informace pro vystavovatele itep 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informace pro vystavovatele ITEP 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informace pro vystavovatele ITEP 2010

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Informace pro vystavovatele ITEP 2010 - PowerPoint PPT Presentation

yule
74 Views
Download Presentation

Informace pro vystavovatele ITEP 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informace pro vystavovatele ITEP 2010

 2. Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2010 se uskuteční ve dnech 21. – 23. října 2010 v Domě kultury INWEST - K v Plzni Dům kultury INWEST - K v Plzni

 3. Orientační mapka Dům kultury INWEST - K v Plznivelký sál, malý sál, foyer 1., 2. a 3.,vchod do budovy hlavním vchodem z Americké ul. zelená šipka

 4. „Největší turistický rozcestník světa ...“ nová grafika a motto 6. ročníku ITEP bylo zvoleno s ohledem na souběžnou pěší a cyklo akci „PO STOPÁCH 9. SVĚTOVÉ OLYMPIÁDY IVV“ ve dnech 22. – 23. 10. 2010 start i cíl jednotlivých tras pro pěší, cyklisty a tras pro mládež budou na ITEP

 5. Turistické putování po veletrhu ITEP bude další trasa pro pěší a mládež každý účastník si na startu u expozice Oblasti klubu českých turistů Plzeňského kraje vyzvedne tzv. Cestovní pas, navštíví 8 kontrolních míst – expozic vybraných vystavovatelů, zodpoví otázku nebo splní úkol, obdrží do pasu razítko a v cíli odměnu

 6. ITEP 2010 je propagačním partnerem Česko – Slovenských dnů v Plzni

 7. Záštita ITEP 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Partneři ITEP 2010 Česká centrála cestovního ruchu • CzechTourism Klub českých turistů ČR Plzeňský Prazdroj, a. s. BOHEMIA SEKT, a. s.

 8. Otevírací doba ITEP 2010 Čtvrtek 21. října 2010, 10:00 – 18:00 hod. Pátek 22. října 2010, 10:00 – 18:00 hod. Sobota 23. října 2010, 10:00 – 17:00 hod. Žádáme o dodržování otevírací doby!

 9. Otevírací doba pro vystavovatele, vystavovatelské průkazy Příprava expozic 20.10. 2010 otevřeno 14.00 – 18.00 hod. 21.10. 2010 otevřeno 7.00 - 9.00 hod. Likvidace expozic 23.10.2010 od 17,00 hod. Poznámka: Před DK budou v tyto dny a hodiny vyhrazena místa pouze pro vyložení případně naložení materiálů vystavovatelů, ne však na celodenní parkování, to samé platí pro použití nákladního výtahu – vjezd z bočního Denisova nábřeží. Vystavovatelské průkazy vystavovatelé obdrží při příjezdu.

 10. Propagace ITEP 2010 a vystavovatelů • Plakáty v čj., nj. • Letáky v čj., nj. • Samolepy • Billboardy • Skládačky • média tištěná, rozhlasová i televizní (spoty, pořady) Realizuje firma: TPMC s. r. o. se sídlem Zahradní 173/2, PSČ 326 00 Plzeň IČ: 26341131 DIČ: CZ26341131 telefon: 377 484 121 e-mail: sklenar@tpmc.cz

 11. Program ITEP 2010 najdete na http://www.turisturaj.cz/clanek/itep2010 Realizuje firma: Media Production Music s. r. o. se sídlem Zikmunda Wintra 21, 320 90 Plzeň IČ: 26363348 DIČ CZ26363348 telefon: 377 676 128 e-mail: propagace@mediaproductionmusic.cz Slavnostní večer pro vystavovatele a hosty ITEP 2010 se uskuteční ve čtvrtek 21. 10. 2010 od 19,30 hodin v restauraci NA SPILCE v areálu Plzeňského Prazdroje, a.s. Vstupenky vystavovatelé obdrží během dne 21. 10. 2010

 12. Moderátorem programu ITEP 2010 a prezentací vystavovatelů Radek Nakládal radenakl@seznam.cz)

 13. Prezentace vystavovatelů lze uskutečnit také mezi jednotlivými vystoupeními • formou rozhovoru vystavovatele s moderátorem na pódiu ve velkém sále nebo u expozice (po předchozí dohodě s moderátorem R. Nakládalem, návrhy a texty zasílejte na adresu: radenakl@seznam.cz) • formou promítání prezentací apod. na plátně nad pódiem ve velkém sále • (po předchozí dohodě s kolegou F. Beránkem, prezentace apod. zasílejte na adresu: filip.beranek@plzensky-kraj.cz)

 14. Přehled vystavovatelů ITEP 2010 a rozmístění expozic najdete opět na http://www.turisturaj.cz/clanek/itep2010 Přehled vystavovatelů ITEP 2008

 15. Výstavní expozice Realizuje firma: Ing. Zdeněk Hruška, Al – system se sídlem Nádražní 90, 373 12 Borovany Kontaktní osoba: Šárka Hrušková telefon : 387 981 024 mobil:    602 589 846 e-mail :   marketing@al-system.cz Kontaktní osoba pro grafiku: Alice Krátká mobil: 606 757 705 e-mail: alice.kratka@abc-zebra.cz

 16. Vzhled expozic ITEP 2010 včetně rozměrů grafických ploch apod. najdete opět na http://www.turisturaj.cz/clanek/itep2010

 17. Bezpečnostní služba, pořadatelská služba, požární služba, úklid Zajišťuje v rámci smlouvy DK INWEST - K v Plzni

 18. Parkování NEZAJIŠŤUJEME! Ve zvláštním případě je možné si zaplatit parkování: • podzemní pod DK INWEST-K - 300,- Kč/den kontakt: • venkovní u DK INWEST-K - 250,- Kč/den kontakt: Vladimír Tyr, tel.: 602 303 023, e-mail tyr@dk-inwest.cz

 19. Realizační cena 4 000,- Kč + DPH v zákonné výšibude splatná na základě faktury vystavené až po skončení veletrhu. Faktura bude odeslaná každému vystavovateli v zákonné lhůtě.Upozornění: Faktura bude obsahovat pouze náklady zahrnuté v realizační ceně a uvedené v Závazné přihlášce ITEP 2010, např. označení výstavní expozice nebo logo v oválu stojanu.

 20. Kontaktní osoby za DK INWEST - K Ivana Konvičková, tel.: 378 779 224, mobil: 721 264 261 (provoz DK) Alena Seidlová, tel.: 378 779 340, mobil: 606 749 556 (světla, jevištní technika)

 21. Kontaktní osoby za Plzeňský kraj oddělení cestovního ruchu a propagace KPP KÚPK Ilona Šnebergerová, vedoucí oddělení, tel.: 377 195 692 Bc. Filip Beránek, tel.: 377 195 284 (zpětná projekce) Mgr. Ludmila Běloušková, tel.: 377 195 110 (realizace) Ing. Kateřina Čechová, tel.: 377 195 694 Bc. Veronika Jindrová, tel.: 377 195 266 Bc. Irena Matoušková, tel.: 377 195 259 (média) Ing. Ludmila Navrátilová, 377 195 176 Ivana Plecitá Svobodová, tel.: 377 195 206