Download
mans stais aicin jums mans pal gs n kotnes izv l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mans īstais aicinājums- mans palīgs nākotnes izvēlē PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mans īstais aicinājums- mans palīgs nākotnes izvēlē

Mans īstais aicinājums- mans palīgs nākotnes izvēlē

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Mans īstais aicinājums- mans palīgs nākotnes izvēlē

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mans īstais aicinājums- mans palīgs nākotnes izvēlē Vienkāršasistēma, kā nodrošināt panākumus Brajena Meina programma Lektore – Dace Briede-Zālīte

  2. PROGRAMMA • Seminārs tiek balstīts uz mērķtiecīgas domāšanas («Goal Mapping») programmu, ko izstrādājis angļu pozitīvās domāšanas treneris, daudzu grāmatu autors, psiholoģijas autodidakts un starptautiski atzīts lektors – Brajens Meins (Brian Mayne) • Programma ir universāla un visaptveroša metode, kā sasniegt iecerēto un iet uz mērķi, kas noder gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. • Šis konkrētais seminārs dos ierosmi apdomāt, kas ir mans aicinājums, un dos izpratni, kā pozitīvas domas ietekmē mūsu dzīvi. Iegūtās zināšanas būs noderīgas prasmes visai dzīvei, kā, domājot pozitīvi, var dzīvē sasniegt vairāk.

  3. PROGRAMMAS VIRSUZDEVUMS • Programmas virsuzdevums ir padarīt cilvēkus stiprākus, prasmīgākus un motivētākus, kā sasniegt iecerēto. • Programmas filozofija ir balstīta uz zinātniskiem pētījumiem, kas apstiprina faktu, ka mēs visi no dabas esam orientēti sasniegt mērķus un plānot tos. Jebkas, ko cilvēce līdz šim ir sasniegusi, ir sācies reiz ar ideju un nospraustu mērķi kāda prātā. • Iemācīties, kāuzlabot šo no dabas doto prasmi, un iet uz iecerēto prasmīgāk, - ir visai dzīvei noderīgs instruments.

  4. SEMINĀRĀ UZZINĀSIM • Kā darbojas cilvēka prāts? • Kāpēc ir svarīgi izprast, kas ir mans patiesais aicinājums? • Kā plānot savu dzīvi un ietekmēt nākotnes notikumus? • Paskatīsimies, kā , mainot uzskatus par sen zināmām lietām, mainās mūsu uztvere un pašapziņa; • Mācīsimies zīmēt savu mērķu karti; • Paskatīsimies, kā jauniegūtās zināšanas var pielietot jaunieši un pedagogi.

  5. PIEDĀVĀTĀS TĒMAS • Jauniešiem : « Kā izprast savu aicinājumu un plānot nākotnes izvēli?» Semināra ilgums 2 x 45 min. • Pedagogiem: « Kā veiksmīgāk uzlabot savas dzīves jomas un , zinot jaunos instrumentus, atbalstīt savus audzēkņus nākotnes izvēlē» Semināra ilgums 2 stundas. • Seminārā plāntots izmanot projektoru un prezentāciju. • Dalībniekiem noderēs – krāsainie zīmuļi vai flomāsteri.

  6. Mērķu kartes piemērs