Narz dzia przydatne w procesie uznawania wykszta cenia
Download
1 / 15

Narz?dzia Przydatne w Procesie Uznawania Wykszta?cenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Narzędzia Przydatne w Procesie Uznawania Wykształcenia. Tomasz Saryusz-Wolski Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka Promotor Procesu Bolońskiego tsw@ife.p.lodz.pl. Uznawanie Wykształcenia. Do jakiego celu potrzebujemy uznać wykształcenie? Uznanie kwalifikacji zawodowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Narz?dzia Przydatne w Procesie Uznawania Wykszta?cenia' - yuri-lancaster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Narz dzia przydatne w procesie uznawania wykszta cenia

Narzędzia Przydatne w Procesie Uznawania Wykształcenia

Tomasz Saryusz-Wolski

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Politechnika Łódzka

Promotor Procesu Bolońskiego

tsw@ife.p.lodz.pl


Uznawanie wykszta cenia
Uznawanie Wykształcenia

 • Do jakiego celu potrzebujemy uznać wykształcenie?

  • Uznanie kwalifikacji zawodowych

  • Do celów dalszego kształcenia

   • Rozpoczęcie nowego cyklu kształcenia

   • Kontynuacja cyklu kształcenia

 • Formalne uznanie wykształcenia

 • Poznanie rzeczywistych kwalifikacji, kompetencji kandydata do dalszego kształcenia lub pracy zawodowej

Tomasz Saryusz-Wolski


Dyplom uko czenia studi w
Dyplom Ukończenia Studiów

 • Konieczność analizy

  • podstaw prawnych równoważności wykształcenia, charakteru dyplomu

  • „rodzaju” szkoły wydającej dyplom

  • rodzaju ukończonych studiów

   Daje możliwość formalnego uznania wykształcenia

Tomasz Saryusz-Wolski


Suplement do dyplomu
Suplement do Dyplomu

 • Model zgodny z koncepcją Komisji Europejskiej, UNESCO, Rady Europy

 • Część składowa EUROPASS

 • W Polsce stanowi cześć B dyplomu

 • Jest podstawowym dokumentem pozwalającym na ocenę kwalifikacji , kompetencji absolwenta szkoły wyższej.

 • Przydatny do celów uznania kompetencji zawodowych dla pracy zawodowej i możliwości dalszego kształcenia

 • Pozwala na nie tylko formalną ale również merytoryczną ocenę wykształcenia

Tomasz Saryusz-Wolski


Suplement do dyplomu cd
Suplement do Dyplomu cd.

 • Suplement do Dyplomu pozwala na lepszą ocenę rzeczywistej wartości Dyplomu

 • Jeśli nie został wydany Suplement to powinniśmy innymi drogami poszukiwać informacji w nim zawartych

Tomasz Saryusz-Wolski


Jakie informacje mo na wyczyta z suplementu do dyplomu
Jakie informacje można wyczytać z Suplementu do Dyplomu ?

 • Dane dotyczące szkoły wyższej na tle krajowego systemu edukacji

  • Zakres, poziomy kształcenia, uprawnienia

  • Warunki przyjęcia na studia

 • Dane dotyczące uzyskanego dyplomu

  • Nazwa dyplomu, tytułu – w języku oryginalnym, jego poziom można odczytać porównując z danymi dotyczącymi krajowego systemu edukacji

  • Uprawnienia jakie daje uzyskany dyplom

Tomasz Saryusz-Wolski


Jakie informacje mo na wyczyta z suplementu do dyplomu cd
Jakie informacje można wyczytać z Suplementu do Dyplomu ? cd.

 • Program studiów – spis przedmiotów, modułów zaliczonych w czasie studiów

  • Nazwa przedmiotu

  • Kod identyfikujący jednoznacznie przedmiot

  • Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

  • Uzyskana ocena zaliczeniowa, końcowa – na tle systemu oceniania

 • Źródła bardziej szczegółowych informacji

Tomasz Saryusz-Wolski


Ects jako narz dzie wspomagaj ce uznawanie wykszta cenia
ECTS jako narzędzie wspomagające uznawanie wykształcenia cd.

 • Wykaz zaliczeń

 • Katalog Przedmiotów

 • Punkty ECTS

Tomasz Saryusz-Wolski


Wykaz zalicze wyci g z indeksu
Wykaz Zaliczeń cd.(wyciąg z indeksu ?)

 • Zastępuje Suplement do Dyplomu w przypadku gdy student nie ukończył pełnego cyklu studiów

 • Zawiera część informacji zawartych w SD

  • Spis przedmiotów zaliczonych w toku studiów

   • Nazwa przedmiotu

   • Kod identyfikujący jednoznacznie przedmiot

   • Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

   • Uzyskana ocena zaliczeniowa, końcowa – na tle systemu oceniania

   • Ocena w skali ocen ECTS

 • Brak jest danych dotyczących uczelni i programu studiów (do jakiego dyplomu prowadzi)

Tomasz Saryusz-Wolski


Katalog przedmiot w
Katalog Przedmiotów cd.

 • Jest podstawowym dokumentem opisującym studia w danej uczelni i zawiera szereg informacji zawartych w SD a brakujących w Wykazie Zaliczeń

 • Zawiera

  • Informacje o uczelni

  • Informacje o programie studiów

  • Opis poszczególnych przedmiotów – identyfikowanych za pomocą kodu

 • Powinien być corocznie uaktualniany i archiwizowany

Tomasz Saryusz-Wolski


Katalog przedmiot w opis przedmiotu
Katalog Przedmiotów cd. Opis Przedmiotu

 • Zawiera następujące dane:

  • Poziom przedmiotu, rok studiów, semestr

  • Wymagania wstępne

  • Treści merytoryczne

  • Zalecana literatura

  • Zakładane efekty kształcenia –learning outcomes

  • Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotowi

Tomasz Saryusz-Wolski


Punkty ects
Punkty ECTS cd.

 • Liczba punktów ECTS pozwala na ocenę „pracochłonności” uzyskanego wykształcenia

  • 1 punkt ECTS = 25 do 30 godzin pracy

  • Rok akademicki to około 1500 do 1800 godzin pracy i 60 punktów

  • Studia I cyklu – 180 do 210 punktów

  • Studia II cyklu – 90 do 120 punktów

 • Podstawową miarą używaną do budowy i oceny programów studiów są punkty ECTS a nie liczba godzin nauczania.

Tomasz Saryusz-Wolski


Europass
Europass cd.

Jest zestawem dokumentów używanym do opisu kwalifikacji i doświadczeń zawodowych

 • Został zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej

 • Dotyczy nie tylko absolwentów szkół wyższych

 • Opisuje również kwalifikacje zdobyte poza kształceniem formalnym

 • Każdy z dokumentów może funkcjonować oddzielnie

Tomasz Saryusz-Wolski


Dokumenty europass
Dokumenty EUROPASS cd.

 • Europass CV – standardowy formularz CV

 • Europass – Paszport Językowy

  • Przedstawia kompetencje językowe

  • Jest wypełniany samodzielnie

 • Europass - Suplement do Dyplomu – wydawany przez szkoły wyższe

 • Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego – otrzymuje absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej – wg wzoru MEN

 • Europass – Mobilność – opisuje doświadczenia zdobyte za granicą – wydaje Krajowe Centrum Europass

  Europass dotyczy głównie dokumentowania kwalifikacji osób nie posiadających wykształcenia wyższego – ale nie tylko

Tomasz Saryusz-Wolski


Podsumowanie
Podsumowanie cd.

 • Przedstawione dokumenty pozwalają na:

  • Formalne uznanie wykształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

   • Dyplom ukończenia studiów

 • Są pomocne przy

  • Ocenie kwalifikacji kandydata do pracy zawodowej

   • Suplement do Dyplomu

   • Europass

  • Kwalifikowaniu kandydata do dalszego kształcenia

   • Suplement do Dyplomu

   • Wykaz zaliczeń

Tomasz Saryusz-Wolski