slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norsk økonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Norsk økonomi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Norsk økonomi - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Norsk økonomi. Lengste høykonjunktur siden 70-tallet Rekordhøy oljepris Privat forbruk er driveren i økonomien Faktorer som tilsier en utflating i veksten: Økte renter og styrket krone Sterk lønnsvekst  stramt arbeidsmarked Svakere internasjonal vekst – Asia?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Norsk økonomi' - zayit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norsk konomi
Norsk økonomi
 • Lengste høykonjunktur siden 70-tallet
 • Rekordhøy oljepris
 • Privat forbruk er driveren i økonomien
 • Faktorer som tilsier en utflating i veksten:
  • Økte renter og styrket krone
  • Sterk lønnsvekst  stramt arbeidsmarked
  • Svakere internasjonal vekst – Asia?
  • Uro i internasjonale finansmarkeder smitter over til Norge

GENERELLE UTVIKLINGSTREKK

internasjonal uro i finansmarkedet boligmarkedet i usa
Internasjonal uro i finansmarkedet - boligmarkedet i USA

Fortsatt vekst internasjonalt

 • USA har lavere vekst
  • Økende arbeidsledighet
  • Skjelv i boligmarkedet
 • Smitter nedgangen fra USA?
  • Ja, i kredittmarkedet
  • Usikkert i den globale økonomien
 • Sub-prime lån
 • Boliglån til risikogrupper
 • Betydelig høyere rente
 • Lån med kreative betingelser
 • Långivere har solgt lånene som verdipapir, som har blitt stykket opp og solgt videre
 • Kredittinstitusjoner har ikke hatt oversikt over risiko

Kan tilsvarende skje i Norge?

Verdipapirifisering av boliglån nå tillatt i Norge. Betydelig strengere regler.

Andre forhold som vekker bekymring: Avdragsfrie lån, høy belåningsgrad, stor gjeldsvekst.

nye tider i nord
Nye tider i nord
 • Siste del av høykonjunktur som har vart siden 2003
 • Mangel på arbeidskraft
 • Ytterligere vekst i sysselsettingen
 • Stor optimisme med oljeutbygging
 • Mye oppmerksomhet på miljø som påvirker alle

GENERELLE UTVIKLINGSTREKK

historisk vekst
Historisk vekst
 • Kapasitetsbegrensninger og høy etterspørsel i de fleste næringer
 • Arbeidsinnvandring har bidratt til å forlenge høykonjunkturen
 • Bygg og anlegg mangler flest folk
 • Sterk krone er en utfordring for nordnorsk eksportindustri

NORDNORSK ØKONOMI

kt sentralisering
Økt sentralisering
 • Stor flyttestrøm ut av landsdelen - 3.400 i 2006
 • Mer sentralisering innad i landsdelen
 • Økt mangel på arbeidskraft
 • Arbeidsinnvandring har dempet utfordringen med rekruttering

ARBEIDSMARKED

arbeidsmarkedet koker
Arbeidsmarkedet koker
 • Arbeidsmarkedet i Nord-Norge er strammere enn landet for øvrig
 • Mangler 7.900 personer (NAV)
 • 3.600 utenlandske lønnstakere på korttidsopphold i landsdelen i 2006

ARBEIDSMARKED

Kilde: NAV, november 2007

mulighetenes marked
Mulighetenes marked
 • Miljø skaper markeder
 • Stor etterspørsel etter miljøteknologi
 • Estimert verdensmarked på 4.000 mrd kr årlig
 • Stort potensial – men krever vilje og evne til samarbeid
 • Miljøsertifisering skaper fortrinn

MILJØ

nye rammebetingelser
Nye rammebetingelser

CO2-krav medfører:

  • Økte drivstoffavgifter som påvirker transport
  • Høyere strømpriser
  • Økte kostnader for forbrukerne
 • CO2-krav i petroleumssektoren
 • Økt produksjon av fornybar energi krever bedre nettkapasitet

MILJØ

utvikling av rente og kronekurs
Utvikling av rente og kronekurs

Sterk krone gjør eksportproduktene dyrere

EKSPORTNÆRINGER

Høy rente og høyere rente enn våre handelspartnere gir sterk kronekurs

Sterk kronekurs ga de norske eksportnæringene store problemer i 2002-03

industrien mister kraft
Industrien mister kraft
 • Gode tider med stor internasjonal etterspørsel
 • Norsk industri står for verdens reneste produksjonsprosesser

Utfordringer

 • Konkurranseevnen er svekket med sterk kronekurs
 • Dyrere kraft med CO2-kvoter

INDUSTRI

tilbake til naturen
Tilbake til naturen
 • Produksjonsmål på 15 % i 2015 for økologisk mat
 • Store avstander i Nord-Norge er en utfordring
 • Markedet for økologiske produkter er i vekst:
  • Ett av to anlegg for økologisk laks ligger i Nord-Norge
  • Tine produserer økologisk lettmelk i Sandnessjøen

PRIMÆRNÆRINGENE

bolig til salgs
Bolig til salgs
 • Kraftig prisvekst på boliger
 • Mange boliger til salgs
 • Overskudd av leiligheter
 • Kreative låneordninger

BYGG OG ANLEGG

fornybar energi
Fornybar energi
 • 70 % av landets potensial for vindkraft finnes i Finnmark
 • Begrenset nettkapasitet hemmer utbygging av fornybar energi
 • Vanskelig å få kraftutbyggere og andre interessenter til å spille på lag

ENERGI

kortreist varme
Kortreist varme
 • 35 avfallsselskaper i Nord-Norge – positivt driftsresultat
 • Sysselsetter 650 personer
 • Avfall sendes ut av landsdelen for gjenvinning og resirkulering
 • Forbrenningsanlegg er kilde til fjernvarme
 • Avfall som råstoff til fjernvarme er dårlig utnyttet

AVFALL SOM ENERGI

g y p landet
Gøy på landet

Reiselivet endrer karakter:

 • Hotell og restaurant reduserer sysselsettingen
 • Aktiviteter, opplevelser og kultur øker sysselsettingen
 • Opplevelsesbaserte virksomheter øker sterkest i distriktene
 • 41 kommuner redusert sysselsetting
 • 33 kommuner økt sysselsetting
 • 14 kommuner uendret

REISELIV

Reiseliv som distriktsnæring i fremtiden savner realitet:

m lselv fjellandsby
Målselv Fjellandsby
 • 300 hyttetomter solgt
 • 200 mill kr investert i heisanlegg, infrastruktur og opplevelsessenter
 • 75 % av oppdragene har gått til regionalt næringsliv

REISELIV

mest verdiskapende n ring
Mest verdiskapende næring
 • Sysselsettingen i privat tjenesteyting økte med 2,2 % mot 4,2 % på landsbasis
 • Ingen økning innenfor forskning og utvikling i Nord-Norge
 • Sysselsetting innenfor KIFT steg med 4,5 % mot 8 % på landsbasis
 • Utdanningsinstitusjoner i landsdelen klarer ikke generere arbeidsplasser

PRIVAT TJENESTEYTING

st rste arbeidsgiver
Største arbeidsgiver
 • Offentlig sektor står for 42 % av sysselsettingen i landsdelen
 • Sysselsettingsveksten er lavere i Nord-Norge enn i landet som helhet
 • Helse og omsorg øker mest
 • Sysselsettingsveksten bidrar til å holde lønnsnivået oppe

OFFENTLIG SEKTOR

toppen er passert
Toppen er passert…
 • Netto utflytting av kompetanse
 • Vanskeligere å importere arbeidskraft
 • Svakere vekst i privat tjenesteyting
 • Avstandskostnadene blir større

 Forventer redusert vekst

UTFORDRINGER

men stor optimisme i nord
…men stor optimisme i nord
 • Norges neste oljeprovins er i Nord-Norge
 • OL 2018
 • Oppbygging av infrastruktur er nødvendig
 • Korreksjon av boligpriser var ventet, men ingen boble
 • Kompetansearbeidsplasser er viktigste driver for økonomisk utvikling, derfor må vi skape mer med bakgrunn i våre utdanningsinstitusjoner
 • Offentlig sektor vil bidra til fortsatt høy sysselsetting og lønnsvekst
 • Privat forbruk vil fortsatt være driveren i nordnorsk økonomi

OPPSUMMERING