talo ryhm 40 vuotta rts edustajisto ja hallitus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Talo ryhmä 40 vuotta RTS edustajisto ja hallitus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Talo ryhmä 40 vuotta RTS edustajisto ja hallitus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Talo ryhmä 40 vuotta RTS edustajisto ja hallitus - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Talo ryhmä 40 vuotta RTS edustajisto ja hallitus. Juhani Kiiras 26.8.2009 TIEDON SIIRTOON ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ. Talo ryhmän ”historia”. 1967 – Rak-ATK ryhmä kustannuslaskentaan Ruotsalainen nimikkeistömalli 1974 Talo 70 levisi rakennusselostusten mukana (RH)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Talo ryhmä 40 vuotta RTS edustajisto ja hallitus' - zandra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
talo ryhm 40 vuotta rts edustajisto ja hallitus

Talo ryhmä 40 vuottaRTS edustajisto ja hallitus

Juhani Kiiras 26.8.2009

TIEDON SIIRTOON ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ

talo ryhm n historia
Talo ryhmän ”historia”
 • 1967 – Rak-ATK ryhmä kustannuslaskentaan Ruotsalainen nimikkeistömalli
 • 1974 Talo 70 levisi rakennusselostusten mukana (RH)
 • 1982 Talo 80 ei suuria muutoksia, tuli yleiseen käyttöön (on edelleenkin), KLO, MLO ja RSO ohjeet, sivusovelluksia
 • 1993 Talo 90 Rakenteen oleellinen muutos käytössä ja tietokannoissa, muttei yrityksissä (lama)
 • 2006 Talo 2000 Tuotemalli-, asennus- ja hankintanäkemys (tuotetoimitus)
slide3

Talo-nimikkeistön periaatteet

• osapuolet ­siirtävät tietoa toisilleen

• omistamisen, suunnittelun, tuotannon ja ylläpidon näkökulmat

• rakennuksen osien erilaiset elinkaaret

• päänäkökulmana ovat kustannukset

• osanimikkeistö kuvaa hankkeen kustannukset jäännöksettömästi

• osanimikkeistöt ovat riippumattomia ja itsenäisesti lajiteltavia

• ei sido organisaatiota, asiakirjoja eikä toteutusmenettelyjä

• tukee rakentamisen tietotekniikkaa – tuote- ja prosessimallinnusta

• rakennus kuvataan tuoterakenteina (rakennus- ja tekniikkaosina)

• tuotanto kuvataan panosrakenteina (tuotteina, työnä, kalustona)

• ISO 12006-21 yhteensopiva ja sopii kansainväliseen käyttöön

talo 2000 nimikkeist t
Talo 2000 nimikkeistöt
 • Hankenimikkeistö
 • Tuotantonimikkeistö
 • Panosnimikkeistöt
 • Rakennustuotenimikkeistö
 • (Kalustonimikkeistö)
 • Noudattelee ISO 12006-2 standardia
 • Mailmalla vastaava OmniClass(teemme juuri rinnastusta)
 • Nimikkeistön rinnalla Talo 2000 TUOTERAKENNEMENETELMÄ
 • Rakennusselostusohje
 • Määrälaskentaohje
hankenimikkeist rakennus ja hanketeht v t
HankenimikkeistöRakennus ja hanketehtävät

1. Rakennusosat

 • Alueosat
 • Talo-osat

121 Perustukset

122 Alapohjat

123 Runko VSS, Kantavat seinät, Pilarit, Palkit, Välipohjat, Yläpohjat, Runkoportaat

124 Julkisivut Ulkoseinät, Ikkunat, Ulko-ovet, Julkisivuvarusteet

125 Ulkotasot

126 Vesikatot

 • Tilaosat

131 Tilan Jako-osat Väliseinät, Lasiväliseinät, Erityisväliseinät, Kaiteet, Väliovet, Erityisovet, Tilaportaat

132 Tilapinnat

133 Tilavarusteet

134 Muut tilaosat

135 Tilaelementit

2. TEKNIIKKAOSAT Putkiosat, Ilmanvaihto-osat, Sähköosat, Tiedonsiirto-osat, Laiteosat

3. HANKETEHTÄVÄT Hankkeen johtotehtävät, Suunnittelutehtävät, Rakentamisen johtotehtävät, Työmaatehtävät,

HUOM: Rakennusosat liittymärakenteineen

tuotantonimikkeist hankinnat ja ty t
TuotantonimikkeistöHankinnat ja työt
 • Purkaminen ja säilyttäminen
 • Maarakentaminen
 • Aluerakentaminen
 • Betonirakentaminen Betonirunkor., betonielementtir.,erikoisbetonir., pinrabetonointi
 • Kivirakentaminen
 • Metallirakentaminen
 • Puu- ja levyrakentaminen Puurunkor., puuelementtir., puuvalmisosar., levyr., puupintar.
 • Lasirakentaminen
 • Eristäminen
 • Pintarakentaminen
 • Varustaminen

HUOM: Rakennustuotteet, asennustuotteet, asennustyö, asennusaputyö, erityiskalusto, yrityspalvelut

rakennustuotenimikkeist tuotteet
RakennustuotenimikkeistöTuotteet
 • Maa- aluerakennustuotteet
 • Runkorakennustuotteet Betonit., Metallit., Muuraust., Puutavara, Vesikatteet, Rakennuslevyt, Eristeet, Rakennuselementit, VSS tuotteet
 • Täydentävät rakennustuotteet Ikkunat, ovet, julkisivut., väliseinät., alakatot, korokelattiat, tulisijatuotteet, täydennysvarusteet
 • Pintatuotteet
 • Rakennusvarusteet ja kalusteet
 • Talotekniikkatuotteet
 • Rakennuskalusto ja –välineet

Huom: Rakennustuote = aineet, tarvikkeet, tuotteet, osat, elementit

talo 2000 tuotemallissa
Talo 2000 Tuotemallissa

Käytetään Talo 2000 rakennusosia (rajaus)

Rakennusosat kuvataan rakennustuotteiden tuoterakenteina

Ohutrapattu tiiliverhottu elementtiulkoseinä 15+15+4+13

Tiilet 185*130*60

Ruostumattomat terässiteet 4 kpl/m2

Tuulensuojalevy TSL 30 mm

Mineraalivilla 125 mm

Teräsbetonielementti K35 150 mm

slide9

Talo 200 Tuotemallissa

Käytetään Talo 2000 rakennusosia (rajaus)

Rakennusosat kuvataan rakennustuotteiden tuoterakenteina

Rakennustuotteet kohdistetaan tuotantonimikkeille

Ohutrapattu tiiliverhottu elementtiulkoseinä 15+15+4+13

Ohutrappaus Rappaus

Tiilet 185*130*60 Muuraus Ruostumattomat terässiteet 4 kpl/m2 Muuraus

Tuulensuojalevy TSL 30 mm Lämmöneristys

Mineraalivilla 125 mm Lämmöneristys

Teräsbetonielementti K35 150 mm Betonielementtirak.

HUOM: Voidaan lukea eri suunnista: rakennusosittain, tuotantonimikkeittäin tai rakennustuoteryhmittäin

slide10

Talo 2000 Rakennusselostus esimerkki

US5, tiiliverhottu betonielementtiulkoseinä 150

• ohutrappaus → rappausselostus

• tiiliverhous 130 mm, tiilet 185*130*60, kellanpunainen, ½-limitys,

täydet saumat

• tuuletustila 40 mm, ruostumattomat terässiteet, min. 4 kpl/m²

• lämmöneristys: tuulensuojalevy TSL 30 mm ja mineraalivilla 125 mm

• kantava elementtiseinä, teräsbetoni K 35, 150 mm

Laatuvaatimukset

• betoni: RunkoRYL 50.52

• lämmöneristys: RunkoRYL 61.411

• rappaus: RunkoRYL 71:T1

• muuraus: RunkoRYL 411.431, 411:T1, T2 ja T3 luokka 2

• pinnan laatu BY 40, luokka 2

• työselostus: ohutrappaus, luku 71.2

slide11

Talo 2000 Määrälaskentaohjeet MOTTO ” Ohjeen mukaisesti eritellyt, kuvatut ja mitatut määrät ovat oikeita

Rakennusosamäärät ROA = Rakennusosalaskelma (-arvio)

Esim sivu 46 Yleisseloste

1241 Ulkoseinä:

Ulkoseinät mitataan ulkoseinän ulkomittojen mukaan neliömetreinä yli 1 m2:n aukot aukkomitoin vähentäen.

Määrät eritellään ulkoseinä- ja julkisivuverhoustyypeittäin.

Ulkoseinän liittymärakenteet perustuksiin, vesikattorakenteisiin ja vesikatteeseen mitataan juoksumetreinä erikseen.

vesikatteen yläpuolelle jatkuvat ulkoseinät mittaan ja ilmoitetaan erikseen.

Ulkoseinä jaetaan rakenneosiin seuraavasti:

 • Ulkoseinärunko
 • Veden- ja kosteuseristys
 • Lämmön ja ääneneristys
 • Tuulensuoja
 • Julkisivuverhous
 • Julkisivuverhouksen pintakäsittely
slide12

Laatoitus ja puuvalmisosarakentaminen

Laatoituksen tuotetoimitus sisältää nimikkeen märityksen mukaiset laatat, kulmaprofiilit, kiinnityslaastit ja -liimat sekä saumaustuotteet.

Laatat mitataan laatoitettavan alueen pinnanmuotoa noudattaen äärimitoin, aukot ja laatoituksen katkaisevat rakenteet vähennetään. Boordit, jalkalistat ja jalkalistaksi nostetut laatat mitataan metreinä. Määrät eritellään laattatyypin, koon ja värin mukaan, samoin eritellään ulkopuolinen (ulkopuoliset rakenteet, ulkoseinät) sekä sisäpuolinen (seinät, lattiat, portaat, erikoisrakenteet) laatoitus.

Laatoitustyö sisältää mm. alustan tasauksen, laattojen työstöt, kiinnityksen ja saumauksen, laastipalvelun sekä elastiset saumat laattapintojen nurkkasaumoissa (laatta/laatta). Työhön sisältyy myös laattajalkalistojen asennus, luuk­kujen ja kansien pinnoitus ympäröivää pintaa vastaavaksi sekä laatoituksen liitokset aukkoihin, läpimenokappaleisiin ja muihin rakennusosiin tarvittavine saumoineen ja tiivistyksineen.

Laatoituksen asennustuotteita ovat tuotetoimitukseen kuulumattomat kaikki muut valmiin työntuloksen edellyttämät materiaalit ja tarvikkeet, kuten lähtörimat ym. tukirakenteet.

Puuvalmisosarakentamisen tuotetoimitus sisältää puuvalmisosat suunnitelman mukaiseen tasoon käsiteltyinä tai verhottuna val­miina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteus­eris­tyk­sineen sekä tiivisteineen. Valmisosa sisältää rakennusosan niin edellyttäessä myös karmit, kynnykset, saranat, kiinnitys- ja lukkoreikien poraukset, valmisosaan liittyvien järjestelmien johtotiet ja putkitukset (vetolankoineen) sekä varustelujen vaatimat varaukset vahvennuksineen ja taustarakenteineen. Tuotetoimitukseen kuuluu myös valmisosan edellyttämien työpiirustusten tekeminen putkitus- ja työstöpiirustuksineen.

Puuvalmisosat kuten ikkunat, ovet, puulasiseinät ja portaat mitataan kappaleina. Määrät eritellään rakennusosan, aineen, tyypin, koon ja pintakäsittelyn mukaan.

Puuvalmisosatyö sisältää tuotteiden asennuksen, tilkitsemisen, tiivistämisen, reikien tulppaamisen sekä kiinnittämisen ympäröiviin rakenteisiin asennustuotteineen.

Puuvalmisosatyön määrät mitataan ja eritellään puuvalmisosina.

Puuvalmisosarakentamisen asennustuotteita ovat esimerkiksi asennuksessa tarvittavat puutavarat ja levyt, kiinnitystarvikkeet, -tuet ja -aineet sekä tilkitsemisessä ja saumauksessa käytet­tä­vät aineet.