slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
?i …

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

?i … - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

ŞCOALA CU PERSONALITATE JURIDICĂ TOPLICENI, JUDEŢUL BUZĂU. şi …. ELEVII CLASEI I. sub conducerea doamnei învăţătoare BERCAN MARIANA. Vă invită să fiţi alături de ei în realizarea proiectului. SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI-SĂNĂTATEA NOASTRĂ. ARGUMENT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ?i …' - zaltana-torres


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ELEVII CLASEI I

sub conducerea doamnei învăţătoare

BERCAN MARIANA

slide3

Vă invită să fiţi alături de ei în realizarea proiectului

SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI-SĂNĂTATEA NOASTRĂ

slide4

ARGUMENT

“Omul redescoperă natura, simte tot mai mult nevoia de a ieşi în natură,de a se bucura de binefacerile ei şi,desigur , de minunăţiile ei.Avem nevoie de echilibru şi de frumuseţe şi MAMA NATURĂ ne aşteaptă, încă ,generoasă.

Dar să pătrundem în ea,astăzi şi mâine,aşa cum intrau anticii în temple,fără să tulburăm nimic,ci doar luând parte la viaţa tainică a stâncii,a arborelui,a zmeurii,a ferigii.”

-SILVIU NEGUŢ-

slide5

Avem mare nevoie de natură,sub orice formă s-ar găsi.

Avem nevoie de albastrul pur şi infinit al cerului,de razele binefăcătoare ale astrului ceresc,de verdele crud al pădurii.

Dar omenirea vede doar beneficiile pe care le oferă na-tura, uitând de cele mai multe ori să o respecte pentru a trăi în armonie.

În goana lor după îmbogăţire,oamenii au uitat de efec-tele negative,neaşteptate şi nedorite ,uneori ele luând proporţii alarmante.Acestea au apărut datorită necunoaşterii legilor de dezvoltare şi de interdependenţă între fenomenele naturale.

Terra,”Planeta albastră”,atât de interesantă şi misteri-oasă,unicul suport cunoscut al vieţii,se găseşte într-un moment critic al existenţei sale.

Menţinut relativ constant timp de milioane de ani,echi-librul natural,se vede acum ameninţat de factorul antropic,res-ponsabil pentru poluarea aerului,efectului de seră,încălzirii globale şi a ploilor acide.

slide6

Pornind de la acest fapt,am considerat necesar întoc-mirea şi derularea acestui proiect intitulat :

“Sănătatea Pământului-sănătatea noastră”.

De ce acum?

Pentru că dacă la această vârstă fragedă fiecare conşti-entizează pericolul pe care îl reprezintă poluarea,de oricare fel ar fi ea,înseamnă că ceva se mai poate schimba.

Viitorul TERREI depinde numai de noi,tineri şi adulţi,

care iau o atitudine fermă împotriva poluării!

Acum şi aici să spunem un NU categoric acestui flagel

numit POLUARE!

Acum şi aici,pentru ca razele soarelui să împrăştie o lumină blândă peste întreg Pământul,pentru ca cerul azuriu ca o petală de nu-mă-uita să se oglindească în ochii copiilor noştri.

slide7

S.O.S.-PĂMÂNTUL CĂTRE PĂMÂNTENI

Dragi pământeni,

Sunt bătrân şi bolnav.Duc în spate povara miliardelor de ani şi de oameni.

Acum, o nouă povară apasă pe umerii mei.Mă ameninţă din ce în ce mai tare.Simt că oamenii nu mă mai iubesc. Bogăţiile îmi sunt exploatate fără milă,fabricile îşi înalţă coşurile ameninţătoare către cer,fumul negru şi gros îmi acoperă oraşele.

Stratul de ozon s-a împuţinat,iar razele ucigătoare ale soarelui mă ard.Îmi dispar pădurile,îmi mor animalele şi plantele.Apele îmi sunt tulburi şi otrăvitoare,peştii mor.Multe animale sunt pe cale de dispariţie,iar ultimile exemplare,deşi protejate prin lege,îşi vor găsi sfârşitul de mâna vânătorului.

slide8

Chiar şi voi,oamenii,aveţi de suferit.Vă îmbolnăviţi şi suferiţi de foame sau de sete.

Lucrurile se mai pot schimba încă.Depinde doar de voi.

Întoarceţi-vă la MAMA NATURĂ şi încercaţi cu puterile voastre să o salvaţi!Uniţi-vă şi ajutaţi-mă până nu e prea târziu!Nu e totul pierdut!

Oameni mari,păstraţi-mă curat pentru copiii voştri!

Viitorul meu,dar mai ales al vostru,depinde doar de voi!

PĂMÂMNTUL

slide10

Titlul proiectului:

 • Durata:septembrie 2007-iunie 2008
 • Coordonator:învăţătoare gradul I Bercan Mariana,Şcoala cu Personalitate Juridică Topliceni,jud.Buzău
 • Parteneri:
  • Înv.Anghel Daniela,Şcoala Topliceni
  • Înv.Chirilă Dorina,Şcoala Deduleşti
  • Înv.Toader Loredana,Şcoala Băbeni
  • Ed.Tudorache Neculina,Grădiniţa Topliceni
  • Părinţi,elevi

"SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI-SĂNĂTATEA NOASTRĂ"

slide11

-probleme,la matematică,cu tematică ecologică;

-discuţii,la geografie,în special la lecţiile legate de poluare;

-la istorie,prin lecţiile referitoare la om şi mediul geografic,precum şi la influenţa nefastă a acestuia asu-pra mediului;

-la disciplina “Cunoaşterea mediului”care eviden-ţiază legile obiective care guvernează natura;

-educaţie plastică,prin realizarea unor desene cu diferite teme;

De fapt,prin toate diciplinele de învăţământ,elevul trebuie ajutat să capete competenţa necesară pentru a înţelege că omul este inseparabil de mediul său şi că,mai devreme sau mai târziu,efectele negative se vor răsfrân-ge asupra sa.

slide12

OBIECTIVE URMĂRITE

PENTRU ELEVI:

-să exploreze /să observe ceea ce îi înconjoară, folosind surse diverse de informare;

-să descrie ce observă, exprimându-se logic, coerent şi corect;

-să înţeleagă diversitatea elementelor din natură;

-să înţeleagă/ să identifice transformările suferite de natură în cele patru anotimpuri;

-să protejeze natura prin efort propriu: planta-rea de copaci,flori şi îngrijirea lor;

-să întreţină şi să menţină curăţenia în şcoală;

-să cunoască fenomenele naturale şi influenţa lor asupra mediului său de viaţă;

-să-şi însuşească reguli cu caracter ecologic.

slide13

MODALITĂŢI DE EDUCARE ECOLOGICĂ A MICILOR ŞCOLARI

La intrarea în şcoală copiii au diverse repre-zentări ale mediului natural,social şi familial.Şcolii îi revine sarcina să dezvolte sentimente de dragoste faţă de frumuseţile naturii,dar să şi formeze convin-geri şi deprinderi de protejare a mediului înconju-rător.

Acest lucru se poate realiza prin diferitele dis-cipline de învăţământ(limba română,cunoaşterea mediului,educaţia muzicală,educaţia plastică,abili-tăţi practice,opţionale,matematica),dar şi prin activităţile extracurriculare.

Fiecare elev trebuie convins de necesitatea apărării mediului împotriva poluării ,în felul acesta formându-se o educaţie ecologică modernă.

slide14

Încă din clasa I,elevii trebuie să cunoască problemele mediului şi să înţeleagă că fiecare poate contribui la ocrotirea naturii.Pentru copii,mediul înconjurător presupune mişcare, culoare,dorinţă de cunoaştere, de explorare.

Conţinutul învăţământului oferă multiple posibilităţi de realizare a obiectivelor ecologice.Într-o primă etapă,educaţia poate avea un caracter inter-disciplinar:

-lecturi,la literatura română,despre copii şi adulţi certaţi cu natura şi cu regulile de igienizare;

-convorbiri,la lecţiile de educaţie civică,pe baza unor exemple concrete despre regulile şi normele morale,exprimate prin ataşamentul faţă de plante şi animale,faţă de tot ceea ce reprezintă natura;

slide15

-probleme,la matematică,cu tematică ecologică;

-discuţii,la geografie,în special la lecţiile legate de poluare;

-la istorie,prin lecţiile referitoare la om şi mediul geografic,precum şi la influenţa nefastă a acestuia asu-pra mediului;

-la disciplina “Cunoaşterea mediului”care eviden-ţiază legile obiective care guvernează natura;

-educaţie plastică,prin realizarea unor desene cu diferite teme;

De fapt,prin toate diciplinele de învăţământ,elevul trebuie ajutat să capete competenţa necesară pentru a înţelege că omul este inseparabil de mediul său şi că,mai devreme sau mai târziu,efectele negative se vor răsfrân-ge asupra sa.

slide16

În a doua etapă, este importantă implicarea elevilor în diverse proiecte cu caracter ecologist.

În a treia etapă,este necesară trecerea la parte practică,prin includerea elevilor în diferite activităţi de protejare şi igienizare a mediului.

Elevii pot participa la următoarele activităţi:

-păstrarea curăţeniei în clasă,în curtea şcolii,în parcuri,grădini,păduri;

-activităţi de colectare a hârtiei;

-diferite proiecte ecologice;

-menţinerea integrităţii arborilor şi florilor;

-organizarea de expoziţii de pictură.

Excursiile şi drumeţiile sădesc în sufletul elevi-lor sentimente de dragoste şi respect faţă de natură.

slide19

OMAGIU TOAMNEI

OCTOMBRIE 2007

Octombrie 2007

slide20

ACTIVITATEA CUPRINDE:

-pavoazarea clasei şi lansarea concur-sului”Cea mai frumoasă clasă”;

-lansarea proiectului “Sănătatea Pământului-sănătatea noastră”;

-invitaţia adresată celorlalţi elevi ai şcolii la ecologizarea împrejurimilor şcolii;

-învăţarea cântecelor”Toamna” şi “Mişcă vântul frunzele”;

-Satul meu –desen.

slide21

ACTIVITATEA CUPRINDE:

-activităţi de ecologizare a clasei şi a curţii şcolii folosind saci ecologici şi mănuşi;

-drumeţie la pădurea de la marginea satului Topli-ceni pentru observarea schimbărilor petrecute în natură în anotimpul toamna;

-colectarea de frunze şi presarea lor în scopul rea-lizării unor lucrări în orele de abilităţi practice;

-coşul toamnei(colaj realizat în orele de educaţie plastică);

-chip de om(lucrări realizate din fructe de toam-nă);

-fişă de lucru.

slide23

ACTIVITATEA CUPRINDE:

-vizitarea Muzeului Orăşenesc Rm.Sărat care are şi o secţie de ştiinţe naturale;

-vizitarea parcului,oaza de verdeaţă,a oraşului Râmnicu Sărat;

-observarea modalităţilor de strângere a deşeurilor menajere;

-observarea albiei râului Rm.Sărat ;

-concluzii privind modalităţile de păstra-re şi apărare a plantelor şi animalelor.

slide25

ACTIVITATEA CUPRINDE:

-vizionarea de imagini ale naturii în anotimpul iarna;

-confecţionarea de ornamente din materiale refolosibile;

-colectarea de obiecte de îmbrăcăminte şi jucării pentru copiii cu posibilităţi mate-riale reduse;

slide26

APA-IZVOR AL VIEŢII PE PĂMÂNT

IANUARIE

FEBRUARIE 2008

slide27

ACTIVITATEA CUPRINDE:

-activitate de prezentare a apei şi a impor-tanţei ei pentru oameni;

-experimente cu apa în diferite stări de agregare;

-desene ale copiilor;

-prezentarea de imagini cu ape poluate şi modalităţi de curăţare a acestora;

-vizită la Staţia de Epurare a apei din Rm.Sărat;

-realizarea unui portofoliu care va fi prezentat cu ocazia Zilei Mondiale Apei.

slide28

ASCULTĂ ŞI UITĂ-TE BINE:

NU SUNT COPACI,SUNT OAMENI!

MARTIE 2007

slide29

ACTIVITATEA CUPRINDE:

-drumeţie la pădure pentru a observa schimbările ce se petrec primăvara în na-tură;

-acţiune de ecologizare a curţii şcolii;

-plantarea de pomi şi de flori în gră-dina şcolii sub deviza”Şcoala noastră ca ofloare”;

-învăţarea cântecului”Copăcelul;

-realizarea de desene:”Primăvara îngrădină”;

-fişe de lucru.

slide30

SĂ HOINĂRIM PRIN

BUCUREŞTI!

EXCURSIE TEMATICĂ

ACTIVITATEA CUPRINDE:

MAI 2008

slide31

-vizitarea Parcului Herăstrău;

-vizitarea Grădinii Zoologice

-vizitarea Grădinii Botanice

-vizitarea muzeului de ştiinte naturale” Grigore Antipa”

slide32

COORDONATORUL PROIECTULUI

"SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI-SĂNĂTATEA NOASTRĂ"

ÎŞI PROPUNE:

-realizarea colţului viu al clasei;

-realizarea unor albume foto cu imagini din activităţile desfăşurate;

-realizarea unei prezentări în Power Point a proiectului;

-redactarea unei reviste cu caracter ecologic intitulată “PRIETENII NATURII”.

slide33

BIBLIOGRAFIE

1.www.didactic.ro

2.www.deviantart.com

3.Pistol Mădălina,Din Nicoleta-”Ecologie 5-7 ani” Bucureşti,Editura Erc Press,2004

4.Anca Neagu,”Terra-planeta vie”,Casa Editorială Regina;Iaşi,2002

5.Constanţa Androne,Maria Comănescu, Ştiinţe, Manual pentru clasa aII-a,Editura Didactică şi Pedagogică,1998

slide34

SUCCES!

ELEVII CLASEI I