julkiset hankinnat infotilaisuus julkiset hankinnat yritt jille n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
JULKISET HANKINNAT -INFOTILAISUUS Julkiset hankinnat yrittäjille

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

JULKISET HANKINNAT -INFOTILAISUUS Julkiset hankinnat yrittäjille - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

JULKISET HANKINNAT -INFOTILAISUUS Julkiset hankinnat yrittäjille. Kerava 6.11.2013 Specialist Partner , AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy. Hankintayksiköt (”HY”). Laki julkisista hankinnoista (348/2007, ”hankintalaki”) 6 §

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JULKISET HANKINNAT -INFOTILAISUUS Julkiset hankinnat yrittäjille' - zaza


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
julkiset hankinnat infotilaisuus julkiset hankinnat yritt jille
JULKISET HANKINNAT -INFOTILAISUUSJulkiset hankinnat yrittäjille

Kerava 6.11.2013

SpecialistPartner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

hankintayksik t hy
Hankintayksiköt (”HY”)
 • Laki julkisista hankinnoista (348/2007, ”hankintalaki”) 6 §
  • Valtio, kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset
  • Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta
  • Valtion liikelaitokset
  • Julkisoikeudelliset laitokset (esim. Oy, säätiö, yhdistys)
   • Oikeushenkilö, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta; ja
   • Pääasiallinen rahoitus tai valvonta tai yli puolet hallintoelimen jäsenistä nimittää ed. hankintayksikkö
  • Ostaja, joka saa hankintaan joltakin ed. hankintayksiköltä tukea yli puolet hankinnan arvosta
   • Tasan 50 %:n tuki ei muodosta hankintalain piiriin kuuluvaa hankintaa
   • Ostopalvelukorvaukset eivät ole tässä tarkoitettua tukea
hankintalain soveltaminen
Hankintalain soveltaminen
 • Kansalliset kynnysarvot
  • Rakennusurakat 150.000 € (alv 0)
  • Tavarat ja palvelut 30.000 € (alv 0)
  • Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 100.000 €
 • Kansalliset kynnysarvot koskevat kaikkia hankintayksiköitä
 • Kansalliset kynnysarvot ovat muotoa ”vähemmän kuin”
 • EU-kynnysarvot
  • Rakennusurakat 5.000.000 € (alv 0)
  • Tavarat ja palvelut 200.000 € (alv 0)
  • Tavarat ja palvelut 130.000 € (alv 0) valtion keskushallinto
hankintalain soveltaminen1
Hankintalain soveltaminen
 • Hankinnan kokonaisarvon laskusääntöjä
  • Ilman arvonlisäveroa
  • Ennakoitu arvo
  • Suurin mahdollinen arvo eli kaikki osat, koko sopimuskausi, optiot
  • Pilkkomiskielto hankintalain kiertämiseksi
hankintamenettelyt
Hankintamenettelyt
 • Avoin menettely
  • Kaikki kiinnostuneet tarjoajat voivat tehdä tarjouksen
 • Rajoitettu menettely
  • Hankintayksikkö pyytää valitsemiltaan tarjoajilta tarjouksia
 • Neuvottelumenettely
  • Hankintayksikkö voi poikkeuksellisesti neuvotella hankinnasta
 • Suorahankinta
  • Hankintayksikkö voi poikkeuksellisesti tehdä hankinnan ilman tarjouskilpailua
 • Kilpailullinen neuvottelumenettely
  • Kilpailu ratkaisuvaihtoehdoilla laajoissa / monimutkaisissa hankinnoissa
hankintamenettelyt1
Hankintamenettelyt
 • Avoin menettely
  • Hankintayksikkö: Ilmoitus hankinnasta HILMA:ssa
  • Tarjoajat pyytävät tarjouspyyntöasiakirjat tai tulostavat itse ne ja tekevät tarjouksen
  • Avoimessa menettelyssä kaikki kiinnostuneet tarjoajat voivat tehdä tarjouksen eli tarjoajalla on oikeus saada tarjouspyyntö
 • Rajoitettu menettely
  • Hankintayksikkö: Ilmoitus hankinnasta HILMA:ssa
  • Soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet
  • Ehdokkaat tekevät osallistumishakemukset
  • Hankintayksikkö valitsee tarjoajat, jotka voivat tehdä tarjouksen
soveltuvuusvaatimukset
Soveltuvuusvaatimukset
 • Hankintayksikkö voi asettaa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä tarjoajille soveltuvuusvaatimuksia, esim.
  • Rekisteröitymiset ja lakisääteiset maksut on hoidettu
  • Aikaisempi kokemus ja referenssit
  • Avainhenkilöiden pätevyys
  • Taloudelliset resurssit, kuten vakavaraisuus
 • Soveltuvuusvaatimusten tulee olla konkreettisia
  • EI: Riittävä aikaisempi kokemus
  • Kyllä: Vähintään kahden vuoden aikaisempi kokemus
hankintailmoitus
Hankintailmoitus
 • Laki julkisista hankinnoista (”hankintalaki”) 35 ja 68 §
  • Hankintayksikön (”HY”) on ilmoitettava julkisesti hankinnasta HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi)
  • Pakolliset kohdat merkitty ilmoituslomakkeeseen
  • Hankintalaki 40 § 2 mom: Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoituksessa ilmoitettua, esim.
   • Osatarjoukset, vaihtoehtoiset tarjoukset, optiot, palveluhankinnat sopimuskausi, huolto
tarjoajan tarkistuslista osallistumishakemus
Tarjoajan tarkistuslista – osallistumishakemus
 • Osallistumishakemukseen tulee sisällyttää kaikki pyydetyt tiedot ja liitteet, esim.
   • Kaupparekisteriote
   • Verotodistus: alv-velvollisuus, ennakkoperintä, verot, maksut
   • Tilinpäätöstiedot ja vuosikertomus pyydetyiltä vuosilta
   • Muut pyydetyt tiedot ja kuvaukset
   • Todistusten päiväysten tulee olla hankintailmoituksen mukaiset, eikä vanhoja todistuksia tule käyttää
tarjoajan tarkistuslista osallistumishakemus1
Tarjoajan tarkistuslista – osallistumishakemus
 • Osallistumishakemuksessa tulee ilmoittaa vähimmäisvaatimuksista / valintakriteereistä kaikki pyydetyt tiedot ja kuvaukset
  • Esim. referenssit: Kuvaus kohteesta, vastaavuus hankinnan kohteeseen, suoritusaika, kokonaisarvo, yhteystiedot
tarjousaika eu hankinnat
Tarjousaika – EU-hankinnat
 • Määräajat lasketaan sitä seuraavasta päivästä, jona hankintailmoitus lähetetty julkaistavaksi
  • Avoin menettely
   • Tarjousaika vähintään 45 pv
   • Tarjousaika vähintään 40 pv, jos tarjousasiakirjat kokonaisuudessaan sähköisesti saataville hankintailmoituksen julkaisupäivänä
  • Rajoitettu menettely
   • Osallistumishakemus vähintään 30 pv
   • Tarjousaika vähintään 40 pv
   • Tarjousaika vähintään 35 pv, jos tarjousasiakirjat kokonaisuudessaan sähköisesti saataville hankintailmoituksen julkaisupäivänä
tarjousaika kansalliset hankinnat
Tarjousaika – Kansalliset hankinnat
 • Hankintalaki 70 §
  • Ehdokkaille on varattava hankinnan laajuus ja laatu huomioiden kohtuullinen aika tarjousten tekemiseen
 • Oikeuskäytännössä on hyväksytty lähtökohtaisesti noin 2-3 viikon tarjousaika normaalissa kansallisessa hankinnassa
 • Tarjousaikaan on puututtu, esim.
  • Tarjouksessa edellytettiin mallikappaletta
  • Tarjousaika osui lomakauteen
hankinnan m rittely
Hankinnan määrittely
 • Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus määritellä hankinnan sisältö
  • Hankinnan laajuus, toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, hankintasopimuksen ehdot ym.
 • Tuomioistuimet voivat puuttua hankinnan sisällön määrittelyyn, jos hankintayksikön menettely suosii tai syrjii jotain tarjoajaa
 • Hankinnan sisältö ja ehdot on määriteltävä konkreettisesti ja tarkasti (esim. älypuhelin)
hankinnan m rittely1
Hankinnan määrittely
 • Markkinaoikeus 27.12.2012 (519/12)
  • Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain säännökset eivät säätele hankinnan sisältöä tai hankinnan tarkoituksenmukaisuutta. Hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankittavalle kohteelle asetettuja vaatimuksia ei ole välttämättä pidettävä syrjivinä siitä syystä, että alalla on Suomessa tai kansainvälisesti arvioituna vain yksi tai muutama tarjoaja.
hankinnan m rittely2
Hankinnan määrittely
 • Markkinaoikeus 19.10.2010 (471/10)
  • Hakija: Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoajalla on velvollisuus maksaa hankintayksikölle palvelumaksuna kolme prosenttia asiakkailta veloitettavista palveluista. Tätä vaatimusta ei voida pitää hyvän tavan mukaisena
  • Hakijan hankintayksikön perimästä palvelumaksusta tekemän väitteen osalta markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 76 § huomioon ottaen markkinaoikeuden toimivaltaan ei kuulu hankintasopimukseen liittyvien ehtojen kohtuullisuuden tutkiminen
hankinnan m rittely3
Hankinnan määrittely
 • Markkinaoikeus 19.6.2013 (259/13)
  • Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä tarjottaville tuotteille asetettu vaatimus ”koulujen käyttöön soveltuvat tuotteet” on ollut niin yleinen ja yksilöimätön, ettei tarjoajilla ole yksin sen ja hankintayksikön tarjouspyyntöasiakirjoissa esittämien näytepyyntöjen perusteella ollut mahdollisuutta arvioida, mihin konkreettisiin seikkoihin hankintayksikkö tulee tarjottujen tuotteiden arvioinnissa kiinnittämään huomiota. Muun muassa position 101 osalta tarjouspyynnön perusteella ei ole tullut tarjoajien tietoon, että vahaväriliitujen värien tulee vastata tiettyjä koulujen kuvaamataidossa käytettäviä perusvärisävyjä, kun tätä teknistä eritelmää ei ole määritetty tarjouspyynnössä
hankinnan m rittely valmistaja tavaramerkki ym
Hankinnan määrittely – valmistaja, tavaramerkki ym.
 • Hankintalaki 44 §
  • Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei saa lähtökohtaisesti mainita lainkaan jonkin valmistajan nimeä tai jotain tavaramerkkiä
  • Jos hankinnan kohdetta ei voi muuten kuvata, valmistajan nimen tai tavaramerkin voi poikkeuksellisesti mainita, mutta samalla on mainittava, että kyse on vain esimerkistä ja että vastaavaa tuotetta voi myös tarjota (”tai vastaava”)
hankinnan m rittely4
Hankinnan määrittely
 • Markkinaoikeus 22.2.2013 (66/13)
  • Tarjouspyynnön liitteenä 1 olleessa tarjouslomakkeessa on mainittu tuotteina jääpakastinkaappi, jääviileäkaappi, liesi 50 cm, astianpesukone 60 cm, turva-allas astianpesukoneelle ja kiuas 6 kWh. Muiden edellä mainittujen kodinkoneiden kuin kiukaan osalta lomakkeessa on ilmoitettu tuotteen mitat (korkeus, leveys ja syvyys) sekä mainittu esimerkkituotteena tietty Rosenlewin valmistama tuote. Esimerkkituotteen nimen jäljessä on ollut ilmaisu ”tai vastaava”. Kiukaan osalta esimerkkituotteena on mainittu ”HarviaVega 6 kW ohjauskeskuksella tai vastaava”.
  • Markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohteena olevat kodinkoneet ovat olleet luonteeltaan sellaisia, että ne on ollut mahdollista kuvata mainitsematta tuotteen kuvauksessa yksittäisen valmistajan tiettyä tuotemerkkiä. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankinnan kohteen määrittelyssä hankintasäännösten vastaisesti.
alihankinta
Alihankinta
 • Markkinaoikeus 30.4.2012 (158/12)
  • Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä (asia C-314/01, Siemens ja ARGE Telekom, tuomio 18.3.2004, Kok., s. I-2549, tuomion 42–49 kohta) on katsottu, että alihankkijoiden käytön kieltäminen hankinnan toteuttamisessa on lähtökohtaisesti julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/50/ETY 25 artiklassa säädetyn vastaista
usean toimittajan valinta ei puitej rjestely
Usean toimittajan valinta – ei puitejärjestely
 • Markkinaoikeus 13.11.2012 (382/12)
  • Muutoksenhauen kohteena olevan hankintapäätöksen mukaan LVI-asennustarvikkeet on päätetty hankkia ensisijaisesti A Oy:ltä. Täydentäväksi hankintapaikaksi on päätetty valita B Oy
  • Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä ilmoittanut mitään perustetta tilausten jakamiselle toimittajien kesken. Myöskään hankintapäätöksessä ei ole täsmennetty mitä ensisijaisella ja täydentävällä toimittajalla tarkoitetaan. Markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyynnössä eikä hankintapäätöksessä näin ollen ole ilmoitettu riittävän selkeää perustetta, jonka mukaan LVI-asennustarvikkeiden tilaukset jakaantuvat toimittajien kesken. Menettely ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä
usean toimittajan valinta puitej rjestely
Usean toimittajan valinta - puitejärjestely
 • Markkinaoikeus 21.6.2012 (228/12)
  • Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei hankintayksikkö voi puitejärjestelyssä vapaasti valita kulloinkin haluamaansa toimittajaa sopimuksessa mukana olevista, vaan sen on noudatettava asettamaansa paremmuusjärjestystä tai muuta tarjouskilpailun tuloksena syntynyttä mallia, jonka perusteella tilaukset tehdään. Mikäli järjestelyssä on mukana useita toimittajia, on tarpeen määritellä esimerkiksi jokin etusijajärjestys, jonka mukaan tuote tilataan kultakin toimittajalta. Hinnan ja määrän lisäksi tilausjärjestykseen voivat vaikuttaa muutkin seikat, esimerkiksi asiakkaan yksilölliset tarpeet. (Pekkala – Pohjonen: Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot, 2010, s. 229 ja 235)
tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen
Tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen
 • Hankintalaki 69 § ja 72 §
  • Kansallisen kynnysarvon ylittävät, mutta EU-kynnysarvon alle jäävät
   • Tavarahankinnat
   • Ensisijaiset palveluhankinnat
   • Toissijaiset palveluhankinnat
   • Rakennusurakat
  • Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä
tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen1
Tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen
 • Hankintalaki 41 § ja 62 §
  • EU-kynnysarvon ylittävät
   • Tavarahankinnat
   • Ensisijaiset palveluhankinnat
   • Rakennusurakat
  • Tarjousten vertailuperusteiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä
  • Voidaan ilmoittaa myös kohtuullinen vaihteluväli
   • Markkinaoikeus: 20 %-yks. liian laaja vaihteluväli
  • Poikkeuksellisesti voi ilmoittaa vain järjestyksen
tarjousten vertailuperusteet
Tarjousten vertailuperusteet
 • Markkinaoikeus 18.1.2013 (18/13)
  • Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä ilmoitettu vertailuperuste huollon sujuvuus ja sen osatekijä ”laitteiden ja huollon ylläpidon vaivattomuus”, vertailuperuste käyttömukavuus ja sen osatekijät ”helppokäyttöisyys ja ergonomisuus” sekä ”ulkonäkö ja potilasmukavuus” ja vertailuperuste tekniset ominaisuudet ja sen osatekijät ”toimintavarmuus”, ”tekninen laatu ja ajanmukaisuus” sekä ”uusien teknisten laitteiden integroitavuus” ovat jääneet tarjouspyynnön perusteella siinä määrin epätäsmällisiksi ja tulkinnanvaraisiksi, etteivät tarjoajat ole voineet riittävällä tarkkuudella tietää, millä seikoilla on mainittujen vertailuperusteiden ja niiden osatekijöiden osalta merkitystä tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa
tarjousten vertailuperusteet1
Tarjousten vertailuperusteet
 • Markkinaoikeuden vuoden 2013 päätöksissä liian yleisiä ja yksilöimättömiä vertailuperusteita, esimerkiksi
  • Pakkausmateriaalien valikoiman laajuus
  • Työohjelma, aikataulu
  • Henkilöstön tunnistaminen
  • Raportointi
  • Kalusto vähiten päästöjä (vertaillaan ilmoitettujen päästöjen keskiarvolla)
  • Asiakaspalvelu
  • Saatu palaute
  • Kokemus vastaavista töistä
  • Huolto ja varaosien saatavuus
  • Toimitusvarmuus
tarjouksen tarjouspyynn n mukaisuus
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Hankintalaki 46 §
  • Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta
tarjouksen tarjouspyynn n mukaisuus1
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Markkinaoikeus 27.12.2012 (516/12)
  • Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut maksuehdokseen oppikirjojen perustilausten osalta 21 päivää netto ja lisätilauksissa 14 päivää netto ja kirjastokirjojen osalta 14 päivää netto
  • Tarjouspyynnössä on todettu seuraavaa: ”Lasku erääntyy maksettavaksi kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta”
  • Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut maksuehtojen osalta tarjouspyynnön vastainen siltä osin kuin siinä on asetettu maksuehdoksi 14 päivää netto
  • Tarjous olisi tullut hylätä
tarjouksen tarjouspyynn n mukaisuus2
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Markkinaoikeus 12.2.2010 (98/10)
  • Tarjouspyyntö: Toimitusehto on ”TOP Seinäjoki (toimitettuna perille)”
  • A:n tarjouksen toimitusehto ”vapaasti autossa Seinäjoella”
  • Markkinaoikeus: A:n tarjous ei ole ollut toimitusehdon osalta tarjouspyynnössä edellytetyn mukainen
  • Markkinaoikeus: Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksesta johtuen hankintayksikön on tullut sulkea A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta varaamatta A:lle tilaisuutta täsmentää tarjoustaan
tarjouksen tarjouspyynn n mukaisuus3
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Markkinaoikeus 21.6.2010 (283/10)
  • Tarjouspyyntö: Hintojen tulee olla kiinteitä koko sopimuskauden ajan
  • A:n tarjouksen toimitusehto: Hinnat ovat kiinteät koko hankintakauden lukuun ottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä
  • Markkinaoikeus: Hankintayksikön on tullut hylätä A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena
tarjouksen tarjouspyynn n mukaisuus4
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Markkinaoikeus 29.11.2010 (557/10)
  • Hakija on vedonnut siihen, että se on ilmoittanut tarjouksensa lopussa olevassa tarjouksen sitovuutta koskevassa kohdassa seuraavaa: ”Tarjouksemme on voimassa tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tämä tarjous on tehty tarjouspyynnön ehtoja vastaavaksi ja sitoudumme kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Mikäli tähän tarjoukseen olisi jäänyt tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja, tarjouspyynnön ehdot saavat etusijan”
tarjouksen tarjouspyynn n mukaisuus5
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Markkinaoikeus katsoo, ettei hakija ole voinut tällä yleislausekkeella poistaa edellä todettuja tarjouspyynnön vastaisuuksia hintojen osalta. Hakija ei nimittäin voi pelkästään väljästi muotoilulla yleislausekkeella kumota niitä erityisiä ehtoja, jotka se on juuri aiemmin yksityiskohtaisesti esittänyt tarjouksessaan ja joihin se on nimenomaisesti sitoutunut
tarjouksen tarjouspyynn n mukaisuus6
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
 • Tarjouksen toimitusaika
 • Tarjotun tuotteen, palvelun tai urakan sisältö ja ehdot
 • Hinta (kiinteä / muutosehdot; ilmoitustapa)
 • Maksuaika
 • Toimitusaika, -ehdot ja -paikka
 • Sopimusehdot
merkitykset n puute tarjouksessa
Merkityksetön puute tarjouksessa
 • Oikeuskäytännössä on katsottu joitakin puutteita sillä tavalla merkityksettömiksi, ettei tarjousta tarvitse niiden perusteella hylätä, esim.
  • Tarjousten kaksoiskappaleet
  • Allekirjoituksen puuttuminen
  • Valmiin paperisen tarjouslomakkeen täyttäminen
 • Tarjoajan on kuitenkin aina suositeltavaa tehdä tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesti
poikkeuksellisen edulliset tarjoukset
Poikkeuksellisen edulliset tarjoukset
 • Markkinaoikeus 11.6.2012 (216/12)
  • Hankintayksikkö on saanut 41 tarjousta, joista osa on vaikuttanut sen arvion mukaan tuntiveloitushintojen osalta poikkeuksellisen alhaisilta
  • Hankintayksikkö on pyytänyt Rakennusliitolta ja Rakennusteollisuusliitolta selvityksen alimmista mahdollisista tuntihinnoista, jotka täyttävät työntekijälle työstä maksettavat lakisääteiset korvaukset sosiaalikuluineen
poikkeuksellisen edulliset tarjoukset1
Poikkeuksellisen edulliset tarjoukset
 • Hankintayksikkö on näin ollen saanut alimmiksi mahdollisiksi hyväksyttäviksi tuntihinnoiksi aloittelevan ammattilaisen osalta 19,06 euroa tunnilta, ammattilaisen osalta 21,18 euroa tunnilta ja kokeneen tai erittäin kokeneen ammattilaisen osalta 23,16 euroa tunnilta
 • Valittajan tarjouksesta ilmenee valittajan aloittelevan ammattilaisen tuntihinnaksi 17 euroa, ammattilaisen tuntihinnaksi 19 euroa ja kokeneen tai erittäin kokeneen ammattilaisen tuntihinnaksi 21 euroa
 • Markkinaoikeus: Hankintayksiköllä oli oikeus hylätä valittajan tarjous
poikkeuksen edulliset tarjoukset
Poikkeuksen edulliset tarjoukset
 • Markkinaoikeus 14.5.2012 (183/12)
  • Rakennesuunnittelun osalta voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut 5.700 euroa, valittajan tarjoushinta 44.370 euroa ja tarjouskilpailussa kolmanneksi tulleen tarjoajan tarjoushinta 56.000 euroa. Hankintayksikkö ei ole pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä tarjouksen perusteista eikä hylännyt sen tarjousta poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella. Hankintayksikön mukaan voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut oikeassa suhteessa rakennesuunnittelussa tarvittavaan työmäärään nähden
  • Markkinaoikeus: Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta hylätä poikkeuksellisen edullista tarjousta
tarjoajana
Tarjoajana
 • Tarjouspyynnön läpikäynti heti sen saavuttua: Kysymis- ja lisätietojen pyyntö määräajassa
 • Kirjallisessa tarjouksessa ja sen liitteissä kaikki tiedot, jotka voidaan ottaa huomioon tarjouskilpailun ratkaisussa
 • Täysin uusi ja tarjouspyynnön mukainen tarjous, vaikka hankintayksikkö olisi vanha asiakas ja vaikka tarjoaja ja hankintayksikkö tuntisivat toistensa toiminnan ja tuotteet
 • Tarjouksessa tulee antaa vastaus ja selvitys jokaiseen tarjouspyynnössä ilmoitettuun kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteeseen
 • Tarjoukseen ei tule sisällyttää omia varaumia tarjouspyynnöstä
tarjoajana1
Tarjoajana
 • Tarjouksen ehdot on suositeltavaa kopioida suoraan tarjouspyynnöstä (esim. maksuehto, toimitusehto)
 • Tarjouksen ehdot on suositeltavaa laatia samassa järjestyksessä kuin tarjouspyyntö
 • Tarjouksessa on suositeltavaa käyttää samoja termejä kuin tarjouspyynnössä
 • Tarjousten vertailuperusteisiin on suositeltavaa vastata samojen otsikoiden (kriteerien) alla ja samassa järjestyksessä kuin tarjouspyynnössä
 • Tarjousten vertailuperusteisiin on suositeltavaa vastata hyvin konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti
tarjoajana2
Tarjoajana

Yhteishankintayksiköiden (esim. Hansel Oy ja KL-Kuntahankinnat Oy) tarjouspyyntöasiakirjat ovat laajat ja vaativat enemmän aikaa kuin yksittäisten tarjouskilpailuiden asiakirjat

Hankinnan arvo ja tärkeys tulee aina ottaa huomioon tarjouksen valmistelussa ja laatimisessa

tarjoajana3
Tarjoajana

Vaikka ei kykenisi tekemään tarjouspyynnön mukaista tarjousta, tarjouksen tekeminen voi olla tarkoituksenmukaista joissakin tilanteissa, koska jos mikään saaduista tarjouksista ei ole tarjouspyynnön mukainen, hankinnassa voidaan siirtyä neuvottelumenettelyyn

Neuvottelumenettelyyn pääsevät vain ne, jotka ovat tehneet tarjouksen

tarjoajana4
Tarjoajana
 • Tarjouspyynnön virheellisinäkään pitämiään tietoja ei tule lähteä omatoimisesti itse muuttamaan tarjouksessa
  • Kyseisistä tiedoista tulee esittää kysymys, tai
  • Tarjous tulee tehdä niiden mukaisesti
 • Tarjoaja on lähtökohtaisesti juridisesti oikeassa, kun tarjoaja toimii tarjouspyynnön mukaisesti
tarjoajana5
Tarjoajana

TEEMME

TARJOUSPYYNNÖN

NÄKÖISIÄ

TARJOUKSIA

tarjousvertailu
Tarjousvertailu

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 106) on todettu, että tarjouksia on verrattava jokaista vertailuperustetta käyttäen ja hankintapäätöksessä on perusteltava perusteiden soveltaminen tarjoukseen. Oikeuskäytännön mukaan tarjousvertailusta on selvästi ilmettävä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta. Jos tarjouksille on annettu toisistaan poikkeavia pisteitä, vertailusta on ilmettävä mihin tarjousten piste-erot perustuvat

tarjousvertailu1
Tarjousvertailu
 • Markkinaoikeus 5.7.2011 (329/11)
  • Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että hankintapäätökseen liittyvästä tarjousten vertailusta ilmenee kaikkien vertailuperusteiden osalta, mihin konkreettisiin seikkoihin tarjousten vertailu ja annetut pisteet ovat perustuneet. Täysien tai samojen pisteiden antaminen tarjoajille ei poista hankintayksiköltä tarjousvertailun perusteluvelvollisuutta
kielto suosia aikaisempaa toimittajaa tai tuotetta
Kielto suosia aikaisempaa toimittajaa tai tuotetta
 • Korkein hallinto-oikeus 26.5.2010 (2010:35)
  • Rinta-, ym. proteesien hankinta
  • Päätöksen perusteluissa oli todettu, että A edustamista proteesimalleista on hyvin pitkäaikaiset käyttökokemukset Suomessa ja että B:n edustamista proteeseista ei ollut käyttökokemuksia julkisen terveydenhuollon puolelta Suomesta
  • Korkein hallinto-oikeus katsoo, että aikaisempien kokemusten käyttäminen vertailussa ei ole omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tilanteessa, jossa hankintayksiköllä ei ole kokemuksia kaikista tarjoajista tai tarjotuista tuotteista
tarjousvertailu2
Tarjousvertailu
 • Jokaista kelpoisuusvaatimukset täyttävää tarjousta tulee vertailla jokaisella kriteerillä
 • Vertailussa tulee nostaa esille tarjouksen konkreettiset ominaisuudet kustakin kriteeristä
   • Nimenomaisesti se, mitä tarjous sisältää kustakin kriteeristä
   • Ei näin: Tarjouksessa oli kuvattu laajimmin jne.
   • Ei näin: Tarjous vastaa parhaiten tilaajan tarpeita jne.
tarjousvertailu3
Tarjousvertailu
 • Vertailussa tulee esittää johtopäätökset tarjousten paremmuudesta
 • Pisteet ja piste-erot on perusteltava myös sanallisesti
 • Vertailussa voidaan käyttää vain kirjallisten tarjousten tietoja
 • Ilmoitettua kriteeriä ei saa jättää käyttämättä, vaan vertailu tulee tehdä kaikilla kriteereillä
 • Vertailuun ei saa lisätä uusia kriteereitä
 • Kriteerien ilmoitettua tärkeysjärjestystä tai keskinäistä painotusta ei saa muuttaa
tarjousten julkisuus
Tarjousten julkisuus
 • Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohta:
  • Tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on aina annettava asianosaiselle, jonka asemaan tarjousvertailu voi vaikuttaa
tarjousten julkisuus1
Tarjousten julkisuus
 • Eduskunnan talousvaliokunta
  • ”Asianosaisille tulee turvata tiedonsaanti kaikista niistä seikoista, joita hankintayksikkö on päätöstä tehdessään käyttänyt vertailuperusteena, riippumatta siitä, ovatko tiedot luokiteltavissa liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluviksi”
tarjousten julkisuus2
Tarjousten julkisuus
 • Julkisuuslaki 16 §
  • Viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle
hankintayksik n tarjouskilpailua koskeva p t s
Hankintayksikön tarjouskilpailua koskeva päätös
 • Hankintalaki 73-74 §
  • Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava
  • Päätökseen tulee liittää kirjallinen valitusosoitus markkinaoikeuteen ja oikaisuohje hankintayksikölle
hankintap t ksen tiedoksianto
Hankintapäätöksen tiedoksianto
 • Hankintalaki 75 §
  • Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus on annettava tiedoksi niille, joita asia koskee
  • Hankintapäätöksen tiedoksianto sähköisesti
  • Esimerkiksi sähköposti tai telefax ehdokkaan tai tarjoajan ilmoittamaan osoitteeseen
  • Päätöksen tiedoksisaanti viestin lähettämispäivänä, ellei muuta näytetä (7 päivän olettamaa ei käytetä)
  • Vaihtoehtoisena tiedoksiantomuotona on kirjetiedoksianto (7 päivän olettamaa käytetään)
hankintaoikaisu
Hankintaoikaisu
 • Hankintapäätös tai muu toimenpide voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi hankintaoikaisun kautta
  • Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta
  • Asianosainen 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista
  • Hankintayksikkö 60 päivää päätöksen tekemisestä
  • Päätöksen korjaaminen ei edellytä muiden asianosaisten suostumusta
  • Päätöstä ei voida korjata enää sen jälkeen, kun hankintasopimus on tehty
  • Rinnakkainen markkinaoikeusmenettelylle
muutoksenhaku markkinaoikeus
Muutoksenhaku – markkinaoikeus
 • Hankintalaki 85 § ja 87 §
  • Markkinaoikeudelta voi hakea muutosta hankintamenettelyyn
  • Valituksen voi tehdä se, jota asia koskee
  • Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti

1) tiedon tarjouskilpailua koskevasta päätöksestä ja

2) sen perusteista, sekä

3) valitusosoituksen markkinaoikeudelle

muutoksenhaku 2 vaihtoehtoa
Muutoksenhaku – 2 vaihtoehtoa

Ei voi tehdä siten, että tekisi ensin hankintaoikaisupyynnön ja vasta sen jälkeen valituksen markkinaoikeudelle, jos hankintayksikkö ei itse korjaa menettelyään

Tällöin valitusaika markkinaoikeuteen olisi yleensä ehtinyt jo kulua

Yleensä suositeltavaa tehdä sekä valitus markkinaoikeudelle että hankintaoikaisupyyntö hankintayksikölle

lopuksi hankintalaki mahdollistaa hyv t hankinnat
Lopuksi – hankintalaki mahdollistaa hyvät hankinnat
 • Markkinaoikeus 4.8.2006 (154/06)
  • Tarjouskilpailu leipä- ja leipomotuotteista
  • Tarjouspyyntö: Vertailussa verrataan mm. makua, näköä ja kokoa
  • Markkinaoikeus: Arviointiperusteet ovat hankintalain mukaisia
slide57
Mika Pohjonen

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

Eteläranta 8 / PL 333

00131 Helsinki

Puh. 09 2288 4454

GSM 0400 735 742

Emailmika.pohjonen@hannessnellman.com

www.hannessnellman.com