India-az ellentétek országa - PowerPoint PPT Presentation

india az ellent tek orsz ga n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
India-az ellentétek országa PowerPoint Presentation
Download Presentation
India-az ellentétek országa

play fullscreen
1 / 15
India-az ellentétek országa
105 Views
Download Presentation
zaynah
Download Presentation

India-az ellentétek országa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. India-az ellentétek országa Nemzetközi gazdaságtan Soltész Sára NT. III.

 2. Rövid általános jellemzés • Éghajlat-monszun • Társadalom-kasztrendszer • Vallás (hindu, mohamedán) • Foglalkozás: földművelés, falusias • Idegen uralmak • A Brit Kelet-Indiai Társaság

 3. A Brit Kelet-Indiai Társaság idejében • Ásványkincsek, nyersanyagok, textilipari termékek • Textilipar fontos • Gyárak késői elterjedésesem tárgyi sem személyi feltétele nem voltak adottak • Fontos szakmák: Jog, Katona nem pedig mérnök stb. • Infrastruktúra nem megfelelő de rohamosan kezdett kiépülni.

 4. Gyarmati örökség: • Jogi és politikai képzettség • Jó adminisztráció • Vállalkozói réteg • Kiterjedt vasúti- és közúthálózat • Előrehaladott volt a mezőgazdaság piacosodása • A függetlenedés után: • India-Pakisztán közötti konfliktus • Hova csatlakoznak a maharadzsák- Kasmír gazdag tartomány Indiáé • A világ legnagyobb demokráciája? • Gandhi, Nehru, Indira, Radzsiv

 5. Gazdaságilag • Kicsit szocialista, kicsit kapitalista, kicsit szovjet de nem államosítottak, kivéve a nehézipar • A szovjet típusú rendszer főbb hibái itt is megtalálhatóak • A modernizáció és az iparosítás az erős tradíciók miatt nehéz. • Következő 40 év: • Befelé fordulás • Importhelyettesítő politika • A népesség rohamos növekedése • 1800-190 millió • 1900-285 millió • 1990-830 millió • 2000- több mint 1 milliárd

 6. Hivatalos megnevezés Indiai Köztársaság • Államforma szövetségi köztársaság • Főváros Új Delhi (15.333.741 millió lakos - 2005) • Terület 3.287.590 km2 • Népesség 1.129.866.154 fő (2007. július) • Államfő Pratibha PATIL (Mr.) köztársasági elnök • Miniszterelnök Manmohan Singh (Mr.) miniszterelnök • Hivatalos pénznem (kód) Indiai rúpia (INR)

 7. Gazdasági változások 1991 után • Az SZU felbomlása kihatott Indiára • A demokrácia és piacgazdaság bevezetése nehéz. • A gazdaság teljesítménye romlottkülföldi hitelekeladósodás • Sok segély osztogatása, a rúpia válsága • Széleskörű reformfolyamat: • Kereskedelmi és pénzügyi szektorban • Akadályok: korrupt bürokrácia, az ország széttagoltsága. • 1994-’97: Nagyfokú fejlődés: külföldi tőke, befektetők, bővült az export, import.

 8. Kedvező kilátások • 2001/02 10,4 Mrd USD külföldi tőke érkezett, ebből 4 Mrd a közvetlen befektetett tőke • Felismerték, hogy meg kell teremteni a kedvező feltételeket: • 100% os külföldi tulajdon az infrastruktúra területén • Többségi tulajdon a bankszektorban • Jobb jogdíjfeltételek

 9. Ez nem kedvezett a költségvetési deficitnek • Nem lehetett: • Infrastruktúrát fejleszteni • Emelkedtek a kamatlábak • Egészségügyi, oktatási és szegénység elleni programokat indítani. • A költségvetés egyensúly: • Hatékonyabb adóbeszedés • Szélesíteni az adózás alá vontak körét • Az indiai hadsereg: 1 M fő, 12 Mrd USD, 3% GDP

 10. Az Oktatás • Minta a brit elitképzés • Évről évre több 10 Ezer jól képzett munkaerő, különösen a műszaki és természettudományok terén. • Sokan tanulnak külföldön. • Ők a világ élvonalába tartozó szakemberek akik nagy HR tartalékot jelentenek. • India leggyorsabban fejlődő iparága a számítástechnikai- és szoftverszolgáltatások.

 11. 2001/2002 • A folyó fizetési mérleg szufficittel zárt : • Külföldi indiai munkavállaló 12 Mrd USD • Szoftver és számítógépes szolgáltatások 10 Mrd USD export-bevétel • A legfontosabb indiai exportcikkek: • Gép- és vegyipari termékek • Petróleum-termékek • Textil, bőr • Gyémánt drágakő • Importcikkek: • Olaj • Elektronikai gyártmányok • Gyémánt • Legfontosabb partnerei: USA, GB, Japán, olajexportáló országok

 12. India és az IT forradalom • Az ipar nem túl fejlett, de • Kvalifikált, angolul beszélő olcsó munkaerő • A felsőoktatás magas színvonala • Szoftveripar • A globalizáció jótékony hatása • A legdinamikusabban fejlődő iparág • 2002/2003 exportbevétel 10 Mrd USD • Az USA nagyon fontos partner 63% a vállalati bevételekből ebből származik.

 13. Kitekintés • Gyors növekedés elérheti a 7-8 %-ot, de ehez reformok kellenek. • Az IT szolgáltatások igénybevétele jó kilátásokkal kecsegtet. • Egészségügy-gyógyturizmus • Nagy szegénység: Háromból két indiai még ma is kevesebb mint egy dollárból él naponta. • Túlnépesedés, a világ 2. legnépesebb országa és a vásárlóerő paritás alapon a 4. amellyel az USA, Kína és Japán mögött áll.

 14. Forrás: • Székely-Doby András-India az ellentétek országa • www.mapsofindia.com • www.marketresearchanalyst.com • www.kitekinto.hu, Friedrich Uta: Az indiai gazdaság húzóágazata: gyógyturizmus