wijziging organisatiestructuur afdeling voetbal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wijziging organisatiestructuur afdeling Voetbal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wijziging organisatiestructuur afdeling Voetbal

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Wijziging organisatiestructuur afdeling Voetbal - PowerPoint PPT Presentation

zandra
135 Views
Download Presentation

Wijziging organisatiestructuur afdeling Voetbal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WijzigingorganisatiestructuurafdelingVoetbal Op 20 september is er een samenstelling van mensen uit de Voetbal- en Jeugdcommissie een gesprek aangegaan met het Hoofdbestuur. Tijdens dit gesprek is er uitgebreid gesproken over de wens namens de VC/JC, om overgang naar Zaterdagvoetbal weer bespreekbaar te maken, met daarbij gecombineerd, de voorgestelde wijziging van de Organisatiestructuur Voetbalafdeling MSV & AV Flakkee.

  2. Waaromwijzigen? • Het vele vrijwilligerswerk telkens door dezelfde mensen moet worden gedragen. • Opzet van de vele (sub)commissies mogelijk veel effectiever kan. • Overzichtelijker/transparanter. • Onder de Voetbalcommissie (VC) komen nu 2-tal subcommissies, de Organisatorische commissie (OC) en de Technische commissie (TC). • Techniek (voetbal) en de zaken eromheen (organisatie) worden gescheiden.

  3. Implementatie • Implementatie van de nieuwe organisatiestructuur, is in principe van toepassing, wanneer het selectieteam de overgang heeft gemaakt naar Zaterdagvoetbal. • De leden uit de VC zullen mensen moeten benaderen, waarvan de Voetbalcommissie meent dat dit de juiste mensen zijn voor de vacante posities. • Om de mensen de juiste informatie te kunnen geven voor invulling van de nog in te vullen functies, zijn/worden er functieomschrijving gemaakt, van alle functies binnen de Voetbalafdeling. • Mening van VC is echter wel, dat Bestuurder aan moet blijven om samen de toekomst van de vereniging veilig te stellen.