xiv tuek 08 uyek panel ttb udek l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klinik Ortamlarda Ölçme-Değerlendirme Mehmet Ali GÜLPINAR MD, Ph D 29 Kasım 2008 , Ankara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klinik Ortamlarda Ölçme-Değerlendirme Mehmet Ali GÜLPINAR MD, Ph D 29 Kasım 2008 , Ankara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Klinik Ortamlarda Ölçme-Değerlendirme Mehmet Ali GÜLPINAR MD, Ph D 29 Kasım 2008 , Ankara - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

MÜTF TEAD. XIV. TUEK ’08 UYEK PANELİ, TTB-UDEK. Klinik Ortamlarda Ölçme-Değerlendirme Mehmet Ali GÜLPINAR MD, Ph D 29 Kasım 2008 , Ankara. 2. Bir Sistem Olarak ÖD. Kapsam. 1. Ölçme-değerlendirme (ÖD): Tanımlar, yaklaşımlar, ilkeler. 3. Uzmanlık Eğitiminde Öğrenme ve ÖD. 4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Klinik Ortamlarda Ölçme-Değerlendirme Mehmet Ali GÜLPINAR MD, Ph D 29 Kasım 2008 , Ankara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
xiv tuek 08 uyek panel ttb udek

MÜTF

TEAD

XIV. TUEK ’08 UYEK PANELİ, TTB-UDEK

Klinik Ortamlarda Ölçme-Değerlendirme Mehmet Ali GÜLPINARMD, PhD29 Kasım 2008, Ankara

kapsam

2

Bir Sistem Olarak ÖD

Kapsam

1

Ölçme-değerlendirme (ÖD): Tanımlar, yaklaşımlar, ilkeler

3

Uzmanlık Eğitiminde Öğrenme ve ÖD

4

Performansa ve İşe Dayalı ÖD Yöntem ve Araçları

birka tan m

Bi

Y2

Bc

T

Y2

Birkaç tanım

Yeterlik:

  • İlgili bilgi, beceri, tutum ve/ veya alt yeterliklerden oluşan bütün
 • Yeterlikler
  • Klinik nedenselleştirme ve karar verme
  • İletişim becerileri
  • Tıbbi görüşme
  • Fizik muayene becerileri
  • Teknik/ psikomotor beceriler
  • Profesyonellik
  • Organizasyonel, yönetimsel beceriler vs

Bilgi

Alt-yeterlik2

Beceri

Yeterlik

Alt-yeterlik1

Tutum

performans

Y1

Y5

Y2

Y3

Y4

Performans
 • Klinikte bir işi yerine getirirken sergilediğimiz, ilgilitüm yeterliklerin bir araya gelmesiyle oluşan davranış bütünü
 • Kendini oluşturan yeterliklerin toplamından fazla
  • Bağlamsal bilgi ve beceriler gerektirir

Klinik karar verme

Organizasyon

Planlama

İletişim

Performans

Psikomotor beceri X

Profesyonellik

yeterli e dayal d
Standartlaştırılmış, temsili (simüle) klinik ortamlarda yeterlik alanlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi

Son yıllarda yaşanan değişim

Daha bütüncül yaklaşım

Yeterliklerin entegrasyonuve

Global derecelendirme

Eğitime/ öğrenmeye etkisi:

Yeterliklerinayrı ayrı ele alınması

Yeterliklerinin/ becerilerin izolasyonu

“Compartmentalizations of skills”

Yeterlikler arası geçişlerin zorlaşması, bağlantıların, entegrasyonun yitirilmesi

Yeterliklerdeki yetkinlikler performans için gerekli ama tek başına yeterli değil

Yeterliğe Dayalı ÖD
performansa dayal renme ve d
Performansa Dayalı Öğrenme ve ÖD
 • Klinik ortamlarda, iş sırasındaöğrenme ve değerlendirme

Merkezindeilgili yeterlikleriaçıkça tanımlanmış

PERFORMANSLARvar

 • İşe dayalı (work-based) öğrenmeve işe dayalı ölçme-değerlendirme
  • Bağlamsal (contextual), yaşantısal öğrenme
   • Klinik bağlam ve yaşantılar
yakla mlar ilkeler
Yaklaşımlar, ilkeler…

Öğrenim hedefleri

Öğretim yöntemleri

UYGUNLUK

 • Ölçme-değerlendirme sistemi/ programı
  • ÖD’yi eğitimsel perspektiften,program tasarımı bağlamında ele alma
  • Başka bir ÖD sistemini alıp adapte etmek yerine ÖD ile ilgili kavram ve ilkeleri temel alıp kuruma uygun ÖD sistemini geliştirme

Planlama

Geliştirme

ÖD’nin amaç

ve hedefleri

İyileştirme

Uygulama

Değerlendirme

yakla mlar lkeler
Yaklaşımlar, İlkeler
 • Bütüncül, dinamik ve otantik
  • Yeterliklerin entegrasyonu, performans
 • Çok-boyutlu, çok-yöntemli
  • “tüm resmin” farklı ölçme değerlendirme yöntem ve araçları ile çoklu değerlendirilmesi
   • İhmal edilebilen boyutlar: duyuşsal ve metabilişsel!!!
 • Gelişimsel ve bireyselleştirilmiş
  • Mesleki ve kişisel gelişim
 • Öğrenmesüreci ile ÖD sürecini mümkün olduğu kadar içi içe (embeddedness)tasarlama ve yürütme
uzmanl k e itiminde renme ve d
Uzmanlık Eğitiminde Öğrenme ve ÖD

Tek başına BİLMEK ve/veya YAPMAK üzerinden giden eğitim etkinlikleri yeterli değil

DÜZEYLENDİRİLMİŞ ve YÖNLENDİRİLMİŞ KLİNİK YAŞANTILAR/ PERFORMANSLAR(Graded & Guided Clinical Experiences)+ REFLEKSİYON(Reflection on)

klinik ortamlarda d
Klinik Ortamlarda ÖD
 • İş süreci, öğrenme süreci ve ÖD süreci iç içe (embedded)
  • Gelişimsel ve sürekli
   • Biçimlendirici değerlendirme
    • geribildirim verme, güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarma ve performansı geliştirme

VE

   • Karar vermeye yönelik değerlendirme
    • Bir üst düzeye geçme, sertifikasyon, yeniden sertifikasyon
klinik e itimde d sistemi
Klinik Eğitimde ÖD Sistemi
 • Klinik ortamlarda doğrudan gözlem + geribildirim

1.Standartlaştırılmış temsili klinik ortamlarda yeterliklerin değerlendirilmesi

    • Klinik Temsile (Simülasyona) Dayalı Ölçme-Değerlendirme, KTÖD

(Simulation-based assessment)

2. Gerçek klinik ortamlarda, iş başında performansın değerlendirilmesi

    • İşe Dayalı Ölçme-Değerlendirme, İDÖD

(Work-based assessment)

 • Bilgiye yönelik ÖD (BYÖD)
  • özellikle olguya dayalı sınavlar
klinik e itimde d sistemi12
KTÖD ve İDÖD yöntemlerinin psikometrik niteliğini (güvenirlik ve geçerlik) artırmak için;

Kapsayıcı/ yeterli örneklem

Çok sayıda (6-10) farklı klinik durum/ uygulama

Çoklu değerlendirici

Değerlendirme formları

Klinik Eğitimde ÖD Sistemi

Klinik durum-1

Klinik durum-2

Klinik uygulama-1

Klinik uygulama-2

Klinik durum-3

Klinik uygulama-3

Klinik durum-4

Klinik durum-5

Klinik uygulama-4

uzmanl k e itiminde d sistemi
Uzmanlık Eğitiminde ÖD Sistemi

İŞLEYİŞİNİ/

YAPILIŞINI

BİLİR

YAPAR

Metabilişsel bilgi ve beceriler

YAPILIŞINI GÖSTERİR

BİLİR

MEZUNİYET SONRASI

MEZUNİYET ÖNCESİ

İDÖD KTÖD BYÖD

Uzmanlık Eğitiminde ÖD sistemi:

1. Merkeze PDÖD/ İDÖD’yi al

2. PDÖD ile YDÖD iyi dengele

3. Bu ikisini BYÖD ile destekle

Rethans et al., Medical Education, 2002, 36, 901-9; Shumway & Harden, Medical Teacher, 2003, 25(6), 569-84

rnek cerrahi e itiminde d sistemi
Örnek: Cerrahi Eğitiminde ÖD Sistemi*

*Intercollegiate Surgical Curriculum Programme, ISCP)

objektif yap land r lm klinik s nav osce
Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)
 • Standartlaştırılmış temsili klinik ortamlarda gerçekleştirilen YDÖD
  • Standartlaştırılmış/ simüle hasta kullanılabilir
 • Amaç:Karar vermeye yönelik değerlendirme
 • Değerlendirme alanları:
  • tıbbi görüşme
  • fizik muayene
  • iletişim becerileri
  • uygulamaya yönelik, girişimsel beceriler
  • klinik karar verme
  • tanı ve tedavi planı oluşturma vs
objektif yap land r lm klinik s nav osce16
Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)

Genellikle her birinde bir yeterlik alanının değerlendirildiği 5-20 dk’lık istasyonlardan (en az 3-4) oluşur.

Değerlendirme formu ile gözlem+geribildirim

kontrol listesi

global derecelendirme

osce de erlendirme formu
OSCE Değerlendirme Formu

Aeder et al. Education For Health 7, 2007, http://educationforhealth.net

e d ayal l me de erlendirme
İşe Dayalı Ölçme-Değerlendirme
 • Mini Klinik Sınav

(Mini-clinical evaluation examination, MiniCEX)

 • Uygulamaya yönelik, girişimsel, cerrahi becerilerin doğrudan gözlemle değerlendirilmesi

(Direct Observation of Procedural Skills, DOPS)

(Procedure-Based Assessment, PBA)

 • Olguya dayalı tartışma(Case-based discussion, CbD)
 • 360 derece değerlendirme,mini-akran değerlendirme aracı (Mini-peer assessment tool, MiniPAT)
 • Gelişim dosyası (portfolio)
mini klinik s nav minicex
Klinik ortamlarda yapılandırılmış gözlem formu ile doğrudangözlem (15-20 dk) + geribildirim

Amaç:

Biçimlendirici değerlendirme

Karar vermeye yönelik değerlendirme

Değerlendirilen yeterlikler:

Tıbbi görüşme,

Fizik muayene,

İletişim,

Klinik değerlendirme,

Profesyonellik,

Organizasyona ve yönetmeye yönelik beceriler

Mini Klinik Sınav, MiniCEX
minicex de erlendirme formu
MiniCEX Değerlendirme Formu

Intercollegiate Surgical Curriculum Programme, ISCP, http://www.iscp.ac.uk

uygulamaya y nelik giri imsel becerilerin d o rudan g zlem le de erlendirilmesi
Yapılandırılmış gözlem formu ile pratik, girişimsel ve cerrahi becerilerin doğrudan gözlenmesi + geribildirim

iv kanulasyon, iv infüzyon

EKG’nin çekilmesi ve yorumu

üretral kateterizasyon

NG tüp, endoskopi

Kolonoskopi

Entübasyon

Abse drenajı

Ameliyatlar vs

DOPS, cerrahi DOPS,

PBA

Uygulamaya Yönelik, Girişimsel Becerilerin Doğrudan Gözlemle Değerlendirilmesi
dops de erlendirme formu
DOPS Değerlendirme Formu

Healthcare Assessment & Training, HcAT, http://www.hcat.nhs.uk/

olguya dayal tart ma
Olguya Dayalı Tartışma
 • Yapılandırılmış olgu sunumu ve tartışması
  • Hasta kayıtlarının/ dokümanlarının kullanılması
 • Değerlendirme formları kullanılarak yıl içinde 4-6 farklı olgu üzerinden değerlendirme yapılır
 • Değerlendirme alanları:
  • Klinik nedenselleştirme, karar verme
  • Tıbbi bilginin klinik durumlarda kullanılması
  • Etik ve yasal tartışma
cbd de erlendirme formu
CbD Değerlendirme Formu

HcAT, www.hcat.nhs.uk

360 derece de erlendirme
360 Derece Değerlendirme
 • 360 derece değerlendirme, mini-akran değerlendirme (MiniPAT)
 • Amaç:
  • biçimlendirici değerlendirme
  • karar vermeye yönelik değerlendirme
 • Çok sayıda kişiden değerlendirme alınır
  • üstler,
  • akranlar,
  • hasta ve yakınları,
  • kendisi vs
 • Ölçekler ve anketler kullanılır
 • Değerlendirme alanları
  • Profesyonellik
  • Kişilerarası ve iletişim becerileri
  • Yönetim becerileri
  • Hasta yönetimi
  • Kendi kendini yönetim
  • Ekip çalışması vs
mini a kran d e erlendirme minipat formu
Mini-Akran Değerlendirme (MiniPAT) Formu

Intercollegiate Surgical Curriculum Programme, ISCP, http://www.iscp.ac.uk

asistan geli im dosyas portfolio
Asistan Gelişim Dosyası (Portfolio)
 • Öğrenme ve ölçme değerlendirme yöntemi
  • Öğrenme ve gelişim sürecini öğrenciyle birlikte planlama, izleme, değerlendirme ve revize etme
  • Bireyselleştirilmiş/ farklılaştırılmış eğitim
 • Belirlenmiş hedefler doğrultusunda öğrencilerin,
  • yaptıkları işleri ve
  • bu işlerle ilgili refleksiyonları amaçlı olarak bir araya getirmesi
   • bireysel,
   • akran ve
   • eğitici refleksiyonları
 • Düzenli aralıklarla (3-6 ayda bir) asistan ile eğitim danışmanının buluşması
asistan geli im dosyas
Asistan Gelişim Dosyası
 • ÖD yöntemi olarak amaç:
  • Biçimlendirici değerlendirme ve bireysel gelişim
   • Güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarma
   • Bireysel gelişimini takip
  • Karar vermeye yönelik değerlendirme
   • yeniden sertifikasyon,
   • bir üst düzeye geçiş
 • Performans standartları ve değerlendirme ölçütlerinin açıkça belirlenmiş olması önemli
bitirirken
Uzmanlık eğitiminde

Eğitim programını yeterlik alanları tanımlanmış klinik performanslar + refleksiyonlar üzerinden tasarlama ve uygulama

Geliştirilen ÖD sisteminde

yeterli/ kapsayıcı örneklem

çok sayıda değerlendirici

çokludeğerlendirme

İDÖD’yi merkeze alma ve bunu YDÖD ile dengeleme

ÖD yöntem ve araçlarını ayrı ayrı ele almak yerine seçilen bu yöntemlerin bütün içindeki yerine, uygunluğuna, birbirini tamamlamalarına odaklanma

Bitirirken…
sunum ile ilgili de erlendirmeleriniz nerileriniz ve sorular n z i in mgulpinar@marmara edu tr

MÜTF

Sunum ile ilgili değerlendirmeleriniz, önerileriniz ve sorularınız için: mgulpinar@marmara.edu.tr

Teşekkür ederim...