SUBSTANTIV - PowerPoint PPT Presentation

zasha
substantiv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUBSTANTIV PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
SUBSTANTIV
551 Views
Download Presentation

SUBSTANTIV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SUBSTANTIV

 2. SUBSTANTIV EGENNAVN FELLESNAVN NAVN PÅ MENNESKER, LAND, STEDER, BYER, ELVER Skrives med stor forbokstav ORD MED EN, EI ELLER ET FORAN KAN BØYES I ENTALL, FLERTALL, BESTEMT OG UBESTEMT FORM Fellesnavn er navn på mange av samme slag. Skrives med små bokstaver

 3. Noen substantiver forteller hvilket land en person kommer fra, for eksempel svenske, nordmann, spanjol. Disse substantivene skal ha liten forbokstav. Liten forbokstav skal du også bruke i navn på dager, måneder og høytider. Eksempler: mandag, påske, jul, januar, juli

 4. Substantiv EGENNAVN FELLESNAVN Lise, Sarah, Abir, Nils, Hans, Mohamed Nilsen, Hansen, Pedersen Norge, Eritrea, Sudan, Somalia, Afghanistan, Libya Oslo, Paris, London, Kabul, Asmara, Kongsberg Lågen, Glomma Tunhovdfjorden, Mjøsa hus, vindu, bord, tak, gulv, ark, viskelær, penal gardin, vegg, stol, pult, blyant, linjal, dør, tavle, lampe, saks, bok

 5. 3 forskjellige kjønn: hankjønn hunkjønn intetkjønn

 6. Bøying av substantiv

 7. Hun har en gutt. Gutten bor på Kongsberg. Hun liker å erte gutter. Hun kjenner alle guttene på Norefjord.

 8. Jeg har ei jente. Jenta mi heter Nina. Mange jenter har langt hår. Jentene på Rødberg er pene.

 9. Vi eier et hus. Huset vårt er rødt. I gata vår er det mange hus. I husene bor det familier.

 10. Ord som bare brukes i entall abstrakter dåp, dåpshandlinger beundring humør mørke søvn tillit trøst varme tørst ærlighet dåp død gjeld fred hevn nytte nød sult

 11. Ord som bare brukes i entall stofford dobbeltrolle kjøtt gress mel tjære olje koks ull vin tobakk Jeg så tre bjørner Det var mye bjørn i disse traktene. hvalross laks orm rein ulv sel torsk ørret kvist løk stein

 12. Ord som bare brukes i flertall Latinsk flertall på a Latinsk flertall på i faktum – flere fakta plenum – flere plena medium – flere media visum – flere visa En stimulus – flere stimuli

 13. Ord som bare brukes i flertall Lånord fra engelsk: Caps-ord chips cornflakes koks snacks binders kjeks pins tips triks tanks scones øreklips kaps

 14. Spesiell bøyning, ord på –ium, -ie et akvarium –akvariet-flere akvarier- alle akvariene Et massemedium-massemediet-flere massemedier-alle massemediene Disse hankjønnsordene bøyes som ordene ovenfor: Bakterie-bakterien-bakterier-bakteriene (m) Glorie Orgie Premie Serie Studie

 15. Dobbelt bestemmelse Er spesielt for norsk og svensk språk Substantivet bestemmes både av den etterhengte artikkelen og av et utpekende ledd.

 16. Dobbelt bestemmelse Den pene dama, heter Hannah. Jeg vil lese den boka. Han kjøpte det huset. Dette programmet ble laget i fjor. Det er hattenmin. De bøkene der er interessante. Denne pennen er blå Disse pennene er blå.

 17. Dobbel bestemmelse Når substantivet har konkret individuell betydning: Den hvite mannnen(en bestemt mann, han som i formiddag fikk en malerpøs over seg) Den ukjente soldaten (en bestemt person) Den norske sjømannen (han som var innom butikken i går)

 18. Latinske substantiver Latin hadde ikke noen bestemt artikkel, så disse ordene brukes sjelden eller ikke med artikkel på norsk: maksimum publikum unikum basis ekvator praksis pluss minus

 19. Yrke, klasse, stilling, nasjonalitet, religionstilhørighet Et substantiv som betegner yrke, stand, klasse, stilling, nasjonalitet, religionstilhørighet o.l., altså en (mer eller mindre) bestående egenskap, opptrer uten artikkel i vendinger som disse: Hun er lege. Abel ble sauegjeter. Han er sosialdemokrat og katolikk. De valgte ham til konge.

 20. Ikke alltid bestemt artikkel ved substantiv som ender på –on: Han gikk til stasjonen. Hun snakker i telefonen.

 21. Karakteristikk med ubestemt artikkel Når det predikativet karakteriserer en person på en eller annen måte, dvs tillegger ham en eller annen egenskap, da har vi derimot ubestemt artikkel: Han er en tyv. Han er en idiot. Han er et geni. Han er et svin. Ha er en drittsekk.

 22. Faste vendinger med enkelt bestemmelse Den første kjærlighet Den siste hvile Den siste olje Det frie ord Det annet kjønn Det glade budskap Det første bud Det gode selskap Det glade vanvidd De brede lag De evige jaktmarker Den evige fred Den siste mohikaner De skrå bredder Det norsk flagg Den franske revolusjon

 23. Enkelt bestemmelse Det hvite hus Den røde plass Den største uro De lekreste retter Han så ut som den verste fant Dette kan det ikke være den minste tvil om. Den hvite mann Den evige sne Den ukjente soldat Det franske kjøkken

 24. …med den forklaring at han hadde vært syk. Hun satte seg det mål å ta eksamen. …de forholdsregler som vi må ta. …den vei han måtte vandre

 25. GENITIV 1 Genitiv kan du lage ved å legge til -s til et substantiv. Både egennavn og fellesnavn kan få eieform. elevens bok lærerens stemme Sverres hoppetau skipets kaptein

 26. GENITIV 2 Genitiv kan du lage ved hjelp av preposisjoner. Boka til eleven, stemmen til læreren, hoppetauet til Sverre, kapteinen på skipet

 27. Genitiv 3 Noen substantiver ender på -x og -s. Disse kan få genitiv med apostrof. Sveits' landsbyer, Marx' teorier

 28. GENITIV 4 Vi bruker genitiv i tidsuttrykk foran et annet substantiv. ti minutterspause to ukersferie fem års avspasering

 29. GENITIV 5 Vi har en del faste uttrykk med genitiv etter til. Vi gikk til fots. Gjestene satte seg til bords. Vi dro til fjells.

 30. GENITIV 6 I flere tilfeller kan det være lurt å unngå genitiv på -s. bygdas folk – bygdefolket luftas fuktighet – luftfuktigheten

 31. Konkrete og abstrakte substantiv Substantiv vi kan se, høre eller ta på, kaller vi konkrete substantiver. Abstrakte substantiver kan vi ikke se, høre eller ta på. KONKRETE: mann, klode, hund, gutt, hyl ABSTRAKTE: Kjærlighet, tanke, følelser, tid

 32. OPPGAVER http://www.norsknettskole.no/ressurssidene/view.cgi?&link_id=0.6262.6271&spraak=bm http://ndla.no/nb/node/20356?fag=27&meny=608

 33. KILDER www.norsknettskole.no