namiesto vodu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
namiesto úvodu PowerPoint Presentation
Download Presentation
namiesto úvodu

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

namiesto úvodu - PowerPoint PPT Presentation

zada
77 Views
Download Presentation

namiesto úvodu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. namiesto úvodu Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 2. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 3. 1 štart q Q q cieľ 2 Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 4. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 5. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 6. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 7. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 8. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 9. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 10. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 11. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 12. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 13. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 14. ò ò

 15. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 16. Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 17. ? Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná

 18. rez orientovaný úsek uzavretá dráha orientovaná slučka elementárny uzol Fyzika je základ – predmet „Elektrické obvody“ je teória modelov - Matematika je nevyhnutná