standardin uudistaminen aloitettu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
– standardin uudistaminen aloitettu PowerPoint Presentation
Download Presentation
– standardin uudistaminen aloitettu

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

– standardin uudistaminen aloitettu - PowerPoint PPT Presentation

zanta
171 Views
Download Presentation

– standardin uudistaminen aloitettu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. – standardin uudistaminenaloitettu ISO 14001 Sari Sahlberg, SFS 11.10.2012

  2. ISO 14001 -standardin kehitys • ISO 14001:1996 • Plan-Do-Check-Act (PDCA) -periaate • ISO 14001:2004 • ”tarkennukset” • ISO 14001:201X • ISOn hallintajärjestelmästandardien (laatu, ympäristö jne.) yhteinen rakenne, terminologia ja yhteiset tekstit • ”Futurechallenges for EMS” -teemat, joita mm.: • johdon vastuun korostaminen; linkitys strategiaan • ympäristöasiat osana kestävää kehitystä; yhteys standardiin ISO 26000 • elinkaariajattelu ja arvoketjunäkökulma • ympäristösuorituskyvyn parantaminen; indikaattorit • sidosryhmien kuuleminen; ulkoinen viestintä

  3. ISO 14001:n uudistamisprosessi • Uudistaminen aloitettu alkuvuonna 2012 • Standardin laadinta etenee projektina vaiheittain • pidetty jo kolme ISOn työryhmäkokousta • ensimmäinen äänestysvaihe keväällä 2013 • standardin valmistumistavoite alkuvuosi 2015 • Linkitys opastavan standardin ISO 14004 uudistamiseen • Suomalaisten osallistumista koordinoi SFS:n tekninen komitea TK 113 Ympäristöasioiden hallinta

  4. Kiitos! Lisätietoja: www.sfs.fi/iso14000 www.iso.org > ISO 14000 Environmental management