kona ni prijedlog novog zakona o hrani
Download
Skip this Video
Download Presentation
KONA Č NI PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O HRANI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

KONA Č NI PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O HRANI - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

KONA Č NI PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O HRANI. ORGANIZATOR :. Predavač: Mr. sci. Natalija Uršulin-Trstenjak, dipl. san. in ž ., specijalist analitike i mikrobiologije hrane Varaždin, 03. svibanj 2007. KONA Č NI PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O HRANI. Temeljem Zakona o hrani do danas:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONA Č NI PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O HRANI' - zea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kona ni prijedlog novog zakona o hrani
KONAČNI PRIJEDLOGNOVOG ZAKONA O HRANI

ORGANIZATOR:

Predavač:

Mr. sci. Natalija Uršulin-Trstenjak, dipl. san. inž.,

specijalist analitike i mikrobiologije hrane

Varaždin, 03. svibanj 2007.

kona ni prijedlog novog zakona o hrani1
KONAČNI PRIJEDLOGNOVOG ZAKONA O HRANI

Temeljem Zakona o hrani do danas:

MPŠVG 25 pravilnika

MZSS 7 pravilnika

Usklađenje

- «higijenski paket» (5 temeljnih uredbi)

- propisi koji reguliraju novu hranu, GM hranu i GM hranu za životinje

- propisi koji reguliraju standarde kvalitete

- propisi koji reguliraju «politiku kvalitete» - zaštita autohtonih proizvoda

razlozi dono enja higijenskog paketa
Razlozi donošenja higijenskog paketa

- BSE, Dioxin, slinavka, patvorenje maslinovog ulja – horizontalni pristup

(sva hrana) od štale do stola

- Povjerenje potrošača

- Potrebe za promjenama

- legislativa (postavlja opće ciljeve i minimalne zahtjeva)

- organizacija kontrole (nadležno tijelo verificira postizanje ciljeva; subjekt u

poslovanju s hranom je odgovoran organ za sigurnost hrane)

osnovni principi higijenskog paketa
Osnovni principi higijenskog paketa
  • - službena kontrola bazirana na audit principu
  • - pristup temeljen na analizi rizika
  • - HACCP
  • -sljedivost
  • - objava – svibanj 2004.
  • - stupanje na snagu – 1. siječanj 2006.
higijenski paket
HIGIJENSKI PAKET

Uredba No. 178/2002

opća načela i uvjeti propisa o hrani

higijenski paket aktivnosti plan usvajanja
Higijenski paket aktivnosti – plan usvajanja

Objava:

Zakon o hrani

Zakon o veterinarstvu

852, 853, 882, 854, 2075, 2073

Izrada nacionalnih propisa

Preustroj nadležnog tijela i jačanje administrativnih kapaciteta

Edukacija

- osoba koje provode službene kontrole

- subjekata u poslovanju sa hranom

odgovornost nadle nog tijela
Odgovornost nadležnog tijela

MPŠiVG: - je središnje tijelo državne uprave nadležne za:

- zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane i hrane za

životinje

- organizaciju službenih kontakata

- kontakt s EU

- upravlja rizikom (propisi, službene kontrola, laboratorij)

- obavještavanje javnosti o riziku i mjerama koje se poduzimaju

- izradu općeg plana upravljanja krizom i uspostavom kriznog stožera

- uspostavu središnje baze podataka registriranih ili odobrenih objekata

- provođenje inspekcije

- izrada jedinstvenog višegodišnjeg plana kontrole

- izrada jednogodišnjeg izvješća o provođenju plana kontrole – dostava EK

- ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija

odgovornost nadle nog tijela1
Odgovornost nadležnog tijela

MIZSS: odgovorno je za

- donošenje propisa uz suglasnost MPŠiVG

- provođenje inspekcije

- registracija objekata i dostava podataka MPŠiVG

- novu hranu, GM hranu i GM hranu za životinje uz suglasnost MPŠiVG

- suradnja s MPŠiVG u provođenju službenih kontrola (plan kontrole, izvješća)

obveze sph subjekta u poslovanju s hranom za sigurnost hrane ne ivotinjskog podrijetla
Obveze SPH (subjekta u poslovanju s hranom) za sigurnosthrane ne životinjskog podrijetla

Propisi u izradi:

- posebni uvjeti za higijenu hrane u odnosu na osoblje, evidencije, prostorije i

opremu u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije

- mikrobiološki i drugi kriteriji za stavljanje hrane na tržište

- Pravilnik o općim pravilima o higijeni hrane za SPH

- usklađivanje sa Uredbom 852/2004

- novi pristup: HACCP, vodič, odgovornost SPH, DHP i DPP

slide10
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencijesubjekata koji obavljaju djelatnost s hranom(NN 08/07)

Tko se mora evidentirati?

- svi subjekti u poslovanju s hranom koji su u nadležnosti sanitarne inspekcije

sukladno Zakonu o hrani

- sve objekte u kojima subjekt posluje

Rok za podnošenje zahtjeva za evidenciju

- do srpnja 2007

Postupak evidencije

- elektronskim put

- podnošenje (pismenog zahtjeva)

ad