Download
ntraabdom nal enfeks yonlarda destek tedav n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İNTRAABDOMİNAL ENFEKSİYONLARDA DESTEK TEDAVİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
İNTRAABDOMİNAL ENFEKSİYONLARDA DESTEK TEDAVİ

İNTRAABDOMİNAL ENFEKSİYONLARDA DESTEK TEDAVİ

296 Views Download Presentation
Download Presentation

İNTRAABDOMİNAL ENFEKSİYONLARDA DESTEK TEDAVİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İNTRAABDOMİNAL ENFEKSİYONLARDA DESTEK TEDAVİ Dr. Tarık Zafer Nursal Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi AD

 2. Destek basamakları • Hemodinamik destek • Solunum desteği • Metabolik/Beslenme destek • Diğer

 3. Hemodinamik destek • Periton yüzey alanı geniş; 1.7 m2 • Normal sıvı < 50 ml • Yangısal süreç; peritonda sıvı birikimi • Ciddi peritonit = %50 yanık

 4. MAPK MD-2 TRAF6 IRAK MyD88 CD14 TLR4 Tollip NOD1 NOD2 LPS LPS LBP LBP TIRAP IKK TIR PKR NFkB IRF3

 5. Septik süreç Damar geçirgenliğinde ↑ Damar içi hacim ↓ Basınç ve damar akımı ↓ Pıhtılaşma Doku perfüzyonu ↓ Organ yetmezliği ÖLÜM

 6. Damar içi hacim • Dolaşım basıncı

 7. Hacim yerine koyma • Kılcal damar sızıntısı • Perfüzyon bozukluğu • ESSS (ARDS) • Kristalloid

 8. Hedefler • Bilinç, deri ısısı, rengi • KB, idrar, CVP, SvO2, pulm. kat.? • OAB ≥ 60 mmHg • Kİ ≥ 2.5/l/dak/m2 • İdrar ≥ 1 ml/dak/kg • 20 ml/kg kristalloid

 9. Damarkasıcılar • Norepinefrin ilk tercih • Epinefrin laktik asidoz ↑ • Dobutamin KB ↓ • Dopamin • Vazopresin Diğerleri etkisiz ise

 10. Metaanaliz(hemodinamik hedefe yönelik canlandırma) Tüm hastalar GR=0,75 Perioperatif hastalar GR=0,66 Sepsis/organ yetmezliği GR=0,92 Critical Care 2005, 9:R771-R779

 11. Solunum desteği • Septik süreç – akciğerde dolaylı hasar • AAH (ALI), ESSS (ARDS) • Mekanik solunum, PEEP • Ölüm ~%35 • Farklı tedaviler (jet şişirme, yüzüstü, sıvı solunum, ECMO v.b)

 12. Hedefler • PaO2/FIO2 oranı ≥ 300 • SaO2 > %88 • FIO2 <0.4 - 0.5 • PEEP ≤5 cmH2O • Sol. hızı: Vt ≤ 105/dak/l

 13. Ek etkenler • Hastaya ait etkenler • Girişim/ameliyat öncesi açlık (intolerans, tetkik v.b.) • Girişim/ameliyatın etkisi • Sonrasında devam eden açlık BESLENME DESTEĞİ GEREKLİ !

 14. Beslenme desteği • Ne zaman? Hemen, ilk 72 saat içinde Nutrition 2002;18:960-965 J Trauma 2004;57:660-679

 15. Beslenme desteği • Hangi yol? Enteral (parenteral ek) Mide x barsak; fark yok Nutrition 2002;18:523-524 Clinical Nutrition 2006;25:210-223

 16. Açık karın • Enteral beslenme hastaların 2/3’üne uygulanabilir. Am J Surg 2004;188:653-658

 17. Beslenme desteği • Ne kadar? Enerji, 25-30 kcal/kg/gün Protein, 1.5 g/kg/gün Current Anaesthesia & Critical Care 2004;15:336-349

 18. Glukoz kontrolü • Sıkı kontrol 4.4-6.1 mmol/l (80 to 110 mg/dl) • <8 mmol/l (140 mg/dl) daha güvenli N Engl J Med, 2001;345:1359-67 Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2007;10:206–209

 19. Stres ülser korunması • GİS kanama=%15 • Ranitidin (GİS kanama riski ↓, VAP ↑ Ölümde fark yok) • Sukralfat? • PPİ? Rutin kullanım ?? >48 st entübasyon ve koagülopati belki Intensive Care Med 2007;33:718–720

 20. Isı kontrolü • Hipotermi-canlandırılmış hastada beyin koruması, koagülopati • Hipertermi-metabolik yük, oksijen tüketimi

 21. DVT / PE Risk etkenleri Yaş Kalp hast. Şişmanlık Cerrahi Şok Yaralanma Kanser Hareketsizlik Kateterler Pıhtılaşma hast. • Karın ameliyatları; DVT = ~%50, PE = ~%2 • YB hastalarının 1/3’ünde DVT • Riskli hastalarda korunma uygun (heparin, DMAH, basınçlı çorap)

 22. Akılda kalacaklar • Sıvı • Beslenme • Isı