sobre motivació i tasques d’aprenenta t ge

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Explica’m el primer aprenentatge' - zeal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
explica m el primer aprenentatge

Explica’m el primer aprenentatge

VI Jornada Innovem: La creativitat en l’aprenentatge

Experiènciad’aula

28 de juny de 2011

LídiaVilaseca

lidiavilaseca@gmail.com

EOI-Barcelona IV La Pau

context de l experi ncia
Context de l’experiència
 • DEA sobre motivació i tasques d’aprenentatge
 • Alumnes adults d’EOI
 • Enfocament per tasques de base vigotskiana
 • Treball col·laboratiu a l’aula
la tasca explica m el primer aprenentatge
La tasca: “Explica’m el primer aprenentatge”
 • Objectius: narrar oralment i per escrit vivències personals d’aprenentatge
 • Material didàctic: Fragment de l’autobiografia La llengua salvada, d’E. Canetti (Proa. Barcelona, 2001, pp. 101-104)
 • Temporització: 3 hores
 • Procediment a classe:
  • 1a fase (en parelles: A i B): Intercanvi oral d’informació amb presa de notes. L’alumne A explica al company B la seva primera classe d’alemany/LE. (Variant: explicar a un company una experiència positiva i/o negativa d’aprenentatge). B pren notes.
  • 2a fase (canvi de parella): A partir de les notes, cal transmetre la informació a un nou company (C) que pren nota d’un segon relat.
  • 3a fase (individual): Amb les notes del segon relat, escriure un text narratiu on s’omet el nom del protagonista.
la tasca explica m el primer aprenentatge1
La tasca: “Explica’m el primer aprenentatge”
 • Els textos es pengen a l’aula. Cada alumne ha de trobar el text on apareix como a protagonista:
  • Ha arribat la informació correctament?
  • Hi ha errades significatives quant a formes verbals emprades, connectors...? (es preveu una correcció conjunta de las produccions en una altra sessió de classe)
 • Es proposa la lectura d’un text literari on hi ha un buit d’informació que els alumnes han de completar en grups amb un fragment d’elaboració pròpia. En el fragment de l’autobiografia La llengua salvada, l’escriptor Elias Canetti relata com va aprendre alemany.
 • Es compara el que han escrit amb el fragment original (es compara contingut):
  • Com va començar a aprendre alemany l’Elias Canetti?
  • Què us sembla el mètode?
 • En els mateixos grups comparar el text d’Elias Canetti amb les produccions de l’aula (es comparen recursos lingüístics: ús passat, connectors...):
  • Quines diferències hi trobeu pel que fa a registre, temps verbals, connectors...?
full de treball de l alumne
Full de treball de l’alumne

Llegiu en el següent fragment de l’autobiografia La llengua salvada. Crònica d’una adolescència (1977) d’E. Canetti, com l’autor va aprendre alemany!

El nostre viatge va continuar cap a Suïssa, fins a Lausana, on la mare volia aturar-se uns mesos i passar l’estiu. (…) Jo tenia 8 anys, havia d’anar a escola a Viena i, per la meva edat, allí em corresponia el 3r curs d’ensenyament primari. El pensament que potser no m’acceptessin en aquest nivell perquè no coneixia l' idioma era insuportable per a la mare i estava decidida a ensenyar-me l’alemany en un temps mínim.

Poc després de la nostra arribada vam entrar en una llibreria, ella hi va demanar una gramàtica anglesa-alemanya, va prendre el primer llibre que li van donar i em va dur tot seguit cap a casa per tal de començar les seves classes. Com haig de descriure fidedignament el tipus de classes que van ser? Sé com va anar –és impossible d’oblidar-ho-, però encara no puc creure-ho ni jo mateix.

Ens col·locàvem a la taula gran del menjador, jo seia a la part més estreta de cara al llac i les veles. Ella seia a l’altre cantó, a la meva esquerra, i ...

 • Elias Canetti: breu apunt biogràfic
 • Elias Canetti va néixer el 1905 a Rutschuk (Bulgària), fill d'una família comerciant jueva d'origen sefardita. Les seves llengües maternes: el búlgar i el ladino.
 • El 1911 es va traslladar a Manchester i des d’aleshores a casa es va parlar anglès. Mort el seu pare, a l'any següent la família va emigrar a Viena on viu la Primera Guerra Mundial. Una vegada instal·lat a Àustria, utilitzarà l'alemany com a llengua vehicular. Després de passar per Zuric (1916) i Alemanya (1921), va retornar a Viena l'any 1924 com a estudiant de Ciències Químiques a la Universitat de Viena, on es llicencià el 1929. Mai exercí aquesta disciplina, interessant-se per la literatura. La gran majoria de les seves obres estan escrites en llengua alemanya. A partir dels 1970 va viure a Zuric fins a la seva mort el 1994.
 • Premis:
 • Premi Georg Büchner, la més important distinció literària en llengua alemanya (1972)
 • Premi Nobel de Literatura (1981) per una escriptura marcada per una àmplia perspectiva, una abundància d'idees i energia artística.

Com creieu que la mare va ensenyaralemany al petitEliasCanetti ? Escriviu un petittext en grups!

enfocament per tasques de base vigotskiana
Enfocament per tasques de base vigotskiana
 • Interacció
 • Concepte global de llengua
 • Objectiu comunicatiu clar
 • Plantejament obert
 • Integració d’habilitats comunicatives
 • Treball analític intralingual
fomentar la creativitat
Fomentar la creativitat

Desenvolupament de l’experimentació, creativitat, repte

Desenvolupament de la creativitat, l’experimentació i el joc lingüístic

desenvolupament de l’individu (Onrubia, van Lier)

desenvolupament consciència lingüística (van Lier)

la tasca motivadora
La tasca motivadora…

PERFIL

TASCA MOTIVADORA

Esforç

Creativitat

Imaginació

Temes propers

Interacció oral

Treball en grups

Plantejament obert

Integració d’habilitats

Producció escrita en col·laboració

(Resultatsd’una recerca sobre motivació i tasques d’aprenentatge, realitzada per a l’obtenció del DEA, a partir de qüestionarissemioberts i entrevistes ambalumnesparticipants en la recerca que transmetien les sevespercepcions sobre les tasques de l’acciópedagògicadissenyada per a la recerca)