Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8

Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 2. Mededelingen kerkenraad Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. M.K. Drost uit Bunschoten- West. Met belijdenisattestatie vertrokken naar de Geref. kerk te Leiden br Cor van de Velden. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

 3. Mededelingen kerkenraad Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. M.K. Drost uit Bunschoten- West. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

 4. 1 & 8 december 19:30 gelegenheidskoor Agenda 1 december LEF gezamenlijk

 5. Deze week zijn jarig: 2 december: Rheanne Bruijn zr Suus van Harten-Roos zr Ditta Kramer-Leeffers zr AngelaSiesling-van den Berg 3 december: KarineKoelewijn Robbert van de Riet br André Verschelling 5 december: Mirjam Oosterhuis 6 december: Lotte van Harten zr Marike Lukkien-Hoetmer br Samuel van der Tempel

 6. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 7. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 8. 175 C

 9. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best ● Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 10. Gezang 165, NG 85 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon,prijst de Geest, die in ons woont.Prijst de Koning der heerlijkheid,prijst Hem tot in eeuwigheid.

 11. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 12. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: ● Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 13. Opwekking 753 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, in Uw tegenwoordigheid; kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, met al mijn tranen en mijn strijd. Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

 14. Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; een symfonie voor U mag zijn.

 15. Opwekking 753 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, omgeven door Uw majesteit; leg ik alles, Heer, in Uw handen neer, in zwakheid en gebrokenheid. Geef ik wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

 16. Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; een symfonie voor U mag zijn.

 17. Opwekking 753 Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart.

 18. Opwekking 753 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn;

 19. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 20. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: ● Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 21. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 ● Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 22. Opwekking 747 Wij geloven, in een keerpunt in de tijd, als Jezus komt in heerlijkheid; een dag van diep ontzag en spijt. Wij geloven, In de victorie van het kruis, in een altijddurend thuis; de dood voorbij, het leven tegemoet!

 23. Opwekking 747 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

 24. Opwekking 747 Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

 25. Opwekking 747 Wij geloven, In een kerk God toegewijd, door Jezus Christus vrijgepleit; een kerk die leeft en Hem belijdt. Wij geloven, In de victorie van Gods rijk, overwinning in de strijd; de nacht voorbij, met haast hem tegemoet!

 26. Opwekking 747 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

 27. Opwekking 747 Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

 28. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 29. Wie van de drie?

 30. Wat doet een ouderling?

 31. Wat is nou speciaal aan een ouderling?

 32. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: ● Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 33. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 ● Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 34. Gezang 64, NG37: 1 - 4 1 Vrede zij u, vrede zij u,gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 2 Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

 35. Gezang 64, NG37: 1 - 4 3 Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvang mijn Geest,Heilige Geest.Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 4 Vrede zij u, vrede zij u,gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

 36. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: ● Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 37. Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaanZegen mij op de plek waar ik zal staanzegen mij in alles, wat U van mij verlangtO God zegen mij alle dagen lang!

 38. Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegenga mij niet voorbijRegen op mij met uw Geest HeerJezus komt tot mijals de Bron van levendie ontspringt diep in mijBreng een stroom van zegenWaarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

 39. Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor levenZegen ons waar we hoop en liefde gevenZegen om de ander tot zegen te zijn!O God zegen ons tot in eeuwigheid

 40. Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegenhier in de woestijnWachtend op uw milde regenOm zelf een bron te zijnMet een hart vol vredezijn wij zegenend nabijvan uw liefde delendwaarin wij zelf tot bron van zegen zijn

 41. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 42. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 43. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: ● Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 44. Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

 45. Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer.

 46. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: ● Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 47. 182 D

 48. Liturgie ds. K. HarmannijEindhoven- Best Gezang 165: Opwekking 753: Handelingen 6: 1 - 10 Opwekking 747: Handelingen 6: 8 Gezang 64: Opwekking 710: Opwekking 640: Gezang 182D: Amen Collecte: de diaconie

 49. Zaterdag 14 december19.30-20.30 uur Luuk Meeuwis, saxofoon Dimphy Noorman, dwarsfluit Chris van de Kuilen, piano Franse klassieke muziek door jonge talenten uit Best Programma op www.lidwinaconcerten.nl

 50. Hé, spaar je mee? Voor DCE! .