Informativni dan
Download
1 / 35

Informativni dan - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Informativni dan. Ljubljana,18. februar 2014. DOBRODOŠLI!. Predstavitev ENKRATNOSTI , STROKOVNOSTI, IZKUŠENJ in UGLEDA. dr. Maja Uran Maravič, izr. prof. USPEŠNO DO VPISA na UP FTŠ Turistico !. Želim Vam uspešno zaključevanje srednješolskega študija – zaključnih izpitov in mature …

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informativni dan' - yukio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informativni dan

Informativni dan

Ljubljana,18. februar 2014

DOBRODOŠLI!


Predstavitev ENKRATNOSTI, STROKOVNOSTI, IZKUŠENJ in UGLEDA

dr. Maja Uran Maravič, izr. prof.


Uspe no do vpisa na up ft turistico
USPEŠNO DO VPISAna UP FTŠ Turistico!

 • Želim Vam uspešno zaključevanje srednješolskega študija – zaključnih izpitov in mature …

  (pred vpisom na UP FTŠ Turistico)!

  Učitelji na naši fakulteti se veselimo angažiranih in zagnanih študentov

  in

  takih študentov, ki vedo, da vstopajo na fakulteto, ki jim s posredovanjemuporabnega znanja odpira delovna mesta.


Zajemati iz enkratnost i
ZAJEMATI IZ ENKRATNOSTI

 • Smo turistična fakulteta zdvajsetletnim stažem;

 • Na Turistici je doslej diplomiralo že okrog 2200 študentov;

 • Diplomanti so večinoma zaposljivi v Sloveniji in/ali tujini v prvem letu po diplomi;

 • Po zaključenem študiju na Turistici boste vstopili v delovna okolja ustrezno strokovno podkovani.


Rpanje strokovnosti
ČRPANJE STROKOVNOSTI

Turistica ima med vsemi turističnimi šolami v Sloveniji največ vrhunsko usposobljenih učiteljev:

 • 29 doktorjev znanosti;

  Edini ponujamo študijske programe na treh stopnjah bolonjskega študija:

 • DODIPLOMSKI –Visokošolski (VS) in Univerzitetni (UNI) (Bachelor)

 • PODIPLOMSKI - Magistrski (MA)

 • PODIPLOMSKI – Doktorski (PhD)

  Usposabljamo študente tutorje, ki jim ob strani stoje mladi učitelji – tutorji za podporo študentom.


Pridobivanje izku enj
PRIDOBIVANJE IZKUŠENJ

 • Študentje lahko del svojega študija opravijo na 42. partnerskih institucijah v Evropi (Erasmus+, CEEPUS programi mobilnosti) ali pa v ZDA (bilateralno sodelovanje s San Diego StateUniversityin IUPUI).

 • Študenti UP FTŠ lahko med študijem svoje delovne izkušnje pridobijo v domačih in mednarodnih turističnih organizacijah (ERASMUS praksa).

 • Študentje raziskujejo in spoznavajo realnost delovnega okolja na številnih ekskurzijah (ITB BERLIN) in v praksi.

 • Bivši študentje – diplomanti delujejo v ALUMNI KLUBU fakultete


DELEŽNI UGLEDA

 • Aktivna je študentskaorganizacija, kiomogočaštudentomudejstvovanjenahumanitarnem, športnem, kulturnem, strokovnem in družabnempodročju (POKALI v preddverju!);

 • Javnidogodki in prireditvepotekajo s sodelovanjemštudentov in diplomantov:

  • FuTuristica, strokovno omizje o aktualni tematiki s področja turizma

  • Encuentros (Srečanja)

  • TIM – Turizem, izobraževanjein management

 • MIRT – Mediteranski inštitut za raziskovanje turizma

 • Mrežauspešnihturističnihorganizacij je združena v KlubupartnerjevTuristice,

 • NagradaSvetovneturističneorganizacije (UNWTO) zainovativnost v letu 2009.


Predstavitev tudijsk ih program ov
PREDSTAVITEVŠTUDIJSKIHPROGRAMOVTURIZEM (UN)

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (1. stopnja)

 • Trajanje:

 • 3 leta (6 semestrov) 180 KT

 • Strokovni naslov:

 • diplomirani/-a organizator/-ka turizma (UN)

 • Možnosti zaposlovanja:

 • Diplomanti se bodo lahko zaposlili v turističnih in s turizmom povezanih organizacijah, ki delujejo na domačem in mednarodnem turističnem trgu (potovalne agencije, gostinska podjetja, hoteli in drugi nastanitveni obrati, organizatorji potovanj) ter v javnem sektorju (turistično informativne pisarne, krajevne in regijske turistične organizacije, razvojne agencije ter druge organizacije, ki pokrivajo področje turizma in njegovega razvoja.MEDIACIJA V TURIZMU (VS)

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (1. stopnja)

 • Trajanje: 3 leta (6 semestrov) 180 KT

 • Strokovni naslov: diplomirani/-a mediator/-katurizma

 • Možnosti zaposlovanja:

 • v potovalnih agencijah, turistično informacijskih pisarnah, lokalnih regijskih in državnih turističnih organizacijah, razvojnih agencijah, predstavništvih v tujini, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah, pri organizatorjih prireditev, festivalov, sejmov itd.


MANAGEMENT

TURISTIČNIH PODJETIJ (VS)


MANAGEMENT

TURISTIČNIH PODJETIJ (VS)

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (1. stopnja)

 • Temeljni cilji programa so usposobiti in izobraziti študente za:

 • Posredovanje temeljnih družboslovnih in humanističnih znanj, potrebnih za razumevanje, prepoznavanje, analizo in kritično oceno kulturnih, zemljepisnih in družbenih značilnosti držav, ki predstavljajo mogoče emitivne trge slovenskega turističnega gospodarstva

 • Posredovanje temeljnih znanj o medkulturnih odnosih

 • Posredovanje jezikovnih znanj in spretnosti, potrebnih za uspešno komunikacijo v medkulturnem okolju

 • Trajanje:

 • 3 leta (6 semestrov) 180 KT

 • Strokovni naslov:

 • diplomirani/-a organizator/-ka turizma

 • Možnosti zaposlovanja:

 • katerakoli dejavnost znotraj turističnega sektorja (nastanitveni in prehrambeni gostinski obrati, potovalne in turistične agencije, dopolnilne turistične dejavnosti) ter druge s turizmom povezane dejavnosti


MANAGEMENT

TURISTIČNIH DESTINACIJ (VS)


MANAGEMENT

TURISTIČNIH DESTINACIJ (VS)

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (1. stopnja)

 • Trajanje:

 • 3 leta (6 semestrov) 180 KT

 • Strokovni naslov:

 • diplomirani/-a organizator/-ka turizma

 • Možnosti zaposlovanja:

 • v turističnih in potovalnih agencijah, turističnoinformacijskih pisarnah, lokalnih regijskih in državnih turističnih organizacijah, razvojnih agencijah, predstavništvih v tujini, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah, pri organizatorjih prireditev, festivalov, sejmov itd.

 • Temeljni cilji programa so usposobiti in izobraziti študente za:

 • Vodenje in usklajevanje interesov posameznih udeležencev na destinaciji (gospodarstvo, prebivalstvo, turisti),

 • Poseganje v okolje z razvojem destinacije na do okolju prijazen način,

 • Usmerjanje razvoja človeških virov za trženje turističnih proizvodov in povečanje turističnega povpraševanja,

 • Strateške usmerjevalce plasmaja turistične ponudbe


Strokovnapraksa


STROKOVNA PRAKSA

 • del študijskega programa, ki se izvaja v realnem delovnem okolju

 • Cilji:

  • preverjanje uporabne vrednosti znanj in spretnosti, pridobljenih pri študiju

  • uspešna vključitev v poslovno okolje

  • ustvarjanje pogojev za zaposlitev in kariero

 • Oblike:

  • praksa v turističnih organizacijah

  • študijske ture po Sloveniji in Evropi (MET)

  • delo na projektih (v podjetju, lokalni skupnosti, fakulteti)

  • funkcionalna usposabljanja v turizmu: turistični vodniki, animatorji ...

  • delavnice, natečaji, prostovoljstvo


PRAKSA V TUJINI

strokovne izkušnje

večja zaposljivost

jezikovne veščine

spoznavanje drugih kultur

Erasmus izmenjave (štipendija)


Študij v tujini

Mednarodnapisarnakontakt:

NatašaGržinić

Mitja Petelin


Mednarodna vpetost Turistice

Organizacija mednarodnih konferenc

Mednarodni gostujoči predavatelji na Turistici

Študiraj in spoznavaj druge države in kulture

Erasmusštudijske izmenjave

Erasmusfinančna pomoč za študij na partnerskih institucijah

Mednarodne izobraževalne poletne šole


Erasmus študij


Ekskurzije

v časuštudija


Obvezne strokovne ekskurzije

1. letnik

Strokovna ekskurzija po Sloveniji

2. letnik

Strokovna ekskurzija po Evropi

Fakultativne strokovne ekskurzije


Tutorski sistem

TURISTICE

Katarina Mušič


TUTORSKI SISTEM

 • mentorski sistem vodenja študentov skozi študij

 • Namen:

 • Vsestranska pomoč študentom

 • Vzpostavljanje mostu med študenti in učitelji

 • Boljši študijski uspeh

 • Izboljšanje prehodnosti študentov

 • Izboljšanje kakovosti znanja

 • Izboljšanje vzdušja na fakulteti.

 • Izvajanje:

 • Pedagoški tutorji in tutorji študenti

 • Tutor pomaga študentu, da ta sam poišče rešitve, po potrebi vzpostavi stik z učiteljem

 • Tutorji nudijo študentom informacije s področja študijskega procesa, pomoč pri izbiri izbirnih predmetov in praktične novosti v zvezi s študijskimi in obštudijskimi dejavnostmi.


Postopekprijave

in vpisa


Lokacije in prosta vpisna mesta

Portorož

Ljubljana


Pomembniroki

 • Prvaprijava

 • od 5. februarja do 5. marca 2014

 • e-prijava preko portala eVŠ

 • Prijave zbira Visokošolsko prijavno-informacijska služba UP

 • sklepi o rezultatih izbirnega postopka

 • do 25. julija

 • vpis sprejetih v prvem prijavnem roku

 • od 28. julija do 18. avgusta


Pomembniroki

Drugaprijava

od 22. do 29. avgusta 2014

e-prijava preko portala eVŠ

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov.

Objava prostih vpisnih mest: spletne strani VPIS UP, FTŠ

21. avgust

sklepi o rezultatu izbirnega postopka

do 24. septembra

vpis sprejetih v drugem prijavnem roku

od 25. do 30. septembra


Pomembniroki

 • Tretjaprijava

 • od 1. do 5. oktobra 2014

 • e-prijavapreko portala eVŠ

 • Tretjo prijavo lahko oddajo kandidati:

 • za izredni študij,

 • ki so oddali Prvo ali Drugo prijavo in se niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,

 • sprejeti v študijski program, ki se ne bo izvajal in

 • ki želijo zamenjati študijski program.

 • Objava prostih vpisnih mest: spletni portal eVŠ, spletna stran VPIS UP, FTŠ

 • 1. oktober

 • sklepi o rezultatu izbirnega postopka

 • do 6. oktobra

 • vpis sprejetih v tretjem prijavnem roku

 • od 6. do 10. oktobra


Informacije
informacije

www.turistica.si

[email protected]

Portorož: 05 / 61 770 00

Ljubljana: 01/ 32 03 705


Ogled fakultete
OGLED FAKULTETE

ob 11:45 uri in 16:45 uri

skupine do cca. 25 oseb

zbirno mesto

AVLA


OGLED ŠTUDENTSKEGA DOMA KOROTAN

ob 11:30 uri in 16:30 uri

skupine do cca. 25 oseb

zbirno mesto

AVLA


Na prihodnost turizma imamo inovativen pogled
NAPRIHODNOSTTURIZMAIMAMOINOVATIVENPOGLED.


ad