troponin t
Download
Skip this Video
Download Presentation
Troponin T

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Troponin T - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Troponin T. 10 febr úar 2010 Martina Vigdís Nardini. Troponin eru pr ótein Þrjár mismunandi einingar , I, C & T. Koma við sögu í samdrætti þverráka vöðva & hjartavöðva Troponin er ekki að finna í sléttum vöðvum. Vöðvasamdr áttur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Troponin T' - zareh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
troponin t

Troponin T

10 febrúar 2010

Martina VigdísNardini

slide2
Troponineruprótein
 • Þrjármismunandieiningar, I, C & T.
 • Komaviðsöguísamdrættiþverrákavöðva & hjartavöðva
 • Troponinerekkiaðfinnaísléttumvöðvum
v vasamdr ttur
Vöðvasamdráttur
 • Innanvöðvafrumaerus.k. myofibrillureðavöðvaþræðirseminnihalda myosin ogaktínþræði
slide5
Í hvíldliggurpróteiniðtropomyosinyfirákveðnumbindisetumáaktíni
 • Tropomyosinliggur fast íþessaristöðufyrirtilstuðlantroponincomplexins
slide6
Bindisetinsemtropomyosinhylurerufyrirákveðna myosin hausasembíðaspenntireftirþvíaðgetatengst
slide8
Meðtaugaboði um samdráttberst calcium tilumfrymisins. Calcium binstviðTnCogaflæsirþettafyrristöðucomplexinsogTnTlosnarfráaktínþræðinum
 • Tropomyosinafhjúparþannigbindisætinsemundireruáaktíninuogmyosinhausargetanútengstvið.
slide10
Viðtengingunabreytistlögunmyosinsinslíktog myosin hausinnreygihöfuðiðafturogaktínþráðurinndregsttil
 • Þ.e. samdrátturverðurívöðvanum
cardiac troponin
Cardiac Troponin
 • Troponin T & I eruásértækuformiíhjartavöðvanum
 • HægteraðgreinaámilliþessTnTogTnIsemkemurfráhjartavöðvanumvsþaðsemkemurfráþverrákavöðvumlíkamans
 • Troponin C erekkinotaðíklíníktilaðgreiningarþarsemenginnmunureráþvímillihjartavöðvaogannarravöðva
myocardial infarct
Myocardial infarct
 • Viðdauðahjartavöðvafrumalekurinnihaldþeirraútogverðurmælanlegtíblóði
 • MælingáTroponini T ergagnlegust 12 klsteftirupphafeinkenna, s.shjartverk.
  • Næmierþá 100%.
 • Greiningin myocardial infarct geturveriðútilokuðséTnT <0,1μg/l
 • TnTgeturhaldisthækkaðeftir MI í 2 vikur
orsakir h kka s cardiac troponins
Orsakirhækkaðs cardiac troponins
 • Hjartabilun
 • Myocarditis
 • Kransæðalokun
 • Kransæðaspasmar (Prinzmetal angina)
 • Stroke og SAH
 • Trauma, d. skurðaðgerðoghverskyns cardiac contusion, pacemaker, biopsia, defibrillation
 • Tachycardia
 • Tachy- ogbradyarrithmiur
 • HCM
 • Vinstri ventricular hypertrophia
 • Aorta dissection ogaortulokusjúdkómar
 • Respiratory Syncytial virus
a rar orsakir
Aðrarorsakir
 • Öndunarbilun
 • Emboliapulmonalis
 • Sepsis
 • Hypovolemia
 • Nýrnabilun
 • Toxíns.s. snákaeitur, 5flurouracil, adriamycin
 • Amfetamínogkókaín (tachycardia)
 • Bruni >25% afyfirborði
 • Bólgusjúdkómars.s
  • Kawasaki
  • myocardit,
  • pericardit,
  • endocardit
 • Infiltrativirsjúkdómars.s.
  • amyloidosis
  • Sarcoidosis
  • Hemochromatosis
  • sclerodera
au velt a muna og annig skilja flestar st ur tnt h kkunar
AuðveltaðmunaogþannigskiljaflestarástæðurTnThækkunar
 • Aukinsúrefnisþörf en minnkaðsúrefnisframboðveldurischemiuogtroponinlekurútúrdeyjandimyocytum
 • Meðauknugegndræpifrumuhimnakomastsmærritroponin fragment útí system blóðrásina, þanniggeturtroponinveriðhækkaðþóaðnecrosaímyocytumhafiekkiáttsérstað
falskt j kv tt tnt e a tni
FalsktjákvættTnTeðaTnI
 • Heterophilic antibodies = mótefnisemkrossreagera, t.d. RF
  • Rannsóknsemsegiraðtilséákv antibody blocking agent semfylgir immune-assay mæli kit-inusem nota skalíslíkumvafatilfellum.
  • Virðistekkivirka!
 • Rheumatoid Factor
  • Rheumatoid factor blocking agent gefinn
 • Fibrin kekkjuneðahækkunáfibrini
  • Nota hepariniseruðglös
  • Spinnaniðurískilvindunnioftar en ella
 • Rannsakandinnóhæfureðaprófiðskemmt
heimildir
Heimildir
 • Clinical biochemistry e. Alan Gawogfélaga
 • Uptodate.com/online/content/topic.do?topicKey=chd/1260&view=print ( Elevated cardiac roponin concentration in the absence of an acute coronary syndrome)
 • Cardiac troponin T levels and myocardial involvement in children with severe respiratory syncytial virus lung disease eM.Eisenhut et al. Júlí 2004
 • http://chestjournal.chestpubs.org/content/125/5/1877.full#sec-7.
 • http://www.thailabonline.com/diseasegeneral/troponin1.gif
 • http://media-2.web.britannica.com/eb-media/35/2835-004-889E54BA.gif
 • http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/neuro/sciam.muscle.1.jpg
 • http://www.journalclub.org/vol2/a58.html
 • http://webanatomy.net/anatomy/myosin.jpg
 • http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/picrender.fcgi%3Fbook%3Dcooper%26part%3DA1790%26blobname%3Dch11f25.jpg&imgrefurl=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi%3Fbook%3Dcooper%26part%3DA1790&usg=__ngHyTkmmRD7Ugzdi7M5VJqm-4M0=&h=457&w=458&sz=75&hl=en&start=42&um=1&itbs=1&tbnid=b11OFWFJlZLUkM:&tbnh=128&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dtroponin%2Bt%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1