z kladn kola karvin nov m sto t dru by 1383 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
informace PowerPoint Presentation
Download Presentation
informace

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

informace - PowerPoint PPT Presentation

piper
131 Views
Download Presentation

informace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_12_INOVACE_21_6TR_INF Autor: Mgr. David Ryška informace

 2. CZ.1.07/1.4.00/21.3526 – EU Peníze školám METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU

 3. Historie informací • Informací myslíme nějakou zprávu, kterou se dovím nebo ji získám či mi ji někdo předá = je to základní stavební kámen civilizace. • Již odedávna, kdy žili lidé v tlupách, jedli jen syrové jídlo a spali v jeskyních. • Bez ohně, který měli, by umřeli zimou a hlady. • Museli se pořád o něj starat, protože kdyby vyhasl, byl by konec s kmenem.

 4. Historie informací • Jednou přišel někdo úplnou náhodou na to, že když budou o sebe tlouci dvěma křemeny blízko suché trávy, oheň od jiskry se rozhoří sám. • ZÁZRAK! Představte si, co tato INFORMACE znamenala pro celou civilizaci. • Mnoho kmenů by bez této informace vymřelo, protože by nedokázali vyrobit teplo (různé nástroje, zbraně, aj.)

 5. Historie informací • Takové informace se pak předávaly dál. • Z generace na generaci je přijímali jako fakt, něco samozřejmého. • Postupem času přišel někdo s tím, že se oheň dá vyrobit i jinak – třením dřívek, později přišla na řadu i síra… aj. • Bohužel kdysi umíralo spoustu lidí jen proto, že neměli k dispozici tu SPRÁVNOU INFORMACI.

 6. Historie informací • Představte si, že bychom si informace navzájem nepředávali. • Každý z nás by si vše musel objevit sám… • Jasně řečeno: „bez předávání informací by lidé nebyli zdaleka tak vyspělí, jako jsou dnes. Možná bychom byli na úrovni šimpanzů, lezli bychom po stromech a jedli syrové maso.“

 7. Pracujeme s informacemi • s informacemi se „roztrhl pytel“ – setkáváme se s nimi na každém kroku = • billboardy • reklamní letáky • rádia • televize, aj. • Předávání informací se nazývá komunikace.

 8. Pracujeme s informacemi • Existují informace podstatné (důležité), které nám sdělí pro nás velmi přínosnou zprávu a pak jsou i ty nepodstatné, naprosto nepotřebné. • Posuďme a odlišme tedy podstatné informace od nepodstatných či lživé od pravdivých.

 9. Pracujeme s informacemi • Kvalitní informace přijímáme z kvalitních zdrojů. • Ať už z knížky, z webových stránek, na doporučení kamaráda… • Bezednou studnicí informací je ENCYKLOPEDIE

 10. Úkoly 1. Co je to informace? Informací myslíme nějakou zprávu. 2. Co je to komunikace? Předávání informací. 3. Odkud čerpáme informace? Informace čerpáme z kvalitních zdrojů. 4. Kde se setkáváme s informacemi? Knížky, doporučení kamaráda, webové stránky…

 11. KOVÁŘOVÁ, Libuše. Informatika pro základní školy – 1. díl. Kralice na Hané, druhé vydání: Computer Media, 2009. ISBN: 978-80-7402-015-5. S. 8., 12. ZDROJE