iguskord tallinnas 2012 aasta 10 kuud elmar vaher prefekt 29 11 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Õiguskord Tallinnas 2012 aasta 10 kuud Elmar Vaher Prefekt 29.11.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Õiguskord Tallinnas 2012 aasta 10 kuud Elmar Vaher Prefekt 29.11.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Õiguskord Tallinnas 2012 aasta 10 kuud Elmar Vaher Prefekt 29.11.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Õiguskord Tallinnas 2012 aasta 10 kuud Elmar Vaher Prefekt 29.11.2012. Ettekandes esitatud andmete allikas: Politsei- ja Piirivalveamet. Registreeritud kuriteod Võrdlus 2010-2012. 2012. a registreeriti Harju maakonnas kokku 16 357 kuritegu (võrreldes 2011. a +3,8%)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Õiguskord Tallinnas 2012 aasta 10 kuud Elmar Vaher Prefekt 29.11.2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Õiguskord Tallinnas2012 aasta 10 kuudElmar VaherPrefekt 29.11.2012

  2. Ettekandes esitatud andmete allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

  3. Registreeritud kuriteodVõrdlus 2010-2012 2012. a registreeriti Harju maakonnas kokku 16 357 kuritegu (võrreldes 2011. a +3,8%) Tallinnas registreeriti kokku 13 485 kuritegu (+3,7 %) • Võrreldes 2011. registreeriti rohkem: • Vägivalla kuritegusid kokku 1 717 (+44%) • Isikuvastaseid kuritegusid 1 852 (+42%) • I astme kuritegusid 604(+15%) • Avaliku rahu vastaseid kuritegusid 911 (+12%) • Liikluskuritegusid 776(+ 10%) • Tänavakuritegusid 5 405 (+7,5%) • Võrreldes 2011. registreeriti vähem: • Varguseid 7 325 (-3,5%) • Varavastaseid kuritegusid 8 629 (-2%) • Avaliku usalduse vastaseid kuritegusid 548(-1,3%)

  4. Registreeritud kuriteod linnaosade lõikes Võrdlus 2011-2012 Pirita 297 (2%) -2% Põhja-Tallinn 1657 (12%) -3% Lasnamäe 2934 (22%) +11% Kesklinn 4835(36%) +9% Haabersti 753 (6%) +3% Kristiine 1059 (8%) -2% Mustamäe 1203 (9%) -2% Nõmme 605 (5%) -19% Ülejäänud Harjumaa 2872 (18%) +4%

  5. Peamised kuriteoliigid Varavastased Varavastased kuriteod moodustavad suurima osa kuritegudest (64%/ 2011-68%), kokku registreeriti 8 629 varavastast kuritegu (-2%) Varavastaste kuritegude dünaamikat mõjutavad vargused (moodustavad 85% varavastastest), kokku registreeriti 7 325 (-3,5%) Prokuratuuri saadeti 3 925 (45% registreeritutest) varavastast kuritegu (+3%)

  6. Peamised kuriteoliigid Varavastased

  7. Röövimised2012

  8. Peamised kuriteoliigid Isikuvastased Isikuvastased kuriteod moodustavad kuritegudest 14% (2011–10%), kokku registreeriti 1 852 (+42%) Isikuvastaste kuritegude tõusu ja dünaamikat mõjutavad kehalised väärkohtlemised (moodustavad 80% isikuvastastest), kokku registreeriti 1 487 (+46%) Prokuratuuri saadeti 1 271 (67% registreeritutest) isikuvastast kuritegu (+28%)

  9. Peamised kuriteoliigid Isikuvastased2012

  10. Vägivalla kasvu põhjuseid tuleb otsida alkoholist – Justiitsministeerium, EKI

  11. Peamised kuriteoliigid III

  12. Alaealiste poolt toime pandud kuriteod Alaealiste poolt toime pandud kuritegusid registreeriti 2012. aastal kokku 432 (+101/ +31%) Võrreldes 2011. aastaga on tõusnud varavastased, isikuvastased ja rahvatervisevastased kuriteod. Samale tasemele on jäänud avaliku rahu ja avaliku usalduse vastased kuriteod, millest viimane langes märgatavalt eelmisel aastal (-56%). Varavastased kuriteod moodustavad kuritegudest kõige suurema osa (53%), kokku registreeriti 230 (+33%) • varavastastest enamuse (67%) moodustavad vargused, kokku registreeriti 154 (+20%)röövimisi registreeriti 11 (+38%),§ 202 süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamisi, hoidmisi ja turustamisi 21 (+132%), kelmuseid 4 (-60%) javäljapressimisi 4 (-20%) Isikuvastased kuriteod moodustavad kuritegudest 32%, kokku registreeriti 138 (+41%) • isikuvastastest enamuse (83%) moodustavad kehalised väärkohtlemised, kokku registreeriti 114 (+25%)

  13. KüberkuritegevusVõrdlus 2011-2012 • Arvutikelmused: 121 (-63) • Piraatkoopia avalik esitamine: 1 (-7) • Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine: 7 (-4) • Seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks : 3 (0) • Lapsealise seksuaalne ahvatlemine: 17 (+2) • Alaealisele vägivalla eksponeerimine: 1 (+1) • Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine: 13 (-4)

  14. Registreeritud väärteod2012 a 10 kuud 2012 a. registreeriti Harju maakonnas kokku 70 120 väärtegu (võrreldes 2011 a. -5%) Tallinnas registreeriti kokku 50 239 väärtegu (-3 %) Väärtegudest üle poole (68%)moodustavad liiklusseaduse rikkumised • Võrreldes 2011. registreeriti 2012 rohkem: • Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse rikkumisi kokku 2 255 (+24%) • Tubakaseaduse rikkumisi 2 366 (+4%) • Võrreldes 2011. registreeriti 2012 vähem: • Alkoholiseaduse rikkumisi 3 250 (-17%) • Karistusseadustiku rikkumisi 6 872(-9%) • Liiklusseaduse rikkumisi 34 009(-4%) % - liiklus-seaduse osakaal kõikidest väär-tegudest 67% 68% 68%

  15. Peamised väärteoliigid Liiklusseadus Kokku registreeriti 34 009 liiklusseaduse rikkumist, mis on 3,5 % vähem kui 2011 a Suurima osa, 32%, moodustavad kiiruseületamised,kokku registreeriti10 954 (+17%), sh: kuni 20km/h: 4923 (+21%) / 21-40km/h: 5852 (+14%) / 41-60km/h: 159 (-1,2%) /rohkem kui 60km/h: 19 (+90%) Võrreldes 2011 a registreeriti rohkem: • Juhtimisõigusetamootorsõiduki juhtimisi(+36%) • Joobesjuhtimisi (+20%) • Kiiruse ületamisi (+17%) • Mootorsõidukijuhi ristmikule või ülekäigurajale sõitmisi foori keelava tule ajal(+9%) Võrreldes 2011 a registreeriti vähem: Muu liikleja rikkumisi, reguleerimata ülekäigurada, turvavarustuse kasutamise nõuete rikkumisi, juhi muid rikkumisi, liiklusõnnetusi, tehnoülevaatuse rikkumisi.

  16. Peamised väärteoliigid II Karistusseadustiku rikkumised moodustavad väärtegudest 14%, kokku registreeriti 6 872 (-9%) • 81% moodustavad varavastased süüteod väheväärtusliku asja vastu, kokku registreeriti 5 570 (-4%) • 17% moodustavad avaliku korra rikkumised, kokku registreeriti 1 159 (-25%) Alkoholiseaduse rikkumised moodustavad 7%, kokku registreeriti 3 250 (-17%) • 50% moodustavad alkohoolse joogi tarbimine avalikus kohas või avalikku kohta joobnud olekus ilmumine, kokku registreeriti 1 620 (-24%) • 49% moodustavad alaealiste poolt alkoholi tarbimine, kokku registreeriti 1 586 (-7%)

  17. Registreeritud väärteodAlaealised Alaealiste poolt toimepandud väärtegusid registreeriti kokku 4 847 (-7%) Alaealiste poolt toimepandud väärteod moodustavad 9,6% kõikidest väärtegudest (2011 – 10%) Võrreldes 2011. a registreeriti rohkem: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 92 (+13/ +17%), riigipiiri 8 (+8) ja tubakaseaduse rikkumisi. • Tubakaseaduse rikkumised moodustavad suurima osa (45%), kokku registreeriti 2 189 (+3%) • Alkoholiseaduse rikkumised moodustavad 33%, kokku registreeriti 1 578 (-8%) • Karistusseadustiku rikkumised moodustavad 11%, kokku registreeriti 532 (-20%) • 75% moodustavad varavastased süüteod väheväärtusliku asja vastu, kokku registreeriti 399 (-18%) • 18% moodustavad avaliku korra rikkumised, kokku registreeriti 98 (-32%)

  18. Narkootikumidega seotud süüteod Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse(NPALS) rikkumised moodustavad 4,5% väärtegudest, kokku registreeriti 2 255 (+24%) Alaealiste väärtegudest moodustavad NPALSi rikkumised 2%, kokku registreeriti 92(+17%) Narkootikumidega seotud kuriteod moodustavad 2,6% kuritegudest, kokku registreeriti 344 (+19%) • 86% nendestmoodustab narkootilise ja ps.aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine, kokku registreeriti 297 (+17%) • 8% moodustab narkootilise ja ps. aine väikeses koguses ebaseaduslik käitlemine kokku registreeriti 28 (+12%) Prokuratuuri saadeti kokku 307 kuritegu (+21%)

  19. Narkootikumidega seotud süüteod • EKEI´s 2012. aasta jooksul on teostatud narkootiliste ja psühhotroopsete ekspertiis kokku 61 372 g (2011 kogu aasta 30 736 g) sh: metaamfetamiin, GHB, kanep ja selle produktid , amfetamiin, MDMA (ecstasy) ja analoogid ,muud ravimid jne • Alates maikuust viiakse läbi sihtsuunitlusega politseilisi tegevusi, mille eesmärgiks on üledoosist tingitud surmade vähendamine ning tänavakaubitsejate tabamine • Kokku tabati 34 isikut, keda kahtlustatakse narkootilise aine (sh 28. korral fentanüül) edasimüümises • Tallinna Kiirabi andmetel on üledoosiga seotud väljakutsed vähenenud – I poolaastal keskmiselt 3-4 väljakutset päevas; II poolaastal 1-2 väljakutset päevas

  20. Inimkannatanuga liiklusõnnetused (LÕ) Inimkannatanutega LÕ Tallinnas

  21. Piiriületused Harjumaal • Põhja prefektuuri andmetel ületassise- ja välispiirikokku 11 752 869 piiriületajat (+6%) sh: • Merepiiri ületas 8 584 909 (+4%) • Õhupiiri ületas 1 686 281(+23%) • Välispiiriületas 1 916 340 piiriületajat (+6%) sh: • Merepiirivälispiiri ületas 1 425 559 (+5%) • Õhupiirivälispiiri ületas 490 781 (+10%) • Kruiisilaevu käis kokku 294(-5 laeva), reisijaid kruiisilaevadega 438 011 (-0,6%)

  22. Seadusliku aluseta riigis viibivad isikud Harjumaal on 10 kuu jooksul tabatud 382 (+12%) riigis seaduslikku aluseta viibivat isikut Sisse- ja läbirände juhtumid lennujaamas ja sadamates

  23. Isikut tõendavad dokumendid • Taotlused kokku (dokumenditaotlused ja elamisloataotlused, nii kodanike kui välismaalaste omad) 125 261 (+48%) • Eesti kodanike taotlusi 105 340 (+82%) • Välismaalaste taotlusi 19 921 (+19%)

  24. Harjumaa elanike usaldus, rahulolu ja ohutunne • Rahulolu: • politseinikega 67% (+7%) • piirivalvuritega 86% (+7%) • Ohutunne (st tunneb ohtu): • üldiselt 35% (+2%) • liikluses 71% (+6%) • varguse ees 50% (+1%) • tänavakuritegevuse ees46% (+5%) • füüsilise vägivalla ees 30% (+11%) Usaldus: Käesoleva aasta III kvartalis oli Põhja prefektuuri usaldusväärsus 85%

  25. Muudatused organisatsioonis 2012 • 01.01.2012 on prefektuurid PPA piirkondlikud struktuuriüksused • 01.11.2012 jõustus PPA uus põhimäärus: - osakonna ja prefektuuri vahelise rollijaotuse selginemine - juhtimise optimeerimine Põhja prefektuuri isikkoosseis (reaalselt tööl)

  26. Tänan!