P vod a v voj lov ka
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

původ a Vývoj člověka. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. Základní pojmy. evoluční teorie primát lidoop rod Homo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - daktari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P vod a v voj lov ka

původ a Vývoj člověka

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.


Z kladn pojmy
Základní pojmy

 • evoluční teorie

 • primát

 • lidoop

 • rod Homo

 • hominizace

 • rudiment

 • atavismus

 • poddruh

 • pěstní klín

 • oštěp

 • Venuše

 • rasa

 • europoidní

 • negroidní

 • mongoloidní

 • australoidní

 • rasismus


Za azen lov ka do syst mu
Zařazení člověka do systému

 • člověk je z hlediska stavby a funkce mozku vývojově nejdokonalejším organismem

 • řadí se do kmene strunatců, podkmene obratlovců, třídy savců, řádu primátů, čeledi hominidů a rodu člověk(Homo)


Z pis do se itu
Zápis do sešitu

Zařazení člověka do systému

 • člověk:

  • kmen strunatci

  • podkmen obratlovci

  • třída savci

  • řád primáti

  • čeleď hominidi

  • rod člověk(Homo)


Po tky v voje
Počátky vývoje

 • primátivzniklina konci druhohor (před 70 – 75 mil. let), nejstarší zástupci byli podobní dnešním poloopicím a šplhali po stromech

 • předkové člověka a lidoopů se objevili v polovině třetihor (před 30 mil. let) a postupně se přizpůsobili přesunu ze stromů na zem

obrázek 1


Z pis do se itu1
Zápis do sešitu

Počátky vývoje

 • primáti - na konci druhohor, nejstarší podobní dnešním poloopicím

 • předkové člověka a lidoopů - v polovině třetihor

 • přizpůsobení přesunu ze stromů na zem


V voj lov ka
Vývoj člověka

 • odpovídá Darwinově evoluční teorii

 • zatím není zcela jasné, kdy se od skupiny lidoopů odštěpila lidská vývojová větev

 • rudimenty = zakrnělé orgány, které nemají žádnou funkci (kostrč = zbytek ocasu, třetí stolička…)

 • atavismy = zaniklé znaky živočišných předků, které se mohou někdy objevit (nadměrné ochlupení)

 • rudimenty a atavismy jsou dokladem vývoje člověka z jeho živočišných předků


V voj lov ka1
Vývoj člověka

 • proces zvaný polidštění(hominizace) zahrnuje tyto základní změny:

  • rozšíření a zploštění hrudníku; změna pletence horní končetiny, změna stavby ruky, jemná práce prstů na ruce

  • dvojesovité zakřivení páteře; podsazení pánve pod břišní dutinu, aby tak chránila vnitřní orgány; změny na dolních končetinách, které souvisejí s chůzí po dvou ve vzpřímeném postavení těla (prodloužení kosti stehenní)

  • zkrácení obličejové části lebky, zmenšení čelistí a zubů; zvětšení mozkovny a členitosti kůry mozkové


Z pis do se itu2
Zápis do sešitu

Vývoj člověka

 • odpovídá Darwinově evoluční teorii

 • není jasné kdy se odštěpila lidská vývojová větev

 • rudimenty = zakrnělé orgány, bez funkce (kostrč, třetí stolička…)

 • atavismy = zaniklé znaky živočišných předků (nadměrné ochlupení)


Z pis do se itu3
Zápis do sešitu

Polidštění (hominizace)

 • rozšíření a zploštění hrudníku, změna stavby ruky

 • dvojesovitézakřivení páteře

 • podsazení pánve, změny na dolních končetinách - chůze po dvou

 • zkrácení obličeje, zmenšení čelistí a zubů, zvětšení mozkovny


Proconsul africanus t etihory
Proconsulafricanus- třetihory

 • společný předchůdce lidoopů a člověka

 • 1, 2, 3

obrázek 2


Ramapithecus sivapithecus p ed 12 15 mil lety
Ramapithecus (Sivapithecus)(před 12 – 15 mil. lety)

 • dlouho považován za prvního předchůdce člověka

 • je však spíše předchůdcem lidoopů

 • nálezy z Afriky, Evropy i Asie – lidská větev se však vyvíjela pouze v Africe

 • 1, 2, 3

obrázek 3


Z pis do se itu4
Zápis do sešitu

Proconsulafricanus

 • třetihory

 • společný předchůdce lidoopů a člověka

  Ramapithecus(Sivapithecus)

 • před 12 – 15 mil. lety

 • spíše předchůdce lidoopů

 • Afrika, Evropa, Asie – lidé pouze v Africe


Australopithecus p ed 5 2 mil lety
Australopithecus(před 5 – 2 mil. lety)

 • první předchůdce člověka

 • několik poddruhů – Australopithecusafricanus, boisei, afarensis…

 • výskyt: J. a V. Afrika

 • popis: 120 – 140 cm, 30 – 50 kg, vzpřímený, chůze po dvou, plochý nos, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky

 • potrava: hlavně rostlinná, někdy vejce, lov drobných živočichů

 • nástroje:kameny, klacky, kosti

 • naleziště:nejstarší nálezy v jižní Africe, Etiopii (Lucy)

 • 1, 2, 3

obrázek 4


Z pis do se itu5
Zápis do sešitu

Australopithecus

 • před 5 – 2 mil. lety)

 • první předchůdce člověka

 • několik poddruhů - africanus, boisei, afarensis…

 • výskyt: J. a V. Afrika

 • popis: vzpřímený, plochý nos, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky

 • potrava: rostlinná, vejce, lov drobných živočichů

 • nástroje:kameny, klacky, kosti

 • naleziště:jižní Afrika, Etiopie (Lucy)


Homo habilis lov k zru n p ed 2 5 1 4 mil
Homo habilis – člověk zručný (před 2,5 – 1,4 mil. )

 • první předek zařazený do rodu člověk (Homo)

 • výskyt: Afrika

 • popis: 130 cm,50 kg, obličejová část lebky vystupuje dopředu, nadočnicové oblouky, ploché čelo

 • potrava:hlavně rostliny, mršiny velkých zvířat

 • nástroje: opracované kameny, sekáče, bodce, úštěpy

 • kultura: žil v tlupách, využíval oheň z přírodních zdrojů, ale neuměl ho rozdělávat

 • naleziště:rokle Olduwai (J. Afrika)

 • 1, 2, 3

obrázek 5


Z pis do se itu6
Zápis do sešitu

Homo habilis– člověk zručný

 • před 2,5 – 1,4 mil. lety

 • výskyt: Afrika

 • popis: obličej vystupuje dopředu, nadočnicové oblouky

 • potrava:rostliny, mršiny velkých zvířat

 • nástroje: opracované kameny

 • kultura: tlupy, využíval oheň - neuměl ho rozdělat

 • naleziště:rokle Olduwai (J. Afrika)


Homo erectus lov k vzp men p ed 1 9 mil lety 100 tis lety
Homo erectus – člověk vzpřímený (před 1,9 mil. lety – 100 tis. lety)

 • výskyt: Evropa, Asie, Afrika

 • popis:150 – 170 cm, 50 – 60 kg, mohutné nadočnicové oblouky, široké a silné čelisti

 • potrava: sběr plodů, bobulí, vajec, lov velkých zvířat

 • kultura:využívání ohně, skupinový lov, dělba práce (muži lov, ženy sběr, udržování ohně)

 • nástroje: pěstní klín

 • naleziště:Keňa, Dračí jeskyně v Číně, Heidelbeg v Německu; u nás pouze nálezy nástrojů

 • 1, 2

obrázek 6


Z pis do se itu7
Zápis do sešitu

Homo erectus– člověk vzpřímený

 • před 1,9 mil. lety – 100 tis.

 • výskyt: Evropa, Asie, Afrika

 • popis:mohutné nadočnicové oblouky, široké a silné čelisti

 • potrava: plody, bobule, vejce, lov velkých zvířat

 • kultura:využívání ohně, skupinový lov, dělba práce

 • nástroje: pěstní klín

 • naleziště:Keňa, Čína, Heidelbeg v Německu


Homo sapiens lov k rozumn
Homo sapiens – člověk rozumný

 • výskyt na různých místech na Zemi

 • kosterní nálezy vykazují odchylky a odlišný stupeň vývoje – poddruhy druhu Homo sapiens


Z pis do se itu8
Zápis do sešitu

Homo sapiens – člověk rozumný

 • výskyt na různých místech Země

 • poddruhy druhu Homo sapiens


Homo sapiens neanderthalensis neandrt lec p ed 150 000 35 000 lety
Homo sapiens neanderthalensis – neandrtálec (před 150 000 – 35 000 lety)

 • slepá vývojová větev

 • výskyt:Evropa, Blízký Východ

 • popis: 160 cm, zavalitý, robustní kostra, výrazné nadočnicové oblouky, výraznější čelo a nos

 • 1, 2, 3

obrázek 7


Homo sapiens neanderthalensis neandrt lec p ed 150 000 35 000 lety1
Homo sapiens neanderthalensis – neandrtálec (před 150 000 – 35 000 lety)

 • potrava:velká zvěř

 • nástroje: zdokonalené, účinnější, výroba nástrojů z pazourku – oštěpy, škrabadla, nože

 • kultura:dělba práce, skupinový lov, počátek dorozumívání artikulovanou řečí, pohřbívání mrtvých

 • naleziště:jeskyně Šipka u Štramberkaa jeskyně Kůlna na Moravě, Gánovce u Popradu, La Chapelle ve Francii, Neanderthal v Německu


Z pis do se itu9
Zápis do sešitu

Homo sapiens neanderthalensis– neandrtálec

 • před 150 000 – 35 000 lety

 • slepá vývojová větev

 • výskyt:Evropa, Blízký Východ

 • popis: zavalitý, robustní kostra, výrazné nadočnicové oblouky

 • potrava:velká zvěř

 • nástroje: nástroje z pazourku – oštěpy, škrabadla, nože

 • kultura:dělba práce, skupinový lov, počátek řeči, pohřbívání mrtvých

 • naleziště:jeskyně Šipka a Kůlna na Moravě, Gánovce u Popradu, La Chapelle ve Francii, Neanderthal v Německu


Homo sapiens sapiens lov k vysp l p ed 35 000 10 000 lety
Homo sapiens sapiens – člověk vyspělý (před 35 000 – 10 000 lety)

 • výskyt: celý svět kromě Antarktidy

 • popis: nelišili se od dnešních lidí

 • potrava: velká zvěř, sběr

 • 1, 2

obrázek 8


Homo sapiens sapiens lov k vysp l p ed 35 000 10 000 lety1
Homo sapiens sapiens – člověk vyspělý (před 35 000 – 10 000 lety)

 • kultura:život ve skupinách (rody), dělba práce, stavba obydlí, opracovávání kůží, dokonale vyvinuté abstraktní myšlení a řeč, náboženství (uctívání přírodních živlů a zvířat), umění – malby, rytiny, sošky (sošky žen = Venuše)

 • naleziště:Cro-Magnon ve Francii, Dolní Věstonice, Pavlov na Moravě, Předmostí u Přerova, Mladeč, Koněprusy…

obrázek 9


Z pis do se itu10
Zápis do sešitu

Homo sapiens sapiens –člověk vyspělý

 • před 35 000 – 10 000 lety

 • výskyt: celý svět kromě Antarktidy

 • popis: nelišili se od dnešních lidí

 • potrava: velká zvěř, sběr

 • kultura:život v rodech, dělba práce, stavba obydlí, řeč, náboženství, umění – malby, rytiny, sošky (sošky žen = Venuše)

 • naleziště:Cro-Magnon ve Francii, Dolní Věstonice, Pavlov na Moravě, Předmostí u Přerova, Mladeč, Koněprusy…


Lidsk rasy
Lidské rasy

 • podle prostředí, ve kterém žily, se vytvořily lidské rasy

 • bílá (europoidní)– v oblasti mírného a chladného pásma

 • černá (negroidní)– v tropických oblastech otevřené krajiny

 • žlutohnědá (mongoloidní) – v oblastech tropických pralesů s vysokými srážkami

 • australoidní – oblast ostrovů

 • všechny rasy jsou rovnocenné a předpoklady pro jejich rozumový vývoj jsou stejné

 • teorie popírající rovnost ras = rasismus

obrázek 12

obrázek 10

obrázek 11

obrázek 13


Z pis do se itu11
Zápis do sešitu

Lidské rasy

 • bílá (europoidní)

 • černá (negroidní)

 • žlutohnědá (mongoloidní)

 • australoidní

 • všechny rasy - rovnocenné

 • teorie popírající rovnost ras = rasismus


Opakov n
OPAKOVÁNÍ

 • předchůdci primátů – druhohory

 • předchůdci lidoopů – třetihory

  • hominizace: hrudník, ruka, páteř, pánev, dolní končetiny, obličej, čelisti, mozkovna

  • rudimenty – zakrnělé orgány (kostrč)

  • atavismy – zaniklé znaky (nadměrné ochlupení)

  • Proconsul – předchůdce lidoopů i člověka

 • Ramapithecus – neví se

 • Australopithecus

  • první předchůdce člověka

  • Afrika, vzpřímený, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky

  • sběr, lov malých zvířat

  • kameny, klacky, kosti

  • Lucy - Etiopie

 • Homo habilis

  • Afrika, vystupující obličej, nadočnicové oblouky

  • rostlinná potrava, mršiny, opracovávání kamenů

  • tlupy, znal oheň, rokle Olduwai v J. Africe


Opakov n1
OPAKOVÁNÍ

 • Homo erectus

  • Evropa, Asie, Afrika

  • silná čelist, nadočnicové oblouky

  • sběr, skupinový lov, oheň, dělba práce, pěstní klín

  • Keňa, Čína, Heidelberg

 • Homo sapiens – dva poddruhy

 • Homo sapiens neanderthalensis

  • Evropa, Blízký Východ, robustní, nadočnicové oblouky

  • lov velké zvěře, oštěp, pazourkové nástroje

  • tlupy, dělba práce, počátky řeči, pohřbívání mrtvých

  • Šipka, Kůlna, Gánovce, La Chapelle, Neanderthal


Opakov n2
OPAKOVÁNÍ

 • Homo sapiens sapiens

  • celý svět, jako dnešní lidé

  • lov, sběr, dokonalé nástroje, rodový život, dělba práce, obydlí, řeč, náboženství, umění (Venuše)

  • Cro-Magnon, Dolní Věstonice, Pavlov, Předmostí…


Ot zky a koly
Otázky a úkoly

 • Jak se jmenuje společný předchůdce lidoopů a člověka?

 • Koho považujeme za prvního prokázaného předchůdce člověka?

 • Jak se jmenuje první předchůdce zařazený do rodu Homo?

 • Pěstní klín byl nástroj, který používal druh ........................................... .

 • Jak se jmenují dva poddruhy druhu Homo sapiens?

 • Blízko Ostravy leží město, kde byly v jeskyni Šipka nalezeny pozůstatky neandrtálce. Jak se toto město jmenuje?

 • Vzpomeň si na název nejslavnější sošky ženy, nalezené na našem území.


Zdroje
Zdroje

 • Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Vítězslav BIČÍK a Zdeněk MARTINEC. Přírodopis 3: pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 80 s. ISBN 80-85937-97-2. [2012-14-09]

 • Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-14-09] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty.

 • obr. 1 – Aegyptopithecus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Aegyptopithecus_NT.jpg

 • obr. 2 – Proconsul http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Proconsul_NT.jpg

 • obr. 3 – Ramapithecus (lebka) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Sivapithecus.jpg

 • obr. 4 – Australopithecus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Australopithecus_afarensis_new.JPG

 • obr. 5 – Homo habilis http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Homo_habilis-2.JPG


Zdroje1
Zdroje

 • obr. 6 – Homo erectus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Homo_erectus_new.JPG

 • obr. 7 – neandrtálec http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Neanderthalensis.jpg

 • obr. 8 – člověk z Cro-Magnon (lebka) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Skhul.JPG

 • obr. 9 – Věstonická Venuše http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Vestonicka_venuse_edit.jpg

 • obr. 10 – europoidní rasa

 • obr. 11 – negroidní rasa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Michael_Jordan.jpg/169px-Michael_Jordan.jpg

 • obr. 12 – mongoloidní rasa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/%E6%9D%8E%E6%B0%B8%E8%90%8D.jpg

 • obr. 13 – australoidní rasa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Christine_Anu_1.jpg/160px-Christine_Anu_1.jpg


ad