Opony Na Każdą Pogodę A Opony Zimowe - PowerPoint PPT Presentation

opony na ka d pogod a opony zimowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opony Na Każdą Pogodę A Opony Zimowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opony Na Każdą Pogodę A Opony Zimowe

play fullscreen
1 / 8
Opony Na Każdą Pogodę A Opony Zimowe
12 Views
Download Presentation
Download Presentation

Opony Na Każdą Pogodę A Opony Zimowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opony Na KażdąPogodę A OponyZimowe

  2. Opony Na KażdąPogodę A OponyZimowe • Marka, wzórbieżnikaitechnologiarozwojupokazująpostępyoponzimowychicałorocznych. Wybórjednegozależy od wieluczynników, takichjak; potrzeby, warunkiiklimat.

  3. Opony Na KażdąPogodę A OponyZimowe • Oponynakażdąpogodę • Terminynakażdąpogodęiprzezcałysezonsątakie same, jednakniesą. Mimożenazwysąprawietakie same, opony w każdychwarunkachpogodowychmogąlepiejradzićsobie w warunkachzimowych. Mająbieżniki, któresąblokowniejsze, jakoponyzimowe. Są w zasadziehybrydąmiędzyoponycałoroczneizimowymiimogązadbać o łagodniejszewarunkizimowe.

  4. Opony Na KażdąPogodę A OponyZimowe • Zimoweopony • Jaksamanazwawskazuje, oponyzimowesązaprojektowanespecjalnie z jednegopowoduinajedensezon. Maszdwarodzajeoponzimowych. Kolczastyi bez kolców. Kolcemuszązapewniaćnajlepsząprzyczepnośćnaśnieguilodzie. Oponytesązaprojektowane w takisposób, żemałemetalowekołkiwystają z bieżnika, dziękiczemukołochwytaśniegilód, mającpełnąkontrolęnadnim. Opony bez kolcówsą bez kołkówiużywająbieżnika, aby zapewnićodpowiedniąprzyczepność.

  5. Opony Na KażdąPogodę A OponyZimowe • Oponyzimowe a oponycałoroczne • Opcjamiędzyoponyzimowe a oponamicałorocznymizależy od miejscazamieszkaniaiwarunków, w którychjedziesz. Czasamiwybór jest łatwy, a czasamitrudniejszy. • Jeśliniewidziszżadnychwarunkówzimowych, lubsą one dośćłagodne, wtedyoponycałorocznesąprawdopodobniedrogą do zrobienia. Pozwoli Ci to zaoszczędzićkłopotów z wymianąoponibędzieszgotowynakażdąpogodę, z którąbędzieszmusiałsięzmierzyć, co możebyćcałkiemuspokajające, jeślibędzieszpotrzebowałsamochodukażdegodnia.

  6. Opony Na KażdąPogodę A OponyZimowe • Jeślijednakczaszimowy z mroźnymidrogami jest ciągletrudny, to wybóroponzimowych jest drogą do zrobienia. Montującoponyzimowenazimę, upewnijsię, żezmieniszpełnyzestaw. Tylkozmianaprzednichoponzwiększaszansę, żetylneoponybędąsięślizgać. Podobnie, zakładanieoponzimowychnatylnekołapowinnospowodowaćutratęprzyczepnościprzednichoponiuniemożliwićkierowaniepojazdem. Po zakończeniusezonuzimowegomożnaprzełączyćsięnaoponycałoroczneluboponyletnie. Jeślibędzieszmiałciepłyletnisezon, będzieszmiałlepsząwydajnośćdziękiletnimoponom.

  7. Opony Na KażdąPogodę A OponyZimowe • Aby uzyskaćwięcejinformacjinatematoponnazimę, odwiedź: www.nokiantyres.pl

  8. Opony Na KażdąPogodę A OponyZimowe