INFORMATIVNI DAN za višješolska programa (VI. stopnja) POSLOVNI SEKRETAR in RAČUNOVODJA - PowerPoint PPT Presentation

informativni dan za vi je olska programa vi stopnja poslovni sekretar in ra unovodja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMATIVNI DAN za višješolska programa (VI. stopnja) POSLOVNI SEKRETAR in RAČUNOVODJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMATIVNI DAN za višješolska programa (VI. stopnja) POSLOVNI SEKRETAR in RAČUNOVODJA

play fullscreen
1 / 1
INFORMATIVNI DAN za višješolska programa (VI. stopnja) POSLOVNI SEKRETAR in RAČUNOVODJA
147 Views
Download Presentation
blue
Download Presentation

INFORMATIVNI DAN za višješolska programa (VI. stopnja) POSLOVNI SEKRETAR in RAČUNOVODJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INFORMATIVNI DANza višješolska programa (VI. stopnja)POSLOVNI SEKRETAR in RAČUNOVODJA Prva prijava za vpis do 8. marca 2006. petek, 10. februar 2006 sobota, 11. februar 2006 POSLOVNI SEKRETAR ob 15.00 POSLOVNI SEKRETAR ob 9.00 RAČUNOVODJA ob 16.30 RAČUNOVODJA ob 10.30 Informacije: Tel.: 07/39-33-268 Spletna stran: http://www.esnm-visja.si E-pošta: barbara.stor@guest.arnes.si