System bezpo redniej likwidacji szk d z oc komunikacyjnego
Download
1 / 25

System bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

System bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego. Dr Marek Monkiewicz, UFG Warszawa, 9 marca 2009 r. Plan Prezentacji. Koncepcja systemu bezpośredniej likwidacji szkód, Przesłanki wprowadzenia systemu, System bezpośredniej likwidacji szkód – Francja,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' System bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego' - yuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
System bezpo redniej likwidacji szk d z oc komunikacyjnego

System bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego

Dr Marek Monkiewicz, UFG

Warszawa, 9 marca 2009 r.


Plan prezentacji
Plan Prezentacji

 • Koncepcja systemu bezpośredniej likwidacji szkód,

 • Przesłanki wprowadzenia systemu,

 • System bezpośredniej likwidacji szkód – Francja,

 • System bezpośredniej likwidacji szkód – Belgia,

 • System bezpośredniej likwidacji szkód – Włochy,

 • System bezpośredniej likwidacji szkód – Hiszpania,

 • System bezpośredniej likwidacji szkód – Grecja,

 • System bezpośredniej likwidacji szkód – Rosja,

 • Wnioski.


Koncepcja systemu bezpo redniej likwidacji szk d
Koncepcja systemu bezpośredniej likwidacji szkód

System bezpośredniej likwidacji szkód z OC komunikacyjnego polega na bezpośredniej regulacji roszczeń poszkodowanego w zdarzeniu drogowym, bezpośrednio przez jego własne TU, w którym jest on ubezpieczony z tytułu OC komunikacyjnego.


Architektura systemu bezpo redniej likwidacji szk d

A)

TU sprawcy

TU poszkodowanego

P(2)

S(1)

P(2)

S(1)

WS (3)

Sprawca

Poszkodowany

R (4)

O (5)

B)

R (6)

TU sprawcy

TU poszkodowanego

O (7)

P(2)

S(1)

O(5)

R(4)

P(2)

S(1)

WS (3)

Sprawca

Poszkodowany

Legenda: P- polisa; S – składka; WS – wywołane szkody; R – roszczenie; O - odszkodowanie

Architektura systemu bezpośredniej likwidacji szkód


Przes anki wprowadzenia systemu
Przesłanki wprowadzenia systemu

 • długi czas trwania likwidacji szkód,

 • wysokie koszty likwidacji szkód,

 • ułatwienia dochodzenia roszczeń dla poszkodowanych,

 • przyspieszenie procesu likwidacji szkód,

 • lepsza obsługa poszkodowanych,

 • lepszy wizerunek TU i sektora,

 • ograniczenie kosztów po stronie TU (eliminacja części procesów sądowych, kosztów obsługi prawnej).


System bezpo redniej likwidacji szk d francja
System bezpośredniej likwidacji szkód - Francja

 • istnieje od 1968 r. (w obecnym kształcie od 2003 r.),

 • obowiązuje na terytorium Francji i Monako,

 • udział w zdarzeniu drogowym co najmniej 2 pojazdów mechanicznych,

 • obejmuje szkody osobowe i majątkowe,

 • co roku ustalany jest taki poziom wypłat odszkodowań, by System miał zastosowanie do 80% wypadków drogowych (w 2005 r. – 6 500 EUR),

 • rozliczenie ryczałtowe (w 2005 r. – 1 204 EUR),

 • zarządzanie systemem – Komisja ds. Stosowania Ubezpieczenia OC.


System bezpo redniej likwidacji szk d francja1
System bezpośredniej likwidacji szkód - Francja

Poszkodowani

1)

zgłoszenie szkody

I etap

TU poszkodowanego

Wypłata 300 EUR

Wypłata 2450 EUR

Wypłata 6000 EUR

2)

(do 6500 EUR)

Poszkodowani

TU poszkodowanego

regres

1)

II etap

TU sprawcy

Odszkodowanie ryczałtowe (1204 EUR w 2006 r.) x liczba wypłat

2)

TU poszkodowanego


System bezpo redniej likwidacji szk d francja2
System bezpośredniej likwidacji szkód - Francja

Efekty:

 • skrócenie średniego okresu likwidacji szkód do 5 dni,

 • obniżenie kosztów obsługi likwidacji szkód średnio o 20%,

 • zmniejszenie liczby spraw sądowych o blisko 95%,

 • stabilizacja bazy klientowskiej – co roku zmiany TU przez klientów < 12%,

 • zbudowanie trwałego zaufania między TU (na 1,6 mln regresów ramach systemu w roku 2007 tylko 150 przypadków skierowania do postępowania arbitrażowego).


System bezpo redniej likwidacji szk d belgia
System bezpośredniej likwidacji szkód - Belgia

 • istnieje od 1972 r.,

 • zdarzenia drogowe tylko na terytorium Belgii,

 • zdarzenia drogowe między pojazdami mechanicznymi zarejestrowanymi w Belgii,

 • wysokość odszkodowania – ustalona w oparciu o skalę odpowiedzialności,

 • max wysokość odszkodowania w ramach systemu – 8 500 EUR (od 1 VII 2007 r.),

 • > 8 500 EUR – przepisy prawa cywilnego,

 • rozliczenia ryczałtowe (1 400 EUR)– comiesięczne,

 • zarządzanie systemem – Datassur (specjalna instytucja).


System bezpo redniej likwidacji szk d belgia1

Roszczenie odszkodowawcze (R)

TU poszkodowanego

TU sprawcy

Kopia R

Wypłata odszkodowania

Obciążenie rachunku

Przekazanie środków (30 dni)

Datassur

System bezpośredniej likwidacji szkód - Belgia


System bezpo redniej likwidacji szk d belgia2
System bezpośredniej likwidacji szkód - Belgia

Efekty:

 • rozliczanie 75% wszystkich wypadków drogowych z udziałem pojazdów,

 • 95% przepływów finansowych między TU – bezgotówkowo,

 • skrócenie czasu likwidacji szkód,

 • obniżenie kosztów likwidacji szkód.


System bezpo redniej likwidacji szk d w ochy
System bezpośredniej likwidacji szkód - Włochy

 • istnieje od 1978 r. (w obecnym kształcie od 1 II 2007 r.),

 • zdarzenie drogowe tylko we Włoszech,

 • zdarzenie drogowe tylko między 2 pojazdami mechanicznymi,

 • szkody majątkowe w pojeździe (bez ograniczeń) + w przewożonych towarach (do 15 000 EUR) + osobowe (wyłączone jeśli kierowca odniósł poważny uszczerbek na zdrowiu),

 • kierowcy podpisują wspólne oświadczenie o okolicznościach zdarzenia,

 • rozliczenia (comiesięczne i roczne),

 • zarządzanie systemem – ANIA.System bezpo redniej likwidacji szk d w ochy2
System bezpośredniej likwidacji szkód - Włochy

Efekty:

 • w 2006 r. w systemie rozliczanych było blisko 30% zdarzeń drogowych,

 • skrócenie średniego okresu likwidacji szkody,

 • obniżenie kosztów likwidacji szkód.


System bezpo redniej likwidacji szk d hiszpania
System bezpośredniej likwidacji szkód - Hiszpania

 • istnieje od 1982 r.,

 • tylko szkody majątkowe,

 • procedura wypłaty odszkodowań – współpraca na linii zakład poszkodowanego – CICOS – zakład sprawcy,

 • zasada rekompensaty odszkodowań wypłaconych przez zakład poszkodowanego wg stałej kwoty (800 EUR),

 • rozliczenia ryczałtowe (tryb comiesięczny),

 • zarządzanie systemem – CICOS.


System bezpo redniej likwidacji szk d hiszpania1
System bezpośredniej likwidacji szkód - Hiszpania

Zdarzenie drogowe

kierowca -poszkodowany

kierowca - sprawca

CICOS

informacja o zdarzeniu

informacja o zdarzeniu

informacja o zdarzeniu

TU poszkodowanego

ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie (72 godz)

TU sprawcy

wystąpienie o zgodę na wypłatę odszkodowania

TU sprawcy

zgoda na wypłatę odszkodowania

TU poszkodowanego

odszkodowanie ryczałtowe-comiesięczne x liczba wypłaconych odszkodowań (2008 r. – 800 EUR)

wypłata odszkodowania

wystąpienie z regresem

poszkodowany

TU sprawcy


System bezpo redniej likwidacji szk d hiszpania2
System bezpośredniej likwidacji szkód - Hiszpania

Efekty:

 • skrócenie średniego okresu likwidacji szkód

  [ z 85 dni (1985 r.) do 9 dni (2004 r.)],

 • rozliczanie 70% wszystkich szkód (ok. 2 mln rocznie).


System bezpo redniej likwidacji szk d grecja
System bezpośredniej likwidacji szkód - Grecja

 • istnieje od 1 V 2000 r.,

 • tylko zdarzenia drogowe w Grecji,

 • tylko zdarzenia drogowe między pojazdami mechanicznymi ubezpieczonymi w TU-stronach systemu,

 • szkody majątkowe i drobne osobowe (te ostatnie od 1 IX 2005 r.),

 • zarządzanie systemem – Biuro Rozliczeniowe Greckiej Izby Ubezpieczeń.


System bezpo redniej likwidacji szk d grecja1
System bezpośredniej likwidacji szkód - Grecja

regres

Biuro Rozliczeniowe Greckiej Izby Ubezpieczeń

regres

TU poszkodowanego

TU sprawcy

odszkodowanie ryczałtowe

Biuro Rozliczeniowe Greckiej Izby Ubezpieczeń

odszkodowanie ryczałtowe


System bezpo redniej likwidacji szk d grecja2
System bezpośredniej likwidacji szkód - Grecja

Efekty:

 • sprawdzenie się systemu (dowód – w 2005 r. rozszerzenie na drobne szkody osobowe),

 • wzrost zaufania między TU (oraz do samego systemu jako mechanizmu likwidacji szkód i rozliczania między TU),

 • skrócenie okresu likwidacji szkód (np. elektroniczna korespondencja między TU),

 • obniżenie kosztów likwidacji szkód.


System bezpo redniej likwidacji szk d rosja
System bezpośredniej likwidacji szkód - Rosja

 • istnieje od 1 III 2009 r.,

 • tylko szkody majątkowe,

 • tylko zdarzenia drogowe z udziałem 2 pojazdów mechanicznych,

 • tylko zdarzenia drogowe, w których oba pojazdy są ubezpieczone w zakresie OC komunikacyjnego,

 • tylko zdarzenia drogowe mających miejsce po 1 III 2009 r,,

 • tylko zdarzenia drogowe, w których poszkodowany zawarł umowę ubezpieczenia OC po 1 III 2009 r.,

 • zasada rekompensaty odszkodowania wg stałej kwoty w wys. zależnej od regionu (od 22 900 RUB do 31 700 RUB),

 • rozliczenia ryczałtowe (tryb tygodniowy),

 • zarządzanie systemem – Centrum Informacyjno-Rozliczeniowe RSA (Rosyjskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).


System bezpo redniej likwidacji szk d rosja1
System bezpośredniej likwidacji szkód - Rosja

Poszkodowany

TU poszkodowanego

wypłata odszkodowania

Regres co 7 dni (liczba wypłaconych odszkodowań x kwota właściwa dla regresu zależna od regionu)

odszkodowanie ryczałtowe

TU poszkodowanego

Centrum RSA

Centrum RSA

TU sprawcy

Regres co 7 dni (liczba wypłaconych odszkodowań x kwota właściwa dla regresu zależna od regionu)

odszkodowanie ryczałtowe


Wnioski
Wnioski

Kształt systemu:

 • zakres obowiązywania = w zależności od państwa i jego doświadczeń może obejmować szkody majątkowe i/lub osobowe (na początku zwykle tylko szkody majątkowe),

 • uczestnicy zdarzenia = 2 pojazdy mechaniczne, z reguły bez karamboli, jeżeli szkody osobowe to raczej drobne, niekiedy inni (piesi, rowerzyści),

 • charakter funkcjonowania = umowny (rzadziej ustawowy),

 • tryb rozliczania = ryczałtowy (najczęściej co tydzień lub co miesiąc),

 • aspekty instytucjonalne = specjalne instytucje powołane do zarządzania systemem.


Wnioski1
Wnioski

Efekty systemu:

 • ułatwienie (uproszczenie) dochodzenia roszczeń dla poszkodowanych,

 • skrócenie okresu likwidacji szkód,

 • obniżenie kosztów postępowania likwidacyjnego,

 • zmniejszenie liczby spraw sądowych,

 • stabilizacja portfeli TU,

 • lepsza współpraca i większe zaufanie między TU,

 • lepszy wizerunek TU.ad