„Es+pozitivus” pusfināls - PowerPoint PPT Presentation

denver
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Es+pozitivus” pusfināls PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Es+pozitivus” pusfināls

play fullscreen
1 / 62
Download Presentation
Presentation Description
147 Views
Download Presentation

„Es+pozitivus” pusfināls

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Es+pozitivus” pusfināls Izvēlies kategoriju un punktu skaitu. Tev tiks piedāvāts noteikuma sākums. Pēc 15 sek. Tev jāpasaka noteikuma turpinājums. Ja atbilde pareiza, tu saņem izvēlēto punktu skaitu. 3 rezultatīvākie dalībnieki dodas uz finālu.

 2. Klasē Gaitenī Garderobē Ēdamzālē Sporta zālē Ekskursijā/ pārgājienā 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50

 3. Es runāju tad, ....

 4. kad man dod vārdu.

 5. Es sekoju līdz, ...


 6. ko saka skolotāja/-s

 7. Es vienmēr paņemu līdzi...

 8. visu stundai nepieciešamo

 9. Mobilo telefonu un citas tehniskās .....

 10. ierīces es stundas laikā turu izslēgtas

 11. Ja nepieciešams iziet ...

 12. no klases, es daru to zināmu skolotājam.

 13. Es pārvietojos ...

 14. mierīgi

 15. Logus atver ...

 16. pieaugušie

 17. Es izturos ar cieņu ...

 18. pret sevi un citiem

 19. Es eju pa trepēm lēnām, ...

 20. ievērojot norādītos virzienus

 21. Es paceļu un ...

 22. izmetu atkritumus atkritumu tvertnēs

 23. Es virsdrēbes atstāju ...

 24. garderobē

 25. Es vērtīgās mantas ...

 26. nēsāju līdzi

 27. Es ņemu un lietoju ...

 28. tikai savas mantas

 29. Es uzturu ...

 30. garderobē kārtību un tīrību

 31. Es aizejot aizslēdzu ...

 32. durvis un atslēgu nododu dežurantei

 33. Es ievēroju rindas ...

 34. kārtību

 35. Es pirms ēšanas ...

 36. nomazgāju rokas

 37. Pēc ēšanas es .....

 38. pasaku paldies

 39. Pieceļoties es ...

 40. nolieku krēslu pie galda

 41. Pēc ēšanas es savus ...

 42. traukus aiznesu uz tam paredzēto vietu

 43. Es cienu komandas biedrus un ...

 44. pretiniekus

 45. Es izmantoju sporta inventāru tikai .......

 46. ar skolotāja atļauju

 47. Es vienmēr paņemu līdzi visu sporta .......

 48. nodarbībai nepieciešamo

 49. Es piedalos stundā arī tad, ja esmu atbrīvots no ....

 50. sporta aktivitātēm