Podstawy jazdy zimą - PowerPoint PPT Presentation

podstawy jazdy zim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawy jazdy zimą PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawy jazdy zimą

play fullscreen
1 / 8
Podstawy jazdy zimą
18 Views
Download Presentation
Download Presentation

Podstawy jazdy zimą

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Podstawyjazdyzimą

  2. Podstawyjazdyzimą • Wieluludzi, którzydobrzejeżdżąpodczasletnichmiesięcy, możemiećpoważneproblemy z nadejściemzimy. Oto niektóre z kluczowychaspektów, którenależywziąć pod uwagę, gdyzaczynasięsezonzimowy.

  3. Podstawyjazdyzimą • Dokonajwłaściwegowyboruopon. • W zależności od warunkówzimowych, którenapotkasz, musiszdokonaćwyboruopon. W przypadkujazdyzimązawszepreferowanesąoponyzimowe. Maszwybór z kolcamilub bez kolców. Mająpewneróżnice, ale ostateczniewybóropon bez kolcówioponzimowych z kolcamizależy od twoichpreferencji. • Przyspieszajizwalniajpowoli. Naciśnięciepedaługazupowoli, aby przyspieszyć, jest właściwymsposobemnaodzyskanieprzyczepnościiodpieranieskidów. Poświęćczasnastopniowezwalnianiereflektoraipamiętaj, żeodległośćhamulca jest większa.

  4. Podstawyjazdyzimą • Jedźpowoli.Wszystkozajmujewięcejczasunapokrytychśniegiemdrogach. Szybkieprzejściamiędzy, zatrzymywanie, skręcanie, przyspieszanie, potrzebujączasu, więcniespieszsię. Dajsobieczasnamanewrowanieijedźpowoli. • Zachowajdystans.Normalnaregułabezpiecznejodległości do samochoduprzed 3 do 4 sekundmusizostaćprzedłużona do 8 do 10 sekund. Ten zwiększonymarginesbezpieczeństwazapewniwystarczającąodległość, potrzebną do zatrzymaniasamochodu w warunkachzimowych.

  5. Podstawyjazdyzimą • Poznajswojehamulce. Niezależnie od tego, czymaszhamulceantypoślizgowe, czyteżnie, najlepszymsposobemnazatrzymanie jest hamowanieprogowe, w którymupewniaszsię, żehamulcesięnieblokują, a więctylkotyle, by nieblokowałysię. • Zarządzaniewzgórzami w górę I w dół.Postarajsięuzyskaćmałąbezwładnośćzanimzaatakujeszwzgórzeipozwól, aby ten ruchCię tam przenosił, jeśli to możliwe, w przeciwnymraziewywierajwystarczającąpresjęnapedałgazu, upewniającsię, żenietraciszprzyczepności. Unikajzatrzymywaniasię, jeśli to możliwe, ponieważ od zatrzymaniapróbywznoszenia jest wyzwaniemibędzieszmusiałpowoliuzyskaćprzyczepnośćipowoliprzyspieszaćstamtąd. Zjeżdżając z góryspróbujużyćprzekładni, aby zwolnićpojazd, jeślimaszręcznąskrzyniębiegów.

  6. Podstawyjazdyzimą • Ćwiczswojązimowąjazdę. Umiejętnościsąnabywaneprzezpraktykę, więcspróbujprzećwiczyćjazdęzimą, pokonywaniezakrętów, hamowanienalodzieiśniegu, aby upewnićsię, żejesteśgotowynazimowewarunkijazdy.

  7. Podstawyjazdyzimą • Więcejinformacjinatematoponzimowychmożnaznaleźćnastronie: https://www.nokiantyres.pl/

  8. Podstawyjazdyzimą