slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teknisk funktion och social situation:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Teknisk funktion och social situation: - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Teknisk funktion och social situation: Hur digitala medier passar in i, förändrar och anpassar sig till vardagslivet. Ann-Sofie Axelsson, FD Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Avdelningen för teknik och samhälle, Chalmers annaxe@chalmers.se. 1/30. Upplägg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teknisk funktion och social situation:' - zahir-vasquez


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Teknisk funktion och social situation:

Hur digitala medier passar in i, förändrar och anpassar sig till vardagslivet

Ann-Sofie Axelsson, FDInstitutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Avdelningen för teknik och samhälle, Chalmersannaxe@chalmers.se

1/30

uppl gg
Upplägg
 • Digitala medier/IKT i vardagslivet. Varför studera detta?
 • ”Domestication”-begreppet.
 • IKT och familjerelationer.
 • IKT, tid och rum.

2/30

ikt i vardagslivet
IKT i vardagslivet

”Vardagslivet”: Aktiviteter utanför arbete och utbildning. Studier främst sedan 1990

(IT-marknaden exploderade: prylar och tjänster.)

Många telekomföretag insåg att de måste lära känna marknaden bättre för att skunna skapa

gångbara produkter: samhällsvetenskaplig forskning inom företagen

(bl.a. sociologer, socialpsykologer).

Stort intresse för att förstå (och motverka) en snedfördelning av tillgång och användning

(digital divide), och negativa effekter av användning särskilt vad gäller barn- och ungdomar.

Varför studera vardagslivet – mikroaktiviteter och sociala relationer – när vi är intresserade

av ”samhällsförändringar”?

Genomgripande (stort antal, viktiga personer t.ex.) förändringar på ett område kan komma

att åstadkomma förändringar på meso- och makronivå (Jonathan Turner, 2002).

3/30

domestication
Domestication
 • Sociala processer som är verksamma när nya IKT:er kom in i hemmet.
 • ’Att tämja det vilda’. Hur inordnas IKT i vardagslivet?
 • IKT har betydelse för människor. Domestication-analys försöker förstå vad olika IKT
 • symboliserar, om de ses som ett hot eller en möjlighet att förbättra vardagslivet.
 • Tyngdpunkt på sociala relationer som omger IKT:er. Exempelvis tittar man på interaktionen
 • mellan medlemmar i hushållet, deras förhandlingar rörande regler för IKT-användning,
 • spänningar och konflikter kring användningen.
 • När IKT har kommit in i våra hem eller vardagsliv så återstår att:
 • hitta en fysisk plats för apparaten
 • hitta tid för att använda den (i ett redan späckat vardagsschema)
 • på olika vis uppvisa dess plats i våra liv för andra

4/30

livssituationer och relationer kulturellt betingade f r ndras ver tid
Livssituationer och relationer – kulturellt betingade – förändras över tid

Förväntningar på vad ungdomar/vuxna/äldre kan och bör göra,

deras juridiska ramverk, omständigheterna i deras liv, etc. har förändrats

med tiden.

Påverkar individers livssituation och relationerna mellan familjemedlemmar.

5/30

livssituationer
Livssituationer

Ungdomar

Kompis-orientering.

Identitetsskapande.

Vuxna

Familjen och yrkeslivet.

Äldre (+65)

Fungerande hemmaboende.

Tillfresställande aktivt liv.

6/30

livssituationer behov ikt anv ndning
Livssituationer – behov – IKT-användning
 • Kultur, livssituation, behov styr införskaffande och användning
 • Syfte och sociala nätverk styr användning

Livssituation> IKT-användning > förändrad livssituation, förändrade behov, förändrade sociala relationer, förändrat samhälle..?

7/30

relationer
Relationer
 • Mellan barn/ungdomar-föräldrar
 • Två olika tolkningar:
 • Från barns/ungdomars självständighet och ansvar till att de är mer beskyddade, fattar färre beslut och är mer omgärdade av restriktioner i det dagliga livet.
 • Barn och ungdomar åtnjuter större frihet, mer demokrati i hemmet och individualisering – men även ökad reglering och riskhantering när det gäller barn, av föräldrarna.
 • Mellan vuxna (mellan könen)
 • Fortfarande inte jämställt mellan könen. (Kvinnor gör mer hemarbete och tar i större utsträckning hand om barnen)
 • Se SCB
 • Mellan vuxna och deras föräldrar
 • Fler äldre boende hemma – färre idag som vill vårda sina föräldrar i hemmet. Utbyggd hemvård.
 • Socialt aktiva äldre – kontakt med barn och barnbarn

8/30

livssituationer behov ikt anv ndning ungdomar
Livssituationer – behov – IKT-användning Ungdomar
 • Gruppen (det sociala nätverket) och identitetsskapandet viktigt
 • SMS (istället för röst), kamera i mobilen: billigare, tystare, passar för dejting och för nya kontakter. Passar en ”gift economy”
 • Kontaktlistor: kan samla hela sitt nätverk i mobilen, status att ha lång lista
 • Ringsignaler, mobilsmycken, ”rätt” storlek på telefonen, mp3-spelare och kamera i mobilen: identitetsskapande
 • MMORPGs, Lunar och MSN (även på telefon)

Ska bli självständiga individer, men i trygghet

Eget rum/egen dator/egen mobil, ”Bedroom Culture”

Mobiltelefoner och datorer passar bra!

(OBS! Ungdomar en heterogen grupp vad gäller IKT-användning: olika inriktning (hem eller kompisar), olika grad av föräldrakontroll och reaktioner på dessa.

9/30

livssituationer behov ikt anv ndning ungdomar1
Livssituationer – behov – IKT-användning Ungdomar

”Föräldrahanteringssstrategier”

– ett led i att bli självständig gentemot föräldrar och bygga på sina kompisrelationer

 • Föredrar mobil framför fast telefon
 • ”Batteriet tog slut”
 • Direktkoppling av vissa nummer till röstbrevlådan...
 • Fler sätt..?

Mobiltelefoner och datorer passar bra

– fast det inte var tänkt så..!

10/30

livssituationer behov ikt anv ndning vuxna
Livssituationer – behov – IKT-användning Vuxna
 • Att hantera en familj (familjeliv och yrkesliv)
 • Samordning och logistik. Hämta, lämna, skjutsa, handla.
 • Yrkesarbete förenat med familjeliv.
 • Ha tid med och ha råd med.
 • Mobiltelefoner och datorer passar bra!
 • SMS och korta mobilsamtal för korta meddelanden (”köp mjölk på vägen hem”, ”pappa, kan du hämta mig efter träningen”). ”Mikro-koordinering”
 • Arbete och familjeliv flyter ihop (göra privatärenden på jobbet, ta arbetssamtal, kolla jobbmejl hemma)
 • Begränsad telefon-, mobil- och Internetanvändning (av ekonomiska skäl)

11/30

livssituationer behov ikt anv ndning vuxna1
Livssituationer – behov – IKT-användning Vuxna

Relationer mellan könen

Fortfarande inte jämställt mellan könen (kvinnor gör mer hemarbete och tar i större utsträckning hand om barnen).

Män har mer fritid och gör mer ”begränsade uppgifter” i hemmet. Mer ”ren” fritid.

 • Män, i högre grad, är ”teknikansvariga” (köper, underhåller, använder) i hemmet, även för nya medier.
 • Män ägnar mer tid åt Internet (”ockuperar datorn”). Kvinnor mer ”funktionella” i sin användning.
 • Kvinnor traditionellt de som upprätthåller sociala band. Med e-mail och mobiler så har mäns sociala kommunikation ökat (män har i större utsträckning haft tillgång till tekniken). I och med att kvinnors teknikanvändning ökar, kommer de att återta den ”sociala kontrollen”?
 • Kvinnor, i större utsträckning än män, vill vara nåbara per mobil (”remote mothering”).

12/30

slide13

Genomsnittlig tid för hushållsaktiviteter efter familjecykel år 2000/01. Befolkningen 20-84 år

(Källa SCB)

13/30

ikt anv ndning vuxna
IKT-användning Vuxna

IKT och jämställdhet

Stärker IKT de traditionella könsrollerna eller hjälper de till att förändra våra relationer?

I vilken riktning är vi på väg?

14/30

livssituationer behov ldre
Livssituationer – behovÄldre
 • Vi blir allt äldre

15/30

livssituationer behov ldre1
Livssituationer – behovÄldre
 • Äldre bor hemma längre

”Äldreuppdraget” (Socialstyrelsen) http://www.sos.se/FULLTEXT/0026-011/0026-011.pdf

15/30

livssituationer behov ldre2
Livssituationer – behov Äldre
 • Äldre mer aktiva

17/30

livssituationer behov ldre3
Livssituationer – behov Äldre
 • Äldre har många sociala kontakter

19/30

livssituationer behov ikt anv ndning ldre
Livssituationer – behov – IKT-användningÄldre
 • Internet för att uppehålla sociala kontakter (barn och barnbarn)
 • Internet för att sköta vissa tjänster hemifrån (banktjänster) samt odla intressen (patiens, spel, släktforskning), medicinsk information
 • Mobil som en säkerhet

20/30

livssituation behov ikt anv ndning ldre i relation till ungdomar och vuxna
Livssituation – behov - IKT-användningÄldre i relation till ungdomar och vuxna
 • Äldre har en annan livssituation och därmed inte samma behov som yngre
 • Äldre har inte samma sociala nätverk (adoptionstryck och tekniska support)
 • Men, yngre blir äldre (tar med sig vanor?)

21/30

ikt tid och mobilitet
IKT, tid och mobilitet
 • Tid – viktigt ramverk för våra aktiviteter.
 • Hur passar IKT in i våra vardagsscheman?

Tid för att införskaffa, använda och underhålla tekniken.

 • Förändrar IKT vårt sätt att organisera vår vardag? Vår uppfattning om tid?
 • IKT och resevanor

22/30

ikt och tid
IKT och tid
 • Tid centralt när människor överväger att införskaffa ny teknik (tar tid att skaffa sig, lära sig använda den).

Kanske kan man använda den disponibla tiden till något annat, något vettigare?

 • Undersökningar visar att de flesta gör saker online på sin lediga tid (helger och kvällar) samt under korta stunder (mellan andra aktiviteter).

Varför viktigt att veta detta?

 • Kommer människor kunna/vilja ägna mer tid åt online-aktiviteter i framtiden? Kommer bredband (alltid online) innebära att människor är online fler tillfällen per dag?

23/30

ikt och tid1
IKT och tid
 • IKT – sparar inte tid men ökar flexibiliteten. Vi kan göra saker när vi vill! (Telefonsvararen, videon, e-mail, Internet-bank, SMS). Det tekniska löftet!
 • MEN – vi ingår fortfarande i tidsscheman som vi måste anpassa oss till (arbete, skola, affärers öppettider etc.)
 • Vi måste också rätta oss efter andra människors tidsscheman (ringer när vi vet att folk är hemma, SMS:ar när vi vet att folk är vakna, mejlar när folk är på plats att svara, gör online-ärenden när barnen somnat etc.)
 • Socialt tryck gör oss mindre flexibla (måste svara inom en viss tid).

24/30

ikt och tid2
IKT och tid
 • Långa ”tidsblock” eller fragmenterad tid av IKT-användning?

En könsfråga men också en fråga om arbetsuppgifter.

 • Längre tidsperioder online (bredband) – ökade möjligheter till”bättre” användning och lärande?

25/30

ikt och tid3
IKT och tid

IKT – en stressfaktor eller ”stressavhjälpare”?

 • Individuell flexibilitet – stress att koordinera sin tid mot ens

sociala nätverk, mot institutioners (skola, barnomsorg, arbete) tidsstrukturer.

 • ”Hot spots” och ”cold spots”
 • Fortfarande obesvarad fråga huruvida IKT skapar eller motverkar stress...

26/30

ikt och mobilitet
IKT och mobilitet

1. Har förändrade resevanor, mobilitetsmönster banat väg för

IKT-användning?

2. Har IKT medfört förändrade resevanor? Ökat eller minskat

mobiliteten?

Förändrat hur vi organiserar våra resor?

 • Frågor som inte är besvarade – än...

27/30

ikt och mobilitet1
IKT och mobilitet

1. Har förändrade resevanor, mobilitetsmönster banat väg för

IKT-användning?

Tidigare tekniker (fotografi, grammofon, biograf, dagstidningar)

har ansetts tagits emot lättare p.g.a. ökad rörlighet.

Fyllde vissa behov.

Ungdomars, vuxnas (män resp. kvinnor) och äldres rörlighet.

Ex. pendling till arbetet, utlandsresor har ökat.

28/30

ikt och mobilitet2
IKT och mobilitet

2. Har IKT medfört förändrade resevanor? Ökat eller minskat

mobiliteten?

Förändrat hur vi organiserar våra resor?

Hållbarhetsaspekter.

 • Distansarbete. Förekom redan innan IKT slog igenom. Men

underlättades av dess inträde. Tekniken ingen avgörande faktor.

 • Online-shopping. Ofta kombinerat med fysisk shopping.
 • Sociala kontakter. Ibland kan mobiler förhindra ”onödiga” träffar, i andra fall leda till nya träffar.

29/30

ikt och mobilitet3
IKT och mobilitet

Medför IKT-användning förändrade upplevelser av att resa, av

att vara utomlands?

Mindre främmande, på gott och ont.

30/30